Ana SayfaBilgelikBilge’lerGüney Türkistan: Bilge Düşünürlerimiz

Güney Türkistan: Bilge Düşünürlerimiz

AFGANİSTAN

Mevlana Belh Horasan Afganistan
Ebul Kasım Unsuri (968–1039). Belh Afganistan
Ebul Fazl Beyhaki (995–1077). Gazne Afganistan
Hücviri Ö.1072 Gazne Afganistan
Ali Şir Nevai Herat Maveraünnehir Afganistan
Kemaleddin Bihzad (1450–1537). Herat Afganistan
Hüseyin Baykara. Herat Afganistan
Ebul Hasan İbni Culuğ Faruki. Sistan Afganistan

AZERBAYCAN
Ahmet Ağaoğlu Azerbaycan Azerbaycan
Molla Hafız Gence, Berda Azerbaycan
Gönül Bünyadzâde Göyce Azerbaycan
Abdulkadir El Meragi Meraga Azerbaycan
Hüseyinzâde Ali Turan Salyan Azerbaycan
İmameddin Nesimi Şamahı Azerbaycan
Ahmet Cevat Şemkir Azerbaycan
Muhammed Bin Mahmud Şirvani Şirvan Azerbaycan
Seyyid Yahya Şirvani Şirvan Azerbaycan
Fethullah Eş-Şirvanı Şirvan, Şemahi Azerbaycan

HİNDİSTAN
Seydi Ali Reis. Gucerat’a ulaşmış. Hindistan

İRAN
Ebu’l Hasan Herekani Bistam İran İran
Ebü’l-Vefa Elbuzcanî Buzhgan Horasan İran
İbn Türk El-Ceylî Ceyl Maveraünnehir İran
Şeyh Yusuf Hemedani Hemedan Horasan İran
Molla Fenarî Horasan Maveraünnehir İran?
Ahi Evran Hoy İran İran
El Biruni Kas, Harezm Maveraünnehir İran
Şeyh Küşteri Küşter Horasan İran
Ebul Hasan El Amiri Nişabur Horasan İran
Ömer Hayyam Nişabur Horasan İran
Hacı Bektaşı Veli Nişabur Horasan İran
Fahreddin Er-Râzî Rey İran İran
Kutbüddin Razi Rey, Veramin Horasan İran
Uluğ Bey Sultaniye Maveraünnehir İran
Şahabettin Sühreverdi 1153-1191 Sühreverd İran İran
Ali Tusi Tus İran İran
Cabir Bin Hayyan Tus Horasan İran
Et Tusi Naşirüddin (1201 – 1274): Tus İran
Nizamülmülk (1018 – 1092): Tus İran
El Gazali 1058-1111. 1058 Tus İran

KAZAKİSTAN
El Farabi (870-950). Farab Kazakistan
Farabi Farab (Otrar), Kazakistan Maveraünnehir Kazakistan
Ahmet Yesevi Yesi, Kazakistan Maveraünnehir Kazakistan

ÖZBEKİSTAN
İmam Buhari Buhara Maveraünnehir Özbekistan
İbni Sina Buhara Maveraünnehir Özbekistan
Bahaeddin Mehmed Nakşibendi Şah-I Nakşibend Buhara Maveraünnehir Özbekistan
Babür Şah Fergana Türkistan Özbekistan
Necmeddin Kübra Hiva Maveraünnehir Özbekistan
Musa El Harezmi Hive Maveraünnehir Özbekistan
İmam Maturidi 870 Semerkand Maveraünnehir Özbekistan
Edip Ahmet Yükneki Semerkand Maveraünnehir Özbekistan
Ali Kuşçu Semerkand Maveraünnehir Özbekistan
Şemsüddin Es Semerkandi Semerkand Maveraünnehir Özbekistan
Ebu Hanife Tirmiz Maveraünnehir Özbekistan
İmam Tirmizi Tirmiz Maveraünnehir Özbekistan

PAKİSTAN
Ekber Şah. Sind Pakistan

TACİKİSTAN
Ebu’l-Mahmud El-Hocendî Hocend (Khujand) Tajikistan Maveraünnehir Tacikistan
En Nesefi Nesef Maveraünnehir Tacikistan
Nasir Hüsrev (1004–1088). Qabodiyon Tacikistan

TÜRKMENİSTAN
Meruzî Merv Horasan Türkmenistan
Nesevî Nesa Horasan Türkmenistan

Önceki İçerik
Sonraki İçerik
leventagaoglu
leventagaogluhttps://www.agaoglulevent.com
Düşünür, Araştırmacı Yazar, Şair. 1983 yılından buyana ihracat profesyoneli olarak çalışan Levent Ağaoğlu, 1997-2001 yılları arasında Hong Kong’da yaşadı; yaklaşan Büyük Asya Yüzyılı’nın ayak seslerini duydu hep. İsmail Gaspıralı’nın “Dil’de, Fikir’de; İş’te Birlik” idealinin peşinde koşarak Türk Evi, Düşünce ve İş Ocağı kitap serileri üzerinde çalışıyor; mütefekkir ve müteşebbis gözlem ve birikimlerini yazıya geçiriyor.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz


TWITTER

Son Eklenenler