Ana SayfaGenelUFKUN OTESI’NE BAKISLAR: TURKIYE VIZYONU

UFKUN OTESI’NE BAKISLAR: TURKIYE VIZYONU

 •  12.01.2022

Levent Ağaoğlu yazdı…

Dil. İnsan. Din. Devlet. Coğrafyalar. Düşünce.

Türkiyelilik içeriye yönelik kullanımında ne kadar uydurma bir terim ise de, Türkiye kavramı giderek artan biçimde Avrasya ve Afrasya kıtalarının ana merkezini adlandırma amaçlı kullanılmaya başlanacak.

Nereden nereye…

Vizyon tweetlerim…

https://twitter.com/search?q=%40agaoglulevent%20vizyon&src=typed_query

Türkiye’nin 12.000 yıllık medeniyet ve geçmiş ve birikimine karşın, mevcut 2023 vizyonu 100 yıllık, 2053 vizyonu 600 yıllık, 2071 vizyonu ise 1000 yıllıktır. Görüldüğü gibi söz konusu vizyonlarla 12,000 yıllık medeniyet birikiminin çok uzağında kalınmaktadır.

Asya’nın doğusunda binlerce yıllık ilişkimizin olduğu eski komşu ve rakibimiz olan Çin Halk Cumhuriyeti’nin tüm geçmişini kavrayıp kapsayarak 5000 yıllık vizyon atılımına karşın, Türkiye 12,000 yıllık geçmişini 1000 yıla indirgemektedir.

Bu bakış açısının bir an önce zaman boyutunda derinleştirilmesini ümid ederim.

TÜRKİYE

– 5D1C

– 3D

– Türk’çe ( Dil )

– Türk ( Kişi. İnsan )

– Törük ( Din )

– Devlet Ana ( Devlet )

– Türkiye’ler ( Coğrafyalar )

– Kutadgu Bilig ( Düşünce )

– TÜRKİYE

5D1C

DİN: 110 ülkede Hilafet bakiyesi

DİL: 100 ülkede 7500 Türkçe yeradı

DEVLET: Egemenlik alanlarından  çıkan 3 kıtada 70’i aşkın devlet.

DÜŞÜNCE: Felsefenin doğduğu coğrafyalar. Milet. Harran

DAVA: Törük (Yaratılan. Türk) Kişi. Töre (İlahi Yasa ve Adalet)

COĞRAFYA: İlk yerleşme ve tarım. Karahantepe. Göbeklitepe. Çatalhöyük. Karacadağ (Hatay)

3D

 • DİYASPORA: Vatandaşlarının anavatan dışındaki ülkelerde (130 ülke)  mevcut varlığı konusunda Türkiye, Çin ve Hindistan’dan sonra dünyada 3.dür.
 • DİL: Ülkelerinin dışında kalan coğrafyalardaki ülkelerde yer adlarını kendi dillerinde veren ülkeler arasında Türkiye ilk sırada yer almaktadır. 100 ülkede  7500’ün üzerinde yer adları Türkçe olarak nitelendirilmiştir.  75 dilde yazdık, konuştuk. 14 Alfabe kullandık
 • DEVLET:
 1. Çin (Shang Devleti, Chou Devleti)
 2. Rusya (Altın Orda Devleti)
 3. İran (Gazneliler, Selçuklular)
 4. Hindistan/Pakistan (Akhun, Gazneli, Timur, Babür)
 5. Mısır (Tolunoğulları, İhşidoğulları, Memlük)

Doğu’nun kadim devlet yapılarının temellerini Türkler inşa etmiştir. Derinlerindeki devlet yapısı hep Türk organizasyonu, teşkilatçılığıdır. Çin, Rusya, İran, Hindistan/Pakistan ve Mısır’da kurulan 10’u aşkın yerleşik devlet yapılarında ve hanedanlarda, kurucu unsur hep Türkler olmuştur. https://www.agaoglulevent.com/t-u-r-k-i-y-e-3-d/

Türkiye Vizyonu 

https://www.agaoglulevent.com/turkiye-vizyonu/

TÜRKİYE Kavramı 2019-06-23

https://open.spotify.com/episode/0lsAFkQvf7UCVitxUjNURB?go=1&sp_cid=33616af711d8d1e52c4f9f3fa090a455&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&dl_branch=1&nd=1

BÜYÜK TÜRKİYE Kavramı 2019-05-12

https://open.spotify.com/episode/2NU4eJHvh8PBU85zNAPDXX?go=1&sp_cid=33616af711d8d1e52c4f9f3fa090a455&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&dl_branch=1&nd=1

Türk’çe (Dil)

DİL ÜZERİNDEN DÜNYADA BÜYÜME

https://open.spotify.com/episode/3ms19rOJPwVxmwAbIZsbdf?go=1&sp_cid=33616af711d8d1e52c4f9f3fa090a455&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&dl_branch=1&nd=1

DÜNYANIN EN GEZGİN VE ZENGİN DİLİ

 • En zengin ve gezgin bir Dil

Türkler;

 • Hind alt kıtasında dört dili (Türkçe, Arapça, Farsça, Sanksritçe)
 • Türkiye’de (Anadolu-Rumeli) ise üç dili (Türkçe, Farsça, Arapça)

harmanlayıp, dünyanın en gezgin ve zengin TÜRK DİLİNİ yarattılar.

By Bilge Tonyukuk Enstitüsü zaman: Aralık 31, 2018

DİL, TÜRK’ÇE

Sevgili dostlar merhaba, bugün 30 Ağustos 2021. Türklerin mutlu bir günü ve zafer bayramları. Türkün kimliği üzerinde çok kısaca bir sohbet yapacağız. Türk’ün kimliği dilindedir, Türk’çedir. Ne kadar güzel söylemişiz değil mi? Türk’çe.

Bu kimlik dil üzerinden genişlemiştir ve çok daha geniş boyutlara ulaşacaktır. Bizlere düşen Türk dilini, Türkçe’yi dünyada uluslararası bir dil haline getirmek misyonudur. Bunu başardığımız müddetçe Türk kimliği dünyada yaygınlaşmış olacaktır. Burada sözkonusu olan, kan üzerinden bir kimlik, akrabalık değildir, dil üzerinden çok daha geniş insan kitlelerine ulaşabilecek, tüm kıtalarda sesini dil üzerinden duyurabilecek uluslararası bir kimliktir.

Tekrar görüşmek üzere. İyi bayramlar dileklerimle, hoşçakalın.

MİLLİYET VE DİL

Milliyet ve dil din ilişkisini incelediğimizde asıl olanın dil olduğunu görmekteyiz. Dil tekdir, fakat milliyet içerisinde dinler muhteliftir, örneğin Türkler yedi civarında dinde yer almaktadırlar. Türkler, İslamiyet, Hıristiyanlık, Budizm, Göktanrıcılık, Şamanizm, Musevilik dinlerinde yer almışlardır

Fakat dilimiz tekdir; Türkçe. Bu dilin içerisinde başka dillerden kelimeler alınmaktadır. Arapça, Farsça saymakla bitmez. Çünkü Türkler imparatorluklar kurmuşlardır ve bu imparatorluklarda muhtelif kavimler yer almaktadır. Onların dilinden de alıntılar-verintiler söz konusudur. Neticede bunların hepsi Türkçe olarak yer almaktadır.

Türk ( Kişi. İnsan )

Türk İnsanının Ruhu: İnsan Kavramı 02-04-2020

https://open.spotify.com/episode/2NUc4XjxqphjZwVIwn8POz?go=1&sp_cid=33616af711d8d1e52c4f9f3fa090a455&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&dl_branch=1&nd=1

Türklerin Dünyası

https://open.spotify.com/episode/4ONhskj1Eq9Dwk0xpIsL52?go=1&sp_cid=33616af711d8d1e52c4f9f3fa090a455&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&dl_branch=1&nd=1

Törük ( İlahiyat/Din)

Aynı kök: türetilmek (yaratılmak): yaratan ve yaratılan.

 1. Töre.
 2. Törü.
 3. Törük.
 4. Türük.
 5. Türk.

110 ülkede Hilafet bakiyesi

7 dine tefekkür medeniyetimiz ve eserlerimiz ile katkılarda bulunduk.

 1. Gökdini
 2. Maniheizm
 3. Budacılık
 4. Zerdüştlük
 5. Müslümanlık
 6. Hristiyanlık
 7. Musevilik

Asya’nın Yenisey ve Orhun boylarında taşa yazılan TENGRİ inançları ile başlayan Türklerin inanç yolculukları, Dunhuang mağaralarındaki Budist resimler ve tapınaklar, ahşap direkli Semerkant, Buhara Camileri, Ahlat mezar taşları, Anadolu coğrafyasındaki Kapadokya yeraltı kiliseleri, Göbeklitepe Tapınağı, Karaim Sinagogları, Karamanlı Ortodoks Kiliseleri,  Küçük Asya’nın kadim mitolojileri, Sümer Tanrıları, Rumeli dergah ve tekkeleri ile çeşitlenip zenginleşmiştir.

Türklerin Tengricilik (Göktanrı) ile başlayan dini inançları, Maniheizm ve Budacılığın ardından Semavi  dinlerle buluşmuş, 7 dinde inançlarını sürdürmüşlerdir.

21.yüzyılda Asya ve Avrupa’ya dağılmış 35’i aşkın Türk boy ve toplulukları 5 dinde  inançlarını devam ettirmektedirler:

Müslümanlık…………..17 boy
Hristiyanlık…………….11 boy
Şamanist ……………….4 boy
Budist …………………..3 boy
Musevi…………………..2 boy

35 boyun yarısının tercihi Müslümanlık, dörtte üçünün tercihi ise Müslümanlık-Hristiyanlık şeklinde olmuş, Şamanizm-Budizm şeklindeki Asya inanışları ise boyların %20’sinin tercihi şeklinde olmuştur.

Devlet Ana (Devlet)

Türklerde Devlet Olgusu

https://open.spotify.com/episode/6HK4Fzg8Gy2VkqwD5a794m?go=1&sp_cid=33616af711d8d1e52c4f9f3fa090a455&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&dl_branch=1&nd=1

Türkiye’ler (Coğrafyalar)

TÜRKİYE COĞRAFYASI VE İNSAN 2020 – 10 – 29 –

https://open.spotify.com/episode/1b3b3wYKuoDFOjdRK4PHeU?go=1&sp_cid=33616af711d8d1e52c4f9f3fa090a455&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&dl_branch=1&nd=1

TÜRKİYELER Kavramı 2020 – 09 – 10

https://open.spotify.com/episode/5GHmIeFk7nouFLRWQR7KTT?go=1&sp_cid=33616af711d8d1e52c4f9f3fa090a455&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&dl_branch=1&nd=1

Kutadgu Bilig (Düşünce)

https://open.spotify.com/episode/2sy8TQwhOZU8c8x0t0ixGe?go=1&sp_cid=33616af711d8d1e52c4f9f3fa090a455&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&dl_branch=1&nd=1

 

Önceki İçerik
Sonraki İçerik
leventagaoglu
leventagaogluhttps://www.agaoglulevent.com
Düşünür, Araştırmacı Yazar, Şair. 1983 yılından buyana ihracat profesyoneli olarak çalışan Levent Ağaoğlu, 1997-2001 yılları arasında Hong Kong’da yaşadı; yaklaşan Büyük Asya Yüzyılı’nın ayak seslerini duydu hep. İsmail Gaspıralı’nın “Dil’de, Fikir’de; İş’te Birlik” idealinin peşinde koşarak Türk Evi, Düşünce ve İş Ocağı kitap serileri üzerinde çalışıyor; mütefekkir ve müteşebbis gözlem ve birikimlerini yazıya geçiriyor.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz


TWITTER

Son Eklenenler