Ana Sayfa Bilgelik Bilge’ler

Bilge’ler

Felsefe Seti 25 Kitap

Setin İçinde Yer Alan Kitaplar: Kendisinin Efendisi Olmayan Hiç kimse Özgür Değildir Unutma, Mutlu Bir Hayat Çok Az Şeye Bağlıdır Gladyatör Kararını Arenada Verir Cehennem Acı Çektiğimiz Yer...

Farabi (870-950): İlmin, aydınlanmanın ve anlamın felsefesi

“Düşünmek ruhun kendi kendiyle konuşmasıdır...” Çok konuşanı az dinlemek lazım Toplum adalet ve sevgi ile mutlu olur İnsanın kaderi bildikleri ile doğrudan doğruya ilintilidir. Bilmek, insanın tercihlerini...

Anadolu’da Doğmuş Eskiçağ Filozofları Listesi

Dr. C. Cengiz Çevik (Klasik Filolog) https://jimithekewl.com/anadolulu-eskicag-filozoflari/  Sokrates öncesi ve dönemi filozoflar   Miletoslu   Thales (İ.Ö. 624-546)                 Miletos (Milet -Didim, Aydın-) Anaksimandros (İ.Ö. 610-546) Miletos (Milet...

BATI ANADOLU’NUN YETİŞTİRDİĞİ ANTİK FİLOZOFLAR

Macit Gökberk Batı Anadolu'nun Antik Çağdaki tarihi ele alınınca, felsefenin, bu bölgenin, hele başlangıçlarında, başka bir yerde, başka bir zamanda eşini-benzerini bulamayacağımız büyük bir başarısı...

Türk Bilgeler Diyor ki

ACI Acılar gece çözülür Ahmet Haşim Büyük saadetler, büyük acıların yanı başındadır. H.Erhan Bener İstiklal ve hürriyet aşıkı milletler için ıstırap anları, o ıstırabın sebepleri, o ıstırabın amilleri, ibret...

Bilgeler Diyor ki-Eski Yunan

• ACI • AÇ GÖZLÜLÜK • ADALET • AİLE • AKIL • ASKERLİK • AŞK • BAŞLANGIÇLAR • BİLİM • CESARET • ÇALIŞMA İSTEĞİ • DALKAVUKLUK. DIŞ GÖRÜNÜM • DAVRANIŞLAR • DERTLER • DEVLET YÖNETİMİ • DOSTLUK • EĞİTİM • EĞLENCE •...

BOLU (Polis) içeren Yeradlarımız

Gelibolu y.ada - --- Y-450 ?: Xersónêsos  Gelibolu ilçe - Gelibolu - Çanakkale 1484 ?: Geliboli Y-454 ?: Kallípolis  ■ MÖ 6. yy'da Yunan kolonisi olarak kurulduğu rivayet edilir. Adı bazen Kallioúpolis olarak yazıldığı için, adın ilk yarısını oluşturan Kalli- unsurunun Yunan-öncesi bir yer...

Prof Dr Erol Göka’nın Segmenter Toplum Yapımız tespiti hakkında İnternet üzerinden erişilebilir kaynaklar

http://www.erolgoka.net/?s=segment https://www.star.com.tr/acik-gorus/neyin-kavgasini-ediyoruz-haber-791286/ https://www.yenisafak.com/yazarlar/erol-goka/toplumsal-psikolojimiz-ve-siyaset-54130 http://www.aktuelpsikoloji.com/liyakat-1639yy.htm http://www.erolgoka.net/kose-yazilari-da-degismeli/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=kose-yazilari-da-degismeli http://www.erolgoka.net/neden-birbirimize-ozen-gostermiyoruz-ii/ https://turuz.com/storage/Turkologi/2017/2399-Turk_Qurub_Davranishi-Erol_Goka-2006-282s.pdf https://www.40ikindi.com/40pencere/oku.php?id=1748 http://www.radikal.com.tr/radikal2/kitlelerin-sevdikleri-kose-yazarlari-868651/ https://www.dunyabulteni.net/profesyonel-ordu-iyi-ama-nasil-makale,13942.html https://disruptivemindslab.com/gocebeyim-gocebe-misiniz-biz-anadolu-turklerinin-psikolojisi-bir-yanimiz-kalk-gidelim-diyor-bir-yanimiz-otur/ https://www.turkyurdu.com.tr/yazar-yazi.php?id=1778 https://www.aymavisi.org/psikoloji/Psikolojik%20Boyutu%20ile%20Yolsuzluk%20-%20Erol%20Goka.html https://docplayer.biz.tr/15942949-Turklerin-topluluk-psikolojisi-nasil-analiz-edilir-prof-dr-erol-goka.html http://leventagaoglu.blogspot.com/2015/ https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=1272

Türk Düşünce Tarihi (3) nde Sacayağı: 2200 yılı aşan Kadim Misyon ve Vizyonlar

Tefekkür Medeniyetimiz 1- Misyoner/V​izyoner Mütefekkirler 2- Devletler, İmparatorluklar 3- Coğrafyalar, Havzalar Ne kadar tefekkür O kadar mütefekkir Ne kadar mütefekkir O kadar Devlet O kadar İmparatorluk O kadar Coğrafya Hülasa; Güç tefekkürde; mütekamil ve mütefekkir...

TÜRK AKLI; Kaynaklar

TÜRK DÜŞÜNCESİ  LİTERATÜRÜMÜZ (A-Z) Ayhan Bıçak Celal Tahir Erol Göka Fatih Şeker Hilmi Ziya Ülken İhsan Fazlıoğlu Kurtuluş Kayalı Sait Başer Süleyman Hayri Bolay ...

500 +yıl: 11 Büyük Türk Düşünürü (699-1273)

ELİF LAM MİM; İLİM düsturunu ilk uygulayan düşünürlerimiz, Maveraünnehir'de ilimler geliştirdiler. Hemen hemen hepsi de Bağdat yollarında gidip geldiler.. Neden sonrası gelmedi.? EBU HANİFE MUSA EL HAREZMİ maveraünnehir maveraünnehir 699-767 780-850 İMAM MATURİDİ maveraünnehir 852-944 FARABİ maveraünnehir 872-951 EL...

Can ve Su…Canveren Su.

El ele verince, el elden üstün olacağına, eller birlikte kuvvetleniyor. El etmek, mesafeleri kısacık yapıyor, süratle neticeye ulaşıyorsunuz. Vatandaşlarımızın biribirlerine  "ellere karışmış" haletiyle yaklaşımlarını, kan kardeşliklerini,...