Ana Sayfa Bilgelik Bilge’ler

Bilge’ler

Prof Dr Erol Göka’nın Segmenter Toplum Yapımız tespiti hakkında İnternet üzerinden erişilebilir kaynaklar

http://www.erolgoka.net/?s=segment https://www.star.com.tr/acik-gorus/neyin-kavgasini-ediyoruz-haber-791286/ https://www.yenisafak.com/yazarlar/erol-goka/toplumsal-psikolojimiz-ve-siyaset-54130 http://www.aktuelpsikoloji.com/liyakat-1639yy.htm http://www.erolgoka.net/kose-yazilari-da-degismeli/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=kose-yazilari-da-degismeli http://www.erolgoka.net/neden-birbirimize-ozen-gostermiyoruz-ii/ https://turuz.com/storage/Turkologi/2017/2399-Turk_Qurub_Davranishi-Erol_Goka-2006-282s.pdf https://www.40ikindi.com/40pencere/oku.php?id=1748 http://www.radikal.com.tr/radikal2/kitlelerin-sevdikleri-kose-yazarlari-868651/ https://www.dunyabulteni.net/profesyonel-ordu-iyi-ama-nasil-makale,13942.html https://disruptivemindslab.com/gocebeyim-gocebe-misiniz-biz-anadolu-turklerinin-psikolojisi-bir-yanimiz-kalk-gidelim-diyor-bir-yanimiz-otur/ https://www.turkyurdu.com.tr/yazar-yazi.php?id=1778 https://www.aymavisi.org/psikoloji/Psikolojik%20Boyutu%20ile%20Yolsuzluk%20-%20Erol%20Goka.html https://docplayer.biz.tr/15942949-Turklerin-topluluk-psikolojisi-nasil-analiz-edilir-prof-dr-erol-goka.html http://leventagaoglu.blogspot.com/2015/ https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=1272

Türk Düşünce Tarihi (3) nde Sacayağı: 2200 yılı aşan Kadim Misyon ve Vizyonlar

Tefekkür Medeniyetimiz 1- Misyoner/V​izyoner Mütefekkirler 2- Devletler, İmparatorluklar 3- Coğrafyalar, Havzalar Ne kadar tefekkür O kadar mütefekkir Ne kadar mütefekkir O kadar Devlet O kadar İmparatorluk O kadar Coğrafya Hülasa; Güç tefekkürde; mütekamil ve mütefekkir...

TÜRK AKLI; Kaynaklar

TÜRK DÜŞÜNCESİ  LİTERATÜRÜMÜZ (A-Z) Ayhan Bıçak Celal Tahir Erol Göka Fatih Şeker Hilmi Ziya Ülken İhsan Fazlıoğlu Kurtuluş Kayalı Sait Başer Süleyman Hayri Bolay ...

500 +yıl: 11 Büyük Türk Düşünürü (699-1273)

ELİF LAM MİM; İLİM düsturunu ilk uygulayan düşünürlerimiz, Maveraünnehir'de ilimler geliştirdiler. Hemen hemen hepsi de Bağdat yollarında gidip geldiler.. Neden sonrası gelmedi.? EBU HANİFE MUSA EL HAREZMİ maveraünnehir maveraünnehir 699-767 780-850 İMAM MATURİDİ maveraünnehir 852-944 FARABİ maveraünnehir 872-951 EL...

Can ve Su…Canveren Su.

El ele verince, el elden üstün olacağına, eller birlikte kuvvetleniyor. El etmek, mesafeleri kısacık yapıyor, süratle neticeye ulaşıyorsunuz. Vatandaşlarımızın biribirlerine  "ellere karışmış" haletiyle yaklaşımlarını, kan kardeşliklerini,...

Tefekkür Medeniyeti 11: Sıfır kavramı ve HAREZMİ

“Bir ilim adamı ya kendinden önce kimsenin tesbit edemediği bir konuda eser kaleme alır, ya kendinden önceki ilim adamlarının kapalı bıraktığı konuları açıklar, kolaylaştırır...

Tefekkür Medeniyeti: Düşünce Hayatımızı İnceleyen Düşünürler: İsmail Hakkı Aydın

          ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: SÖYLEŞİLER Musiki ve Enigmatik Beyin, ASAM Konferansı, Prof Dr İsmail Hakkı Aydın, 25.02.2017 Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın bir...

Tefekkür Medeniyeti: Tefekkür Hazinelerimiz..Medeniyetimizin Düşünce Kodlarının Yeraldığı Eserlerin Tam Metinleri

İlk Türk düşünürü Bilge Tonyukuk'tur.  Çağdaşı İmam-ı Azam Ebu Hanife ise Ortadoğu coğrafyasında daha sonra Hanefi Mezhebi olarak adlandırılacak olan İslamiyet'in en geniş bir coğrafyaya...

Tefekkür Medeniyeti: İsmet Zeki Eyüboğlu’nun Kitapları

1972 Baki / İsmet Zeki Eyüboğlu. - İstanbul: Kitaş Yayınları, 1972. 191 s.; 19 cm. - (Kitaş Yayınları Doğunun ve Batının büyük ustaları; 1973 Tanrı...

Tefekkür Medeniyeti: Felsefe Atlası kitabında zikredilen Türk Düşünürler

Lütfen linklere tıklayın.. Felsefe Atlası kitabındaki Türk Düşünürler Felsefe Atlası El Biruni Ebu Hanife Ebul vefa El Buzecani Ekber Celalüddin El Farabi El Gazali El Hayyam ...

Tefekkür Medeniyeti: Türk Aydınlanması 800-1100

Orta Asyayı yeniden keşfetmek Frederick Starr: ‘Rediscovering Central Asia’ FREDERICK STARR Orta Asya, bir zamanlar ‘binlerce kentin bulunduğu topraklardı’ ve dünyanın en tanınmış bilim insanlarının, şairlerinin...

Tefekkür Medeniyeti: Sümerce’den yayılan yazılı diller

Kaynak: Felsefe Atlası; Düşünmenin Mekânları ve Yolları, Elmar Holenstein, Küre Yayınları, Haziran 2015 TÜRKÇE/TURKISH Sümerce Türkçe Karşılaştırması, Muazzez İlmiye Çığ Kök Dil Arayışı, Haluk Berkmen Sümer Dili, Haluk Berkmen Çivi Yazısından...