Ana Sayfa Bilgelik Bilge’ler

Bilge’ler

Can ve Su…Canveren Su.

El ele verince, el elden üstün olacağına, eller birlikte kuvvetleniyor. El etmek, mesafeleri kısacık yapıyor, süratle neticeye ulaşıyorsunuz. Vatandaşlarımızın biribirlerine  "ellere karışmış" haletiyle yaklaşımlarını, kan kardeşliklerini,...

Tefekkür Medeniyeti 11: Sıfır kavramı ve HAREZMİ

“Bir ilim adamı ya kendinden önce kimsenin tesbit edemediği bir konuda eser kaleme alır, ya kendinden önceki ilim adamlarının kapalı bıraktığı konuları açıklar, kolaylaştırır...

Tefekkür Medeniyeti: Düşünce Hayatımızı İnceleyen Düşünürler: İsmail Hakkı Aydın

          ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: SÖYLEŞİLER Musiki ve Enigmatik Beyin, ASAM Konferansı, Prof Dr İsmail Hakkı Aydın, 25.02.2017 Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın bir...

Tefekkür Medeniyeti: Tefekkür Hazinelerimiz..Medeniyetimizin Düşünce Kodlarının Yeraldığı Eserlerin Tam Metinleri

İlk Türk düşünürü Bilge Tonyukuk'tur.  Çağdaşı İmam-ı Azam Ebu Hanife ise Ortadoğu coğrafyasında daha sonra Hanefi Mezhebi olarak adlandırılacak olan İslamiyet'in en geniş bir coğrafyaya...

Tefekkür Medeniyeti: İsmet Zeki Eyüboğlu’nun Kitapları

1972 Baki / İsmet Zeki Eyüboğlu. - İstanbul: Kitaş Yayınları, 1972. 191 s.; 19 cm. - (Kitaş Yayınları Doğunun ve Batının büyük ustaları; 1973 Tanrı...

Tefekkür Medeniyeti: Felsefe Atlası kitabında zikredilen Türk Düşünürler

Lütfen linklere tıklayın.. Felsefe Atlası kitabındaki Türk Düşünürler Felsefe Atlası El Biruni Ebu Hanife Ebul vefa El Buzecani Ekber Celalüddin El Farabi El Gazali El Hayyam ...

Tefekkür Medeniyeti: Türk Aydınlanması 800-1100

Orta Asyayı yeniden keşfetmek Frederick Starr: ‘Rediscovering Central Asia’ FREDERICK STARR Orta Asya, bir zamanlar ‘binlerce kentin bulunduğu topraklardı’ ve dünyanın en tanınmış bilim insanlarının, şairlerinin...

Tefekkür Medeniyeti: Sümerce’den yayılan yazılı diller

Kaynak: Felsefe Atlası; Düşünmenin Mekânları ve Yolları, Elmar Holenstein, Küre Yayınları, Haziran 2015 TÜRKÇE/TURKISH Sümerce Türkçe Karşılaştırması, Muazzez İlmiye Çığ Kök Dil Arayışı, Haluk Berkmen Sümer Dili, Haluk Berkmen Çivi Yazısından...

Tefekkür Medeniyeti: Türk Düşünce Tarihini inceleyen Düşünürler

Listenin ilk sırasında yeralan İsmail Hakkı İzmirli tarafından 19.yüzyılda başlatılan Türk Düşünce Tarihi'nin araştırılması çalışmaları öğrencisi Hilmi Ziya Ülken'in 1930'larda yayınlanan anıt eseri TÜRK TEFEKKÜR TARİHİ...

Türk Düşünce Tarihi MÖ 500-MS 2015: Doktora Tezlerinde Türk Düşünürleri

2500 yıllık Düşünce Tarihimizin öndegelen 30 Türk Düşünürleri hakkında Üniversitelerimizde hazırlanan Doktora Tezleri ile ilgili istatistiki döküm aşağıdadır. 09-02-2016 20 düşünür hakkında doktora tezleri düzenlenmiştir. MATURİDİ.................................... 19...

Haklarında Doktora Tezleri yazılmayan Büyük Düşünürlerimiz.

Revize Not: Niyazi Mısri hakkında iki adet doktora tezi düzenlendiği tespit edilmiştir. By Bilge Tonyukuk Enstitüsü zaman: Şubat 10, 2016 

Tefekkür Medeniyeti: Düşünce Tarihimizi İnceleyen Düşünürler: İhsan Fazlıoğlu

İhsan Fazlıoğlu Medeniyet Üniversitesi By Bilge Tonyukuk Enstitüsü zaman: Şubat 13, 2016