Ana SayfaGenelUfkun Ötesi: Türk Vizyonu

Ufkun Ötesi: Türk Vizyonu

                      TÜRK VİZYONU

Türk İnsanının Ruhu: İnsan Kavramı 02-04-2020

https://open.spotify.com/episode/2NUc4XjxqphjZwVIwn8POz?go=1&sp_cid=33616af711d8d1e52c4f9f3fa090a455&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&dl_branch=1&nd=1

Türklerde Devlet Olgusu

https://open.spotify.com/episode/6HK4Fzg8Gy2VkqwD5a794m?go=1&sp_cid=33616af711d8d1e52c4f9f3fa090a455&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&dl_branch=1&nd=1

Türklerin Dünyası

https://open.spotify.com/episode/4ONhskj1Eq9Dwk0xpIsL52?go=1&sp_cid=33616af711d8d1e52c4f9f3fa090a455&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&dl_branch=1&nd=1

Farklı İnançlara Sahip Türkler

 1.  Altay Türkleri: Budist ve Hristiyan (Rusya)
 2. Avşarlar: Müslüman (Türkiye)
 3. Ahıska Türkleri: Müslüman (Gürcistan)
 4. Azeriler: Müslüman Caferi (Azerbaycan, İran)
 5. Balkarlar Müslüman (Kabardin-Balkar, Rusya)
 6. Başkurtlar Müslüman (Rusya)
 7. Çuvaş: Hristiyan (Rusya)
 8. Dolgan: Şamanist (Rusya)
 9. Gagauz: Hristiyan-Ortodoks (Gagavuzya/Moldova)
 10. Hakas: Hristiyan (Rusya)
 11. Hazar Türkleri: Yahudi
 12. Hazaralar: Müslüman (Afganistan)
 13. Karaçaylar Müslüman (Karaçay-Çerkes, Rusya)
 14. Karaim- Karay: Judeo-Karaim Tarikatı (Ukrayna, Polonya)
 15. Karamanlılar: Hristiyan Ortodoks (Yunanistan)
 16. Kaşkay: Müslüman (İran)
 17. Kazaklar: Müslüman(Kazakistan)
 18. Kırımçak: Yahudi (Ukrayna)
 19. Kırgız: Müslüman (Kırgızistan)
 20. Kırım Tatarları: Müslüman (Kırım)
 21. Kreşin Tatarları: Hristiyan (Ukrayna)
 22. Kumuklar: Müslüman (Rusya)
 23. Nogaylar: Müslüman (Rusya)
 24. Özbekler: Müslüman (Özbekistan)
 25. Pomaklar: Müslüman (Bulgaristan, Yunanistan, Türkiye)
 26. Rumeyler: Hristiyan (Ukrayna)
 27. Sahalar (Yakutlar) : Hristiyan ve Şamanist (Rusya)
 28. Salar: Müslüman (Çin)
 29. Sarı Uygurlar: Budist (Çin)
 30. Sekeller: Hıristiyan Katolik (Romanya)
 31. Tatarlar: Müslüman (Rusya)
 32. Terekeme (Karapapak): Müslüman (Azerbaycan)
 33. Torbeş: Müslüman (Makedonya)
 34. Tuva: Budist (Rusya)
 35. Tofa: Şamanist (Rusya)
 36. Türkler: Müslüman (Türkiye)
 37. Türkmen: Müslüman (Türkiye, Türkmenistan, İran, Suriye, Irak, Lübnan, Afganistan)
 38. Urumlar: Hristiyan (Ukrayna)
 39. Uygurlar: Müslüman (Çin)
 40. Yörükler: Müslüman (Türkiye)

……………………………………..

 • Müslüman: 23
 • Gayri Müslim: 17
 • Rusya: 13

………………………………………

türk dünyasının sovyetlerden kopuşu 1991 yılında başladı. 2021 e kadar 30 yıl boşa geçti. çin ise 1978 den başlayarak 50 yıllık planlama yapmıştı. 2028 de çin dünya lideridir artık. türk dünyası evet bir bütünleşmeye gidecek ama bu kültürel bütünleşme olacak. tek bir devlet olmayacak. Türk milliyeti üzerinden bir kimliğin dil bazlı olarak tüm dünyada bir birliktelik unsuru meydana getirmesi önem taşımaktadır. Bu şekilde 58 ülkede konuşulan Türk dili üzerinden çok daha geniş topluluklara ve nüfuslara ulaşılabilecektir.

Türkiye’de 38 etnik grubun varlığından bahsederek Türkleri de etnik bir gruba indirgeyen  zihniyet ise dünyadaki 40 Türk topluluğunun mevcudiyetini böylelikle perdelemiş olmaktadır.

21.yyda Türkler

1. Altay Türkleri: Budist ve Hristiyan (Rusya)
2. Avşarlar: Müslüman (Türkiye)
3. Ahıska Türkleri: Müslüman (Gürcistan)
4. Azeriler: Müslüman Caferi (Azerbaycan, İran)
5. Balkarlar Müslüman (Kabardin-Balkar, Rusya)
6. Başkurtlar Müslüman (Rusya)
7. Çuvaş: Hristiyan (Rusya)
8. Dolgan: Şamanist (Rusya)
9. Gagauz: Hristiyan-Ortodoks (Gagavuzya/Moldova)
10. Hakas: Hristiyan (Rusya)
11. Hazar Türkleri: Yahudi
12. Hazaralar: Müslüman (Afganistan)
13. Karaçaylar Müslüman (Karaçay-Çerkes, Rusya)
14. Karaim- Karay: Judeo-Karaim Tarikatı (Ukrayna, Polonya)
15. Karamanlılar: Hristiyan Ortodoks (Yunanistan)
16. Kaşkay: Müslüman (İran)
17. Kazaklar: Müslüman(Kazakistan)
18. Kırımçak: Yahudi (Ukrayna)
19. Kırgız: Müslüman (Kırgızistan)
20. Kırım Tatarları: Müslüman (Kırım)
21. Kreşin Tatarları: Hristiyan (Ukrayna)
22. Kumuklar: Müslüman (Rusya)
23. Nogaylar: Müslüman (Rusya)
24. Özbekler: Müslüman (Özbekistan)
25. Pomaklar: Müslüman (Bulgaristan, Yunanistan, Türkiye)
26. Rumeyler: Hristiyan (Ukrayna)
27. Sahalar (Yakutlar) : Hristiyan ve Şamanist (Rusya)
28. Salar: Müslüman (Çin)
29. Sarı Uygurlar: Budist (Çin)
30. Sekeller: Hıristiyan Katolik (Romanya)
31. Tatarlar: Müslüman (Rusya)
32. Terekeme (Karapapak): Müslüman (Azerbaycan)
33. Torbeş: Müslüman (Makedonya)
34. Tuva: Budist (Rusya)
35. Tofa: Şamanist (Rusya)
36. Türkler: Müslüman (Türkiye)
37. Türkmen: Müslüman (Türkiye, Türkmenistan, İran, Suriye, Irak, Lübnan, Afganistan)
38. Urumlar: Hristiyan (Ukrayna)
39. Uygurlar: Müslüman (Çin)
40. Yörükler: Müslüman (Türkiye)

……………………………………..

• Müslüman:        23
• Gayri Müslim:    17
• Rusya:                13

bu listeyi yeni oluşturdum ve üzüldüm aslında. türkiyeyi yöneten siyaset içerde 38 etnik grup var derken dünyada 40 türk topluluğu var ve bunlarla ilişkimiz yok. türklük çin seddinin taa dibinden başlar.
KAYIP TÜRKLER

evgili dostlar bugün 28 Kasım 2021 pazar bulutlu bir İstanbul günü sizlerle kayıp Türkler konusunu konuşacağız. Kayıp edilmişliğin altında yatan temel gerçek Türklere başkaları tarafından empoze edilen ideolojilerdır. Bu ideoloji de bu ideolojilerden en başta gelen de Türk İslam sentezi ideolojisidir. Bu şekilde İslam dışındaki dinlerde olan Türkler yok sayılmıştır, kaybedilmiştir.

AVRUPA

 1. Peçenekler Karamanlılar Ortodoks Yunanistan
 2. Hunlar Hungary Katolik
 3. Bulgarlar. Sekeler. Doğu Avrupa. Balkanlar.
 4. Kumanlar
 5. Kıpçaklar
 6. Karaylar Yahudi Ukrayna Polonya Litvanya İsrail

Peçenek soylu Karamanlılar Kurtuluş Savaşı neticesinde Ortodoks oldukları için Yunanistan’a gönderilmiştir. Demirel’in 1990lı yılların ortalarında ziyaret ettiği Gagavuzlar Moldova’da kendi idari birimlerine sahiptirler. Ortodoks oldukları için yok sayılmışlardır.

Macarlar Katolikleşmiş Türklerdir, Turancılığın ilk savunucularındandır Macar düşünürler, daha yeni yeni bir birlik birliktelik oluşmaya başlamıştır Balkanlar’daki Türkler Bizans tarafından Ortodokslaştırılmışlardır ve Bulgarlar Bulgar Türkleri de aynı şekilde Bizans tarafından Ortodoks yapılmıştır. Bugün eski Yugoslavya cumhuriyeti içerisinde Hunlar, Avarlar, Romanya’da Sekeller daha nice gruplar Ortodoks Türk soylarıdır.

Kayıp Türklerin, Museviliklerinden kayıp olanları ise Hazar imparatorluğundan artakalan Ukrayna’daki ve yine Polonya ve Litvanya‘daki Karaylar aklımıza gelmektedir, yine Türkiye’den İsrail’e giden Museviler de bu kapsam içerisinde derler.

Bize ideoloji dayatanlar Anglosaksonlar ve Ruslar ise kendileri birlik içerisindedirler Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa birliği ve Sovyetler birliği hep aynı birlik anlayışı ve bu anlayış çerçevesinde Amerika’da Yahudiler bütün ekonomiyi ellerinde tutmaktadırlar. İsrail’deki Yahudiliğin üçte biri Rusya’dan gitme Yahudilerdir ve Rusya devleti ile yakın temastadırlar.

ASYA

 1. İran
 2. Memluklar Koptikler Kıpçaklar Mısır
 3. Sarı Uygurlar
 4. Salarlar Çin
 5. Sakalar Altaylılar Başkurtlar Hakaslar Çuvaşlar Tatarlar Rusya
 6. Dravitler Tamiller Hindistan

Asya’daki kayıtlara baktığımızda ilk aklımıza gelen 16. yüzyılda Osmanlı Safevi Savaşları da Anadolu’dan İran’a göç eden Alevilerdi ve Safevi devleti 16 Türk devleti arasında sayılmamaktadır. Ardından da yine Turgut Özal tarafından İran’daki Alevi Türkleri Azerbaycan’daki Alevi Türkleri için “onlar bizden değil” şeklinde bir dışlanma söz konusu olmuştu. Bu bakış açısı dünyadaki Türklük olgusunu dar bir çerçeveye hapsetmektedir. Sadece İslam içerisine değil, İslam içerisinde bir mezhebin içerisine hapsetmektedir. Aynı şekilde Irak’taki Şii Türkmenlere karşı da böyle bir bakış açısı söz konusudur.

Asya kıtasında ise Çin içerisinde Uygurların yanı sıra Türkmen Salarlar, akraba topluluk olarak Tunguzlar ve Mançular, Budist Türkler olarak Sarı Uygurlar da yine kayıp Türklerdir.

Rusya içlerine baktığımızda ise karşımıza inanç çeşitliliği içerisinde Türk toplulukları çıkmaktadır.

BUDİST

 • Altay Türkleri: Budist (Rusya)
 • Tuva: Budist (Rusya)

MÜSLÜMAN

 • Balkarlar Müslüman (Kabardin-Balkar, Rusya)
 • Başkurtlar Müslüman (Rusya)
 • Karaçaylar Müslüman (Karaçay-Çerkes, Rusya)
 • Kumuklar: Müslüman (Rusya)
 • Nogaylar: Müslüman (Rusya)
 • Tatarlar: Müslüman (Rusya)

HRİSTİYAN

 • Altay Türkleri: Hristiyan (Rusya)
 • Çuvaş: Hristiyan (Rusya)
 • Hakas: Hristiyan (Rusya)
 • Sahalar (Yakutlar) : Hristiyan (Rusya)

ŞAMAN

 • Dolgan: Şamanist (Rusya)
 • Sahalar (Yakutlar) : Şamanist (Rusya)
 • Tofa: Şamanist (Rusya)

Hindistan’ın içlerine gittiğimizde özellikle akımların bakiyesi olan kuzeydeki Türkler ve Pakistan’da yine ve Hindistan’da Dravitler, güneydeki Tamiller, Babür ve Timur İmparatorluklarından kalan Türklerdir, dilleri Urduca ile Türklüğü yaşatmaktadırlar.

AFRİKA

Asya ve Afrika’nın kesişme noktasında Avrasya’daki Mısır Memlukleri ve Kıpçaklar da kaybolmuş unutulmuş Türklerdir. Koptikler, Ortodoks hristiyanlar Mısır’da 10 milyon civarında bir nüfusa sahiptirler ve Türk kökenlidirler, Mısır’da dışlanmış Türk topluluklarıdır.

Mısır’ın devamında Kuzey Afrika’da Türk soylu topluluklar, Anadolu’dan kuzey Afrika’ya gönderilen Leventlerin, denizci Türklerin, orayı idare etmekle görevlendirilen Türklerin soyundan gelenler de kimliklerini yitirmiş durumdadırlar. Burada da yine çok ciddi bir nüfus çoğunluğu Cezayir, Tunus, Libya’da, Türk Soylular bulunmaktadır ama dillerini unutmuşlardır, Arapça dili onların dilinin üzerine hakim kılınmıştır.

AMERİKA

Amerika kıtasına baktığımızda ise Güney Amerika’da Osmanlı İmparatorluğundan ayrılan ve Türk olarak adlandırılan topluluklar yani Osmanlı vatandaşlarılar Brezilya’da Arjantin’de yaşamaktadırlar.

SONUÇ

Netice olarak Türklük, dil üzerinden bir ortaklaşalık olarak olan bir milliyet duygusu, din ve mezhepler üzerinden parçalanmış durumdadır,  o açıdan sentezi içerisinde dini yanına getirip Türklükle milliyetle bir sentez oluşturmamaktadır, tam tersine bir ayrılık oluşturmaktadır. Bu ayrılığın giderilmesi ve Türk milliyeti üzerinden bir kimliğin dil bazlı olarak tüm dünyada bir birliktelik unsuru meydana getirmesi önem taşımaktadır. Bu şekilde 58 ülkede konuşulan Türk dili üzerinden çok daha geniş topluluklara ve nüfuslara ulaşılabilecektir.

Türkiye’de 38 etnik grubun varlığından bahsederek Türkleri de etnik bir gruba indirgeyen  zihniyet ise dünyadaki 40 Türk topluluğunun mevcudiyetini böylelikle perdelemiş olmaktadır.

 

 

leventagaoglu
leventagaogluhttps://www.agaoglulevent.com
Düşünür, Araştırmacı Yazar, Şair. 1983 yılından buyana ihracat profesyoneli olarak çalışan Levent Ağaoğlu, 1997-2001 yılları arasında Hong Kong’da yaşadı; yaklaşan Büyük Asya Yüzyılı’nın ayak seslerini duydu hep. İsmail Gaspıralı’nın “Dil’de, Fikir’de; İş’te Birlik” idealinin peşinde koşarak Türk Evi, Düşünce ve İş Ocağı kitap serileri üzerinde çalışıyor; mütefekkir ve müteşebbis gözlem ve birikimlerini yazıya geçiriyor.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz


TWITTER

Son Eklenenler