Ana SayfaBilgelikBilge’lerTürk Bilgeler Diyor ki

Türk Bilgeler Diyor ki

ACI

Acılar gece çözülür
Ahmet Haşim

Büyük saadetler, büyük acıların yanı başındadır.
H.Erhan Bener

İstiklal ve hürriyet aşıkı milletler için ıstırap anları, o ıstırabın sebepleri, o ıstırabın amilleri, ibret alıp tetikte durmak için daima hatırlanmalıdır.
Mustafa Kemal Atatürk, 1928

ACIMA

Zarardır etse zahm-dara merhamet cerrah.
Beliğ

Karnı açlardan ziyade kalbi açlara acırım.
Cenap Şehabettin

Merhamet de bir menfaat hissidir ya! “Allah’ın hoşuna gider de beni kayırır” düşüncesi!
Refik Halit Karay

AÇLIK

Tok olan cümle cihanı yok sanır,
Aç olan alemde ekmek yok sanır.
Sabayi

Yoksulun zengin açar malinden,
Tok olan bilmez açın halinden.
Şinasi

Ne bilsin tok olanlar aç halin.
Şeyhi

AD

Herkesin kendi gider namı kalır dünyada
Ratip Paşa

Emsaliyle konuşmayan ademin,
Altın ismi olur pul yavaş yavaş
Seyrani

Er malına kıymayınca adı çıkmaz.
Dede Korkut

Adım ne idi unuttum
Sorulmayı,sorulmayı.
Karacaoğlan

İnsan olana, öldükten sonra bir güzel ad bırakmak belki hiç ölmemekten hayırlıdır.
Namık Kemal

Abdülhak, adem ol da bırak nam dünyada,
Alemde nam kalır nice adem gelir gider.
Abdülhak Molla

Hakiki bahtiyar ancak o ademdir ki, dünyadan
Giderken mamelek namıyla terk büyük bir nam
Mehmet Akif Ersoy

ADALET

Kaadıy ola da’vacı ve muhzır dahi şahid
Ol mahkemenin hükmüne derler mi adalet.
Ziya Paşa

AF

Kerim odur ki mücazat-ı afv ede hasma
Felek müsaade-i intikam verdikçe
Nahifi

AĞAÇ

İyi ağaçtan talihli dal çıkar.
Mevlana

Ağaçların çiçekler gözü, kuşlar dilidir.
Cenap Şehabettin

Kavak ağacını beğenen ve seven pek az kişi gördüm, çünkü dosdoğrudur.
Cenap Şehabettin
Ağlamak kadının tuzağıdır.
Mevlana

AĞLAMAK

Ağlamak, kadının tuzağıdır.
Mevlana

Bu güzellik baki kalmaz sevdiğim,
Aşıkı ağlatan gülmez sevdiğim.
Katibi

Fena değil sevişip ağlamak, fakat heyhat, bükaye değse hayat.
Tevfik Fikret

Dil benim, dide benim, eşk benim
Neden ağır geliyor ağlayışım ağyare.
Muallim Feyzi

Ne hikmettir şu dünyaya
Gelen ağlar, giden ağlar.
Seyrani

Dünyaya geleni ölmez belleme,
Her dem ağlayanı gülmez belleme.
Ruhsati

Ağlayanlar bir gün güler
Gamlanma gönül, gamlanma.
Karacaoğlan

AHLAK

Ahlak insanın kendi kendini mağlup etmesidir.
Cemil Sena Ongun

AKIL

İdrak-ı maali bu küçük akla gerekmez,
Zira bu terazu o kadar sıkleti çekmez.
Ziya Paşa

Zahida aklına ehl-i hikemin olma hasud
Vermeyince sana Ma’bud ne yapsın Mahmud.
Şinasi

Ötede kovuklardan mercan balıkları çıkıyor, fenerlerden birine hücum ediyor, budalaca yakalanıyorlardı. Gözleri büyümüş bir halde yukarıya çıkarlarken dönüp tekrar aşağıya kadar geliyor, yukarıki dünyayı görmeye bir türlü karar veremiyorlardı. Sinağrit babaya büyüyen gözleriyle “bizi kurtar şu lanetlemeden,” der gibi bakıyorlardı. Sinağrit baba düşünüyordu. Gidip o yakamoz yapan ipe bir diş vurdu mu idi, tamamdı. Ama hiçbirini kurtaramıyor, hareketsiz duruyordu. Sinağrit baba onları kurtarmanın bu kadar kolay olduğunu biliyordu ama, bildiği bir şey daha vardı. O da ister su, ister kara, ister hava, ister boşluk, ister hayvan, ister nebat aleminde olsun bir kişinin aklı ile hiçbir şeyin halledilemeyeceğini bilmesidir. Ancak bütün balıklar oltaya tutulan hemcinslerini kurtarmanın tek çaresinin koşup o yakamoz yapan ipi koparmak olduğunu akıl ettikleri zaman bu hareketin bir neticesi ve faydalı olabilirdi. Yoksa, gidip Sinağrit baba oltayı kesmiş, biraz sonra Sinağrit baba tutulduğu zaman kim kesecek? Kim akıl edecek yakamozu dişlemeği?…
Sait Faik Abasıyanık, Sinağrit Baba

ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK

Bahr isen de katre-i naçiz göster kendini.
Şeyhülislam Yahya

Sirler pençe-i zur-aver ile ram olmaz
Sayd-ı insana tevazu gibi bir dam olmaz.
Mahmut Nedim Paşa

Ragıba düşmanın aldanma tevazularına,
Selö divarın ayağın öperek hedmeyler.
Ragıp Paşa

Arkadaşlar; sizin gibi bir milletin aciz bir ferdi olduğumdan dolayı ne kadar mesut olduğumu düşünemezsiniz. Kendimi tebrik ediyorum. Çünkü size mensubum.
Mustafa Kemal Atatürk, 1925

ALDATMA

İnsan başkalarını aldatmak idmanın önce kendinde yapar.
Refik Halid Karay

İnan Haluk, ezeli bir şifadır aldanmak.
Tevfik Fikret

Eğer erkekler karılarını aldatmanın yolunu bilmeseydiler, dünyada verem olmadık kadın kalmazdı.
Hüseyin Rahmi Gürpınar

İnsan başkasından ziyade kendisini aldatmağa uğraşan bir mahluktur; herkes önce nefsine karşı yalan söylemekle vaktini geçirir.
Refik Halit Karay

Düşmanlarını aldatmayanlar, dostlarını aldatmayanlardan daha çoktur.
Cenap Şehabettin

ALIŞKANLIK

Hayli müşkildir kişi terkeylemek mu’tadını.
Hayali

 

ALTIN

Altun ile farza ki beraber çekile seng,
Vezn içre bir olmak ile kıymetde bir olmaz.
İbn-i Kemal

Deryadan ab istemiş olsam seraab olur,
Ger altuna yapışsam o saat türab olur.
Zati

Altına düşman olan var mıdır?
Mevlana

Kötü cevherli taş altın kaseyi kırınca ne taşın değeri artar, ne de altının değeri eksilir.
Sadi

Altından kendini gözet: zehiri hiçbir zaman teneke kupa içinde sunmazlar.
Cenap Şehabettin

Eline geçeni harcama bol bol
Beyhude sarfolan altın tunç olur.
Aşık Veysel

Dehrin ne safa var acaba sim üzerinde
İnsan bırakır hepsini hin-i seferinde
Ziya Paşa

Düşmen ne denlü saht ise şad ol ey Nedim
Seng üzre gösterir zer-i kamil iyarını.
Nedim

Şimdi altınla biterken her iş
Akçe eyler mi duayı derviş
Şinasi

Altun ile mizanda bi gelse dahi seng
Sıklette olmak ile kıymette bir olmaz.
Kemal Paşazade

ANNE BABA

Kadının en büyük vazifesi analıktır.
M.Kemal Atatürk

Validelik en safalı gailedir.
Tevfik Fikret

ANILAR

Yaşlı insan, hatıralarını geviş getirerek, hali güçlükle hazmetmeğe çalışan bir mahluktur.
Refik Halit Karay

Kamildir o insan ki yaşar hatıralarla;
Bir başka kerem beklemez artık gelecekten.
Yahya Kemal Beyatlı

Her şey çürüyor canım kardeşim bu dünyada,
Hatıralar bile
Bedri Rahmi Eyüboğlu

ARAŞTIRMA

Ilim tercüme ile olmaz, tetkikle olur.
Mustafa Kemal Atatürk, 1932

ARI

Arının evini yıkan, balın tatlılığıdır.
Nizami

Bal yiyen, arısından gocunmaz.
Mevlana

Balı yapanda arıdır, insanı sokan da.
Halide Edip Adıvar

Ben arıyım dersin, balın var mıdır?
Pir Sultan Abdal

Peteksiz arının balı yalandır.
Aşık Veysel

Ben arıya arı demem,
Arının balı olmalı.
Bedri Rahmi Eyüboğlu

ARZU

Bu dünya tuzaktır, tanesi de istek.
Mevlana

İnsanlar arzularına son olmadığı için, bu arzuları tatmin edecek vasıtalara da son olmamasını isterler.
Aristoteles

Arzuladıkça kulunum
Arzuladıkça kölen
Bedri Rahmi Eyüboğlu

ASKERLİK

Asker, nerede bir bozguna uğrarsa, iki üç karı tabiatlı adamın yüzünden uğrar.
Mevlana

ASLAN

Köpeklerin artığını aslan yemez.
Mevlana

Yeni doğan aslan bir kediye bile yenilir.
Mevlana

AŞIK

Yüz kişinin içinde aşık, gökte yıldızlar arasında parıldayan ay gibi belli olur.
Mevlana

Sürdü Mecnun nevbetin şimdi benem rüsva-yı aşk
Doğru derler her zaman bir aşıkın devranıdır.
Fuzuli

Aşık, yüz bulmayan adamdır.
Ahmet Haşim

Bende Mecnun’dan füzun aşıklık isti’dadı var
Aşık-ı sadık benem Mecnun’un ancak adı var.
Fuzuli

Aşk meyinden içen aşık ayılmaz.
Aşık Veysel

Aşık dediğin mecnun misali kör.
Cahit Sıtkı Tarancı

Aşık olmayan adem benzer yemişsiz ağaca.
Yunus Emre

AŞK

Güzelliğin on para etmez
Bu bendeki aşk olmasa.
Aşık Veysel

Aşk altın değildir, saklanmaz. Aşıkın bütün sırları meydandadır.
Mevlana

Aşk davaya benzer, cefa çekmek de şahide: Şahidin yoksa davayı kazanamazsın ki!
Mevlana

Türlü türlü cefanın
Adını aşk koymuşlar.
Yunus Emre

Aşk öyle bir saltanattır ki, zevali yoktur.
Mevlana

Aşk zalim bir sultandır.
Lukionas

Aşk, hiçbir afetten öğüt almaz.
Mevlana

Aşk aleyhine bin şey söylenir, fakat insanlar gene sevmeğe devam ederler.
Peyami Safa

ATEŞ

Cehennem dediğin dal odun yoktur,
Herkes ateşini kendi götürür.
Pir Sultan Abdal

Dervişlik baştadır, tacda değildir,
Kızdırmak oddadır, saçta değildir.
Yunus Emre

 

AYDIN

Siyasi cidallerin çoğu basittir. Fakat içtimai mesai her vakit için müsmirdir. Bizim münevverlerimiz buna çalışmalı. Neden Anadolu’ya gelip uğraşmazlar? Neden milletle doğrudan doğruya temasta bulunmazlar? Memleketi gezmeli, milleti tanımalı, eksiği nedir görüp göstermeli, milleti sevmek böyle olur.
Mustafa Kemal Atatürk, 1919

Türkiye’de aydın geçinenler Doğu’ya doğru seyreden bir geminin güvertesinde Batı yönünde koşturarak Batılılaştıklarını sanırlar.
Sakallı Celal

AYNA

Güzel yüz aynaya aşıktır.
Mevlana

AYRILIK

Çeken bilir ayrılığın derdinden.
Karacaoğlan

BAL

Bal, her ağızda tatlıdır.
Mevlana

BALIK

Balıktan başka her şey suda kandı.
Mevlana

Balığa denizden başkası azaptır.
Mevlana

 

BAŞARI

Ben bir işte nasıl muvaffak olacağımı düşünmem. O işe neler mani olur diye düşünürüm. Engelleri kaldırdım mı iş kendi kendine yürür.
Mustafa Kemal Atatürk,

BATI

Batı Türklerin asırlardan beri takip ettiği hareket devamlı bir istikamet muhafaza etti. Biz daima şarktan garba yürüdük.
Mustafa Kemal Atatürk, 1924

BİLGİ

Bu ülkede ilgililer bilgisiz, bilgililer de ilgisizdir.
Sakallı Celal

Sual de bilgiden doğar, cevap da..
Mevlana

İlim, kendin bilmektir.
Yunus Emre

BİLGİN

Nice bilgin vardır ki hakiki bilgiden, hakiki irfandan nasipleri yoktur. Bu çeşit bilgin, bilgi hafızıdır, bilgi sevgilisi değil!
Mevlana

 

BORÇ

Bin kaygu bir borç ödemez.
Karacaoğlan

BÜLBÜL

Ben bülbülüm dersin, gülün var mıdır?
Pir Sultan Abdal

CAHİLLİK

Cahiller kamile sen bilmen deyip
Anın için kaybettiler irfanı
Pir Sultan Abdal

CEHALET

Bu kadar cehalet ancak tahsille mümkün olur.
Sakallı Celal

CİMRİLİK

Sana ideyim buhl ne idüğün
Kendisi sakınır kendi yidiğün.
Yunus Emre

Nekeslikten kimse bezirgan olmaz.
Karacaoğlan

CÖMERTLİK

Tuzağa saçtığın taneler, cömertlikten sayılmaz ki.
Mevlana

ÇİÇEK

En güzel çiçeklerin arasında yılan bulunur.
Namık Kemal

ÇOBAN

Çoban uyudu mu kurt emin olur.
Mevlana

Sıska koyuna sıska çoban

DAĞ

Yüce dağlar şöhret bulur karınan.
Aşık Veysel

Bilemedim ana baba kıymetin,
Arkamızda karlıca bir dağ imiş.
Karacaoğlan

DAVUL

Davul sesinden tilkiler korkar, fakat akıllı kişi onu öyle döver ki deme gitsin.
Mevlana

DEFİNE

Hiçbir viraneyi definesiz bilme
Mevlana

Altın definesini bilinmeyen viraneye gizlerler.
Mevlana

DEĞİRMEN

Buğdayı olmaksızın değirmene gidenin ancak, saçı, sakalı ağarır, başka bir şey elde edemez.
Mevlana

Gönül dediğin değirmen
Ufalanır, irilenir.
Karacaoğlan

DENEY

Her şeyde en iyi mihenk taşı tecrübedir.
Eflatun

DENİZ

Deniz kadın gibidir: Hiç güvenmek olmaz ha!
Tevfik Fikret

Köpeklerin dudaklarıyla deniz kirlenmez.
Mevlana

DERTLER

Aradım cihanı derdsiz yoğ imiş.
Karacaoğlan

Dünyada dertsiz baş olmaz.
Derd’olanın ahı dinmez.
Yunus Emre

Derdim yüreğimde eller ne bilsin.
Aşık Veysel

Dert daima insana yol gösterir.
Mevlana

Bir değil, beş değil, dert kucak kucak.
Aşık Veysel

Anlatamam derdimi dertsiz insana
Dert çekmeyen dert kıymetin bilmez.
Aşık Veysel

Üç derdim var, birbirinden seçilmez.
Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm.
Karacaoğlan

DİKEN

Her diken gül vermez.
Mevlana

Gülün dostu dikendir.
Mevlana

DİKTATÖRLÜK

Ferdin saltanatı ve onun temsil ettiği meşum bir idare şekline çevrilen bir silah mukaddestir.
Mustafa Kemal Atatürk, 1919

Harbin ciddiyetini nazar-ı dikkate almayan bazı gayri samimi önderler taaruzun vasıtaları, ajanları olmuşlardır. Kontrolleri altındaki milletlere milliyetçiliği ve ananeyi yanlış bir şekilde göstererek ve suistimal ederek aldatmışlardır. Bu buhranlı saatlerde herc-ü merce mani olmak için kütlelerin kendileri karar vermeleri ve mesuliyet mevkiini yüksek karakterli ve yüksek moralli, vicdanlı insanların eline tevdi etmeleri zamanı gelmiştir.

Bu, gecikmeden yapılmalıdır.
Mustafa Kemal Atatürk, 1930

DİL

Alem çiçek olsa, arı ben olsam
Dost dilinden tatlı bal bulamadım.
Pir Sultan Abdal

Milliyetin çok belirgin vasıflarından biri dildir. Türk milletindenim diyen insan, her şeyden evvel ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir insan Türk kültürüne, topluluğuna bağlılığını iddia ederse buna inanmak doğru olmaz.
Mustafa Kemal Atatürk

Biz Balkanları niçin kaybettik biliyor musunuz? Bunun tek bir sebebi vardır; bu da İslâv araştırma cemiyetlerinin kurduğu dil kurumlarıdır. Bizim içimizdeki insanların millî bilinçlerini uyandırdığı zaman, biz Balkanlarda Trakya hudutlarına çekildik.
Mustafa Kemal Atatürk

DOĞRULUK

Cümleler doğrudur sen doğru isen,
Doğruluk bulunmaz sen eğri isen.
Yunus Emre

Güzel düşün, iyi hisset, yanılma, aldanma,
Ne varsa doğrudadır, doğruluk şaşar sanma.
Tevfik Fikret

DOĞU

Türkiye’nin bugünkü mücadelesinin yalnız Türkiye’ye ait olmadığını, bütün arkadaşlarımız ifade etmiş iseler de bunu bir defa daha teyid etmek lüzumunu hissediyorum. Türkiye’nin bugünkü mücadelesi yalnız kendi nam ve hesabına olsaydı belki daha kısa, daha az kanlı olur ve daha çabuk bitebilirdi. Türkiye azim ve mühim bir gayret sarfediyor. Çünkü müdafaa ettiği bütün mazlum milletlerin, bütün şarkın davasıdır ve bunu nihayete getirinceye kadar Türkiye, kendisinle beraber olan şark milletlerinin beraber yürüyeceğinden emindir.
Mustafa Kemal Atatürk, 1922

DOSTLUK

Dost dost diye nicesine sarıldım.
Benim sadık yarim kara topraktır.
Aşık Veysel

Dosttur. Çöp değildir, onu kırma.
Mevlana

DUVAR

Yalnız taşla duvar olmaz.
Karacaoğlan

DÜNYA

Bu dünyaya gelen gider.
Yunus Emre

Dünya bir yol, geda gider, han gider.
Karacaoğlan

Dünya kehruba gibidir; bütün samanları çeker, ancak özlü buğday, kehrubanın çekişinden kurtulmuştur.
Mevlana

Şu yalan dünyanın sonu hiç imiş
Akşam gelüb konan sabah göç imiş.
Pir Sultan Abdal

Bu kadar adam gördüm, içlerinden hiçbiri dünyadan hoşnut değil, hiçbiri de dünyadan gitmek istemez.
Namık Kemal

DÜŞMEK

Düşmek, etrafı görmemektendir.
Tevfik Fikret

Koşan elbet varır, düşen kalkar.
Tevfik Fikret

Yıkılıp düşene gülme sakın sen
Yiğit düşüp kalkmayınca belli olmaz.
Karacaoğlan

EĞİTİM

Efendiler; yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun en evvel ve her şeyden evvel Türkiye’nin istiklaline, kendi benliğine, ananat-ı milliyesine düşman olan bütün anasırla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir.
Mustafa Kemal Atatürk, 1922

Mektebin vereceği ilim ve fen sayesindedir ki Türk milleti, Türk sanatı, iktisadiyatı, Türk şiir ve edebiyatı, bütün bedayiiyle inkişaf eder.
Mustafa Kemal Atatürk, 1922

EKONOMİ

Tarihi bu kadar yüksek bir idealin esas temel taşı, yalnız geçici politika esaslarında kalmaz. Bunun esas temel taşları lazımdır ki, kültür ve ekonomi cevheriyle dolu olsun. Çünkü kültür ve ekonomi her türlü siyasete istikamet veren bazlardır. Mustafa Kemal Atatürk 27 Şubat 1938

EL

Hiç el, gönülden gizli bir iş yapabilir mi?
Mevlana

ELBİSE

Hoş gelir ehline alayiş-i çirk-i dünya
Came-alüdeliği ziynetidir bakkalın.
Sabit

EMİR

Verdiğiniz emrin yapılmasından emin olmak istiyorsanız ta en son gerçekleşme ucuna kadar kendiniz onun başında bulunmalısınız.
Mustafa Kemal Atatürk, 1918

FELAKET

Çok mu na-merdin felaketten selamet bulması
Herkese gitmez bela erbab-ı istihkak arar.
Namık Kemal

Felaketler insanları, akılları başında milletleri daima azimkar, dinç hamlelere sevkeder.
Mustafa Kemal Atatürk, 1919

Bugün vatanımızda bir milli kudret varsa o cereyan, felaketlerden ders alan milletin kalp ve dimağından doğmuştur.
Mustafa Kemal Atatürk, 1919

FETİH

Dünyada fütuhhatın iki vasıtası vardır. Biri kılıç, diğeri sapan. Zaferinin vasıtası yalnız kılıçtan ibaret kalan bir millet bir gün girdiği yerden kovulur, terzil edilir, sefil ve perişan olur. Onun için hakiki fütuhat yalnız kılıçla değil, sapanla yapılandır. ..Kılıç ve sapanı bu iki fatihten birincisi, ikincisine daima mağlup oldu…
Mustafa Kemal Atatürk, 1928

FİKİR

Hiçbir zafer gaye değildir. Zafer ancak kendisinden daha büyük olan bir gayeyi elde etmek için belli başlı vasıtadır. Gaye fikirdir. Zafer bir fikrin istihsaline hizmet nisbetinde kıymet ifade eder. Bir fikrin istihsaline dayanmayan zafer payidar olmaz. O boş bir gayrettir.
Mustafa Kemal Atatürk, 1933

Bugün dünya milletleri aşağı yukarı akraba olmuşlardır ve olmakla meşguldürler. Bu itibarla insan mensup olduğu milletin varlığını ve saadetini düşündüğü kadar, bütün cihan milletlerinin huzur ve refahını düşünmeli ve kendi milletinin saadetine ne kadar kıymet veriyorsa, bütün dünya milletlerinin saadetine hadim olmaya elinden geldiği kadar çalışmalıdır.
Mustafa Kemal Atatürk, 1937

FIRTINA

Gece neye gebeyse onu doğurur.
Mevlana

GECE
Gece neye gebeyse onu doğurur.
Mevlana

Şeb-i yeldayı müneccimle muvakkit ne bilür
Mübtelay-i gama sor kim geceler kaç saat.
Sabit

GELECEK

Herhalde beklediğimiz parlak günler, bizlerden dahi uzak değildir. Bizden sonra gelecekler ise tabii o günlerin parlaklığını bahtiyarlıklarla tesis edeceklerdir.

Çankaya köşkünde verilen çay ziyafetinde Balkan gazetecilerinin temennileri üzerine söylenmiştir.
Mustafa Kemal Atatürk 27 Şubat 1938

GENÇLİK

Her şeye rağmen muhakkak bir nura doğru yürümekteyiz. Bende bu imanı yaşatan kuvvet, yalnız aziz memleket ve milletim hakkındaki payansız muhabbetim değil, bugünün karanlıkları, ahlaksızlıkları, şarlatanlıkları içinde sırf vatan ve hakikat aşkıyla ziya serpmeye ve aramaya çalışan bir gençlik gördüğümdendir.
Mustafa Kemal Atatürk, 1918

Bütün ümidim gençliktedir.
Mustafa Kemal Atatürk, 1919

Sizler, yani yeni Türkiye’nin genç evlatları, yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Ben bu akşam buraya yalnız bunu size anlatmak için gelmiş bulunuyorum. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan ve yorulmadan yürüyecektir.
Mustafa Kemal Atatürk, 1937

Başımıza neler örülmek istenildiği ve nasıl mukavemet ettiğimiz ve daha doğrusu milletin arzu ve emellerine uyarak ve onun yardımıyla nasıl çalıştığımız görülmeli ve gelecek kuşaklar için ibret ve uyanıklığı gerektirmelidir. Zaten herşey unutulur. Fakat biz her şeyi gençliğe bırakacağız. O gençlik ki hiçbir şeyi unutmayacaktır; geleceğin ışık saçan çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir!
Mustafa Kemal Atatürk

GERÇEK

Hayatı div-i hakiyle çarpışan kazanır.
Tevfik Fikret

Hakikati konuşmaktan korkmayınız.
Mustafa Kemal Atatürk, 1926

GERÇEKÇİLİK

Milletimizi şimdiye kadar söylediğim sözlerle ve harekatımla aldatmamış olmakla müsterihim. Yapacağım, yapacağız, yapabiliriz dediğim zaman onların filhakika yapılabileceğine kail ve kani idim.
Mustafa Kemal Atatürk, 1923

GÖZ

Göz açıldıkça ruh perdelenir.
Tevfik Fikret

İnsana kimse gözü gibi lalalık edemez.
Mevlana

Gurbette ölenin gözü yumulmaz.
Karacaoğlan

GÖZYAŞI

Aşık Yunus eder ahı
Gözyaşı döker günahı
Yunus Emre

Hepimiz kahkahalarımızı göz yaşlarımızla ödüyoruz
Peyami Safa

GURUR

Kend-özün beğenenler asi olur
Asi kullar Çoban’ın nesi olur.
Yunus Emre

Nikoli’nin oltasının yemini kuyruğuyla sarsmakta olan Sinağrit baba, Nikoli’nin bir kusurunu arıyordu. Onda kusur mu yoktu. Evvela sarhoştu. Sonra ahlaksızdı, kendini düşünürdü ama, cesurdu, cömertti, hiç kıskanç değildi. Fıkara idi. Kibirli idi de. Sinağrit baba kibirli fıkarayı severdi ama, Nikoli’nin kibrini beğenmiyordu. İnsan oğlunda o başka bir şey, gurura benziyen şey, yerinde bir gurur, o da değil, insan oğlunun insanlığından, ta saçının dibinden oltasını tutuşundan beliren, istiyerek olmıyan, ama pek istemiyerek de gelmiyen bir gurur isterdi. Öyle bir elin oltasını düzleyemez, misinasını kesemez, bedenini fırdöndüsünden alıp gidemezdi.
Sait Faik Abasıyanık, Sinağrit Baba

GÜL

Güle kıymet verilmezdi
Aşık ve maşuk olmasa
Aşık Veysel

Kara çalıda gül bitmez.
Karacaoğlan

GÜLME

Önünden gülmeyen sonra güler mi?
Aşık Veysel

GÜN

Eyi günde yaran, ahbap çok olur
Dar günümde dost bulunmaz, nedendir.
Karacaoğlan

 

GÜVEN

Efendiler, zavallı milletimizi esir etmek isteyen düşmanları behemehal mağlup edeceğimize dair olan emniyet ve itimadım, bir dakika olsun sarsılmamıştır. Bu dakikada, bir bir itminanı tamımımı, heyet-i celilenize karşı ve bütün aleme karşı ilan ederim.
Mustafa Kemal Atatürk, 1921

GÜZEL

Ne’tmeli güzeli huy olmayınca.
Karacaoğlan

 

HAK

Arayan hakkı en sonunda bulur.
Tevfik Fikret

Hak kavinin demek şeririndir.
Tevfik Fikret

Ben toprak büyütme meraklısı değilim. Barış bozma alışkanlığım yoktur. Ancak muahedeye dayanan hakkımızın isteyicisiyim; onu almazsam edemem. Büyük Meclisin kürsüsünden milletime söz verdim; Hatay’ı alacağım. Milletim benim dediğime inanır. Sözümü yerine getirmezsem onun huzuruna çıkamam; yerimde kalamam. Ben şimdiye kadar yenilmedim; yenilmem, yenilirsem bir dakika yaşayamam.
Mustafa Kemal Atatürk, 1937

Hiç kimseden fazla bir şey istemiyoruz. Dünyanın her milletinin tabiaten malik olduğu şeylerden bizi hamrum etmemelidirler ve haklarımızı teslim etmelidirler.  Çünkü hakkımız, tabiidir, meşrudur, makuldür ve bize lazımdır. Biz bu haktan vazgeçmeyeceğiz ve ne kadar haklı isek bu hakkımızı müdafaa ve muhafaza için de memleketimizin, milletimizin kabiliyet ve kudreti o kadardır.
Mustafa Kemal Atatürk, 1923

HAKİKAT

Issız deniz kenarında insan büyük şehirleri, büyük şehirlerin sobasını, sobasızlığının düşüncelerini düşünüyor, kurumuşa dönüyor. Hakikat çırılçıplak, avuçlarında zil, ellerinde darbuka sert rüzgârlarıyla geliyor. Bir mavilik, bir açıklık bir hürriyet hasreti kayaları döven dalga gibi kafama doğuyor.
Sait Faik Abasıyanık, Balıkçının Ölümü

HALK

Ben şimdiye kadar millet ve memleket hayrına ne gibi hamleler, inkılaplar yapmış isem hep böyle halkımızla temas ederek, onların alaka ve muhabbetlerinden, gösterdikleri samimiyetten kuvvet ve ilham alarak yaptım.
Mustafa Kemal Atatürk, 1925

Halk, güçlülerin, iktidar sahiplerinin, sahte dindarların, hile tehdit ve zulmü yüzegülücükle, vaatler boyaması keyfiyetine alışkındı.

Halk, kime secde ederse onun canını zehirliyor demektir.
Mevlana

Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten.
Namık Kemal

HALK ADAMI

Ben düşündüklerimi sevdiklerime olduğu gibi söylerim. Aynı zamanda lüzumlu olmayan bir sırrı kalbinde taşımak iktidarında olmayan bir adamım. Çünkü ben bir halk adamıyım. Ben düşündüklerimi daima halkın huzurunda söylemeliyim. Yanlışım varsa halk beni tekzip eder. Fakat şimdiye kadar bu açık konuşmada halkın beni tekzip ettiğini görmedim.

Mustafa Kemal Atatürk, 1937

HAYAL

Bir gün gelecek, hayal zannettiğiniz bütün bu inkılapları başaracağım. Mensup olduğum millet bana inanacaktır.
Mustafa Kemal Atatürk, 1907

HAYAT

Fani bile olsa, mevte nisbet
Elbette hayat bir se’adet.
Tevfik Fikret

Hake yüz sürmekle kaimse yer üstünde hayat
İhtiyar et altını hakin hayatın rağmına
Namık Kemal

HEDEF

Ordular: İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!
Mustafa Kemal Atatürk, 1922

HÜRRİYET

Ne efsunkar imişsin ah ey didar-ı hürriyet
Esiri aşkın olduk gerçi kurtulamadık esaretten.
Namık Kemal

Yaşar her ferd için, takdis-i hürriyet ibadettir.
Tevfik Fikret

ISTIRAP

Istıraptan korkmamanın tek ilacı ıstıraptır. Bu ateşi o ateş söndürür.
Peyami Safa

İLAÇ

İlaç, alemde dertten başka bir şey aramaz.
Mevlana

Nushan maraz-i aşka ilac eylemedi hiç
Ey şeyh-i keramet-furuş ez de suyun iç.
Sabit

Bulunmaz aşkın ilacı
Karacaoğlan

 

İNCİ

Her denizin incisi olmaz.
Mevlana

Her sedefte inci bulunmaz.
Mevlana

İncinin binlerce düşmanı olur.
Mevlana

İNSAN

Gök ekin misali adem
Onu eken biçer bir gün.
Pir Sultan Abdal

İNSANLAR

Deniz kenarından dünyaya bakıyorum. Parmaklarımda pul, avucumda sedef, etrafımda balık kokusu.. Bir adanın arkasında sobasını yakmış bir şehrin dumanı, bir adanın arkasında sobasız bir pencerenin buzunu kazıyorum. Gökyüzü beyazdan, siyahtan sayabildiğim dört kirli renk bulutunu götürüp getiriyor. Nerede insanlar?

Her zaman son sual bu! Nerede insanlar? Balıktalar mı, kahvedeler mi? Sonra bütün dünyaya doğru kayan bu düşünce bulutu iki renkli bir ebem kuşağını ufkun bir ucundan öteki ucuna geriyor. İnsanlar orada.. Biri mesut öteki saadet peşinde, hangi dünya içinde bulunsak bir başka dünyanın var olabileceğini düşünüyoruz. Hepimiz başka türlü. Göğün bir tarafı mavi, mavi.. Bir tarafı simsiyah, ya siyah, ya mavi, ya ölesiye gülerek, ya yaşayasıya üzülerek..
Sait Faik Abasıyanık, Balıkçının Ölümü

İnsanları mesut edecek yegane vasıta onları birbirlerine yaklaştırarak, onlara birbirlerini sevdirerek, karşılıklı maddi ve manevi ihtiyaçlarını temine yarayan hareket ve enerjidir. Cihan sulhü içinde beşeriyetin hakiki saadeti, ancak bu yüksek ideal yolcularının çoğalması ve muvaffak olmasiyle mümkün olacaktır.
Mustafa Kemal Atatürk, 1931, Balkan Konferansı Üyeleriyle Konuşma

İŞ

İşimiz bitmemiştir, yeni başlıyoruz. (*)
Mustafa Kemal Atatürk, 1922

(*) Düşman ordularının denize döküldüğünün ertesinde, İzmir’de söylenmiştir.

İTİMAT

Büyük Türk Millet, on beş yıldan beri giriştiğimiz işlerde muvaffakiyet vadeden çok sözlerimi işittin. Bahtiyarım ki, bu sözlerimin hiçbirinde milletimin, hakkımdak, itimadını sarsacak bir isabetsizliğe uğramadım.
Mustafa Kemal Atatürk, 1933

İYİLİK

Kimsenin lutfuna olma talib
Bedeli cevher-i hürriyettir.
Namık Kemal

Yine ben bir öğüt aldım pirimden
İyilik ettiğinden sakın kendünü.
Köroğlan

KADER

Hiç yazılan yazı karalanır mı?
Karacaoğlan

KADIN

Siyasi ve sosyal hakların kadın tarafından kullanımlasının beşeriyetin saadeti ve prestij açısından gerekli olduğuna eminim.
Mustafa Kemal Atatürk,

Elbet sefil olursa kadın, alçalır beşer.
Tevfik Fikret

KALP

Gönül Çalab’ın tahtı Çalab gönüle bahtı
İki cihan bedbahtı kim gönül yıkar ise.
Yunus Emre

Eğer bir müminin kalbin kırarsan
Hak’ka eylediğin secde değildir.
Yunus Emre

KANAAT

Kanaatten hiç kimse ölmedi, hırsla da hiç kimse padişah olmadı.
Mevlana

KARINCA

Karınca, güzelim harmanları görmez de bir tanecik buğdayın üstünü örter.
Mevlana

KEDİ

Kedi, rüyasında yağlı kuyruk görür.
Mevlana

KILIÇ

Kılıca kesmekten utanç gelmez.
Mevlana

Kılıç, boynu olanın boynunu keser.
Mevlana

Kılıç, iki el ile kullanılmaz
Namık Kemal

KISKANÇLIK

Ne kutludur o kişi ki yoldaşı, haset değildir.
Mevlana

KONUK

İşbu söze Hak tanıktır, bu can bu gövdeye konuktur
Bir gün ola çıka gide, kafesten kuş uçmuş gibi.
Yunus Emre

Herkes, küçük büyük
Mihmanıdır ribat-ı hayatın
Tevfik Fikret

KORKU

Testi, taştan korkar.
Mevlana

Korkaklar hiçbir zaman zafer anıtları dikmemişlerdir.
Eflatun

Korku üzerine hakimiyet bina edilmez. Toplara istinat eden hakimiyet payidar olmaz. Böyle bir hakimiyet ve hatta diktatörlük, ancak ihtilal zuhurunda muvakkat bir zaman için lazım olur.
Mustafa Kemal Atatürk, 1930

KÖPEK

Köpektir zevk alan sayyad-ı bi insafe hizmetten.
Namık Kemal

Komşulardan av kapmak aslanlara göre ayıptır, köpeklere değil.
Mevlana

Köpeğin karnı doyarsa daha ziyade serkeşleşir.
Mevlana

Köpek, mamur olan yerde bulunur.
Mevlana

Köpek, yarasını yalaya yalaya iyi eder.
Mevlana

KÖYLÜLER

Bu memleketin sahabi ve heyet-i içtimaiyemizin unsure-u esasisi köylüdür. İşte bu köylüdür ki bugüne kadar nur-u maariften mahrum bırakılmıştır. Binaenaleyh; bizim takip edeceğimiz maarif siyasetinin temeli, evvela mevcut cehli izale etmektir.
Mustafa Kemal Atatürk, 1922

KUDRET

Kudret ve kabiliyetten mahrum olanlara iltifat olunmaz.
Mustafa Kemal Atatürk, 1921

KURT

Koyun kurt ile gezerdi
Fikir başka başka olmasa
Aşık Veysel

KUŞ

Kuş, ancak kendi cinsinden olan kuşlarla uçar.
Mevlana

KUVVET

Bütün alem
esir-i kuvvettir.
Buna razıy değil ukuul, elbet
Hakkdadır, hakkdır en büyük kuvvet.
Tevfik Fikret

Vatanımıza ve istiklalimize göz dikenlere yalnız askerlikçe galebe etmek kafi değildir. Memleketimiz hakkında istila emelleri besleyecek olanların her türlü ümitlerini kıracak veçhile siyaseten, idareten ve iktisaden kuvvetli olmak lazımdır.
Mustafa Kemal Atatürk, 1922

Tarihi bu kadar yüksek bir idealin esas temel taşı, yalnız geçici politika esaslarında kalmaz. Bunun esas temel taşları lazımdır ki, kültür ve ekonomi cevheriyle dolu olsun. Çünkü kültür ve ekonomi her türlü siyasete istikamet veren bazlardır. Mustafa Kemal Atatürk 27 Şubat 1938

MAL

Bir imaret göster bana kim sonu viran olmaya
Kazan şol malı kim senden dökülüp geri kalmaya.
Yunus Emre

MERHAMET

Nasfet ve merhamet niyaz etmekle millet işleri devlet işleri görülemez;  millet ve devlet şeref ve istiklali temin edilemez…
Nasfet ve merhamet dilenmek gibi bir prensip yoktur. Türk milleti, Türkiye’nin müstakbel çocukları, bunu bir an hatırdan çıkarmamalıdırlar.
Mustafa Kemal Atatürk, 1919

MEVKİ

Bilgisizlere, geçtikleri mevkiin yaptığı fenalığı, yüzlerce aslan bir araya gelse yapamaz.
Mevlana

MİDE

Mide kainatın merkezidir; beyinden ziyade o düşünüyor ve bizi idare ediyor.
Peyami Safa

MİLLET(LER)

Bir millet mevcudiyeti ve hukuku için bütün kuvvetiyle, bütün kuvayi fikriye ve maddisiyle alakadar olmazsa, bir millet kendi kuvvetine istinaden mevcudiyet ve istiklalini temin etmezse şunu, bunu baziçesi olmaktan kurtulamaz.
Mustafa Kemal Atatürk, 1919

Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına, Türk milleti denir.
Mustafa Kemal Atatürk

Bugünkü Türk milleti siyasî ve içtimaî camiası içinde kendilerine Kürtlük fikri, Çerkeslik fikri ve hatta Lâzlık fikri veya Boşnaklık fikri propaganda edilmek istenmiş vatandaş ve millettaşlarımız vardır. Fakat mazinin istibdat devirleri mahsulü olan bu yanlış adlandırmalar, -birkaç, düşman âleti mürteci, beyinsizden başka – hiçbir millet ferdi üzerinde üzüntüden başka bir tesir yapmamıştır. Çünkü bu millet fertleri de umum Türk camiası gibi aynı müşterek maziye, tarihe, ahlâka, hukuka sahip bulunuyorlar.

Milletlerinize, benden, hararetli muhabbetler, samimi dostluklar götürünüz. Sizi ve sizin asil milletlerinizi hürmetle bir daha selamlarım.
Mustafa Kemal Atatürk, 1931, Balkan Konferansı Üyeleriyle Konuşma

Dünyada şimdiye kadar, başka başka milletlerin ünyon (birlik) yaptıkları ve asırlarca beraber yaşadıkları, tarihte görülmüştür. Bizim kurmak istediğimiz ünyonun (birliğin) tarihte geçmiş olan ünyonların (birliklerden) çok fevkinde olmasını isteriz.
Mustafa Kemal Atatürk 27 Şubat 1938

MUTLULUK

Olamaz anlayan, gören mes’ud.
Tevfik Fikret

Herhangi bir şahsın yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey kendisi için değil, kendisinden sonar gelecekler için çalışmaktır…Hayatta tam zevk ve saadet, ancak gelecek nesillerin varlığı, şerefi ve saadeti için çalışmakla bulunabilir.
Mustafa Kemal Atatürk, 1937

MÜZİK

Saz çalmayan tel kadrini ne bilir.
Karacaoğlan

NEFES

Aklı olan korkmak gerek
Nefs elinden, hırs elinden.
Yunus Emre

Nefse uyan Hak’ka uymuş değildir.
Pir Sultan Abdal

Nefstir seni yolda koyan,
Yolda kalır nefse uyan.
Yunus Emre

Yapacağın işte nefsinle meşveret etmek ve ne derse aksini yapmak kemaldir.
Mevlana

NİMET

Her nimetin bir gamı vardır.
Mevlana

OT

Alelade otlar, iki ay içinde yetişir. Fakat kırmızı gül, ancak bir yılda yetişir, gül verir.
Mevlana

ÖĞRETMEN

Dünyanın her tarafında muallimler insan topluluğunun en fedakar ve muhterem unsurlarıdırlar.
Mustafa Kemal Atatürk, 1923

 

ÖLÜM

İnsan, ne idraksiz mahluktur! Herkes kimsenin sağ kalmadığını bilir de, kendinin öleceğine inanmak istemez.
Namık Kemal

Ölmek, ölümü düşünmekten çok daha kolaydır.
Peyami Safa

Ağa olsa, paşa olsa, beğ olsa
Yakasız gömleğe sarılır bir gün.
Karacaoğlan

Otuz sekiz kulaçta yatan kuzu gibi istavritleri balıkhaneye gönderen balıkçının hiç kimsesi yoktu. Kafayı tütsülerdi, sandalında yatardı. Bir sabah, güzel bir kış sabahı istakoz ağlarını çekmek üzere sandalına atladı. Öğleye doğru bu motor sularda iki tarafına sarhoş sarhoş sallanan sandalda balıkçıyı ağın yarısı elinde baygın buldu. Gözlerini açtı. balıkçı,
– Bu dünya kime kalmış ki balıkçıya kalsın -dedi. Gözünü kapadı. Elbette ki bir daha açmamak üzere.

Biliyorum ki bugün kafalarımızda sert rüzgarlar kara bulutlarıyla durmadan estiği zaman deniz kıyılarına hep sert balıklar gelecek. Lodosların gevşetemediği etleriyle bu sert balıklar, balıkçıya gözlerini kapatırken hep birden, tütün gibi, tatlı, sert şarkılar söyleyecekler. Balıkçı belki ölürken içinde bir şeyler söylemek bir şeyler söylememek, duymamak, duyurmamak, bir iş bitirmemek gibi şeyler bulunan garip lâfından cayacak. Eskiden kral öldüğü zaman bağırdıkları gibi bir balıkçı yaşadı, Öldü, yaşasın öteki balıkçılar! diyecek.
Sait Faik Abasıyanık, Balıkçının Ölümü

ÖZGÜRLÜK

Biz Türkler bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz,1927.
Mustafa Kemal Atatürk

Hürriyet Türk’ün hayatıdır , 1930.
Mustafa Kemal Atatürk

SABAH

Haliç’in üstünde dumanlı. ılık, tatlı bir sabah başlıyordu.
Sait Faik Abasıyanık, Bir Balık Avı Hikayesi

SABIR

Sabır, kurtuluşun anahtarıdır.
Mevlana

Sabır saadeti ebedi kakır
Sabır kimde ise o nasib alır.
Yunus Emre

Kişi sabır ile bulur kemali.
Aşık Veysel

Sabır, genişliğe ulaşmanın anahtarıdır.
Mevlana

SAÇ

İnsan akıl pir olur; saçı sakalı ağarmakla değil.
Mevlana

SAMİMİYET

Samimiyetin lisanı yoktur. Samimiyet kabil-i izah değildir; o gözlerden ve nasiyelerden anlaşılabilir.
Mustafa Kemal Atatürk, 1925

SARHOŞLUK

Bir sarhoş, mezeden şarap kadehinden başka ne ister.
Mevlana

SAVAŞ

Savaşsız, sabırsız yenme olur mu hiç?
Mevlana

SEVGİ

Bir insanı sevmekle başlar her şey.
Sait Faik Abasıyanık

SEVGİLİ

Bir yiğide bir yar yeter
İki seven deli olma mı?
Karacaoğlan

Yunus, ver canını Hak yoluna
Can vermeyince canan bulunmaz.
Yunus Emre

Yar dediğin demir kale
Ya alınır, ya alınmaz.
Karacaoğlan

SEVİNÇ

Baban diyor ki: “Meserret çocukların, yalnız çocukların payıdır! Ey güzel çocuk dinle.”
Tevfik Fikret

SIR

İki kişiyi aşan, bir başkasına da söylenen her sır yayılır.
Mevlana

SİNEK

Örümceğin sofrasındaki kebap, ancak sinek olur.
Mevlana

Dız dız eden her sineğin balı olmaz.
Aşık Veysel

SORUMLULUK

Mesuliyet yükü her şeyden, ölümden de ağırdır.
Mustafa Kemal Atatürk, 1915

SÖZ

Eğer hor eğer hürmet
Kişiye sözden gelir.
Yunus Emre

SU

Su, hiçbir vakit ateşten korkmaz.
Mevlana

ŞARAP

Şarap, zaten edepsiz olanı edepsiz eder.
Mevlana

Şarap geldikten sonra kadeh eksik olmaz.
Mevlana

ŞEYTAN

Boş karın şeytanın zindanıdır. Çünkü ekmek derdi, onun hilesine, düzenine manidir.
Mevlana

TAHT

Yüce tahta binenler yere düştü
Yüce benim diyene sinek üştü
Yunus Emre

TALİH

Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz.
Mustafa Kemal Atatürk, 1921

TAKDİR

Bu büyük millet, arzu ve istidadını müteveccih olduğu istikametleri görmeye çalışan ve görebilen evladını daima takdir ve himaye etmiştir.
Mustafa Kemal Atatürk, 1926

TANIMAK

Bir kimseyi tanımak istiyorsan, düşüp kalktığı arkadaşlarına bak.
Mevlana

Bir kimseyi tanımak istiyorsan, düşüp kalktığı arkadaşlarına bak.
Mevlana

TARİH

Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
Mustafa Kemal Atatürk, 1930

Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.
Mustafa Kemal Atatürk, 1931

Tarih, bir milletin kanını, hakkını, varlığını hiçbir zaman inkar etmez. Binaenaleyh, böyle bir nikah-I batılın arkasından vatanımız ve milletimiz aleyhinde verilen hükümler, kanaatler mutlaka mahkum-u iflastır.
Mustafa Kemal Atatürk, 1919

 

TERAZİ

Ayna ve terazi yalan söyler mi?
Mevlana

TESADÜF

Kimse tesadüfle veya onun vasıtasıyla doğru ve akıllı olmaz.
Aristoteles

Hiç derede kuru toprak bulunur mu?
Mevlana

TOPRAK

Hor bakma sen toprağa, toprakta neler yatur
Kani bunca evliya, yüz bin Peygamber yatur.
Yunus Emre

TÜCCAR

Cumhuriyetin tüccar telakkisini de kısaca ifade edeyim: Tüccar, milletin emeği ve üretimi kıymetlendirilmek için eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır.
Mustafa Kemal Atatürk, 1937

UYGULAMA

Her şey kanun yapmaktan ibaret değildir. Bilakis her şey o kanunları tatbik etmek ve ettirmekten ibarettir. Tatbik eden, icra eden, karar verenden daima daha kuvvetlidir.
Mustafa Kemal Atatürk, 1921

UYKU

En sakin yolculuk uykudur.
Tevfik Fikret

VATAN

Bir iklimin manzarası, mimarisi ve halkı arasında halis ve tam bir ahenk varsa, orada, gözlere bir vatan tablosu görünür.
Yahya Kemal Beyatlı

Vatan, mutlaka selamet bulacak, millet mutlaka mesut olacaktır. Çünkü kendi selametini, kendi saadetini memleketin, milletin saadet ve selameti için feda edebilen vatan evlatları çoktur.
Mustafa Kemal Atatürk, 1912

VEFA

Tırnağın var ise başın kaşı
Kimseden kimseye vefa yoğ imiş.
Karacaoğlan

VİCDAN

Varsa hatta beşerde bir vicdan,
Ya gümüştendir o ya altından
Tevfik Fikret

YALAN

Ayran içinde yağ nasıl gizliyse, doğruluk cevherinde de yalan gizlidir.
Mevlana

YALNIZLIK

Bazen kalabalıkların ortasında tek başına kaldığımız vakitlerdekinden fazla yalnız değil miyiz?
Peyami Safa

YARA

Derdim çoktur hangi birin söyleyim
Yürekde yaralar türlü türlüdür.
Pir Sultan Abdal

Cerrah neyler yürekteki yareye.
Karacaoğlan

YAŞAMAK

Yaşamak hem vazifedir,
Hem hakkdır Adem oğluna
Tevfik Fikret

YEMEK

Zehr ile pişen aşı
Yemeğe kim gelir.
Yunus Emre

YOLLAR

Dostum beni ısmarlamış gel diye
Gideceğim amma yol bozuk bozuk
Pir Sultan Abdal

YÜKSELME

Yükselmen düşer.
Tevfik Fikret

YÜZ

Kara yüzlüye ha sabun, ha kara boya.
Mevlana

Yüzün rengi, kalplerin casusudur.
Mevlana

ZEVK

Hayattan aldığımız her zevki ona muadil bir ıstırapla öderiz.
Peyami Safa

 

YAZARLAR

Abasıyanık, Sait Faik Türk Hikayeci (1906-1954)
Abdülhak Molla, Türk hekim, divan şairi (1786-1853)
Adıvar, Halide Edip Türk Romancı (1884-1964)
Ahi, Niğbolulu Hasan: Türk Divan şairi (1476-1517)
Ahmet Haşim: Türk şair (?-1497)
Aşık Veysel, Türk Halk Şairi, (1894-
Ataç, Nurullah: Türk deneme ve eleştirme yazarı ( 1898-1957)
Atatürk, Mustafa Kemal: T.C Devlet Adamı İlk Cumhurbaşkanı (1881-1938)
Atay, Fatih Rıfkı: Türk Yazar ve gazeteci (1894-1971)

Bener, H Erhan, Türk romancı hikayeci, 1928-
Beyatlı, Yahya Kemal: Türk Şair (1884-1958)

Çamlıbel, Faruk Nafiz: Türk şair (1898-)

Dranas, Ahmet Muhip: Türk şair (1909-)

Ersoy, Mehmet Akif, Türk şair
Eyüboğlu, Bedri Rahmi, Türk şair ve yazar (1913-

Fuzuli(Mehmet): Türk divan şairi (1495-?1556)

Güntekin, Reşat Nuri : Türk romancı, hikayeci ve oyun yazarı (1889-1956)
Gürpınar, Hüseyin Rahmi: Türk romancı (1864-1944)

Hacı Bayram-ı Veli: Türk mutasavvıf (1352-1429)
Hatemi (Edirneli İbrahim): Türk divan şairi (XVII.Y.Y)
Hisar, Abdulhak Şinasi: Türk romancı ve yazar (1883-1963)

Karacaoğlan: Türk halk şairi (1606-?1679)
Karay, Refik Halit, Türk romancı
Katibi, Türk Halk Şairi, 17.yy
Kemal Paşazade, Türk Divan Şairi (? –1533)

Mahmut Nedim Paşa, Türk vezir, divan şairi, 1818-1883
Mevlana Celaleddin Rumi: Türk tasavvuf şairi (1207-1273)
Muallim Feyzi, Türk Divan Şairi, 1842-1910

Nahifi, Türk Divan Şairi (?-1738)
Namık Kemal: Türk vatan şairi (1840-1888)

Ongun, Cemil Sena, Türk filozof ve yazar, (1894- )

Pir Sultan Abdal: Türk tasavvuf şairi (XVI.Y.Y)

Ragıp Paşa, Türk Divan Şairi (1699-1763)
Ratip Paşa, Türk Divan Şairi (?-1761)
Ruhsati , Türk Halk Şairi, 1856-1899

Sabit (Bosnalı Alaeddin) Türk divan şairi (1650-1712)
Safa, Peyami: Türk romancı ve yazar (1899-1961)
Sakallı Celal, Türk düşünürü
Seyrani, Türk Halk Şairir, 1807-1866

Şahabettin, Cenap : Türk şair ve yazar (1870-1934)
Şatiroğlu, Aşık Veysel: Türk halk şairi (1894-)
Şeyhi, Türk divan şairi (1371-1431)
Şeyhülislam Yahya
Şinasi, Türk Şair ve Gazeteci, 1826-1871

Tarancı, Cahit Sıtkı, Türk Şair (1910-1956)ı
Tevfik Fikret: Türk şair (1867-1915)

Yunus Emre, Türk tasavvuf şairi (1250-1320)

Ziya Paşa

leventagaoglu
leventagaogluhttps://www.agaoglulevent.com
Düşünür, Araştırmacı Yazar, Şair. 1983 yılından buyana ihracat profesyoneli olarak çalışan Levent Ağaoğlu, 1997-2001 yılları arasında Hong Kong’da yaşadı; yaklaşan Büyük Asya Yüzyılı’nın ayak seslerini duydu hep. İsmail Gaspıralı’nın “Dil’de, Fikir’de; İş’te Birlik” idealinin peşinde koşarak Türk Evi, Düşünce ve İş Ocağı kitap serileri üzerinde çalışıyor; mütefekkir ve müteşebbis gözlem ve birikimlerini yazıya geçiriyor.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz


TWITTER

Son Eklenenler