Bilgelik

Bilgelik: Mimari. Aras Neftçi

Levent Ağaoğlu – Çok teşekkürler, çok aydınlatıcı bilgiler veriyorsunuz. Ben on gün önce Pekin'deydim. İş gereği oraya bir seyahatte bulundum. Pekin kenti nüfus olarak...

MEDENİYET TARİHİ PROF. DR. TEOMAN DURALI 28.11.2007 2. Bölüm 13-14 ARASI Teoman Duralı – Ve bunların bir benzerini Eski Mısırlılarda görüyoruz. Firavun Mısır'ında da kafatasları uzundur....

Levent Ağaoğlu – çok teşekkür ederiz anlatınız için, değindiniz konuşmanızda, bu fuarda ben geçen hafta baktım, Türk felsefecisini bir tek siz anlattınız. Neden bu...

Bilgelik, Medeniyet Konuşmaları

İhsan Fazlıoğlu, Merv                      1:37:20 - 1:43:34 Levent Ağaoğlu –Merv, bizim düşünce geleneğimizin, devlet geleneğimizin ana...

Erol Göka – Levent Ağaoğlu diyor ki, Levent Bey'in sorusunu daha sormadım, bazen medyatik konulardan bir tanesidir, tarikatların siyaset hayatına etkisi ne kadar seçmen...

Kutadgu Bilig

Ömer Özkaya: Hoş geldiniz. Özellikle 12 Eylül 1980 ihtilalinden sonra Türkiye içe ve dışa dönük çalışmalar yapacak olan birtakım yapıların inşasında ve Türk düşünce...

Mimari

Levent Ağaoğlu – Hocam Selçuklu'dan on yazma kalması konuyu ilgili biraz açabilir misiniz, kalmadı mı? Prof Dr Ahmet Güner Sayar – Bizim siyasi tarihimizde harplere...