Bilgelik

Levent Ağaoğlu – çok teşekkür ederiz anlatınız için, değindiniz konuşmanızda, bu fuarda ben geçen hafta baktım, Türk felsefecisini bir tek siz anlattınız. Neden bu...

Bilgelik, Medeniyet Konuşmaları

İhsan Fazlıoğlu, Merv                      1:37:20 - 1:43:34 Levent Ağaoğlu –Merv, bizim düşünce geleneğimizin, devlet geleneğimizin ana...

Erol Göka – Levent Ağaoğlu diyor ki, Levent Bey'in sorusunu daha sormadım, bazen medyatik konulardan bir tanesidir, tarikatların siyaset hayatına etkisi ne kadar seçmen...

Kutadgu Bilig

Ömer Özkaya: Hoş geldiniz. Özellikle 12 Eylül 1980 ihtilalinden sonra Türkiye içe ve dışa dönük çalışmalar yapacak olan birtakım yapıların inşasında ve Türk düşünce...

Mimari

Levent Ağaoğlu – Hocam Selçuklu'dan on yazma kalması konuyu ilgili biraz açabilir misiniz, kalmadı mı? Prof Dr Ahmet Güner Sayar – Bizim siyasi tarihimizde harplere...