Liderlik

Türk Düşünce Tarihi-2: Oğuz Kağan Destanındaki Kadim Kavramlar

Oğuz Kağan Destanındaki Kadim Kavramlar Oğuz Kağan, MÖ 234-174  Vizyonuyla, Oğuz Türklerini Tuna boylarına ulaştıran, Akdeniz'i Türk gölüne dönüştüren Kurucu ATA'MIZ. Misyon:    “Daha deniz,  daha müren (ırmaklar)   Güneş bayrak,  gök...

Türk Düşünce Tarihi (3) nde Sacayağı: 2200 yılı aşan Kadim Misyon ve Vizyonlar

Tefekkür Medeniyetimiz 1- Misyoner/V​izyoner Mütefekkirler 2- Devletler, İmparatorluklar 3- Coğrafyalar, Havzalar Ne kadar tefekkür O kadar mütefekkir Ne kadar mütefekkir O kadar Devlet O kadar İmparatorluk O kadar Coğrafya Hülasa; Güç tefekkürde; mütekamil ve mütefekkir...

Tefekkür Medeniyetimiz – 6 : Diller

İÇİNDEKİLER  ÖZET DEVLETLER VE DİLLER TÜRKÇE, BİR RÜYANIN GERÇEK OLMASIDIR. YABANCI DİL VE EĞİTİMİ FİLOLOJİ DOĞU DİLLERİ - BATI DİLLERİ TÜRKİSTAN'IN DİLLERİ İLBER ORTAYLI'dan -...

Yeni Konvansiyonlar: Gücünü Keşfeden Türkiye

Discover The Potential; Gücü Keşfet Türkiye, stratejik derinliklerde yatan gücünü keşfederek, bir zamanlar olduğu gibi, yeni bir çağın kapısını, hem Doğu ve hem de Batı...

Günümüzde Türk Dilinin Yazıldığı Alfabeler

Arapça​: sami dil ailesi​ Latince​: hint-avrupa dil ailesi​ ​Kiril: hint-avrupa dil ailesi​ ​Altay dil ailesinden ​​türkçe, yukarıdaki dillerin ailesi ile aynı kategoride olmadığından, altay dil ailesi dışındaki...

TÜRKİYE’nin T’si

Türkiye (T10); Töre'dir Tefekkür'dür Tasavvuf'dur Taarruz'dur Teşebbüs'dür Tuğra'dır Turan'dır Türkistan'dır Turfan'dan Tuna'ya TEVHİD'tir By Bilge Tonyukuk Enstitüsü zaman: Şubat 21, 2016

Dillenelim: Arapça, Farsça, Latince

Arap dünyasını dili ve edebiyatı yaşatır Bugün bir Arabı bir zaman makinesiyle 10’uncu asırdaki Abbasi İmparatorluğu’ndaki dedelerinin önüne çıkarsanız hiçbir sendelemeye uğramadan aynı nükte, aynı...

Dildaşlar Birliği

Kuzey: Fin, Eston Batı: Estonya- Bosna çizgisi, Macar, Muhacir Türkler, Rumeli Türklüğü, Avrupa Birliği Güney: Pakistan, Afganistan, Hindistan(Urdu, Dravit, Tamil) Doğu: Kore, Japon,...

İlk Sivil Cumhurbaşkanlarımızdan Büyük Devlet Adamı Turgut Özal’ı Rahmet ve Minnetle Anıyoruz..17 Nisan 2016..

Dünya 1974’de Nereye Gidiyor? Esat Çam / Turgut Özal / Feyyaz Berker/ İbrahim Öngüt 13 Ocak 1974 İlk Türk Ekonomisinin Yeni Darboğazları Gülten Kazgan/ Turgut Özal / Feyyaz Berker 24 Kasım 1974 1975...

İlk Türk Düşünürü: Bilge Tonyukuk 1370 Yaşında

PROJE/ ÇAĞDAŞ BİLİMLER IŞIĞINDA İLK TÜRK DÜŞÜNÜRÜ: BİLGE TONYUKUK 646-724 İlk düşünürümüz hakkında yazılan bir doktora tezi yok. İlk düşünürümüz hakkında (tespit edilen 17 disiplinden Dil, Mitoloji, Belgesel...

İlk Düşünürümüz BİLGE TONYUKUK/ Bilimler Açısından TONYUKUK Yazıtı Kavram Endeksi

ANTROPOLOJİ/ETNOLOJİ ASKERLİK BİLİMİ/STRATEJİ BİYOLOJİ COĞRAFYA DİLBİLİM EKONOMİ FELSEFE PSİKOLOJİ SİYASET BİLİMİ TARİH TEOLOJİ/MİTOLOJİ YÖNETİM BİLİMİ - Amaç (niçin/gerekçe/faydası): - Kapsam: - Yöntem: ANTROPOLOJİ Aşok Az Ülkesi Az'lar ...

Biz Kimiz?

Macaristan, Hungarya olarak da anılıyor, Bulgaristan da Bulgarya; her iki toplumun da isimlerinden Türklük ile bağlantıları belirgin fakat, bu bağların reddedilmesi lazım ki,...