Ana SayfaKonuşmalarTÜRKİYE Vizyonu  

TÜRKİYE Vizyonu  

                                     Türkiye; Dünya demektir

Türkiye, bir marka olarak bakıldığında uluslararası bir dil olan İngilizce metinlerde çok az rastlanan bir kavramdır.  Çeyrek aşırı aşkın Avrupa ile gümrük birliği tecrübesine karşın küresel bir marka çıkmamıştır, markalar hep bölgesel boyuttadır.

Ayrıca TURKEY içerikli 300.000’e yakın kitabın varlığına karşın bunlar bir veri tabanı halinde sunulmadığı için bu yayınlara erişim de son derece zordur ve kısıtlıdır. Netice olarak çok iyi bir marka olarak değerinde değildir.

Made in China markasının küreselliğine karşın Made inTurkey markası bu boyutta değildir sadece bölgeseldir.

Kültür ve Turizm bakanlığının goturkiye.com sitesinin izleyici ülkelerine baktığımız zaman Türkiye, Rusya ve Cezayir en başta yer almaktadır. Tablo küresel değil, yerel ve bölgeseldir.

Türkler birkaç binyıl boyunca Asya, Avrupa ve Afrika’yı dolaşarak eski dünya kıtalarına uzanan ülkelerin coğrafya ve tarihlerinde miraslarını işaretlediler.

“Türkiye Üzerine Kitaplar” Türkiye üzerine yapılan çalışmalarla sınırlı değil; “Türkiye’nin ötesindeki” ülke ve toplumlar üzerinde yürütülen tarihi, kültürel, sosyal ve politik araştırmaları da içerir; Avrupa’dan Balkanlar’a, Orta Doğu’ya, Kuzey Afrika ve Uzak Doğu’ya, Yakın Doğu’ya, Asya’nın Orta, Güney ve Güney Doğu’suna kadar uzanır.

Kitaplar, çarşılar, işletmeler, gezginler, göçebeler, kasabalar, dağlar, nehirler, denizler, antik çağ, ilk yerleşimciler, edebiyat, felsefe, bilgelik, zeytin, endemikler, dil, misafirperverlik, yüzlerdeki gülümseme ile Türkiye’den dünyanın yaratıcı çözümlerinin anahtarı. ; insanlığın inanç ve sonsuzluğunun kıta yarımadalarında böyle ve daha fazlası.

TÜRKİYE COĞRAFYASI VE İNSAN 2020 – 10 – 29 –

https://open.spotify.com/episode/1b3b3wYKuoDFOjdRK4PHeU?go=1&sp_cid=33616af711d8d1e52c4f9f3fa090a455&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&dl_branch=1&nd=1

TÜRKİYELER Kavramı 2020 – 09 – 10

https://open.spotify.com/episode/5GHmIeFk7nouFLRWQR7KTT?go=1&sp_cid=33616af711d8d1e52c4f9f3fa090a455&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&dl_branch=1&nd=1

TÜRKİYE Kavramı 2019-06-23

https://open.spotify.com/episode/0lsAFkQvf7UCVitxUjNURB?go=1&sp_cid=33616af711d8d1e52c4f9f3fa090a455&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&dl_branch=1&nd=1

BÜYÜK TÜRKİYE Kavramı 2019-05-12

https://open.spotify.com/episode/2NU4eJHvh8PBU85zNAPDXX?go=1&sp_cid=33616af711d8d1e52c4f9f3fa090a455&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&dl_branch=1&nd=1

Türkiye

 5D1C

 • DİL: 100 ülkede 7500 Türkçe yeradı
 • DEVLET: Egemenlik alanlarından  çıkan 3 kıtada 70’i aşkın devlet.
 • DÜŞÜNCE: Felsefenin doğduğu coğrafyalar. Milet. Harran
 • DİN: 110 ülkede Hilafet bakiyesi
 • DAVA: Törük (Yaratılan. Türk) Kişi. Töre (İlahi Yasa ve Adalet)
 • COĞRAFYA: İlk yerleşme ve tarım. Karahantepe. Göbeklitepe. Çatalhöyük. Karacadağ (Hatay)

3D

 • DİYASPORA: Vatandaşlarının anavatan dışındaki ülkelerde (130 ülke)  mevcut varlığı konusunda Türkiye, Çin ve Hindistan’dan sonra dünyada 3.dür.
 • DİL: Ülkelerinin dışında kalan coğrafyalardaki ülkelerde yer adlarını kendi dillerinde veren ülkeler arasında Türkiye ilk sırada yer almaktadır. 100 ülkede  7500’ün üzerinde yer adları Türkçe olarak nitelendirilmiştir. 75 dilde yazdık, konuştuk. 14 Alfabe kullandık
 • DEVLET:
 1. Çin (Shang Devleti, Chou Devleti)
 2. Rusya (Altın Orda Devleti)
 3. İran (Gazneliler, Selçuklular)
 4. Hindistan/Pakistan (Akhun, Gazneli, Timur, Babür)
 5. Mısır (Tolunoğulları, İhşidoğulları, Memlük)

Doğu’nun kadim devlet yapılarının temellerini Türkler inşa etmiştir. Derinlerindeki devlet yapısı hep Türk organizasyonu, teşkilatçılığıdır. Çin, Rusya, İran, Hindistan/Pakistan ve Mısır’da kurulan 10’u aşkın yerleşik devlet yapılarında ve hanedanlarda, kurucu unsur hep Türkler olmuştur. https://www.agaoglulevent.com/t-u-r-k-i-y-e-3-d/

Türkiye Vizyonu 

https://www.agaoglulevent.com/turkiye-vizyonu/

TÜRKİYE Kavramı 2019-06-23

https://open.spotify.com/episode/0lsAFkQvf7UCVitxUjNURB?go=1&sp_cid=33616af711d8d1e52c4f9f3fa090a455&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&dl_branch=1&nd=1

BÜYÜK TÜRKİYE Kavramı 2019-05-12

https://open.spotify.com/episode/2NU4eJHvh8PBU85zNAPDXX?go=1&sp_cid=33616af711d8d1e52c4f9f3fa090a455&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&dl_branch=1&nd=1

Türk’çe (Dil)

DİL ÜZERİNDEN DÜNYADA BÜYÜME

https://open.spotify.com/episode/3ms19rOJPwVxmwAbIZsbdf?go=1&sp_cid=33616af711d8d1e52c4f9f3fa090a455&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&dl_branch=1&nd=1

DÜNYANIN EN GEZGİN VE ZENGİN DİLİ

 • En zengin ve gezgin bir Dil

Türkler;

 • Hind alt kıtasında dört dili (Türkçe, Arapça, Farsça, Sanksritçe)
 • Türkiye’de (Anadolu-Rumeli) ise üç dili (Türkçe, Farsça, Arapça)

harmanlayıp, dünyanın en gezgin ve zengin TÜRK DİLİNİ yarattılar.

By Bilge Tonyukuk Enstitüsü zaman: Aralık 31, 2018

DİL, TÜRK’ÇE

https://voicedocs.com/tr/transcriber/edit-doc-v2-1?id=85902

Sevgili dostlar merhaba, bugün 30 Ağustos 2021. Türklerin mutlu bir günü ve zafer bayramları. Türkün kimliği üzerinde çok kısaca bir sohbet yapacağız. Türk’ün kimliği dilindedir, Türk’çedir. Ne kadar güzel söylemişiz değil mi? Türk’çe.

Bu kimlik dil üzerinden genişlemiştir ve çok daha geniş boyutlara ulaşacaktır. Bizlere düşen Türk dilini, Türkçe’yi dünyada uluslararası bir dil haline getirmek misyonudur. Bunu başardığımız müddetçe Türk kimliği dünyada yaygınlaşmış olacaktır. Burada sözkonusu olan, kan üzerinden bir kimlik, akrabalık değildir, dil üzerinden çok daha geniş insan kitlelerine ulaşabilecek, tüm kıtalarda sesini dil üzerinden duyurabilecek uluslararası bir kimliktir.

Tekrar görüşmek üzere. İyi bayramlar dileklerimle, hoşçakalın.

MİLLİYET VE DİL

https://voicedocs.com/tr/transcriber/edit-doc-v2-1?id=85915

Sevgili dostum merhaba, milliyet ve dil din ilişkisini incelediğimizde aslolanın dil olduğunu görmekteyiz. Dil tekdir, fakat milliyet içerisinde dinler muhteliftir, örneğin Türkler yedi civarında dinde yer almaktadırlar. Biz Müslüman, Hıristiyan, Budist, Şamanist, Musevilik ve diğer dinlerde de bizler yer almaktayız.

Fakat dilimiz tekdir; Türkçe. Bu dilin içerisinde başka dillerden kelimeler alınmaktadır. Arapça, Farsça saymakla bitmez. Çünkü Türkler imparatorluklar kurmuşlardır ve bu imparatorluklarda muhtelif kavimler yer almaktadır. Onların dilinden de alıntılar-verintiler söz konusudur. Neticede bunların hepsi Türkçe olarak yer almaktadır.

Şimdi Türkiye’de siyasal İslamcılara baktığımızda, Türk ve Türkçe konusunda bir huzursuzluk söz konusu. İşte bu işin temellerine inmek gerekmektedir. Bu açıdan asıl olan milliyet ve dilleri. Görüşmek üzere hoşçakalın dostum.

Türk (Kişi. İnsan)

Türk İnsanının Ruhu: İnsan Kavramı 02-04-2020

https://open.spotify.com/episode/2NUc4XjxqphjZwVIwn8POz?go=1&sp_cid=33616af711d8d1e52c4f9f3fa090a455&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&dl_branch=1&nd=1

Türklerin Dünyası

https://open.spotify.com/episode/4ONhskj1Eq9Dwk0xpIsL52?go=1&sp_cid=33616af711d8d1e52c4f9f3fa090a455&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&dl_branch=1&nd=1


 Törük (Din)

Aynı kök: türetilmek (yaratılmak): yaratan ve yaratılan.

 1. Töre.
 2. Törü.
 3. Törük.
 4. Türük.
 5. Türk.

110 ülkede Hilafet bakiyesi

7 dine tefekkür medeniyetimiz ve eserlerimiz ile katkılarda bulunduk.

 1. Gökdini
 2. Maniheizm
 3. Budacılık
 4. Zerdüştlük
 5. Müslümanlık
 6. Hristiyanlık
 7. Musevilik

Asya’nın Yenisey ve Orhun boylarında taşa yazılan TENGRİ inançları ile başlayan Türklerin inanç yolculukları, Dunhuang mağaralarındaki Budist resimler ve tapınaklar, ahşap direkli Semerkant, Buhara Camileri, Ahlat mezar taşları, Anadolu coğrafyasındaki Kapadokya yeraltı kiliseleri, Göbeklitepe Tapınağı, Karaim Sinagogları, Karamanlı Ortodoks Kiliseleri,  Küçük Asya’nın kadim mitolojileri, Sümer Tanrıları, Rumeli dergah ve tekkeleri ile çeşitlenip zenginleşmiştir.

Türklerin Tengricilik (Göktanrı) ile başlayan dini inançları, Maniheizm ve Budacılığın ardından Semavi  dinlerle buluşmuş, 7 dinde inançlarını sürdürmüşlerdir.

21.yüzyılda Asya ve Avrupa’ya dağılmış 35’i aşkın Türk boy ve toplulukları 5 dinde  inançlarını devam ettirmektedirler:

Müslümanlık…………..17 boy
Hristiyanlık…………….11 boy
Şamanist ……………….4 boy
Budist …………………..3 boy
Musevi…………………..2 boy

35 boyun yarısının tercihi Müslümanlık, dörtte üçünün tercihi ise Müslümanlık-Hristiyanlık şeklinde olmuş, Şamanizm-Budizm şeklindeki Asya inanışları ise boyların %20’sinin tercihi şeklinde olmuştur.

Devlet Ana (Devlet)

Türklerde Devlet Olgusu

https://open.spotify.com/episode/6HK4Fzg8Gy2VkqwD5a794m?go=1&sp_cid=33616af711d8d1e52c4f9f3fa090a455&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&dl_branch=1&nd=1

Türkiye’ler (Coğrafyalar)

TÜRKİYE COĞRAFYASI VE İNSAN 2020 – 10 – 29 –

https://open.spotify.com/episode/1b3b3wYKuoDFOjdRK4PHeU?go=1&sp_cid=33616af711d8d1e52c4f9f3fa090a455&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&dl_branch=1&nd=1

TÜRKİYELER Kavramı 2020 – 09 – 10

https://open.spotify.com/episode/5GHmIeFk7nouFLRWQR7KTT?go=1&sp_cid=33616af711d8d1e52c4f9f3fa090a455&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&dl_branch=1&nd=1

Kutadgu Bilig (Düşünce)

https://open.spotify.com/episode/2sy8TQwhOZU8c8x0t0ixGe?go=1&sp_cid=33616af711d8d1e52c4f9f3fa090a455&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&dl_branch=1&nd=1

 

 

 

 

 

 

Önceki İçerik
Sonraki İçerik
leventagaoglu
leventagaogluhttps://www.agaoglulevent.com
Düşünür, Araştırmacı Yazar, Şair. 1983 yılından buyana ihracat profesyoneli olarak çalışan Levent Ağaoğlu, 1997-2001 yılları arasında Hong Kong’da yaşadı; yaklaşan Büyük Asya Yüzyılı’nın ayak seslerini duydu hep. İsmail Gaspıralı’nın “Dil’de, Fikir’de; İş’te Birlik” idealinin peşinde koşarak Türk Evi, Düşünce ve İş Ocağı kitap serileri üzerinde çalışıyor; mütefekkir ve müteşebbis gözlem ve birikimlerini yazıya geçiriyor.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz


TWITTER

Son Eklenenler