Bilgelik

Türk Düşünce Tarihi (3) nde Sacayağı: 2200 yılı aşan Kadim Misyon ve Vizyonlar

Tefekkür Medeniyetimiz 1- Misyoner/V​izyoner Mütefekkirler 2- Devletler, İmparatorluklar 3- Coğrafyalar, Havzalar Ne kadar tefekkür O kadar mütefekkir Ne kadar mütefekkir O kadar Devlet O kadar İmparatorluk O kadar Coğrafya Hülasa; Güç tefekkürde; mütekamil ve mütefekkir...

TÜRK AKLI; Kaynaklar

TÜRK DÜŞÜNCESİ  LİTERATÜRÜMÜZ (A-Z) Ayhan Bıçak Celal Tahir Erol Göka Fatih Şeker Hilmi Ziya Ülken İhsan Fazlıoğlu Kurtuluş Kayalı Sait Başer Süleyman Hayri Bolay ...

entelektüel, us, öge

entelektüel: bir tür soyluluk arayışı. kafa emeği/kol emeği ayrımı. milletin egemen olduğu yeni dönemde, entelektüeller de ergen olmaktan vazgeçerek, doğru konuları irdeleyecekler. kendi entelektüellerini tanımayan, haberi dahi...

Entelektüel Sığlık/Kültürel Derinlik

Entelektüel yapıdaki kültürel sığlık, bizleri süregen bir kuraklığa mahkum etmiş durumda, bundan çıkış yolları da herhalde gepegeniş bir coğrafyaya serpilmiş, geçmişimizdeki kültürel merkezler ve...

Çin Felsefesi ve Su

Sonsuz; Sürekli; Sonsuza dek Bir nesil geliyor ve başkası gidiyor, ama su sürekli bir döngü içinde durmadan akıyor. Suyun bu sürekli akışından "sonsuz" luğu simgeleyen ideogram...

500 +yıl: 11 Büyük Türk Düşünürü (699-1273)

ELİF LAM MİM; İLİM düsturunu ilk uygulayan düşünürlerimiz, Maveraünnehir'de ilimler geliştirdiler. Hemen hemen hepsi de Bağdat yollarında gidip geldiler.. Neden sonrası gelmedi.? EBU HANİFE MUSA EL HAREZMİ maveraünnehir maveraünnehir 699-767 780-850 İMAM MATURİDİ maveraünnehir 852-944 FARABİ maveraünnehir 872-951 EL...

KNOWLEDGE AND IMAGINATION

KNOWLEDGE PROCESSES/ data: veri information : malumat knowledge: bilgi intelligence: akıl, zeka, anlayış, zeka sahibi, insight: anlayış, bir şeyin iç yüzünü kavrama By Bilge Tonyukuk...

Can ve Su…Canveren Su.

El ele verince, el elden üstün olacağına, eller birlikte kuvvetleniyor. El etmek, mesafeleri kısacık yapıyor, süratle neticeye ulaşıyorsunuz. Vatandaşlarımızın biribirlerine  "ellere karışmış" haletiyle yaklaşımlarını, kan kardeşliklerini,...

Tefekkür Medeniyetimiz -8 Tefekkür Kütüphanesi

Tefekkür Medeniyetimiz Tefekkür Atlası Tefekkür Tarihi Tefekkür Medeniyetimizin 3000 yılda ulaştığı Neticeler: 5D1C Zaman/Tarih: 3000 yıl Mekan/Coğrafya: 3 Kıta D1/Dava: Oğuz Kağan; Dünya Devleti'ni Dava/Misyon edindik D2/Düşünce:...

Tefekkür Medeniyeti 11: Sıfır kavramı ve HAREZMİ

“Bir ilim adamı ya kendinden önce kimsenin tesbit edemediği bir konuda eser kaleme alır, ya kendinden önceki ilim adamlarının kapalı bıraktığı konuları açıklar, kolaylaştırır...

Tefekkür Medeniyeti: Karınca Duası

“Yarın divânına Hakkın varınca/ Süleyman'dan alır hakkın karınca.” Zenbilli Ali Efendi "Dırahtı (ağacı) sarmış olsa eğer karınca/ Zarar var mı karıncayı kırınca.” Kanuni Sultan Süleyman Duasını...

Tefekkür Medeniyeti: Düşünce Hayatımızı İnceleyen Düşünürler: İsmail Hakkı Aydın

          ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: SÖYLEŞİLER Musiki ve Enigmatik Beyin, ASAM Konferansı, Prof Dr İsmail Hakkı Aydın, 25.02.2017 Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın bir...