Ana SayfaLiderlikLider’lerAtatürk'ün Bütün Eserleri. Cilt 7.8.9: İNDEKS

Atatürk’ün Bütün Eserleri. Cilt 7.8.9: İNDEKS

YEDİNCİ CİLT

Abdullah Azmi Efendi (Meclisi Mebu-san’da Eskişehir Mebusu), 233, 237.
Abdurrahman Şeref Bey (Şûrayı Devlet . Reisi), 74.
Abdülhalim Efendi, 162.
AbdülkadirEfendi(ÂyanMeclisi üyesi), 158.
Abuk Paşa, 83.
Adalet, 42.
Adana, 56,79,101, 185,245, 288. Adapazarı, 22,89,146,178,179,308,319,
325.328,336,353. Adapazarh Kâzım, 89. Adil Bey (Dahiliye Nazırı), 54. Adnan Bey (Mebus), 179, 186. Adnan Bey, 335. Adriyatik, 64, – meselesi, 64. Afganistan, 138, 303. Afrika, 138, 302.
Afyonkarahisar, 147, 264, 283, 296, 319, 335, 347.
Ahali Komiserleri Sovyeti, 302.
Ahali, 26, 28, 31, 32, 62, 67, 83, 95, 104, 126, 151, 155, 185, 207, 214, 217, 224, 231, 232, 239, 240, 246, 261, 265, 293, 303, 304, 315, 316, 318, 325, 354.
Ahmed Bey (Belediye Reisi), 244.
Ahmediye teşkilatı bkz. Kuvayi Ahmediye.
Ahmet Cevdet (13. Kolordu Kumandam, Miralay). 108,204,210, 224,240..
Ahmet Emin (Yalman) Bey, 206.
Ahmet Ferit Bey, 206.
Âhura, 232.
Akbaba, 231.
Akçakoyunlu istasyonu, 294. Akhisar, 257.
Akif Bey (Bursa Ahzı Asker Şube Reisi, Binbaşı), 89.
Âlbayrak, 36, 138.
Alemdar, 61,183,212, 214,217.
Ali Bey (Evkaf Memuru), 244. ‘•
Ali Efendi (Telgrafçı), 220,336. ,
Ah Fuat (Cebesoy) Paşa, 88, 92, 244, 257,
271,278,283,357.
Ah Rıza Paşa, 61,63, – Kabinesi, 49,54,98.
Ali Ulvi Bey (Burdur Mutasamfı), 181.
Allah, 104, 156,289,299,301,344,357. . [
Alİenby, 87.
Alman, – Hastanesi, 82, – ihtilali 163,234,
-telsizi, 221,-lar, 161. Almanya, 69, 158,214,230,268. Amasya, 149.
Amele, 303,304, – hareketleri, 268.
Amerika, 64, 68, 214, 230, 231, 254, -Cumhuriyetleri 242, – hükümeti 66, 67, – kamuoyu 55, – Siyasi Temsilcileri 121, – temsilcisi 55, -hlar 55,209, 318.
Amiral Bristöl, 66.
Anadolu Ajansı, 263, 286, 321, 322, 332, 334,348,349,350,352.
Anadolu Kadınları Cemiyeti, 138,155.
Anadolu Kadınları Müdafaai Hukuk Cemi-yeti, 158.
Anadolu Kadınları Müdafaai Vatan Cemi-yeti, 63,78, 156,269.
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuku
Milliye Cemiyeti, 32,33,37, 38,39,40,
43, 48, 53, 78, 93, 111, 113, 121, 123,
173, 181,231,232, 266, 305, 307, 309, ‘ ; ” /
336,337.
Anadolu ve Rumeü Müslümanları, 255.
Anadolu, 21,32,33,37,38,39,40,42,43, 48, 53, 61, 66, 67, 71, 91, 93, 111, 112,

(D

İl?, 115, 116, 125, 133, 136, 138, 146, 150, 155, 157, 173, 174, 183, 186. 188, 190, 199,206, 208, 209, 212, 217, 224, 227, 228, 233, 237, 238, 243, 243, 249, 250, 261, 262, 263, 265, 288, 291, 293, 305, 306, 307, 308, 309, 315, 321,321, 326, 327, 334, 336,337, 348, 349, – ka-dınları, 78,-sahili, 238. Anarşi, 59,143,209,307. Anayasa, 250.
Ankara, 21,23, 24, 26, 27, 33, 35, 36,38, 39,41,44,46,47,49,54,55,56,57,59, 60,61,63,66,68,72,73,75,78,79,82, . 85,86,87,88, »9,90,91,92,93,94,95, 98, 101, 102, 104, 106, 107, 108, 111, 112, 117, 118, 119, 120, 125, 126, 129, 131, 132, 133. 134, 135, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 160, 162, 164, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 181, 183, 186, 188, . 192, 193, 196, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 209, 211, 212, 214, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 227, 228,229, 233, 235, 236, 237, 238, 241, 242, 243, 244, 245, 247. 249, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 257, 258, 263, 265, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 277, 278, 279, 280, 287, 289, 291. 292,293,297, 301,302, 305, 308, 312,313. 314. 315, 316, 317, 323, 325, 326, 327, 328, 336, 337, 338, 340, 344, 351, 354,355. Antakya, 161.
Antalya, 101,121,124,128,230,231,269,
310.320,331. • Antep bkz. Ayıntap.
Antlaşma, 33, 214, 215, 227, 229, 230, 243,302,303,304, 306, -lar, 305.
Anzavur, 25, 28, 45, 58, 62, 83, 84, 89, 207, 256, 257, 264, 267, 271, 277, 282, 288, 300, 308, 313, 325, 328, 330, ‘336, 337,353, 354,355, – harekâtı, 61.
Anzavur, Ahmet (Kuvayi Ahmediye Ku-mandanı)^?, 104, 105.
Abdurrahman Şeref Bey (Maarif Nazın), 74.
Arabistan, 42, 302.
Arap, – kavmi, 225, -lar, 213,234.
Ardahan, 42.
Ardanuç (Artvin’in ilçesi), 253. Arduâbad (Orduâbad), 232. Arif Bey (II. Fırka Kumandam, Kaymakam), 319, 341. Arifiye, 233. Arnavut Şahin, 355.
Arnavut, 25,52,355, – çeteleri, 355, -lar, 242. Arslan Bey, 311. Artvin, 253. Asayiş. 197, 341. Asiler, 207,330.
Asker, 57,69. 101, 108, 327, -ler, 60,107,
209,291,-lik,50. Askeri, – htöcümet, 69, – ihtilal, 158, – İşgal, 265, – işler, 227, – kararlar, 271, – latalar, 240,290,344,345, – kıyafetler, 31, – kontrol, 284, – kuvvetler, 121,289.303, – makamlar, 357, – memurlar, 26, 115, 289, -tedbirler, 111, – vaziyet, 201, – yığınak, 327. Askeriye, 125. Asya, 42,138,302.
Aşiret, 161,-Ier, 151,240,346,-reisleri, 167. Atina, 69.
Avam Kamarası, 217. Avarescu (Şehrisku) (Romanya Başvekili), 242. Avrupa, 42,64,66,68,69,79,121,227,243, 310, 320, – devletleri, 43, – emperyalisti, 302,303. – gazeteleri. 42, -hlar, 26, 55. Avrupa Oteli, 82. Aydın, 49,26,288,316. Aymıap (Antep), 79, 161, 213, 234, 239.
240, 294, 311, 318, 343, 346, 356. Ayşe Hanim (Çilzade İzzet Ağartın eşi), 182. Azerbaycan, 42,82,138,304. ■’ – Azirheîlanım (Selimiye İnas Mektebi Öğretmeni), 182. Aziziye, 30.
Babıâli, 26,41, 115, 162. Bağdat, 167.
Bağımsız, 33, 59, 60, 118, 133, 137, 142, 153, 154, 162, 183, 199, 211, 252, 263, 277, 288, 305, 307, 312, 351, 357.
Bağımsızlık, 35, 37, 39, 42, 58, 121, 123, 128, 129, 136, 137, 138, 139, 153, 180, 188, 189, 208, 215, 223,229, 235, 237, 265,266, 303. 304, 344, 345.
Baha Bey (Kartal Telgraf Müdürü), 297. Baha Sait Bey, 33,34,302,304,305,306,307. Bahaetım Bey, 181. Bahrisefiı Oteli, 83. Bakırköy, 229. Baku, 34,253, 304.
Balıkesir, 21, 27, 28, 37, 108, 126, 175,
207,208,282,289,300,348,357. Balya, 300.
Bandırma, 24, 27, 82, 92, 108, 126, 132, 133, 134, 157, 199. 257. 277, 300, 3İ3, 336,348, 354.
Banka, 175.
Banş, 52,59,64,66,72,84,214,230,242,
243,265,327, – antlaşması, 229. Bartın, 339.
Basri Bey (Debre Mebusu), 89. Başağazade Yusuf Bey, 244. Başkent, 228.
. Batı, – Avrupa, 302, 303, 304, – cephesi, 234, – emperyalistleri, 303. Baü Trakya, 35, 159. Batum,42,119,159, 198,205,253, 303. Bekir Sami (Günsav) Bey (56. Fırka Kumandam), 21,89,101, 171,172,184, 186, 200, 211, 219, 224, 228, 238, 258, 259, 267, 270, 271, 272, 273, 275, 278, 282, 287, 289, 313, 315, 316, 317, 325, 327, 355, 357. Bekir Sami (Kunduk) Bey (Sivas Mebusu),
243,269,306. Bekir Sıtkı Bey (İlköğretim Müfettişi), 181. Belediye meclisi, 137, 154,164, 165. Belediyeler, 162. Berlin, 268.
Besâlet Bey (Binbaşı), 187. Beserabya (Besarabaya, Basarabayya), 242,243.
Beyanname, 28, 83, 104, 122, 138. 140, 192, 223,227,229, 282, 288, -ler, 113, 315,331.
Beyoğlu, 52, – Telgrafhanesi, 52, 109. Beypazan, 354. Beyrut, 161,215.
Biga, 28, 36, 62, 83, 95, 104, 105, 207,
288,300,308. Bilecik, 21,22,92,169, 190,208,283.
Bilemedik, 288. Birecik, 76,79. Boğazlar, 227, 229.
Boizeau (Buvazo, Fransız Temsilcisi Yüz-başı), 86.
Bolşevik, 29, 82, 148,253,305,306, – âlemi, 59, -hükümeti, 243, – Kulübü, 159, -orduları, 235, 243, – programı; 167, -ler, 33,59,82,90,101,167,280,306,307, -lik.45.n9.
Bolu, 28, 85, 222, 244, 324, 325, 354.
Bomba, 146,-lar, 238. Bosphore (Bosfor), 183,212. Boşnak Ahmed (înegöUU), 244. Boykotaj, 215,242. Brosilof, 243. Bucak, 245.
Buldanlı Necip Efendi, 244.,
Bulgar, 25,101,159,308,309, – gazeteleri,
101, 243, – matbuan, 308,309, -lar, 70. Bulgaristan, 29, 242. Burdur, 182. Burjuva, 302.
Bursa, 21,24, 25,28,46,52,57,59.60,61, 69, 79, 83, 89, 92, 95, 101, 106, 108, 134, 135, 146, 150, 153, 160, 169, 170, 171, 172, 175, 184, 186, 193, 200, 209, 211, 218, 219, 224, 238, 244, 252, 256, 257, 258, 259, 267, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 277, 279, 282, 284, 285,286, 287, 290,292,297,298,300, 301, 313, 315,316, 317, 323, 325, 326, 327, 352, 355,357.
Bükreş, 242.
Büyük Britanya, 215.
Büyük Millet Meclisi, 173, 261, 344, 345, 348,349,351,357.
Cafer Tayyar (Eğilmez) Bey (1. Kolordu Kumandam, Miralay), 28, 35, 108, 114, 134,157,281. Cami Bey (Mebus), 186,178. Camiler, 345. ‘ Cam Köyü, 245. Canik,241. Casusluk, 177. Cebelibereket, 213.
Cecil, Lord Robcıt (Lord Silsıl), 101.
Celal Bey (Manisa Mebusu), 270.
Celâl Bey (Adana Valisi), 56.
Celâl Bey (Adliye Nazırı), 73,74.
Celâl Nuri (İleri) Bey, 206,216.
Cclâlettin Arif Bey (Osmanlı Meclisi Mebusan Reisi), 40,44,158,173, 178, 186, 221,222,223,225,229, 251,254,255.
Cemal Bey (Bahaettin Beyzade), 181.
Cemal Paşa (Harbiye Nazın, İsparta Mebusu), 155,158.
Cemil Cahit Bey, 201, 234,
Cemiyet, 23,32,33,34,35,37,38,39,40, 43,48, 53,60, 62, 63, 65, 78, 79, 85, 93, 95, 101, 112, 113, 121, 122, 123, 137, 138, 139, 140, 142, 154, 155, 156, 158, 162, 173, 181,182,213,227,242,244, 254, 265, 266, 268, 269, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 309, 314, 336, 337, -ler, 215,-ler Kanunu, 35. Cemiyeti Ahmediye bkz. Kuvayi Ahmediye.
Cemiyeti Hayriyeİ.îslâmiye, 159. Cenabı Hak, 104, 105,121, 123, 139,168,
173,289,345. Cerablus (Crablus), 76,295. Cevat (Çobanlı) Paşa (Erkânıharbİyeİ
Umumiye Reisi), 155,158,238. Cevdet Bey (13. Kolordu Kumandanı) bkz.
Ahmet Cevdet Bey. Ceyhan, 245.
Chicago Tribüne (Şikago Tribün), 64.
Civa,232.
Civİ. 232.
Cumhuriyet, 302,303,304. Cuni, 161.
Çamlık, 89.
Çanakkale, 26,93, – Boğazı, 238. Çardaklı Hacı Aralan Ağazade Zeki, 244. Çatalca, 35.
Çerkeş Hacı Ahmet Bey, 84.
Çerkeş Hikmet Bey, 83.
Çerkeş Ragıp Efendi, 52.
Çerkeş, 25,52,207, 325,328, -ler, 89.
Çerkez Elhem Paşa (Yenişehir Eşrafından), 24.
Çerkez İbrahim, 24.
Çerkez İdris Ağa, 24,25.
Çete, 70, 161, 167, 308, 355, -ler, 52. Çıldır, 231. . Çiftehan, 147. Çilzade Fahrettin Bey, 181. Çilzade İzzet Ağa, 182. Çin, 138.
Çolakhasan Köyü, 245. : Çorlu, 25, 28.
Çekirgezade Hüseyin Efendi, 182. Çorum, 354.
Çukurlu Hacı Hasan, 244. Çürüksulu Mahmut Paşa (Ayan MecÜsi Üyesi). 155,158.
Dağıstan, 303,-lılar, 303.
Dahili nifak, 288.
Dairei Mahsusa, 344.
Damat Ferit Paşa bkz. Ferit Paşa.
Darende, 325.
Dârülhikmetül İslamiye, 117.
Davud, 25.
Debre, 89.
Değirmendere, 52.
Demirci Efe, 80.
Demiryolları, 26.
Demirzade Mustafa Efendi, 181.
Denikin (General), 82, 268. 303.
Deniz kuvvetleri, 31.
Denİzli,’244,314.
Derince, 186.
Dersaadet, 21, 24, 26, 33, 37, 38, 41, 55, 57,58,64,66,68.71,72,73,79,81,82, 87, 102, 106, 109, 111, 112, 115, 140, 146, 158, 175, 178, 218, 219, 222, 231, 234,243,247,268,297.
Derviş Vahdeti faciası, 51.
Develi, 30,^341.
Devlet, 29, 39, 43, 48, 49, 67, 1İ4, 116, 136, 143, 153, 178, 208, 223, 224, 235, 265, 304, 345, -ler, 121, 122, 124, 128, 231,254.
Devrek, 339.
Dimetoka, 57.
Din, 37,43,82,127,345, -daşlar, 79, – düş-manları, 37.
Dini, – merasim, 345, – mukaddesat, 37, -sağlamlık, 137, – şiar, 290.
Dİnycper Nehri, 243. Divanıâli, 41.
Diyarbekir, 97, 108, 126, 201, 204, 210,
225,264,294,295, 350. Doğançay,233.
Doğu;55,90,120, 138,234,253,265, – âlemi, 59, – meselesi, 60, – vilayederi, 151. Drama, 69. Dua, 344, 345. ” Dukat (Toksat), 69. Dünya, 34.
Düşman, 26,37,49, 50,72,98,126,133, 151, 167, 169, 177,178, 179,190,201, 217, 234,263, 294, 311, 332, 343, 346, -lar, 39,48,56,79,115, 138,189,261, 265, 288, 289, 290, 303, 328, -lık, 55, – süngüsü, 266.
Düyunu Umumiye, 141,175.
Düzce, 223, 229, 324, 325/328, 353, 354.
Edip Bey, 306.
Edime, 23, 28, 35, 57, 101, 108, 110, 134, . 155,249,281,308,309. Elâtemülislam gazetesi, 215. Elbistan, 161. Elcezire, 55,
Elviyei Selase (Kars, Ardahan, Batum), 42.
Emin Arslan Bey (Kuvayi Milliye Kuman-danı), 75,76, 197,203,299.
Emirgânlı Kemal Bey (Ağır Topçu Binba-şılarından), 27.
Emperyalistler, 302, 303.
Emperyalizm, 42.’
L’Entente (Entanet), 183,.212.
Er, 169,-ler, 197,217.
Erdek, 300.
Ereğli, 339.
Ermeni, 66,67,253, – çeteleri, 76, – gönül-lüleri, 245, – kıtali, 67,76, 232, – zulmü, 231,232, – zulümleri, 76, -ler, 30,32,67, 79,215, 227, 245, 246, 266.
Ermenice, 183.
Ermenistan, 304.
Ertuğrul livası, 244.
Erzurum, 108, 126, 136, 150, 155. 205, 220, 221, 225, 254, 264, 265, 268, 269, 288,306,330.
Es’at Bey (Doktor), 83.
Esad (Esat) Paşa (Milli Kongre Reisi), 155,158.
Esaret, 188,223,265.
Esat Rauf Bey (Silifke Mutasamfı), 197.
Esir, 324, 293, -ler, 290.
Eskişehir, 21, 22, 28, 87, 146, 147, 169, 190, 228,233,301,308, 319,333, 353.
Esma Hanım (Cemal Bey’in eşi), 181.
Eşkıya, 25,207.
Eşraf, 215, 277. 355. ”
Ethem Bey (Umum Kuvayi Takibiye Ku-mandanı), 330.
Ethem Pani, 25.
Ezan, 345.
Fahrettin (Altay) Bey (12. Kolordu Kuman-danı,. Miralay), 38, 56, 87, 88, 92, 94, 108,176,180, 209, 228, 264, 276, 277.
Faik Bey (Edime Mebusu), 155.
Fatin Bey (Eskişehir Mutasamfı), 301.
Fatma Haram (Şehit Asım Bey İnas Mektebi Başöğretmeni), 181.
Fatma Hanım, 182.
Federasyon, 304.
Fehmi Bey (Posta Müdürü), 83.
Feke, 30, 32,76, 341, 342.
Felahı Vatan Grubu, 51.
Felemenk, 254.
Ferid Bey (Davaveküi, Bandırma), 24. Ferit Bey (Kastamonu Vali Vekili), 117. Ferit Paşa (Damat), 27,38,45,46, 47,48,
52,74, 87,122,178,208, 209, 229, 265,
266,288; 315,316,317,327, – kabinesi,
41, 293. Fettan Bey (Kaymakam), 52,83. Fevzi (Çakmak) Paşa (Harbiye Nazırı), 26,
38,100,103,218,336,337, 338,340. Fırat, 15i,
Fıtnat Hanım (Müdafaai Hukuk Kadınlar
Cemiyeti Reisi), 182. Fıtnat Hanım (Bekir Sıtkı Bey’in eşi), 181. Fıtnat Hanım (Reşadiye Ana Mektebi
Başöğretmeni), ] 82. Fınızan (Furuzan) Bey (Mutasarrıf), 23,35. Fiume meselesi, 64. Forbes (Yüzbaşı), 149, 190.

o

G

Franclıet d’Esperey (Franşe Despere), 243.
Fransa, 60, 64, 72,214, 229,254, – hareke-
■ d, 60, – kuvvetleri, 60, – Meclisi Mebu-sanlan, 121.
Fransız, 35, 76, 81, 86, – askeri, 57, 67, -209, – birlikleri, 16i, – emelleri, 213. -gazeteleri, 101, – hükümeti, 229, – ka-muoyu, 60, – kıtaları, 76,234,238, – ku-mandanı, 229, – kuvveti, 76,295, – Kuv-veti Kumandanı, 318, -lar, 32, 56, 67, 150, 151, 157, 161, 185,209,210,213, 234, 237, 240, 245, 246,298,311, 318, 346, – müfrezesi, 76, – siyaseti, 60, – Si-
– yasi Temsilcileri, 121, – subayları, 326, –
Temsilcisi, 150. Fuat Paşa, 94, 117,228,326.
Gâvuı İmam, 207,282.
Gazete, 29,36,59, 64,101, 183,214,215,
227, 229, 243, 254, 281, 297, -ler, 42,
51, 67, 70.162, 178,212,217,243,293,
308, 309,331,351. Gebze (Gekboza, Gekbüze, Geğbuze),
141, 186, 187, 206, 340. Gelibolu, 35, – Vapuru, 25, 28, 83. Gemi, 259. Gemlik, 25.
Gençağazatie İzzet, 244. Gençler Mahfili, 334. V Gençler, 334. v
Geyve, 169, 224, 227, 233, 237, 319, 324,
336, – Boğazı, 125, 146, 147,208. Giresun, 166. Gizli haberleşme,-35. Gostovarh İbrahim, 52. Gönen,21,62,83,207,257,277,288,300,354. Görice kasabası, 242. Göynük, 339. Grup Heyeti İdare, 94. Gunaris Partisi (Gonaris Partisi), 69. Gümülcine, 101. Gümülcineli İsmail, 89. Gürcistan, 42,82,304. Haber, 21, 27, 49, 52, 54, 64, 66, 68, 76, 81, 82, 83, 85, 100, 109, 110, 129, 130,
132, 133, 141, 145, 146, 15!, 174, 177, 178, 186, 192, 197, 201, 207, 224, 232, 238, 243,245, 258, 267, 278, 308, 313, 315, 322, 326, 329, 339, 350, -dar, İ92, 307, -ler, 29, 151, 161, -leşme, 25, 71, 90, 109, 110, 112, 114, 115, 132, 133, 134, 135, 146, 149, 150, 160, 163, 199, 200, 218, 219, 228, 271, 277, 278,282, 291, 308, 347, 353.
Hacı Bayram Efendi, 117.
Hacı Esat (Urfa), 151.
Hacı Fehmi, 95.
Hacı Fettah Efendi (Maraşh), 131.
Hacı Mehmet Efendi (Ulemadan), 244.
Hacı Mustafa Efendi, 244.
Hacı Yusuf (Urfa), 151-
Hacıbayramı Veli Camii Şerifi, 344.
HaciAli Beyzade Nazif Bey, 182.
Haçin, 76, 79, 234, 288.
Haçlı, – feveranı, 139, – hücumları, 138.
Hafız İsmail, 24.
Hafız Hüseyin, 308.
Hain, 119,125. 155,337.
Hainane muhalefetler, 122.
Hâkimiyet, 179. -ler, 254.
Hâkimiyeti Milliye, 67,115,121,123,138,
162, 163, 231, 232. 254, 263, 297. Hakkı Behiş Bey, 117. Halep. 131,192.
Halide Edip Hanım, 157, 186,209,331. Halife, 25, 293, 327. Halifei Şerif, 293.
Halil Bey (Mülazımdan emekli), 244. Halil Paşa, 306.
Halit Bey (13. Kolordu Kumandanlığı Er-
kânıh&rbiye Reisi), 225. Halit Bey (9. Kafkas Fırkası Kumandanı), 329. Halit Efendi (Topçu Mülazımı eski Bursa
Vilayeti Yaveri), 52, 83. Halk, 36, 58, 70, 136,199,210,228, 246,
293,341, 348,355, – tabakaları, 129. Hama, 161. Hamam, 245.
Hamdı Bey (Geyve Kaymakamı), 233. Hamdi Bey, 104.
Hamdi Efendi (Telgraf Memuru, Manastır-h), 101,108, 110,336.
Hamdi Paşa, 27, 84.
Hamdullah Suphi Bey (Antalya Mebusu), 269. Hamil Bey fBabzon Valisi), 166,202,209,241. Hanefizade Mehmet Efendi, 117. Harbiye Telgrafhanesi, 108. Harbord Heyeti, 55.;
Harekât, 21,24,25,37,39,45,47,52,56, .”59, 62, 69, 75, 76, 82, 89, 93, 94, 95, 109, “113, 122, 129, 157, 167, 172, 174, 185,T94,203, 209, 213, 217, 226, 233, 234, 239, 240, 253, 254, 256, 257, 259, 271, 277, 282, 290, 307,309, 325, 330, 341,-342, 355,-laF, 156, 161.
Harita,’.71.
Harp, 37,50,179,190,261,303,328, – gemi-leri, 155, – teşebbüsleri, 325, Dahili -, 328. Harput, 201.
Hasan Efendi (Ankara Dârülhikmefül İsla-
miye Şubesi Üyesi), 117. Hasan Efendi (Ban Karaağaç Müftüsü), 244. Hasankale, 145. Hatim, 344,345.
Hayati (Heyeti Temsiliye Kâtibi), 108. Hayati Bey, 339.
Hayati Hanım (Mustafa Efendİ’nin kızı), 181.
Haydar Bey (Bolü Mutasarrıfı), 85,222.
Haydarpaşa, 157,233.
Hendek, 221, 324, 353. .
Hereke Mağazası (İstanbul), 83.
Herr Müllon (Alman Hastanesi Baştabibi), 82.
Heyeti İdare, 73, 85, 126, -ler, 98, 154.
Heyeü Merkeziye, 29, 31, 32, 33, 35. 37, . 41, 43,48,53,54, 62, 64, 65, 67,71; 93, 95, 105, 111, 115, 129, 175, 217, 242, 248, 263, 270, 271, 305, 306, -ler, 45, 98, 154, 211.
Heyeti Temsiliye, 23,26,28,29,31,32,34, 35, 36, 37, 38, 39,40,41,43,44,45,46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61,62, 63, 64,65, 68,69,71-, 72,73,75, 78,79, 81, 82, 85, 87, 89,90,92, 93,95, 96.97, 98, 101, 102, 104,106, 108, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 129, 132, 133, 134, 135, 136, 139, 140, 141,142, 144, 148, 149, 150. 151, 152, 154, 156, 157, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 187, 192, 193, 195, 196, 197, 200, 201, 202, 203, 204-, 206, 207, 208, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 222, 223, 224,225, 226, 227, 228, 229, 230, 231. 232, 233, 234, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 24-1, 247, 248, 249, 250, 252, 253, 254, 257, 258, 259, 260, 263, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 273. 274, 275, 276, 277, 279, 280, 281, 283, 284, 285, 286, 287, 289, 290, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 304, 307, 308. 309. 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319. 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326. 327, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 336, 338, 340. 341, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353,354, 355, 356, 357. Hıristiyan, 55,126,150, -lar, 144,308. Hıyanetkâraııe, 113. Hidayet Bey (Hükümet Tabibi), 181. Hikmet (Adapazarü. Kâzım’uı biraderi), 25,89.” Hilafet, 39, 43, 45, 46, 48, 82, 115, 123, 130, 138, 139, 153, 171. 179, 199, 215, 216,255, 325, 328, 344, 345, – hukuku, 215, 288, – makamı, 137, 138, 288,’ -merkezi, 137. Hilaliahmer (Kızday), 335. Hindistan, 101,215, 302, 303. Hint, 138, – askerleri, 327, – İslamları, 215,
– kıtaları, 327, – Müslümanlığı, 215. Hintli er, 169, -Şeyh, 331. Hocazade Rasim Bey, 244. Hukuk, 42. Humus, 161. Hücum taburu, 353. Hüdavendigar (Bursa), 287,289. Hükümet, 25, 26, 33,37,42, 45,47,49,5.1, 52,55,57,60, 66,67, 68,69,70,-76, 83, 87, 94, 112, 114, 115, 118, 122, 125, 126, 127, 130, 138, 143, 149, 153, 155, 157, 158, 168, 177, 173, 190, 193, 197, 199, 205, 208, 214, 215, 224, 228, 229, 237, 243, 247, 255, 256, 265, 288, 293, ‘ 303, 304, 306,315, 316, 317, 325, 327, 331,341,342,345,355, – darbesi, 304, -ler, 72,154, 231,232, 302.

©

Hürriyet ve İtilaf, 21, 28, 47, 52, 83, 162, 209, – Fırkası, 155, – Genel Merkezi, 27.
Hürriyet, 121, 128, 138,230, 237.
Hüseyin Avrü Bey (Erzurum Mebusu), 220.
Hüseyin Hicabı Bey (Polis Müdüriyeti He-yeti Tefüşiyesi Müdürü), 27.
Hüseyin Hüsnü Efendi (İhtiyar. Subayı), 25.
Hüseyin Remzi Paşa, 52.
Hüsnü Bey (Binbaşı), 84.
Hüsrev Bey (Trabzon Mebusu), 187,179,206.
Hüsrev Bey, 117.
İrak, 42,55,138. islahiye, 161,213. İsparta, 155,158.
İbrahim Bey, 25.
Irjıahün Efendi (Halil İbrahim, İbo), 24,25. İbrahim Paşa, 25. İdam, 289. İhracat, 197.
İhtilal, 24,37,39, 158,163,217,302,304, hükümeti, 303, -ci, 33, 303, 306, -ci teşkilat, 24.

İhtiialkârane, 29,72.
İktidar, 178, – mevkii, 48, 87.
İktisadi, – hayat, 230, – tehdit, 64, -yaû 197.
İlhamı Bey, 316.
İltihak, 27, 62, 169,240, 304, 315, -lar, 94,
184,207. İlyaçef (Miralay), 33,306. İlyas Efendizade Refik, 244. İman birliği, 288. İnanç, 60. İnebolu, 334. İnegöl, 95.
İngiliz, 64, 71, 82, 86, 91, 109, 150, 199, 217,238,293, – bölüğü, 186, – dostu, 72, emperyalisti, 302, – erleri, 162, 217, -esirleri, 52, – harekâtı, 167, – heyeti, 174,
– icraatı, 208, – istihbaratı, 82, – kalemi, 218, – kuvvetleri, 147, -ler, 26,31,45,46, 47, 52, 55, 67, 72, 72, 81, 83, 94, 102, 106, 107, 108, 110; 111, 112, 114, 115, 125, 130, 135, 136, 140, 147, 155, 156, 157, 158, 162, 167, 170, 178, 186, 190, 19i, 194, 205, 208, 209; 217, 221, 223, 227, 228, 229, 233, 237, 298, 308, 325, 327,323,347, – lirası, 155, – mallan; 215,
– m;:ınuru, 26, – müfrezeleri, 146, 186, 253, – polisleri, 158, – propagandası, 228,
– sahili, 238, – sansürü, 61, – Siyasi Temsilcileri, 121, – sömürgesi, 140,199,-su-Imylan, 205, – tebligatı, 228. – temsilcisi, 149, 166, – torpidosu, 166,268.

İngiltere, 64, 72, 217, 254, 303, 304, -emperyalistleri, 303, – kamuoyu, 72, 327, – Meclisi Mebusaıüan, 121.
İnzibat, 33.
İradei Milliye, 35, 138,162, 163,266.
İran, 138,302,303-
İrfan Bey (Mutasarrıf Vekili). 201.
İıtibat, 22, 34,51, 180.
İrtica, 46, -i harekât, 21,47.
İskenderun, 161.
İslam, 32, 82, 139,255,263,302, – ahalisi, 67, 1S5, 231, 232, 245, 318, – âlemi, 31, 42, 82, 122, 126, 138, 171, 192, 215, 327, – cemaati, 215, – harekâtı, 76, – hilafeti, 43, 153, – hürriyeti, 138, – köyü, 231, – memleketleri, 303, – milleti, 58, -nüfusu, 231, – şeriatı, 104, -i ehemmiyet, 351: -i unsurlar, 69, -i vazife, 167, -lar, 46,79,231.
İsmail Bey, 190.
İsmail Fazıl Paşa (Yozgat Mebusu), 173,
179, 186. İsmail Hakkı Bey (Binbaşı), 52; 84. İsmail Hakkı Bey (Miralay), 181. İsmet (İnönü) Bey: (Miralay), 100, 186,
264,281.
İstanbul, 28,33,35,38,45,46,47,48, 52, 54,59,60,61,67,69,71,73,82,83,84, 86, S7, 89, 91, 93, 101, 107, 108, 109, 110, 113, 114, 115, 116, 118, 12i, 122, 125, 128, 130, 132, 133, 135, 136, 138, 141, 149, 150, 151, 155, 158, 160, 162, 163, 167, 173, 174, 178, 179. 180, 191,’ 195, 199, 200, 201, 204, 205, 206, 208, 209, 211, 214, 218, 220, 223, 224, 227, 228, 229, 230, 233, 243, 245. 250, 254; 264, 268, 269, 282, 284, 285, 286, 288, 291, 292,293, 305,306, 307, 308, 310, 313, 316, 317, 325, 327, 328, 332, 337, 338,348,349,-352,354, – matbuatı, 332, – Merkez Telgrafhanesi, 114.
İstasyon, 146,227, 233,294,308,346. ■ İstihbarat, 29,82,83,211,214,217,227,229, 238,242,243,293,309,310, – teşkilatı, 21.
İstiklâl, 153.
İstila, 49, 161, 282, – fikri, 234, -cı dev-letler, 304. İsveç, 254. İsviçre, 227. İsyan, 28,69,325. İşçiler, 242.
İşgal, 62,66,67,70,77,81,106,107,108, 109. 110, 112, 113, 114, 115, 121, 122, 125, 128, 130, 135, 138, 140, 146, 15a 153, 155, 157, 162, 171, 178, 185, 190, 199, 201, 204, 208, 209, 223, 228,229, 243, 245, 246, 254, 257, 263, 265, 277, 288, 291, 295, 324, 327, 338, 340,343, 354, – bölgesi, 32, 76, – kuvvetleri, 67, 245,288. – . • .
İşkence, 231.
İştirakiyun Fırkası, 302.
İtalya, 254,306, – Devleti Siyasi Temsilci-liği, 231, – gazeteleri, 227, – hükümeti, 230, – Meclisi Mebusanlan, 121, – Siyasi Temsilcileri, 121.
İtalyan, 82, 102, 230, – Ajansı, 238, 245, 296, – askeri, 101, – idaresi, 238, – kay-naklan, 87,243, -lar, 209,229,243, – po-lisi, 209, – subayı, 327, – Temsilciliği, 121, 124, 128. .
İtilaf, 139, – devletleri, 28, 29, 39, 42,46, 48,49,63,64,66, 67,68, 82,86,87,94, 102, 113, 114, 118, 121, 122, 124, 128, 138, 150, 153, 156, 209, 215, 224, 231, 250,255,259,265, – hükümetleri, 288, -kuvvetleri, 125, 136, 243, – temsilcileri, 41,47,66.
İtilafçı Şeyh, 27.
İtilafçı, 61, -lar, 87.
İttifak, 33, 64, 139,265, – antlaşması, 302,
-name, 33, 302, 304, 306. -İttihatçılık, 55,72. İzmir’e Doğru, 138.
İzmir, 29,38,67.68,70,79,101,126,157,
158,205, 277, 310, 316. İzmit, 21, 26, 28, 52, 108, 111, 186, 187,
209,220,221,233,238, 315, 328.
Jandarma, 245, 248, 327, -lar, 186. Journal d’İtalya, 29.
Kabasakal Köyü, 245:
Kabine, 3S, 39, 41, 46, 47, 48, 49, 54, 61, 63, 64, 72, 73, 74, 87, 90, 94, 98, 178, 199,208,233,237,293.
Kadın, 138, – Cemiyeti, 254, 268, -lar. 63, 78, 155, 156, 158, 181, 182, 227, 269.
KadızadeUifatBey,28.
Karkas, 302,305, 329, – Birliği, 304, – hü-kümetleri, 304, -lar. 235, – Mahalli Teş-kilatı, 304.
Kafkasya, 33,42,235,302, 303, 306.
Kalıplı Ahmet Efendi, 25.
Kalküta Konferansı, 215.
Kamuoyu, 37,39,42,60, 68,72,122,208, 223,224,225,266,327.
Kanunu Esasi, 136, 143,254.
Kap, 158.
Kara Vasıf Bey, 33, 89, 155,305,306.
Karaağaç, 62,244.
Karabiga, 25, 28, 37, 83, 84, -lı, 21.
Karacabey, 25, 52,277, 300.
Karacurun, 151.
Karadeniz Boğazı, 238.
Karahisâr, 89, 310, 353.
Karakol Cemiyeti, 33, 302, 303, 304, 305,
306,307. Karakol Nizamnamesi, 93. Karaköprü, 151. Karamürsel, 22, 135. Karesi bkz. Balıkesir. . Kars, 42,231. Karşındı, 245.
Kartal, 141,174,178,187,188,190,291,297.
Kasaba, 95,104, 242.
Kastamonu (Kastamoni), 58, 117, 233,
332, 339,340, – Valiliği, 130. Kadiam, 231,265,308. Kayacızade Şakir Efendi, 244. Kazaklar, 303.

G)

Kâzım (Dirik) Bey, 225.
Kâzım (Orbay) Bey, 225.
Kâzım (Özalp) Bey (61. Fırka Kumandam, Kuzey Cephesi Kumandam, Miralay), 176, 208,228,257,282,289,300,355,357.
Kâzım Bey (Erkânıharbiye Miralayı), 186.
Kâzım Bey (Miralay), 264.
Kâzım Bey, 83.
Kâzım Karabekir Paşa (15. Kolordu Ku-mandanı), 33,55,87,88,90,94,99,102, 108, 117, 120, 125, 148, 152; 166, 190, 204, 205, 235, 277, 280, 281, 302, 305, 312,325,328,329,338,354.
Kâzım Paşa (Erkânıharbiye Reisi Sanisi), 99, 100.
Kâzım, 25.
Kebut,27.
Kel Hüseyin Bey, 84. . Kemal (Yüzbaşı), 27. . Kemal Bey (Adapazarh), 52. Kemal Bey (Binbaşı), 30. Kenan Bey (Binbaşı), 30. Kenan Bey, 225. . Keskinzade Şeyh Şükrü, 244. Keşfi Bey (Bursa Valisi), 175,287,301. Kılınç AU Bey (Kuvayi Milliye Kumandanı),
131,161,226,294, 311,343,346, 356. Kır livası, 244. Kırklareli (Kırkkilise), 243. Kırşehir, 173. Kız, 215. Kızılay, 335.
Kızühançer Cemiyeti, 21. Kızılordu (Kırmızı ordu), 33, 253. Kilikya, 32, 60, 67, 151, 192, 203, 205,
209, 234, 245, 246, 288. Kilis, 131,213,311,343. Kilise, 30,32.
Kipraplİ (Gürcü General), 82.
Kirmastı (Kirrnasti), 257,279,300,325,355.
Kocaeli Yarımadası, 220.
Kodovarh İbrahim (Gostivarh), 25.
Kolçak, 303.
Konferans, 215,243.
Kongre, 33,55,82,158, 208,249,302,303, 304,305,306, – heyeti, 215, -ler, 307.
Konya, 27, 38, 41, 44, 46, 68, 101, 108, 117, 125, 126, 195, 248, 264, 276, 277, 310, 319, 322, 347.
Kozan, 30, 32,76, 79,245.
Kozanoğlu Doğan Bey. 30.
Köçeki (Köçki, Gbçkü), 311,3J8,346,356.,
Köprü, 146, 147, J55, 169, 308.
Köprühisar, 169.
Köy, 169, 220, 231. 245, -ler. 62, 89, 95, 156, 159, 186, 263. 334, 345, -İÜ, 206, 207, 303, 304. Kral Kostantin, 29. Kropatkin (General), 243. Kur’an, 344. ‘ Kurdoğlu çiftliği, 245. Kurtuluş, 105, 138, 220, 345. Kurucu meclis, 136,137,143,144. Kuşada, 229-Kuşça, 336. Kuşçalı, 220. Kuşçu. 206.
Kuvayi Ahmediye, 36,37,51,72,83, 105.
Kuvayi Milliye, 42, 45, 49, 53, 56,72,75, 82, 87, 89, 95, 104, 122, 146, 151, 161, 167, 168, 184, 203, 208, 234, 238, 239, 240, 248, 260, 267, 290, 294, 299, 308, 315, 316, 317, 325, 327. 330, 341, 342, 343, 346, 355, 356, -çiler, 104.
Kuzey Kafkas, 82, 138,304.
Küçük Asya, 60,214,229.
Kürdistan, 158,210.
Kürt, -çüler, 204, -lük, 201.
Le Temps (Tan), 60, 162, 215, 243.
Lefke Köprüsü, 169, 227, 308.
Lefke, 146, 224.
Lida (Binbaşı), 327.
Lipsînki (Avusturya Mülazımı), 82.
Lloyd George (Loit Corc), 64, 72.
Lokomotif, 157.
Londra, 29, 60, 87,101,205,208,217,227. Lord Curzon (Gürzon), 215. Lûtfi Bey (Hİlâliahmer Nazilli Heyeti Reisi), 335. Lübnan, 161.
Lüleburgaz Kongresi. 249.
Madam Marten (İsmail Hakkı Bey’in eşi), 181. Madelli Rüstem Ağazade Rıza, 244. Mahalli gazete, 254.
Mahmud (Mahmut) Bey (20. Kolordu Ku-mandan Vekili) (24. Fırka Kumandanı), 25,28,34,36,38,44,46. 51, 54,55, 56, 57,59,60,61,68,70,72,74,8i, 84,88, ‘ 89,90,92,95,96,97,98, 101, 102,106, 117, 119, 120, 125, 137, 146, 148, 149, 169,184, 190,233,237,353.
Mahmud Celal Bey (Celal Bayar) (Heyeti Merkeziye Üyesi), 271.
Mahmud Celâlettin (Yüzbaşı), 27, 84.
Mahmut Bey (İzmirli Hamamcı), 83.
Makedonya, 70.
Makriköy bkz. Bakırköy
Mali tedbirler, 275.
Maliye, 342, – müesseseleri, 141.
Manastırlı Nuri Bey (Polis), 186.
Manda, 55.
Manisa, 270.
Maraş, 56,67,79,94,131,161,201,213,226, 234,244,245,311,343,346, – ahalisi, 239. Marmara, 209.
Matbuat, 48,58, 61,69,79,162,178,214, 268, 284,285,308,309, 332, – Cemiyeti, 66,122.
Malin (Maten) gazetesi, 227.
Mazlum Baba, 244.
Mebus, 143, 157, 158, 189, 220, 243, -lar,
46, 47, 49, 57, 144, 153, 155, 173, 179,
186, 188, 190, 233, 250,256, 289, 308, . ‘ .
316,344.
Mebusan Heyeti, 263.
Meclis, 45,47,49,64,73,90,94,101,137, 143, 144, 154, 155, 165, 173, 188, 233, 248, 261, 273, 274, 276, 281, 331, 344, 345,357, – seçimleri, 164, – üyeliği, 340, -i Âlü Milli, 308,320, -i kebiri milli, 26L
Meclisi Mebusan, 40, 44, 47, 48, 49, 61, 74, 79, 98, 114, 115, 121,124,128, 136, 138, 152, 153, 155, 158, 173, 178, 179, 186, 190, 215, 222, 223, 229,233, 237, 250, 254,255, 256.
Meclisi Müessisan bkz. Kurucu meclis.
Medeni, 37, 231, – cesaret, 137, – cihan, 126, – kabiliyet, 115, 126, – milleüer, 128. -yet, 121, 128, 156,290.
Medrah, 82.
Mehmed Hulusi Efendi (Yozgat livasında
Müftü), 244. Mehmed Şerif Paşa (Dahiliye Nazın), 51,52.
Mehme-dağa Köyü, 245. Mehmet Kemal, 83.
Mektup, 25, 33, 34, 205, 217, 305, 306, 331.-lar, 27,318.
Memleket, 31, 33, 34, 37, 39, 58, 66, 69, 79, 80, 81, 94, 105, 116, 122, 127, 141, 143, 151, 179, 183, 197, 217, 223, 225, 259, 265, 273, 289, 302, 303, 305, 307, 328,345, – menfaadan, 189, -in mukad-deratı, 122, -ler, 104, 302, 341.
Memur, 7İ, 110, 115, 118, 154. 245, 259, 262,297, -lar, 26,35, 83,112, 140, 185, 211,289,322, 325.
Merkezi hükümet, 56, 136, 199.208.
Mersin, 234,288, – Sancağı, 76.
Mevlidi Şerif, 345.
Mezopotamya, 167.
‘ Mısır. 138,161,199,215,217,302, -lı kar-deşlerimiz, 167. Mızıka Karakolu (Şehzadebaşı), 107. Mİhahç, 52.
MÜlerand (Milran), Alexandre, 60,64,229.
Millet, 21, 33, 37, 39, 48, 49, 58, 60, 66, 67, 68,79, 111, 112, 113,114,335, 116, 121, 122, 126, 128, 129, 130, 136, 142, 143, 153, 168, 173, 178, 179, 188, 190, 199, 201, 202, 205, 208, 209, 215, 218, 222, 223, 230, 235, 246, 250, 261, 263, 265, 266, 278, 282, 288, 290, 301, 306, 307,321,327,336, 338,345,357, – haklan, 250,.- Meclisi, 40, – menfaatlan, 189, -in bağımsızbğı, 122, 288, -ler, 42, 254, 303, -Ierarası, 67, -vekilleri, 223.
Millet, 35, 157,249,281. Milli, – ahenk, 179, – azim, 288, 289, – bağımsızlık, 49, 121, 122, 123, 265, 266, 288,289, – birlik, 23,31,37,42, 58, 85, 98,122,179/228, 289, 307, – çeteler, 56, eğilimler, 39, – ehemmiyet, 351, -emeller, 39,48,51,54,73,76,121, 183, 202, 212, 2)3, 218, 307, 309, 175, -esaslar, 228,236, – fayda, 208, – gazete-ler, 36, – hâkimiyeder, 255, – haklar, 290,
– hamiyet, 23, – harekât, 55,76,167, 185, 217, 309, 341, 342, – harp, 37, – hukuk, 250, – icraat, 177, – ihtilaller, 303, – ihti-yat, 328, – irade, 49, – kahramanlık, 265,

O
kararlar, 177,228, – kıtalar, 262, – kıyafet, 30, – kuvvet, 138,146,189,239,289,
– maksatlar, 277, – Meclis, 39, 40, 87, 130, İ37, 143, 179, 188, 189,201, 208, 229. 249, 251, 275, 281, 289, 301, 308, 320, 338, – menfaatlar, 228, 250, 288, -mesai, 236, 345, – mevcudiyet, 42, 58, -muhabbet, 23, – mukadderat, 183, – mukaddesat, 37, – mücahede, 129,171,263,
– mücadele, 291, – müfreze, 22, 30, 76, 342, – namus; 223, – oy, 137, – sağlamlık,’ 137, – şiar, 290, – talepler, 217, -Talim ve Terbiye, 106, – teşebbüsler, 85, – teşkilat, 22, 23, 37, 76, 77, 98,203r- vazife, 115, 161, 301, – vicdan, 39, – yardım, 122.

Milliyet, 121,127; 128,225, -çiler, 304, -ler, 42.
Milliyetperver, 59, -ler, 87.
Milliyetçi Tamim,’293.
Milne (Milen) (İngiliz Generali SirGeorge),
26,243. Miraç, 329, – Gecesi, 314. Mirza Bey (Emekli Miralay), 84. Mitingler, 124,128. Mondros Mütarekenamesi, 66. Moralızade Halid Bey, 310,331. Mo’rning Post, 59. -Mudanya, 25,150,349. Mudurnu, 85,339. Muhafız Paşa, 83. Muhalefet, 122.
Muhalif, 218, – cereyan, 209, – kuvveüer,
209, – partiler, 48. Muhanuned, 104,344. Muharebe, 67, 277, 311, -ler, 355. Muhittin Bey, 271. Muhsin Halil Efendi, 24. Mukaddes mücahede, 263. Murtaza Bey, 316.
Mustafa Bey (Erkânıharp, Yüzbaşı), 148. Mustafa Bey, 117.
Mustafa Kemal Bey (Bilecik Belediye Reisi), 244.
Mustafa Murtaza Efendi (Ulemadan), 244.
Mustafa Nuri Bey (Alay Kumandam, Bin-başı), 24,25,28,83.
Mustafa Nuri Efendi, 24.
Mustafa Paşa, 84.
Mustafa Sabri Efendi, 82.
Mustafa Tayyar.Paşa, 52.
Müdafaai Hukuk, 42, 111, 156, 164, 165, 211,263, 154, – Cemiyeti, 29,31, 32, 35, 50,52,62,65,71,79,85,95,98,112,122, 139, 140, 142,162, 227,242, 244, 314, –
‘ Heyeti Merkeziyesi, 48, 126, 137, 222, 263,330,344, – Heyeti Temsiliyesİ, 127, -Heyetleri, 113, 144, 293, – Merkezi, 145, 211,214, 267,350, – Nizamnamesi, 93, –
. Riyaseti,254,-Teşkilatı,93,211.
Müdafaai Hukuku Vatan Kadınlar Cemi-yeti, 181, 182,227.
Müdafaai Millîye, – Grubu, 188, – Heyeti İdareleri, 263, – Vekâleti, 338.
Müfreze, 146, 169, 207, 253, 319, 325, 328, -ler, 62, 96, 186, 231,234.
Müftü Rifat Efendi, 117.
Müftü, 312, -ler, 69.
Mülki memurlar, 289.
Müıteciane faaliyet, 36.
Müslüman, 69,139,155,167,208,293,327, – ahali, 265, – âlemi, 59, -lar, 32, 69, 215, 255, 265, – memleketleri, 303, – milletler, 42, – olmayan unsurlar, 137, – olmayanlar, 130.
Müstevlizade Hamdi, 244.
Müşîr Fuat Paşazade Âli Bey, 84.
Müşîr Kedva (Hİndli Şeyh, Hüseyin el
Keydava), 215, 331. Müşir Zeki Paşa, 61.
Mütareke, 39, 67, 99, 121, 128, 190, -na-me, 100, 265. Müttefik, 303, – devletler, 60. Müttehit Sovyetler Cumhuriyeti, 302.
Naile Hanım (ÇU zade Fahrettin Bey’in ka-rısı), 181. Naim Cevat Bey (Binbaşı), 264. Namaz, 344.
Nasuhi Bey (Osmanlı Milli Harekât ve
Bolşevikler Reisi), 167. Nasyonalistler, 59. Nazım Bey (Harput Valisi), 244. Nazilli, 80, 108, 176, 195, 209, 310, 320,
331,335, 353, 357.
Necati Bey (Erzurum Mebusu), 220. Neeib Bey (Urfa Kaymakamı), 220,244. Nevre» Bey (Erkânıharbiye kolağahğmdan
emekli), 186. …..
Nigehbancı, 25, Cşubay, 313, 315, 317, —
lar, 24,47, 52, 158. Nigehbanı Askeri. Cemiyeti, 21,24. Niğde, 341,342.. . : . Nitti (Francesco), (İtalya Başvekili), 64. Nizamname, 307. Nizip, 311,343.
Nollet (General) (Berlin Müttefik Kuvvet-ler Kontrol Heyeti Reisi),’ 268. Nuh, 250.
Numan Efendi (İstanbul Mebusu), 155.
Nurettin Paşa, 291.
Nurİ Bey (Gönenli), 83, 206, 306.
Oğuz Bey, 340.
Oltu (Olti), 198,232, 329İ v
Ordu, 114, 130,-261, 262, 307, 355,-lar,
235, 243. Ortaçağ, 139. Ortaköy, 319.
Osman, Bey (Mıntıka Kumandam), 332.’ Osman Bey, 271.
Osmanlı, 116,138,199,218,254,255,263, – Avrupası, 243, – beldeleri, 345, – Devle-ti, 39,122, 153, – hâkimiyeti, 128,136, -hilafeti, 216, – hükümeti, 125, 229, – İm-, paratoriuğu, 64, – kanunlan, 115, -lar, 121,161,168, – memleketleri, 141, – me-murlan, 245, – milleti, 115, 121, 122, 128, – Kuvayi Milliyesi, 161, 167,168, -saltanatı, 138,153, – ülkesi, 230, – vatanı, 225, – vilayetleri, 115.
Osmanlı Bankası, 103,141.
Otomobil, 69,347.
Ömer (Çerkez İdris Ağa’mn oğlu), 24,25. Ömer Efendi, 162..
Ömer Fevzi Bey (Karahisar Mebusu), 89. Özbekiye Tekkesi Şeyhi, 186.
Padişah, 39, 46,47T 61, 63, 215,229,300, 325,327, 345.
Palu, 350. Panislamizm, 42.
Para, 95, 167, 175, 193, 206, 262, 273,
303,315,325,355. Paris: 335, – Sulh Konferansı, 66,215,227,
229,231. Pasinliler, 145..
Payitaht, 60, 111,112, 153, 178, 179, 190,
201,228,265,332. Pazarcıktı Paşa, 244. Petite Parisienne (Pöti Pariziyen), 101. Peyamı Sabah, 183,212,214,217. Peygamber, 138, 139. Pınarbaşı, 30.. Pierre Lx»ti (Piyer Loti), 72. Piskopos, 67.
Pokar (General) (İtalyan Askeri Kuvvetleri
Genel Kumandanı), 230. Polis, 24,186,209. Pontus, 229.
Posta, 28, 71, 83, 133,157, 160, 163, 211, 284, 312, 320, 322, 332, 350, – çantası, 354, -hane, 35,118,178,183, – ve Telg-raf İdaresi, 83.
Pozantı, 125.
Propaganda, 42, 69, 177, 183, 199, 212, 228, 282, 318, -lar, 67, 79, 199, 213, 227,259.
Protesto, 31, 42, 58, 61, 121, 124, 142. 231, 232, 237,243,246,254, 255, 318, -telgraflan, 128, -name, 254,255.
RagıpBey;52.
Rahmi Bey (174. Piyade Alayı Kumandanı, Kaymakam), 271.
Rana Hanım (Hidayet Bey’in eşi), 181.
Rauf (Orbay) Bey, 34,55,73,86,87,89,91, 94, 99,100,103,205,298, 305, 308.
Rauf Ahmet Bey (İstiklâl gazetesi başyaza-n),216.
Rawlinson, Alfred (Ravlinson, Yarbay), 150, 190,205.
Refet (Bele) Bey (Miralay), 76,77, 80, 87, 88,92,94,124,126,158,176,183,195, 212, 214, 228, 229, 245, 248, 256, 260, 261, 264: 277, 282,283, 288, 290, 296, 310, 320, 331, 335, 344, 353, 357.

©

Reji idareleri, 141.
Reşadiye Ana Mektebi, 182.
Reşit Bey (Sarnhan Mebusu), 173,179,186.
Reşit Paşa (Sivas Valisi), 32, 37, 43, 53, 65,
71, 116,242. Reşit Paşa, 87, 100. Rıfat Efendi (Belediye Reisi), 244. Rıza Bey (Kırşehir Mebusu), 173, 179,
186, 206.
Rıza Nur Bey (Meclisi Mebusan’da Sinop Mebusu), 233, 237.
Rifat Bey (Konya eşrafından), 117.
Rifat Efendi (Yüzbaşı, Bilecik Kumanda-nı), 92,169.
Rize, 148.
Rodos, 230,310, 335. Roma, 320. Romani vapuru, 25.
Romanovski (Erkânıharbiye Reisi), 268.
Romanya, 29, 242.
Romen, 174.
Ruhr (Ren), 268.
Rum Nahiyesi, 341,342.
Rum, 157, -ca, 183, -ca gazeteler, 332, -lar, 57,101,332.
Rumeli, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 48, 53,78, 93, III, 113, 121,123,157,173, 181, 208, 229, 231, 232, 247, 249, 255, 263,266, 288, 305,307, 309, 336, 337, -sahili, 238.
Rus emperyalistleri, 304.
Rus Sefarethanesi, 268.
Rusya, 101,214, 302, – Cumhuriyeti, 303, -emperyalistleri, 303, >- Komünist Partisi, 304, – Sovyetleri Cumhuriyeti, 303, 304.
Rüştü Bey (1. Fırka Kumandanı), 108.
Rüştü Bey (3. Fırka Kumandanı), 148,202.
Sabahattin Bey, 82.
Sabri Bey (Erkânıharp Yüzbaşısı), 189.
Sadaret, 44, 57.
Sadık Bey, 155.
Sadrazam, 41, 52, 57, 84.
Safa Bey (Hariciye Nazırı), 102.
Saffet Bey, 264.
Safiye Hanım (AH Ulvi Bey’in eşi), 181. Safvet Bey (Erkânıharbiye Binbaşısı), 186. Said Bey (Doktor), 83.
Saimbeyli, 30.
Salâhattİn (Salâhaddin, Selâhattin) Bey (3. Kolordu Kumadanı), 87, 108, 115; 116, 143, 149, 190, 191, 194, 195, 196, 234, 239,317.
136
Salih (Müdafaai Hukuk Cemiyeti Reisi), 244 Salih (Omurtak) Bey (Harbiye Nezareti Ser-
yaveri Binbaşı), 94, 99,103,247,264. Salih Paşa (Bahriye Nazın, Sadrazam), 63,
73, 74, 87, 94,102, 233, 237, 256, 265, –
Kabinesi, 98, 178,208. Salihli, 257,353.
Saltanat, 39, 87, 115, 138, 153, 179, 263, 288, 344, 345, – hukuku, 215, – makamı, – merkezi, 137. Samsun, 27, 149, 158, 332. Sansür, 61, 68,183,214. Saray, 54, 74.
137
Sarıköy, 146. Saruhan,173.
Seçim, 143, 144, 189, 276, -ler, 24, 137, 153, 154, 164, 165, 195, 201, 202, 204, 210, 223,250, 308.
Seçmenler, 144, 154, 164, 165.
Sedbaşı, 24.
Selâhattin Bey (56. Fırka Yaveri, Yüzbaşı),
271,272, 278. Selanik, 69.
Selimiye înas Mektebi, 182. Sensfor Limanı, 24. Serbesti, 183,212.
Servet Bey (Nazilli Mevki Kumandanı), 108. Seydiköy, 62.
Seyfı Bey (Erkânıharbiye Kaymakamı),
186, 264. Seyhan, 161.
Sığırcızade Hayri Efendi (Tüccar), 244. Sınırlar, 42, 62. Sırp, 157,174.
Sırrı Bey (İzmit Mebusu), 220.
Siftek istasyonu (Urfa), 346.
Silah, 22, 24, 26, 30, 72, 80,92,93, 96,97, 125, 128, 135, 161, 167, 207, 221, 231, 260, 299, 303, 354, 355, -landuma, 32,. 245, -lar, 25, 67, 146, 147, 158, 162, 325, -lı erler, 155, -lı mukavemet, 261.
Sili (İngiliz Yüzbaşısı), 82.
Silifke, 197,203, 299. Sinop, 233. Sirkeci, 83. Sis, 234.
Sivas, 27,29,30,31,32,35,37,42,43. 52, 53, 62, 63, 64, 65, 71, 78,98, 108, 115, 126, 136, 138, 143, 155, 158, 181, 190, 217, 242, 268, 269, 307, 311,- 328, -Kongresi Beyannamesi, 35.
Sivastopol, 82.
Sivil memurlar, 262.
Sivrihisar, 146.
Siyaset, 33, 60, 64, 209, 307.
Siyasi, 271, – görüşler, 209, – hâkimiyet, 121, – hürriyet, 121, – idare, 303, – işler, 227,327, – maksaüar, 83, – tedbirler, 33, 307, – Temsilci, 121, 231, – teşkilat, 303.
Sobranya (Bulgar Meclisi), 29.
Sovyet hükümeti, 29.
Sovyeder, 302, 303, 304.
Söğütlü, 244.
Söke.327.
Sömürge, 140, -ler, 122. Spartaküs, 69.
Subay, 24, 149, 150, 166, 187, 205, 261, 313, 315, 326, 327, -lar, 26, 69, 81, 184, 257, 259, 262, 278, 291, 317, 325, 338.
Suikast, 21,26 37,72,113; 121,178, -lar, 138.
Sulh Konferansı, bkz. Paris Sulh Konferansı.
Suriye, 42,138,161, 213,234.
Suruç, 295, 346, 356.
Sururiye Hanım (Şehit Asım Bey Mektebi öğretmenlerinden), 182.
Susurluk, 325,330.
Süleyman Ağa (Kuşçalı Köyü eşrafından),220. Süleyman Bey (Darende Kaymakamı), 244. Süleymaniye, 167. Süreyya Bey, 179,186. Süvariler, 259, 330.
Şahin Bey (Çamlık Mebusu), 89. Şakir (Urfa), 151. Şakir Nimet Bey (Halep), 131. Şam, 161.
Şehit Asım Bey înas Mektebi, 181, 182. Şehirler, 151.
Şehzade, 179..
Şehzadebaşı, 107, 108, – Karakolu, 111. Şemseddin Efendi, 244. Şerafettin Bey (Feke Kaymakamı), 341,342. Şeref (Mehmet Şerafettin Aykut) Bey (Edime
Mebusu), 57,155. Şevket Bey (Şevket Hüseyin Remzi Yüz-
başı’nın oğlu), 25,52. Şevket Bey (Mevkii Müstahkem Kuman-
< dam Miralay), 93,155. Şevket Bey, 201.
Şevket Hüseyin Remzi (Yüzbaşı), 25,52,84.
Şeyh Mahmut, 167.
Şeyh Müslim (Urfa), 151.
Şeyh Sunusi, 171, 292.
Şeyh Şemsettin Efendi, 117.
Şeyh, 151. 167, 17,1,193,292,323, 331.
Şeyhülislam Ömer Hulusî Efendi (Evkaf
Nazın), 73. Şeyhülislam, 82.
Şikago-Trîbün, bkz. Chicago Tribüne. Şile, 141.
Şimendifer, 83,86,91, 125,146,147,179,
257, – hattı, 150. Şimşek, 192. Şövalye akınlan, 139. Şuragel,231. Şükrü Bey, 316.
Taamız, 30, 38, 76, 89, 94, 98, 120, 209, 223, 232, 234, 237, 238, 282, 330, -lar, 231,288.
Tahir Bey (Cevat Paşa’nın yaveri), 238. Tahir Bey (Karahisar’da Kaymakam), 353. Tahir Bey (Söke Jandarma Tabur Kuman-
. danii Yüzbaşı), 327. Tahsin Bey (Bahriye yüzbaşılanndan), 25,84. Tahsin Bey (İzmir Mebusu), 158. Tahsin Kâmil Paşa (Kalkandelenli), 83. Tarih, 29,39,49, 121,288,307, -i mesuliyet, 128. Tarsus, 288.
Tavaslızade Mustafa Bey, 244.
Tayyar Paşa, 84.
Tayyare gemisi, 238;
Tealii İslam Cemiyeti, 195,213.

O

Tecavüz, 32, 67, 128,188, 223, 233, 267, 356, -ler, 39, 76. 77, 79, 161, 232, 250, 288,290.
Tekfur Dağı, 23,24,25,35, 83.
Tekirdağ, 28,35.
Tekkenişîn, 186.
Telefon, 339.
Telgraf, 56, 57, 60, 61, 66, 69, 71, 87, 95, 107, 108, 110, 111, 115, 116, 118, 125. 126, 130, 133, 134, 135, 145, 146, 147, 149, 150, 154, 157, 160, 163, 164, 165, 169, 178, 192, 200, 209, 211. 214, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 225, 230, 231, 233, 245, 249, 258, 263, 271, 272, 278, 284, 286, 288, 296, 305, .308, 312, 319, 321, 322, 329, 336, 337, 339, 340, 347, 350, 353, 356, 357, -çılar, 321, -hane, . 102,110,111, 130,174,278,354, -haneler, 112, 115,-lar, 37, 48, 124, 128, 142, 324, -memurları, 112,-Müdürü,85,-name, 32,43,53,65,86, 112,137,160,178, 212, 242, 248, 265, 294, 295, 311, 330, -nameler, 180,211,227,234.
Tenbih Sokak, 83.
Teşkilat, 21, 22, Z3, 24, 27, 28, 36, 51, 72, 76,83,84,89,93,95,97,104, 139,174, 211, 260, 263, 290, 303, 304, 316, 345, 348, 349, -çılar, 25,27, 52.
Tevfik Bey (Maliye Nazın, Nafia Nazın), 73.
Tevfik Nevzad Bey (Karacabey Kaymakamı), 25.
Tevfik Pasa, 54, 82,229, – kabinesi, 87. Ticaret, 261. . Tiflis, 82, 253,
Times (Taymis), 215,229,243. .
Tirebolu, 28.
Tirpiç (Petrih), 158.
Tokat, 244.
Toklunlu çiftliği, 245.
Toksat (Dukaf), 68.
Tophane, 52, 108,111.
Toplumsal idare, 303.
Totu Hanım (Haci Ali Beyzade Nazif
Bey’in eşi), 182. Trabzon, 148,166,187,202,205,206,241. Trakya, 29, 57, 60, 101, 242, 281, 308, –
delegeleri, 35,
Tren, 86,88,169,233,283,310. Tufan Bey, 341,342. Turanİzul, 42.
Tutuklama, 87, -lar, 155, 162,317. Tutuklu, 272. Tüccar, 310,-lar, 162. Tünel, 146,147.
Türk, 82, 229, 328, – ahalisi 304, – anüaş-ması, 64, – dostu, 72, – düşmanı, 72, – hanımları, 181,”- kıtalan, 162, – memurları, 245, – meselesi, 60, – milleti, 66,122, -milliyetçileri, 304, ■■ muhafızlar, 26, -sancağı; 140.
Türkistan, 138,303.
Türkiya, 101, – antlaşması, 227.
Türkiye, 33, 59, 60, 64, 230, 302, 303, 304, 306.
Türkler, 30,60, 67,72,83, 150, 246.
Türkocağı, 106.
Tyarden (Fransız Binbaşısı), 245.
Ulema, 215. Ulucami, 25. Ulukışla, 147. Umurbey Köyü, 169.
Urfa, 50, 67, 76, 79, 151, 161, 189, 201, 210, 225, 240, 245, 288, 294, 295, 346, 356, -lılar, 151, – meselesi, 151.
Uşak, 33,302, – Kongresi, 303,304,305,306.
Üçler Meclisi, 64.
Ülke, 199.
Ültimatom, 159.
Üsküdar, 83,186,217, 317, 340.
Üsküdar Devriydi Mahallesi, 83.
Vapur, 25,28, 83,84,268,336, – kaptanla-n, 348, 349, -lar, 31,310.
Vasfı Efendi, 82:
Vasıf Bey, bkz. Kara Vasıf Bey.
Vatan, 21,26,37,40,42,49,63, 74,78,98, 115, 123, 125, 130, 156, 161, 167, 178, 179, 181,225, 227,249, 251, 263, 265, 269, 290, 332, 337, 345, -daşlar, 250, -düşmanları, 37, – haini, 119,155, – hissiyatı, 121, – menfaatlan, 126, 189, 127, -m bağımsızlığı, 37, 344, -in bütünlüğü,
37, -ın kurtarılması, 291, -m kurtuluşu, . 23, -ın menfaatlan, 290, -in saadeti, 23, -m selameti, 95, -i fayda, 208, -i hamiyet, 197, -i hıyanet, 266, -i hizmetler, 78, -i menfaatlar, 219, -i merasim, 345, -i suç, 321, -İ vazife, 111,310, 345, -sızlar, 58….
Vatanperverane, 26, 36, 49, 78, 121, 153,’ ; .
221,249.
■Vatanperverlik, 114, 128,161,251. … –
Vatanseverlik, 210.
Vedi,232.
Vehbi (Hoca) Erendi,(Meclisi Mebusan’da
Konya Mebusu), 233,237.
Veli Bey (Mebus), 243.
Veliaht, 179,206. _
Venizelos, 29, 69. • .
Vergi, 231.
Vicdan birliği, 288.
VVhithall, (Vitel, Vitol, İngiliz Temsilcisi), 86,91,
Wilson (Vilson), Woodrow (ABD Başka- ; m), 64.
Wilson prensipleri. 42,55,121. “Wilson (Vilson) (İstanbul’daki İngiliz Erkânıharp Reisi), 208.
Yabancı, – emeller, 48, – hükümet, 126, – ‘ idare, 122, – işgali, 199, – kaynaklar, 66, ! – kontrolü, 199, -lar, 56,265.338, – mah-. filler, 66,282, – matbuat, 162,285, – para, 58, – parmağı, 58, – tesirler, 123.
Yağcızade İbrahim Ağa, 244. .
Yahya Galip Bey, 117. –
Yakub Bey (Mülazım), 84.
Yakup Şevki Paşa, 291.
Yalova, 24.
Yassı Köyü, 245.
Yaver Paşa, 87,100.
Yayınlar, 51.
Yenişehir, 24,25,169, 184,244. Yozgat, 173, 244/
Yunan, 37,38, – askeri, 57, – askeri harekâtı, 69, – cephesi, 221, – kuvvetleri, 157, -hlar, 47,217,221,230,242,265,288, – matbu-atı, 69, – vapurlan, 28,84.
Yunanistan, 29,69,70,101,159,242,265.:
Yunus Nadi Bey, 206,220,221. Yusuf İzzet Paşa (14. Kolordu Kumandanı), 81,82,114,134,176,177,178,186, , 199, 200,209. 218, 219, 228, 252, 256, 257,258,271,272,277,278. Yusuf Kemal (Tengirşeıık) Bey (Meclisi Mebusan’da Kastamonu Mebusu), 233,237. . Yusuf Ken’an Efendi (Mülazım), 83. Yusuf Razi Bey (Posta Müdürü Umumisi), 71.
ZaierBey, 250, 291,297. ZağluIPaşa, 215. Zarşad, 231.
Zan şalıaae, bkz. Padişah. ■■ .’Zehra Hanını (Çekirgezade Hüseyin Efen-.. di’ninegi), 182.
Zehra Hanım (Miralay İsmail Hakkı Bey’in
kızı), 181. Zeki Efendi, 310.
Zekiye Hanım (Bahaettin Bey’in kızı), 181. Zeynelabiüin Hoca, 27. Zihni.Bey (Erzurum Mebusu), 220. Ziraat, 261. •Ziraat Bankası, 141. Ziya Bey (Ticaret ve Defteriıane Emini), 74. Ziya Bey (Topçu Yüzbaşısı), 25. Ziya Efendi (Bolu), 244. Zonguldak, 140,209, 325, 339. Zulümler, 26,37,67, 68,76. Zühdü Efendi, 131.

o

DİZİN

5\
SEKİZİNCİ CİLT
Abat, 228, – silsilesi, J91. Abbasi hilafeti, 127.
Abdulgafur Efendi (Balıkesir mebusu), 185,238.
Abdullah Azmi Bey (Eskişehir Mebusu, Hukuk Dairesi Üyesi), 363.
Abdullah Paşa (Harbiye Nazın), 43. .
Abdurrahman Efendi, 186.
Abdülhalim Çelebi Efendi (Konya Mebu-su), 28,120, 121, 254, 257İ
Abdiilkadir Kemali Bey (Kastamonu Me-busu), 28, 54,77, 150.’
Âbidin Bey (Muhasebeci), 124.
Acemİstan, 345.
Ada, 288.
Adalar Denizi, 83. 1
Adalet,55,71,181,189,204,-prensipleri, 118. •
Adana, 61, 67, 86, 105, 124, 127, 158, 167, 203,250,260,262,270,289,302,305,313, 325,348,354,367, 368, – cephesi, 399.
Adapazan,87,88,89,106,161,184,196,228, 235,239,240,288,289,291,386,389.
AdapazarhJar, 106. . Âdil Bey (Dahiliye Nazın, Ayandan), 47, 48,260,296. ■ ->-
Adli kuvvet, 70.
Adliye, 150, 174, – dosyalan, 26, – Encü-meni, 234,248, 277,278,279, 280, – Ni-zamnamesi, 327, – evrakı, 266, – mahke-mesi, 373, – memurlan, 329.
Adnan (Adıvar) Bey (Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili, Dr.), 174, 177, 180, 181, 208, 210, 211, 220, 221, 222, 223, 224, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 247, 266, 267, 283, 286, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 310, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 326, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 350, 351, 353, 356, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 371, 372, 373, 374, 399, 400, 402,404,405.
Af, 393.
Afrika, 202.
Afyonkarahisar, 28, 29, 48, 67, 49, 160, 161,179,230,248.
Ahali, 44,51,52, 64, 68,70, 80, 82, 85, 86, 100, 102, 106, 107, 108, 134, 138, 139, 159, 161, 162, 164, 166, 167, 175, .192, .228, 235, 272, 281, 290, 295, 298, 302, 303, 311, 312, 322, 325, 344, 345, 371, 377,383,391,392,401.
Ahlaki hukuk, 391.
Ahmed Efendi (Yozgat Mebusu), 28.
Ahmed Recâi Efendi, 293.
Ahmed Reşîd Paşa (Erzurum Valisi), 316.
Ahmet Akif Bey (Batum’daki İslam Cemi-yeti üyelerinden), 230.
Ahmet Ferit (Tek) Bey (İstanbul Mebusu), 196.
Ahmet İzzet Paşa, 31.
Ahmet Remzi (Yüregir) Bey (Kilikya Mü-dafaai Hukuk Reisi), 140.
Ajans, 193, – haberleri, 33, -lar, 39,42, 380.
Akdag Madeni, 298. —
Akdeniz, 202, – Boğazı, 182.
Akhisar, 179, 282, 290, 299, 380, – cephe-si, 298, 385, 386.
Akşehir, 160.
Akviran, 321.
Âl-i İmran Suresi, 199.
Alaca, 370.
Alâiye (Alanya), 378.
Alaşehir, 282, 380, 387, – Kongresi, 95.

0

Albert Sarrou. 167, 168.
Ali Efendi (Yüzbaşı), 263.
Ali Fuat (Cebe.-:ny) Paşa (20. Kolordu Kumandanı, Ankara Mebusu, Batı Cephesi Kumandanı). 28. 96.109, 147. 170, 184, 239, 288. 341, 342, 351, 354, 369, 387.
Ali Fuat (Serkâtibi Şehriyari), 44.
Ali Galip Bey (Elâziz Valisi), 48, 49.
Ali ihsan Paşa, 35, 44.
Ali Kemal Bey (Dahiliye Nazın), 36, 37, 38. 39. 243, 259, 260, 389.
Ali Nâdir Paşa (Yaver Paşa), 44, 243, 260.
Ali Rıza Paşa, 49, 50. 53, hükümeti, 58, – kabinesi. 49. 55, 62. 64, 65, 66.
203
Ali Rüştü Efendi (Adliye), 142.
Ali Şükrü Bey (Trabzon Mebusu), 152, 238. Allah, 25. 89. 105.125. 141. 163. 198, 199,
200. 201, 235. 239. 290. 306. 382. Allenby (General), 43. Alman, 271, – seferi. 271, – subay, 118, -lar, 56. Almanya. 118. Ahin, 118. 362.
Amasya, 32. 55. 57. 153, 267, 276.
Amasya 2. Protokol’ü, 56.
Amerika. 86, 144, 176. 214, – hükümetleri,
144, – kamuoyu, 65. -lı, 65, -h muhabir,
169. -hlar, 82, 258. Amerikan Koleji, 290. Amerikan mandası. 117. Ana yurt, 203.
Anadolu. 27, 32. 34,41, 43. 44,47, 51,56, 58. 61, 62.65. 66, 67, 68. 69. 74, 86, 104, 105, 109. 111, 116. 118. 126. 127. 129. 159, 179. 200. 202. 203. 234, 237. 260. 281, 331. 381. 385, – fikirleri, 67, -halkı, 35, -. kamuoyu. 68. – kuvvetleri, – merkezleri, 68, – mukavemeti,
204.
204. – toprakları, 126,203.
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Ce-miyeti, 50, 55.56. 130,264.
Anadolu Kadınlan Müdafaayı Vatan Cemi-yeti, 140. ■
Analarımız, 203.
Anarşi, 37. 38, 69, 164, 403.
Anavatan, 105. 127.227.
Anayasa hukuku, 72.
Ankara, 26, 27, 28, 46. 48, 63, 66, 67, 68, 69, 72, 76, 77, 78, 93, 95, 96, 97, 99, 100. 101, 102. 103. 104. 106, 107. 108, 109, 110. 113, 115, 116. 120, 126, 129, 130. 131, 132. 133, 134, 135, 136, 137, 138. 141. 342. 143, 146, 147. 149, 158, 160, 161, 162. 163. 168, 169. 170. 171, 176, 177, 179, 181, 182. 184, 185. 188, 189, 190, 194, 196, 200, 206, 208, 209, 212, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 227, 232, 234. 235. 249, 254. 263. 267, 269, 274, 282, 284, 285, 287. 288, 291, 296. 298, 300, 301, 303, 306, 309, 310. 322, . 325, 333, 341, 344, 352.-354, 355, 361, 363. 369, 376. 377, 378, 379. 380. 384, 385, 388,-389. 396, 403, 406, 408, 413. -İstasyonu, 68.
Anlaşma, 53, 69. 80. 194, 218. 254. 325.
Antalya. 29, 42 . 92. 105, 111, 136, 179. 192, 194, 198. 216, 229, 232, 238, 355, -378,-iskelesi, 331.
Antep, 61. 105, 118, 127, 166, 167, 175,
. 186, 192, 203, 212, 229. 250, 251, 252, 255, 256, 260. 265, 268, 269, 270. 289, 290. 315, 322, 323. 343. 352, 367.
Antlaşma, 116. 209, 217, 255, 380, 381; 393, gizli -, 54, – şartlan, 182, -lar, 224.
Anzavur. Ahmet, 87,228.235,240.243,260. ■
Anzavur. – harekâtı. 67,158,164, – mesele-si, 166.
Arabistan, 79. 197, 39*1.
Arap Seyfi Boğazı. 370.
Arappman, 167.
Aras hükümeti, 392.
Ardahan. 82, [66. 176,231.287,290,314. 334,345.
Arif Bey (Düzce). 232.
Arif Bey (Konya Mebusu), 186.
Arif Bey (Tedibiyc Kuvveti Kumandam. Kaymakam). 107. 161. 163, 168. 195, 227. – müfrezesi, .190. 191, 192.
Arnavutlar, 164.
Arslan Bey (Antep Heyeti Merkeziye Re-isi), 343.
Asayiş, 85, 87, 124. 145, 160, 240, 246.. 351,356, 367,408.
Asım Bey (Kastamonu İstinaf Savcısı, Ce-za Dairesi Üyesi). 363.
Âsim Efendi (Serkomiser), 124.
Asi, 204.260. – kuvvet. 161. – reisleri. 273,
-ce hareketler. 88. -ler. 88. 89. 106, 107.
159. 160. 161. 162. 163, 190. 191. 192.
196, 226, 228. 232, 235, 239, 240, 263.
289, 293. 298. 324. 370. 371, 386. Asker, 88, 90. 106, 159, 163. 202, 203,
228, 229. 298. 322, 348. 373, -ler, 127,
138, 196, 199,235. Askerlik. 102, 143, 254, 255, 256, 265,
354, 367, 381, – çağı, 401, – hayatı, .45, mesleği, 45. ‘

Askeri, 27, 254, 387, – ciddiyet, 255, – çarpışma. 246, – çember, 164, – durum, 384,
• – düşünceler, 46, – eşya, 371, – haberleş-me,.336© harekât, 104, 113, 114, 170, 209, 272, 287. 345, 354, 367, 382, 390, -hareket, 271, – hayatım. 93, – heyet, 113, 272. – hizmet, 246, – hususlar, 32, 156, 367, – icaplar, 408, – işgal, 204, – kıta, 90. 107. – kıtalar..183. 271, 287. 290. 314, 403. 406, 408, – kıyafet. 106, – kumandan. 401, – kumandanlar, 144, – kumandanlıklar. 380, – kuvvet, 385, – kuvvetler, 48. 193, 290, – mağlubiyet. 272, – ma-kamlar, 47. 67, 69,314, – mektuplar, 179, memur, [79. – memuriyet, 40, – memur-lar, 98, 180. 365, 401, 402. – merkezi. 314, – meslek. 357, – müfreze, 100, 107, 158. – reisler, 309, – rical, 204. – sağlam-lık, 255. – tedbirler, 228, 229, – tertibat, 348. – teşkilat, 156. 385, – üyeler, 209, -vaziyet, 190. 272, 411. 415. – yardım, 117, 271. – yollar. 126, -ye, 309, 373.

Asya, 58, 115. 116, 118, 127,202. Ateşkes, 250.252, 254,265,269,284, 302,
305, 312, 322. 343. – anlaşması, 325. Âtıf Bey (Kayseri Mebusu), 28. . Atina. 32. 60. Avanos. 30.
Avrupa. 55, 58, 59. 60; 75. 86, 88, 116, 117, 118, 255. 273, 383. Entrikacı -, 68, devletleri, 59. – kamuoyu, 65, -h, 65, -ltlar.82,255,314. .

Ayan üyeleri, 144.
Ayaş, 100. 101, 162, 163,240.
Aydın, 34. 42. 61. 83. 164, 194, 218, 226, 230, 232. 267. 283, 306, 355, 405.
Aydınoğlu Tufan Bey (Doğu Kilikya Ku-vayi Milliye Kumandanı), 250.
Ayet, 199. 200.-ler, 198. Ayıntap bkz. Antep. Aynhkçıhk. 68. Ayvalık, 164.
Azerbaycan, 81, 82, 114, 117, 171 , 231. 258, 271, 272, 273, 340, 390, 392, – Hükümeti, 113, 231, – kuvvetleri, 272. -Türkiye ittifakı, 231, -hlar, 82,231-
Azmhklar, 47,391.
Aziziye, 160,219,229.
Babıâli, 39, 42 , 138, 139. Bağdat, 81, 202.
Bağımsız, 32, 73, 79, 80, 86, 145, 155, 165, 229, 267. 290, 334, 335, 354, 381. 390, – yaşamak. 81, tam – 70, 182.
Bağımsızlık. 25,31,35,40.42 ,43,44,.47, 51, 59, 61, 69, 70, 79. 81, 84, 85, 87, 90, 92, 108. 126, 127, 128, 164. 182. 196. 199.201,203, 205, 260, 345, 383, 391, -şartları, 82.
Bahacddin Paşa, 397.
Bahriye, 54.
Bakara Suresi, 199.
Baku,113, 116, 117, 193, 272, 273,390. .
Balıkesir. 27, 87. 164, 195, 238, – Kongre-
si, 95.
Balkan Harbi, 54.
Balkan Muharebesi. 203.
Balyanbolu. 282. / *
Bandırma, 87, 179.
Banka, 315. 361. 362, -lar, 180- . Barbar, 39.
Banş, 31,40, 56, 60, 65, 85, 115, 116, 118. 145, İ94. 203, 204, 217, 219, 230. 239, 255. 272. 298, – antlaşması, 381, 393. -kararları, 65, – şartları, 64, 67, 118. 393. -çı tedbîrler, 139.
Basra, 127, – Körfezi, 126.
Basri Bey, 185.
Batı, 123,204, 214,258, 326, 393, – Anadolu. 44, 47, 385, – cephesi, 351. 388. 392. 406,407,413; 414. – devletleri, 182, 271, 344, – emperyalistleri. 345, – memleketleri, 155,-.sınırı, 46, -lılar, 258.
Batı Trakya, 79, 193,290.
Batum, 82, 166. 176, 230, 231, 287. 290. 314, 334, 345. 392, – havalisi. 392.

O

Bayrak, 116, 127, -lar, 127. Beİcir Ağa, 29, 30.
Bekir Sami (Günsav) Bey (20. Kolordu Kumandanı, 56. Fırka Kumandanı, Mi-ralay), 216, 269, 284, 300, 301, 302, 305, 309, 312, 325, 341, 342, 354, 355, 406,407,415.
Bekir Sami (Kunduk) Bey (Hariciye Veki-li), 104, 174, 177, 180, 181, 206, 209, 211,347.
Belediye, 32, -ler, 380.
Bennett (İngiliz Yüzbaşısı), 300.
Berat Gecesi, 207.
Bergama, 164,282.
Besim Atalay Bey (Kütahya Mebusu), 28,150. Beyanname, 36, 50, 52, 55, 68, 69, 105,
198, 202, 302, 380. Beypazan, 89,96,100,102,107,161,163,184. Beypazarhlar, 101. Beyrut, 168,302.
Biga, 87, 166, 179, 194, 195, 260, 355, –
havalisi, 67. Bilecik, 28,276, 34], 342, 407. Birinci Dünya Savaşı, 54. -Bitlis, 186,208. Bodrum, 179.
Boğaz, 191,-lar,54,83,182,-larmeselesi,391. “Boğaziçi, 34. Boğazköy, 228. Boğazlıyan, 386 –
Bolşevik, 113, 118,193,392,-Cumhuriyeti, 390, – heyeti, 349, – İttifakı, 113, 114, – kuvvetler, 113, 114, 272, 390, -ler, 54, 82, 83, 101, 116,116,117,176,209,214, 231,257; 271, 340,392,393,397, – ordu-su, 272, 397, – prensipleri, 258, – Ruslar, 114, – Rusları, 390, – Rusyası, 390.
Bolşeviklik, 82, 257, – Rusyası, 258.
Bolşevizm, 82.
Bolu, 87,88,89,149,158,159,160,161,190, 191, 192, 193, 195, 228, 239, 240, 260, 273,289,290,304,306,355,371, – asileri, 196, – ayaklanması, 96, – isyanı, 386.
Bomba, 313, – depolan, 235.
Bombardıman, 313.
Bosna Hersek, 126,203.
Bozkır, 286.
Bozüyük, 407.
Bresilof (Brasilov), 272.
Brestlitovsk Antlaşması, 314.
Brissot (Fransız Binbaşı), 269, 284, 302,
305,312,325. Britanya, 117. ■ Bulgar, 391,-lar, 218, 290. Bulgaristan, ]44
Burdur, 28,111, 119, 143,334,355,358. Bursa, 28, 29, 57, 87, 95, 96, 123, 131, 150, 168, 179, 195, 196, 213, 222, 229, 234, 260, 269, 284, 299, 300, 301, 302, 305, 309, 312, 320, 325, 342, 355, 357, 363, 366, 385, 386, 396, 403, 406, 407, 408,410,411,412,415. Bükeler köyü, 108. Bütçe, 329. Büyük Britanya, 117. Büyük Millet Meclisi, 25, 26, 28, 31, 72, 76, 77, 78, 93, 95, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 106,107, 108, 110, 112, 113, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, İ31, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 155, 156, 157, 158, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 180, 181, 185, 188, 189, 190, 193, 195, 196, 198, 200, 201, 202, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 254, 257,-259, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 269, 270, 273, 274, 276, 277, 278, 280, 281, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 309, 310, 313, 314, 315, 316, 318, 319, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 356, 357, 35S, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 376, 377, 378, 379, 380, 383, 384, 385, 389, 394, 397, 398, 399,400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 409, 410, 411, 413,415, – Kanunlar Mecmuası, 174.
Cafer Bey (Milli Müfreze Kumandanı), 249.
Cafer Tayyar Bey (1. Kolordu Kumanda-nı)^, 193.
Cami (Baykut) Bey (Dahiliye Vekili), 104, 174, 177, 180, 181, 208. 210, 211, 220, 221, 222, 223, 224, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 247, 266, 267, 283, 286, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 326, 328, 330, 331, “332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 350, 351, 353, 356, 358, 359, 360, 362, 364, 365, 371, 372, 373, 374, 399, 400,402,404, 405.
Cami, 90, 138,402.
Camili köyü, 313. .
Canik, 32.
Cebel topu (Dağ topu), 190.
Celâl Bey (Saruhan Mebusu), 408,410.
Celâleddin (Celâlettin) Arif Bey (Adliye Vekili, Erzurum Mebusu), 28, 103, 104, 108, 120, 136, 149,150, 152, 153,.155, 157, 174, 177, 180, 181, 188, 190, 198, 208, 210, 211, 220, 221, 222, 223, 224, 227, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 247, 266, 267, 283, 286, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 326, 328, 330, 331, 335, 351, 361, 362, 364, 365, 371, 372, 373, 374, 384, 399,400, 402,404, 405.
Cemal Bey (Konya Valisi), 260, 296.
Cemal Paşa (Harbiye Nazın), 53, 57, 58, 59, 64, 346.
Cemaleddin Çelebi Bey (Kırşehir Mebusu), 29.
Cemil (Topuzlu) Bey (Nafıa Nazın, Dr.), 142, 243, 260.
Cemil Bey (60. Tümen Kumandanı Yb.), 218.
Cemil Bey (Kütahya Mebusu), 28.
Cemil Cahit Bey (5. Fırka Kumandanı), 298,303,370.
Cemil Halil Bey, 29.
Cemiyet, 32,36,37,50,51,52,53,55,56, 70, 122, 125, 126, 128, 130, 140, 142, 144, 148, 149, 165, 192, 230, 264, 287, 308, 309, 376, 380, 400, 401, – Heyeti Temsilİyesi, 56, – Nizamnamesi, 56.
Cenabı Allah, 25
Cenabı Hak, 105, 107,128,138.200,383. Cephane, 226.
Cerablus, 192, 229, – köprüsü, 46. . Ceridei Resmiye bkz. Resmi Gazete. , Cevat Paşa (Erkânıharbiyei Umumiye Reisi), 34,64, Cevdet Bey (Kırşehir Mebusu), 29. Cevdet Bey (Kütahya Mebusu), 28. Cevdet Bey, 26, 28. Ceyhan, 255. Ceza Kanunu, 52. Cezayir, 127. Cezre (Dizre), 392. Chicago Daily Tribüne, 115,169. Clemenceau, 55.
Cumhuriyet, 54, 75, 113, 114, 314, 344, 345, 390, 392.
Çaldere, 321. Çamlıca, 196. Çanakkale, 194. Çankın,*28, 162. Çarlık Rusyası, 54.. Çarşamba asileri, 190. Çata, 27. Çatalca, 27, 230. Çeçen, 157.
Çerkeş Hasan Bey, 313.
Çerkeş, 46,99, 157, 239,391, -ler, 81.
Çerkeş, 96, 162, 163, 168, 184, 190, 191,
192, 232. Çerkezistan, 81. Çete, 312,-ler, 302,313. Çiçekdağ, 324. Çiçerin (Çiçeron), 349,391 Çiyaloya, 298.
Çorum, 28, 29, 45, 48, 49, 77, 101, 106,
108, 112,149, 160, 194, 231, 370. ÇotIu,313.
d’Esperey, Franchet, 168, 193. Dağıstan, 81,83.
Dahili, – bağımsızlık, 25,47, – siyaset, 156,289. Delege, 197,217.
Demirci Mehmet Efe (Aydın, Menteşe ve – Havalisi Umum Kumandanı), 164, 226, 306, 355.

Demirci, 282
Demiryolu cephemiz, 270.
Derıİkin kuvvetleri, 81.
Deniz. 347. – kuvvetleri. 57.
Denizli, 175.207,326.
Dersaadet, 32, 39. 40. 4). 43, 44, 60. 66, 67,68, 113,129. 179, 295. 300, 338.
Develer, 321. . Develi, 376.
Devlet. 31. 37, 38. 39, 40, 41, 43. 47, 51, 57. 58, 59. 64.68,70,72,74.79,80, 81, 83. 86. 145, 164. 176. 199, 248. 255, 258, 262. 271, 271, 309, 316, 318, 344. 385, – hazinesi, 246, – işleri, 75, – kuvveti. 64, – kuvvetleri, 69. 74, -ler, 33, 99, 113, 114, 144, 182, 199, 204, 391, – memulları, 404, – yöneticileri, 37, -in bağımsızlığı, 84, 164. Devrek. 160.
Dîn. 31, 32. 43, 105, 116, 127, 198, 199, 202, 235. -daş. 68. 141. 183; -daşlar,48, 49,79. 82, 105, -daşlarımız, 81, – kardeş-lerimiz. 205, – uleması. 204.
Dini, – aşk, 127, – bağlılık, 79, – esaslar, 258, gerekler, 82. – içtihat, 38, – iktidar, 382,
– lidev. 117. – mtibin, 199, 202, – mühiminiz, 198, – namus. 127, – vazife. 260.

Dindarane, 51,- birlik, 391. Dinek (Dink), 286. Diplomasi, 27. Divanı Harbi Örfi, 350. Divanı Harp, 35, 199. 397. Divanı Temyiz, 242. Divanıâli, 55.
Diyanet; 198, 200, – İşleri Başkanlığı, 198. Diyarbakır (Diyarbekir), 252, 179, 196. Dizre, 392.
Doğu, 113, 159, 206, 214, 231, 257, 258, 271, – cephesi, 314, 360, 397, 398. – ha-rekâtı, 214, – sınırı, 46, 68. 230, 393, -vilayetleri, 36, 42 , 44, 51,272.
Doğu Karahisar. 233.
Doğu Kilikya, 250.
Doğu Trakya, 193. 229, 290, 384, 391.
Doğu Anadolu. 43, 47. – vilayetleri, 46.
Doktorlar, 111.
Donanma, 59. -lar. 182.
(D
Dörtler Meclisi, 39.
Dufieux (Fransız Generali, I. Fırka Ku-mandanı). 194. 229, 270. 284. 302. Dursun Bey (Çorum Mebusu), 149. Duvazo (Fransız temsilcisi), 66. Düfiö, Döro bkz. Dufieux (Fransız Generali). Dünya, 198.
Dürriizade Aptullah Efendi (Şeyhülislam),
142, 243, 260. Düşman, 35. 42 , 54, 59, 82, 90, 91, 115. 117. 126, 127, 132, 164, 202. 235, 262, 290, 385, 386, 387, 388. 389.390, 406, 407. 412, 415, – akınları, 203, – âlemi, 199, – arzusu. 64, – baskısı, 60, 105, -cepheleri, 408. – devletler, 199, – donanması. 59, -fetihleri, 127, – istilası, 105, ‘282, 383, – işgali, 282, 3H, – kuvvetleri, 167, 406, 407. 408, -lar, 31. 32, 36, 39, 40, 41, 46, 58, 60, 63, 65, 70, 74,79, 81, 87, 88, 89, 91, 92, 105, 123, 164, 194. 198, 204, 233, 249, 255, 256, 258, 260, 289, 348. 382. 392, -larlu işbirliği, 79, -lık. 166, 176.203, 383, – taarruzu, 290. -tehlikesi, 61. -m istilası, 199, 233, -ın pisliği, 199,-la ittifak, 70. Düveli İtİJafiye Mümcssileri, 68. Düzce,87,89,99, tOL 106.158, 159.160, 161, 162, 190. 191. 192, 228. 232, 239, 240, 260, 263, 273, 289, 306. – asiler, 228, 196, – ayaklanması, 96, – isyanı, 394, -liler, 106,-vakası, 88.
Eddaİ Hacıbektaşi Veli Dergâhı. 122. Edime, 27,29.46,110.185,186.217,230.290. Eğirdir, 405.
Elazığ (Elâziz), 48.51,148,208,267,363,379. Elviyeİ Selâse, 46, 82, 166. 176, 227. 231,
287,290,314.334,345. Emin ArSlan Bey, 302. Emin Bey (Bursa Mebusu). 28, 196, 234. Emin Bey (Erzincan Mebusu), 149. Emin Bey (Eskişehir Mebusu), 29. Emir Faysal, 79, 80. 197. Emir Paşa (Sivas Mebusu). 157. Emniyet tertibatı, 191. Emperyalist, 113,-banş, 118,-hükümet, 113, ‘ – hükümetler. 114, 390. – kuvvetler. 113,
114,-ler, 82, 118, 345.

Emperyalist Ermeni Hükümeti. 114.
Emperyalizm, 113, 114, 176, 258.
Encümen seçimi nizamnamesi, 327.
Enver Bey (Amasya Muhasebecisi), 276.
Enver Bey (Kastamonu Telgraf Başmüdü-rü). 311.
Enver Paşa, 118. 155,346.
Ereğli (Karadeniz), 297. 298. 304, 311, 322. 325.
Ereğli (Konya). 367.
Ereğli, !96.
Erivan, 82, – Cumhuriyeti, 314, 391. Erkek. 127, -ler, 312. / Erler. 138.240.
Ermeni. 113. 176.314, 393,-ahali, 68, – bi-naları. 268. – Cumhuriyeti, 392, – çeteleri. , 313, – göçmenler, 312, – hamisi, 85, – hü-kümeti, 82, 114,176,-katliamı, 65,-kıta-li, 176. – komutanlığı, 314, – kuvvetleri, 68,269, -ler, 53,59,64,68,81,82,85.86, 118, 166. 167. 230. 231. 269. 270, 271, 272, 290, 312, 313, 314. 322, 339, 345, 348, 390, 391, 392. 393, -leri silahlandır-ma, 118, – mahallesi, 269, – ruhu. 203. Ermenistan,44, 51, 81, 117, 193,230,271, 272, 273, 345. 391, 392, – Cumhuriyeti, 54. – hâkimiyeti, 42, – sının, 214. Ertuğrul bkz. Bilecik. Erzincan. 39..149. İ86. Erzurum. 28. 36. 39,41. 44,45. 46. 50. 63, 84. 103. 104. 120. 132, T 33. 134, 149. 150, 152, 153, 179, 209, 213, 234, 249, 264, 281. 316, 337, 345, 363, 390, 392, 393, 397, 401. – halkı, 219, – Kongresi, 31.46,47,50,56.168. Esaret, 25. 32, 36, 69, 70. 74, 86, 93. 108, 113. 114, 127. 128, 137,182, ,198,239, 260. 306, 381. 390. – boyunduruğu, 32. Esir, 69. 70, 89. 117, 145, 203, 239, 270, 271, 272. 289, 322, 382, 400, -ler, 250. 252,305,307,312.322. Eskişehir, 29. 67, 179, 216, 229, 288, 298, 341, 342, 353, 363, 365, 377, 393, 406, 413,414. Eşkıya, 42 , 87, 115, 203, 228, 246. Eşme, 282.
Eşraf. 101. 106, 107,325,401.

Ethem Bey (Alaca Havaİisi’ndeki-Kuvayİ Tedtbiye Umum Kumandanı). 164. 235, 288,298,355,370,386,406. ‘ >
Ethem Bey (Mühendis), 270.
Evrenoszade Sami Bey, 260, 296.
Eytam sancağı, 315.
Eyüb Sabri Bey (Eskişehir Mebusu), 29. Fago. 298.
Fahreddin (Rumbeyoğlu,. Maarif Nazın), 142,243,260.
Fahrettin (Ahay) B©y “(12.. Kolordu Ku-mandam). İH. 143,225.
Fahri Efendi (Jandarma Kumandanı), 124.
Faik Bey (Eski Sivas İstinaf Başkanı, Trab-zon Mebusu, İstida Dairesi Üyesi), 363.
Fas. 127.
Fatımi hilafeti. 127.
Futin Bey (Eskişehir Mutasarrıfı), 377.
Federatif, 80.
Fehmi Bey (Ertuğrul Muhasebecisi), 276.
Fehmi Bey (Umuru Şer’iye Vekili), 180.
Feke, 185,250.
Felahı Vatan Grubu, 168.
Ferid Bey (Çorum Mebusu). 29. 149.
Ferit Bey (İstanbul Mebusu) bkz. Ahmet Ferit.
Ferit (Damat) Pa$a (Sadrazam ve Hariciye Nazın ve Harbiye Nazırı Vekili). 32. 34, 40, 41. 42, 44, 47. 48, 55, 60. 66. 137, 142, 195, 234, 243, 255, 260. 296. 393, -hükümeti, 70, 84,235, – kabinesi. 49, 51, 52. 53, 62. 67, 89. 234, 393.
Fethi Sabri Efendi (Makineli Tüfek Suba-yı), 263. Fethiye, 179.
Fetva, 90, 260, -lar, 117, 204, 281.
Fevzi (Çakmak) Paşa (Harbiye Nazın, Mü-dafaai Milliye Vekili), 90. 104, 109. 120, 121, 122, 129, 130, 138, 170, 174. 177. 180, 181, 185, 195, 208, 210, 211, 220, 221. 222. 223, 224, 236, 237. 238. 242, 243, 244, 245, 247, 254, 275. 298, 320, 321, 326, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339. 340, 350, 351, 353, 356, 358, 359, 360, 361, 362, 364. 365. 368. 371, 372, 373. 374, 399. 400, 402, 404, 405.
Fırat nehri, 252, 367.

0)

Filistin, 126, 202.
Firar, 1%.
F’.oyd Gibbcıns, 115.
Fransa, 54, 167,325,299, – hükümeti, 84. Fransız, 67,230,269, – cepheleri, 302, – cep-hesi, 250, 254, 322, 367, – delege, 168, – diplomatı, 85,168, – esiri, 270,322,
255 esirleri, 250,252, – garnizonu, 252, – generalleri, 305, – işgali, 85, 127, – karargâhı, 229, – kıtaları, 250,290,305, – kumandam, 252, – kuvveti, 67,86,192,250,290,
– kuvvetleri, 167,269, -lar, 56,79,79,80, 83,84,85,86,87,118,166,167,168,192, 193, 194, 229, 234, 250, 252, 254, 255,
– 262,-265, 268, 270, 284, 289, 290, 297,304,311,322,325,343,383,386, – li-sanı, 179, – mandası, 230, – memurları, 383, – memuru, 168, – milleti, 383, – müfrezesi, 269, – ordugâhı, 250,252, – otomobilleri, 305, – postalan, 252,305, – subayları, 203, – tayyaresi, 229, – temsilcisi, 66, 408, – üniforması, 166.
256
Fransızca, 68, 138, 144, 145, 180, 325,
391,-mektuplar, 179. Fuad Bey (Çorum Mebusu), 29, 45, 77, , 108, 112, 194.-
Fuat Bey (Bolu Mebusu, Dr.), 88,347.
Gâlib Bey (Ankada Adliye Müfettişi, Hukuk Dairesi Üyesi), 363. Galip Kemalî (Söylcmezoğluj Bey, 285. Ganj, 202.
Gazete, 132, 389, -ler, 33, 65, 169, 179,
380, 390. Gazino, 111. Gebze, 130,185. Gekboza bkz. Gebze. Gemi, 106. Gemisüret, 313. Gemlik, 403,406. Gence, 176, 193,397. Genç kızlar, 365. V Genel oy, 93.
Genelkurmay Başkanlığı, 155. General Desperey bkz. d’Esperey, Franchei. Gerede, 88, 161, 162, 190, 232, 260, 289, ‘ 389.-ÜLer. 191. ■ Gerilla savaşı, 386,337, 388.
Geyve, 67, 91, 147, 160, 161, 162, 163, 170,184,192,239,240,291,341,355, -Boğazı, 89,191,226,228,235,239, – İs-tasyonu, 239.
Giresun, 179,274,400.
Girit Müslümanları, 203.
Gouraud (Goro, General), 229, 269, 284, 302,305,312, 325.
Göç, 203,290,312,325,391,412, -ler, 203.
Göçmen, 203, -ler, 312, -Ierin iskânları, 353.
Göçebe, 234.
Gönen, 87, 166,260.
Gördes (Gördüs), 282.
Göynük, 163.
Gümüş, 362.
Gümüşhane, 137, 332
Günan bkz. Gönen.
Güney Arnavutluk, 203.
Güney sının, 46.
Gürcistan, 81, 113, 114, 117, İ93, 230, 271, 272, 392, – hükümeti, 82, – sının, 214, 390.
Gürcüler, 82, 230, 231,392.
Haber, 33,108,141,176,196,229,231,251, 298, 302, 303, 322, 342, 348; 349, 392, 413, -dar, 204, -ler, 115,194,201, 272. Haberleşme, 27,36,39,55,67, 69, 89, 95, 107, 108, 109, 146,158, 159, 161, 163, 180, 191, 192, 194, 195, 228, 229, 230, 250, 266, 295, 298, 317, 336, 346, – şe-bekesi, 66, – vasıtalan, 68, – yasağı, 179. Hacı Hurşîd Efendi (Erzurum Kadısı,
Seriye Dairesi Üyesi), 363. Hacı Karib Ağa (Malatya Mebusu), 241. Hacı Mehmed Efendi (Maraş Mebusu), 28. Hacı Mustafa Efendi (Ankara Mebusu), 28. ■ Hacı Tahir Efendi (İsparta Mebusu), 29. Hacıbayramkapısı, 312. Hacim (Muhittin Çanklı) Bey (Bursa Valisi, Karesi Mebusu), 95, 222, 341, 342, 366. 396, 408, 410,411, 412,415. Haç, 203.
Haçin, 270,367, – cephesi, 250. Haçlı muharebesi, 78. Haçlı Seferleri, 117.
Hafız İbrahim Bey (İsparta Mebusu), 29. Hain, 202. 311, -ler, 105, 127,306.
Hainane, 198, – teşebbüs, 36. Hâkimiyet, 32,42,47,52.70,80,116,144, 145,278.
Hâkimiyeti Milliye, 72, 73, 74, 93, 105,
115,126,; 198, 202; 389, 390. Hakkâri, 196,208.
Hakkı Behiç (Bayiç) Bey (Umuru İktisadiye Vekili, Maliye Vekili), 104,174,177, 180, 181, 208, 210, 211, 220, 221, 222, 223, 224, 236. 237, 238, 242, 243, 244, 245, 247, 266, 267, 276, 283, 286, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 326, 328, 330,331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 350, 351, 353, 356, 358, 359, 360, 361, 362, 365, 371, 372, 373, 374, 399, 400,402,404,405
Hakkı Behiç Bey (Kırşehir Mebusu), 29.
Hakkı Bey (Kaymakam), 108.
Halep, 46.
Halife, 25, 73, 74, 75, 79, 90, 105, 108, 116, 126, 128, 144, 199, 201, 203, 204, 260, – kuvveti, 163, – Ordusu, 260, -miz, 198,-nin halefi, 117.
Halil BeyfErtuğruJ-Bilecİk Mebusu), 28.
Halil Hulusi Efendi (Burdur Mebusu), 28.
Halil İbrahim (Gürsoy) Efendi, 98.
Halil İbrahim Efendi (Eskişehir Mebusu), 29.
Halil İbrahim Efendi (İzmit Mebusu), 28.
Halil Paşa, 272, 346.
Halis Turgut Bey (Müdafaai Hukuk Heyeti
Kumandanı), 249 Halit Bey, 146
Halk, 35, 73, 74, 79, 89, 100, 102, 111, 126, 127, 159, 161, 162, 163, 167, 175,. 191, 192, 199, 200, 203, 219, 228, 232, 238, 254, 273, 289, 312, 314, 365, 374, 386,388,401,412, – hareketi, 117, – Hü-kümeti, 75, 285, -ın vicdanı, 31, – müca-delesi, 203.
Hamdi (Namık) Bey (İzmit mebusu), 231, 234,281.
Hamdi Hoca, 260,296.
Hamdullah Subhi Bey (Antalya Mebusu), 29, 92, 104, 105, 136, 192, 198, 238.
Hamid (Hamit) Bey (Trabzon Valisi), 148, 149, 172,215,274.
Hamidiye, 228.
Hamiller, 415. Hanedan, 34. Hapishane, 358.
Harbî sagir bkz. Gerilla savaşı. > ‘
Harbi Umumi, 46,53, 64,79,82,387.
Harbiye, – Nezareti, 36, – talebeleri, 196, -telgrafhanesi, 67.
Harekât, 48,64,65,67,70,80,83,87, 104, 113, 114, 117, 141,. 155, 158, 164, 167, 190, 199, 209, 214, 219, 227, 228, 233, 239, 240, 246, 257, 27k 272, 273, 278, 287, 289, 314, 345, 354, 382, 387, 390, 393, – birliği, 82, 114.
Haricî, – bağımsızlık, 47, – siyaset, 156, 289, – tam bağımsızlık, 25.
Harp, 36, 113, 114, 118, 127, 155, 181, 183,255, 258,271,290, 322, 325, 387, -âdetleri, 70,, – çantası, 380, – esiri, 400, – ilanı, 54, 55,214, – tazminaü, 314, – va-sıtalan, 199
Hasan Bey (Lâzistan Mebusu), 88.
Hasan Fehmi Bey (Eski Bursa İstinaf Reisi, Mebus ve Hukuk Dairesi Başkanı), 213,363.
Hasan Lûtfı Efendi (Tabur Kâtibi), 263. Hasan Tahsin Bey (Polis Umum Müdürü),
243,260. Hastane, 111.
Haşim Bey (Çöıum Mebusu), 28,101,106,231. Hâşim-zade Mehmed Bey (Malatyalı), 372. Hayati Bey, 181.
Haydar Bey (Bolu Mutasamfı), 88, 158,
159,161. . Haydar Bey (Kâtip), 148,149, .185,278,281. Haydar Bey (Kütahya Mebusu), 28,29,277. Haymana, 184.
Hayrettin Efendi (Mülazımı Evvel, Üsteğ-men), 263.
Hayri Bey (Bursa Merkez Ceza Başkanı, Başsavcı Yardımcısı),-363.
Hayrullah Efendi (Müftü), 324.
Hazım Bey (Dahiliye Nazın), 91.
Hazro, 235.
Hendek, 87, 89, 106,289,386. Hergel, 313.
Heyeti Merkeziye, 165,186,193,212,217, 263, 264, 274, 309, 343, 352, 376,401.

Heyeti Temsiliye. 27, 49. 50. 51, 53, 54, 55, 56, 62, 66. 70, 77, 113, 130, 185, 195. 264.
Hıristiyan. 145, – âlemi. 176, – hâkimiyeti, 116. – siyaseti, 78.4ar, 115, -Iık âlemi, 83-
Hıyanet, 36. 42, 55. 108, 127, 234, 235. 296. 348,381.
Hıyaneti Harbiye Kanunu, 408. –
Hıyaneti Vataniye Kanunu, 137, 179, 180, 195, 234, 243, 260, 273, 296.
Hıyaneti Vataniye suçu, 260.
Hızır Bey (Düzceli), 158.
Hicaz, 202.
Hilafet, 31, 33, 35. 43, 57,68, 69, 70, 73, 93, 101, 120, 127/145, 198. 381. – hukuku, 42, 204, -in selameti, 75, – makamı, 25, 45, 48, 59, 60, 70, 74. 79, 89, 163, 201,-merkezi, 61, 90, 199,202,260.
Hindistan, 202, 203. 204.
Hint, 105,204.
Hoca Rasih Efendi (Antalya mebusu), 238. Hucurât Suresi. 200.
Hukuk. 31. 42, 50, 55. 56, 60, 61, 65, 68, 70, 122, 130, 140, 157, 165, 217, 234. 263.264, 274,309, 352,376. 380.391, 400. 401. 402, – davalan, 329, -i kayıp, 69, -i vaziyet, 70, – mevkii, 66.
Hulusi Bey (Afyonkarahisar Mebusu), 28.
Hulusi Efendi (Yozgat Mebusu), 28.
Hüdavendigâr bkz. Bursa.
Hükümdar. 43, 74, 117.
Hükümet, 31, 32,33,36, 37. 40. 42,43,45, 50, 51, 52. 53. 54, 56, 57, 58, 59. 61, 63, 67, 68, 69, 70. 75, 80, 82, 84. 88, 90, 91, 100. 103. 104, 113, 114, 116. 117. 128, 141, 145, 149. 162. 164, 165. 166, 167, 169, 171. 176. 195, 196. 197, 201, 203. 204. 224. 231, 233, 235. 238, 246, 278. 285, 290. 291. 298, 311, 314; 347, 360, 380, 389,393.408. – daireleri, 57, – emirleri, 41, 68, – haysiyeti, 31, – idaresi. 62, -imiz, 64. – işleri, 309, – konağı, 163, -kuvveti, 61, 64. -ler, 114, 144, 203, 390, 391; 392, – memurları, 250, – merkezi, 25. 57, 58. 60, – mevkii, 64, – muameleleri, 52, 60. – reisi, 72,73, – ricali, 60, 65, – riyaseti, 74, – teşkilatı, 62, 72, 73, 74, 77, – ülküleri, 285, – vazifeleri, 61.
Hür. 25. 73, 117.
Hürriyet, 52, 59. 90. 127. 203, 296.
Hüseyin Hilmi Efendi (Batı Karaağaç Ka-zası Müftüsü), 326.
Hüseyin Hüsnü Efendi (İsparta Mebusu), 29.
Hüseyin Remzi Paşa (Ticaret ve Ziraat emekli Erkânıharp Feriki) (Nigehban Cemiyeti), 142.
Hüsnü (Hayri) Efendi (Erkânıharp Binba-şısı), 263.
Hüsrev (Gerede) Bey (Trabzon Mebusu),
88. 161.239,240 Hüsrev SâmLBey (Eskişehir Mebus), 29. Hz. Muhammed, 200.
inik Şeyhülmeşayihi Acimi, 122.
Irak, 80, 81, 168, 197,202, 391, – halkı, 79,
-hlar, 81. Iraklı Sıtkı Bey, 197.
Irk, 46, 117, 258, -daş, 68, 183, -lar, 391.’ Irki hukuk, 157,391. İslahiye, 167. İsparta, 29, 334, 355.
İbadet, 198.
İbrahim Bey (Binbaşı), 163. İbrahim Bey (Maraş Mebusu). 28, ibrahim Bey, 347.
İbrahim Ethem Efendi (Cerrah), 263. . İcra Encümeni, 103,104. İcra kuvveti, 69. İç Asya, 202.
İdam, 101.235.260, 358,381. İdareİ Örfiye Kararnamesi, 359.” İhracat, 294, – serbestisi, 210. İhsan Paşa. 42. ikinci Anzavur İsyanı, 87. İkizce, 313.
İktidar, 50, – mevkii. 47, 49, 66. 67, 393.
İktisadi. 85, – abluka, 382, – menfaatlan 86,294.
İktisat, 150, 174.
İlaç, 111.
İlahi aşk, 127. ,
İlhak, 209, 286.
İlköğretim öğretmenleri, 404.
iltica, 289, 290, 293, 303.
İltihak, 137, 216, 227, 228, 229, 298, 367.
İman, 32.

İmparator. 155. İncirlik köyü. 313. İnebolu, 179,244. İnegöl, 406,407.
İngiliz, 204, 219, 380, 381, – amirali, 48, -askeri. 90, 106, – askerleri, 138, – casusları, 105, – cebri, 203, – Dîvanı Harbi, 381, – emri, 117,204, – generali, 203, – hilesi, 118, – himayesi, 204, 408, – ihracı, 214. – imha politikası, 381, – kamuoyu, 118. – kanunları, 199, – kavmi. 83, – kıtaları, 67, – kuvvetleri, 83, 113. 114, -ler, 34, 35,37,38,40,42 , 43,44, 45,48,53, 54, 61,63, 64, 65, 66, 67, 68, 79, 81,” 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90. 91. 105, 106, 108, 138, 139. 158. 166, 168, 188, 194, 195, 195, 198. 199, 231, 235, 259, 291, 300, 340, 366. 385, 386, 392, 393,408, -lerin parası, 87, -lerin silahı, 87, -lerin teşviki, 87, – maksatları, 139, – memur, 383, – memurları, 84, 381, – menfaatlan, 381, -milleti. 383, – parası, 235, – polisi, 144, –
• reisleri, 382. – saltanatı, 202,siyaseti, 203, – sömürgeleri, 203, – subayı, 68, – ta-raftarlan, 108, – tebligatı, 67, – teşebbüsleri, 68. – üstünlüğü, 200, – zırhlıları, 34.
İngiliz İbrahim, 158.
İngiliz Muhipleri Cemiyeti, 32.
İngiltere, 32, 54. 115, 116,-176, 204, – Emperyalizmi, 381, – himayesi, 33, – Impa-ratoryası. 381.
İnönü mevzileri. 407.
İnsanlık hukuku, 65.
İnşaatı Bahriye, 54.
İntihabı Memurini Encümeni, 328.
İnzibat. 163, 262. 358, – teşkilatı. 235.
İrfan Bey (Antep Ahzı Asker Reisi, Kay-makam), 252, 268. 302, 305, 322, 323.
İrşad Encümeni (Propaganda Heyeti), 123.
İrtibat. 167.
İrticai teşkilatı, 219.
İskânlar, 353.
İskenderun, 46, 157.
İskilip, 355.
İslahiye, 367.
İslam, 58. 74, 107.108, 127, 141, 198,201, 204. 205. 272, 273, – ahali, 64, 80, 82, 85. 86, 139. 166. 167, 290. 302, 322, 392. – ahalisi, 312, 391, – âlemdan, 127. -âlemi, 60,61,69.79, 80,90. 127. 157. 202, 204, 258, 271, – askeri, 90, – askerleri. 199, – birliği, 205, – Bolşevik Ordusu, 193. – Bolşevikleri, 176, – cemiyetleri, 230, – cihanı, 204, – dini, 116, 202, 204, – dünyası. 117, – düşmanı, 85, – gö-nüllüleri, 205, – idaresi. 193, – kahra-manları, 127, – kardeşlerimiz. 202, – kardeşliği, 201, – kıblegahı, 202, -lar, 48, – 79, 198, 200, 234, 239, 260, 290, 322, 339, -lararası kardeşlik, 200, – liderleri, 117, – mahalleleri, 312, – Meclisi, 193, -memleketleri, 203, – milleti, 199, – milletleri, 79, – siyaseti, 198, – şûraları, 392, unsuru, 32, – yurdu, 203.

Islami, – bölgeler, 81,- gaye,79, – hilafet, 59, hükümet, 290. – unsurlar, 46. 157, 391. İslamiyet. 36, 64,73, 74,79,198,199,203,
– âlemi. 70,258, 382, – siyaseti, 78. İsmail Bey (Ahzı Asker Reisi. Miralay), 143. İsmail Fazıl Bey (Nafıa Vekili), 28, 46,

174, 177, 180, 181,208, 210, 211,220, 221, 222, 223, 224, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245. 247, 266, 267, 283, 286, 291, 292. 293, 294, 295, 296, 315, 316. 317. 318, 319, 320, 321, 326, 328, 330, 331, 332. 333, 334, 335. 336, 337, 338, 339, 340, 351, 353; 356, 358, 359. 360, 361, 362, 371, 372, 373, 374, 399. 400, 402,404,405.
İsmail Hakkı Bey (BurdurMebusu), 28.
İsmail Hakkı Bey (İnebolu Kaymakam Vekili, Binbaşı), 244.
İsmail Hakkı Efendi, 146.
İsmail Safa Bey (Mersin Mebusu), 234. ■
İsmail Şükrü Efendi (Afyonkarahisar Me-busu), 28. *
İsmail Fadıl (Nafıa Vekili) bkz. ismail Fazıl.
İsmet (İnönü) Bey (Erkânıharbiyei Umu-miye Reisi), 29, 104, 110. 170, 174, 177, 180, 181. 208. 210, 211, 220, 221, 222, 223, 224, 236, 237. 238, 242, 243, 244, 245, 247, 254, 262, 265. 266, 267. 283, 286, 291, 292, 293, 294, 295. 296. 299, 302, 305, 310, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 324, 326,328,330,331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 346, 347, 350, 351, 353, 355, 356, 358, 359, 360, 3Ö1. 362, 364,365, 368, 371, 372, 373, 374, 386, 393, 399, 400, 402,404,405. İstanbul, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 37,41,42 , 47,48, 49,55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,66,67,68,70,83, 84,87, 90, 91,99, 108, 113, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 126, 127, 129,131, 132,137, 144,145, 158, 164, 165, 166, 179, 182, 193, 194, 195, 196, 198, 199,200,202,204,213, 230, 233, 235, 237, 259, 260, 263, 266, 269, 281, 295, 300, 338, 339, 380, 381, 386, 389, 393, 396, 413, – Boğazı,
229 – faciası, 68, 69, 70, – Hükümeti, 145, 169, 224, – işgali, 68, 69, 89, 103, 138,146,167,278,292, – matbuan, 180.
230
İstanbul Sulh Hâkimliği, 363.
İstasyon, 68,95, 163,239.
İstifa,30,45,49,57, 61,65, 143,185,203,
241,-name, 65. İstihbarat, 411.
İstiklâl, 79, 80, 81, – Harbi, 271. İstila, 46, 105, 126, 127, 182, 199, 201, 203, 233, 257, 282, 293, 381, 382, 383, 393, -cılar, 203, 204, – orduları, 203. İstinaf, – Mahkemesi, 320, – Reisi, 327. ‘ İsyan, 87, 88, 99, 100, 102, 105, 107, 127, 158, 161, 162, 1S4, 190, 191, 192, 200, 249,260, 386,388, 389, 393,394,397, -a teşvik, 162, – teşebbüsleri, 393.
İşgal, 25,31,42 ,43,51, 52,56, 59,60, 61, 63,66,67,68,69,85,88,89,90,91,103, 105, 106, 107, 113, 114, 126, 127, 138, 144, 145, 146, 160, 161, 163, 164, 166, 167, 168, 175, 190, 191, 196, 198, 199, 203, 204, 214, 217, 218, 219, 228, 229, 235, 248, 260, 268. 270, 278, 282, 287, 289, 290, 291, 292, 302, 305, 311, 314, 322,325,345,373, 333, 384, 386,403, -hükümeti. 380, – kuvvetleri, 59, -ler, 36.
İşkence, 383.
İtalya hükümeti, 298.
İtalyan, 68,298, -İar, 66,83,86,111, – mil-leti, 383.
O
İtilaf, 296, -çılar, 59,60, – devletleri, 32,33, 41,43,50,52, 53,54,57, 59, 64, 66, 68, 69,70,144,176,214,248,255,290,314, 318, 381,382, – donanmaları, 31, – heyeti, 69, – heyetleri, 31, – hükümetleri, 54, 64, 393, – kuvvetleri, 64, 67, 144, 166, -temsilcileri, 32,41. –
İttifak, 70, 116, 176, 231,257,340, -name, 214,231. ■
İttihat ve Terakki Cemiyeti, 53.
İttihat ve Terakki mensupları, 54.
İttihatçılık, 53, 68, – düşmanlığı, 54.
İzmir, 32, 34, 42, 61, 105, 118, 127, 150, 163, 195, 199, 230, 260, 282, 283, 351, 354; 355, 380, 385, – cephesi, 64, 67,67.290, – meselesi, 65.
158
İzmit, 28, 87, 88, 106, 158, 190, 196,231,
234,291,380,382. İznik, 98, 29İ, 406,407. İzzet Bey (Ayandan Keçecizade), 260. İzzet Efendi (Şebinkarahisar Mebusu), 279.
Jandarma, 59, 124, 158, 246, 247, 329, 389, – kumandanı, Î62, – kuvveti, 88, 160,-lar, 196,330.
159
Kabile, 200^
Kabine, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, , 61, 62, 64, 65, 66, 67, 89, 90,. 138, 139, 142,156, 234, 393. – erkânı, 53. Kadın, 122,125,127,365, -lar, 140,199,312. Kadınlar Cemiyeti, 125,126,128,144 Kadri Bey, 229.
Kafkas, 127,272,354,355, – millederi, 272. Kafkasya, 79, 81, 82, 84, 116, 127, 192,
193,203,231,272. Kafkasyalı Müslüman kavimler, 116. Kahire, 202. Kâhyaoğlu Çiftliği, 312. Kal’a-i Hoydus, 321. Kaman, 228. Kâmil Bey, 158. Kamu mallan, 221.
Kamuoyu, 34, 65,” 66, 87, 111, 118, 176,
260,412. Kandere, 106. “‘Kandıra, 196, 291. Kângın bkz. Çankm.

Kanun, 75, 137, 150, 151. 173, 174, 179, 195,245, 260,337,356,374,408,- hükümleri, 289, 320, – koyma, 73, -lar, 153, 199, 357, 39i, – maddeleri, 156, 253, -maddesi, 169, – tanımayan, 69, – tasansı, 152, 153,246, – teklifi, 169, – yapma, 56, 64, 66, 69,73,74,75, 152, 173.
Kanuni, – haklar, 47, – muamele, 373, – ol-mayan İstisnalar, 401, – sonışturma, 372, – takibat, 234,243,260,296.
Kanunu Esasi, 49, 52,75.
Kapitülasyonlar, 391.
Kara kuvvetleri, 57.
Kara Mustafa, 228,229.;■’
Kara Satd Paşa (Harbiye Nazın), 142,243,260.
Karaağaç. 326.
Karabağ, 193,230,272, 397.
Karacabey, 406.
Karadeniz, 32. 298, 318, 391,.- Boğazı, 182, – milletleri, 182, – sahilleri, 67.
Karadoğan, 191.
Karahîsar, 107,279.
Karahisan Sahib bkz. Afyotıkarahisar.
Karalıisan Şarkî bkz. Şebinkarahisar. . ■ ■.,
Karamürsel, 291, 300.
Karaoğlan köyü, 313.
Karasi (Karesi), 185,222, 235,282, 355.
Kardeş, 46, – milletler, 46, – yurtlan, 202.
Kars, 82, 166. 176, 231, 287, 290, 314, 334, 345.
Kasaba, 101, 164, 250, 269, 303.
Kastamonu, 28, 77, 150, 157, 160, 162, 179, 196,266,311,355,363.
Katilane, 65.
Katliam, 64, 65, 272, 290, 314, 322, 345, –
iftİralan, 66. Katma, 46.
Kavaklı Ferik Fevzi Paşa bkz. Fevzi (Çak-. mak) Paşa.
Kayseri, 28, 124, 219, 367, 376.
Kâzım Bey (İzmir Kuzey Kolordusu Ku-mandanı, Miralay), 185, 195, 354, 355.
Kâzun Karabekir Paşa (15. Kolordu Ku-mandanı, Doğu Cephesi Kumandanı), 97, 113, 114, 135, 137, 141, 142, 146, 171, 176, 185, 186,207,209,214,215, 219, 271, 275, 287, 308, 314, 340, 344, 346,347.349,354, 393, 397, 398.

Kâzım Paşa (Erkânıharbiye Reisi Sanisi),
195,299. Keçecizade İzzet Bey, 296. Kefken, 106. Kefki köyü, 106.
Kemal Bey (10. Kafkas Fırkası Kumanda-nı, 56. Fırka Kumandanı), 354, 355. Kemaliye, 228. Kerkük, 46, 157. Keskin, 184.
KıhçAlİBey, 186,192,212.: Kmm, 203. Kırkağaç, 282.
Kırşehir, 28, 29, 30, 123, 153, 185, 186, 194, 195, 198,231. ,
Kız, 199, – kardeşlerimiz, 203.
Kızıl; 117, – bayrak, 116, – kuvvetler, 214, -lar, 116-Ordu, 193,214.
Kızılcahamam, 108, 162, 163; 184, 190, . , .
191, 192,227,232.
Kiev (Kiyef) cephesi, 272. .
Kilas (Kelas), 282.. . ,
Kilikya, 42 , 67, 68, 85, 86, 140, 166, 167, 168, 185, 251, 255, 256, 289, 290, 302, 305, 312, 322, 325, 348, – cephesi, 192, -Kuvayi MiIIİyesi, 367, – meselesi* 194.
Kilis, 252, 255, 290, 305, 322.
Kiraz Hamdi Paşa, 243, 260.
Kirmastı, 166,406
Klemanso bkz. Clemenceau.
Koç Bey, 108.
Kolej (Amerikan Koleji), 290. . Kolej, 265,268; – binası, 269. Komiteler, 32. Konfederatif, 80.
Konferans, 36,42,50,51, 52,65,66, 144, 176, 217, 230, 234, 380.
Kongre, 31, 36, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 56, 62, 95, 115, 168, 193, 230, 264. 307, -Heyeti Temsîliyesi, 49, – üyeleri, 51.
Konya, 28, 66, 120, 122, 143, 150, 179, 185, 186, 192, 225, 229, 232, 236, 238, 251, 260, 267, 270, 273, 283, 286, 291, 292, 293,294, 295, 296, 298,299, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 332, 333, 334, 336, 337, 338, 339, 340, 353, 355, 356, 358, 359, 360, 363, 395, – isyanı, 184.

Korkuteli, 111.
Kozan, 185, 250, 255, 256. 289, 367. Kozanoğlu Doğan (Kilikya Kuvayi Milliye
Kumandanı). 185,251. Kozca. 235. Köle. 40. 105.
Köprü,46,230, -ler. İH, 252.
Köy, 101, 106. 108. 161. 203. 372, 385, –
halkı. 313.-ler, 111, 161.203,219,228.
232. 255.282, 325, -lüler. 204, 228, 415. Kral, 116, 390. Kudret, 34. Kula. 282. Kumbaşr, 228.
Kur’am Kerim, 198, 199,200. Kurtaba. 202.
Kurtuluş,43. 79.81,92, 113. 114. 127,271,
288. 345, – cihadı, 204, – ışığı, 45. Kuşadası, 179,283,294. Kuşatma, 32. Kuvayi Hilafet, 163.
Kuvayi Milliye, 48,49,52,61, 63,95,124, 137,164, 165. 167, 185, 195, 196, 199, 204, 219, 221, 250, 251. 254, 259, 262, 294, 297,304, 322′, 323, 343, 367, 373. 374.380.385,386.405, 406. 408.
Kuzey Kafkasya. 81,258.
Küçük Asya. 115, 116, 118.
KüçukdikiU, 312.
Kürdistan. 48. 391
Kürkçü istasyonu, 313.
Kürt. 157.391,-hareketleri, 392.-çe. 132.
Kürtçü köyü. 313.
Kütahya, 28. 150. 186, 277.
Küviç, 321.
Lakapların kaldırılması, 336. Layiha Encümeni, (49, 151. Laz, 157,391.
Lâzistan, 88, 239, 334, 346, 391. Lefke. 341,342. Lehliler, 272. Lenin, 114.272. Leon, 194.
Lobon. Labor (Binbaşı), 216, 229. Londra. 64, 84, 90, 118. – kararları, 230. Lyon. 56.
Maarif, 150, 174.
Mabetler, 127.
Macar, 118.
Macaristan, 127.
Madenler, 150, 174.
Mahalli hükümet, 149,238.
Mahalli İdare. 408,409,410.
Mahkeme, 260, 320, -ler, 329, 363. 365.
Mahkûmlar, 320. .
Mahmut (Esat Bozkurt) Bey (Kuşadası Ku-
vayi Millîye Reisi, İzmir Mebusu), 294.^
Mahmut (Nedim Hendek) Bey (24. Fırka
Kumandanı, Yarbay), 89, 160, 161. Ov
Mahmut Celâl Bey (Batum’daki islam Ce- . –
miyeti Üyesi), 230, 231.
Mahpushane, 188,229.
Makedonya. 164, 203. . .
Malatya. 48,241.267,372.
Mali, – antlaşmalar, 169, 294, – meseleler,
67, – müesseseler, 67, – vaziyet, 273. Maliye. 150. 174, – memurları, 315. Malta, 35, 90.
Mamuretülâziz (Elazığ), 51. Manda, 117. Manisa, 282.
Maraş, 28, 61, 85, 86, 105, 118, 127, 166,
167, 203, 212. 252. 260. 270. 367. Mardin, 197,255.-Marmaris, 179. Masum milletimiz, 188. Matbuat. 59. 127. 180,203. Mazbataları Tetkik Encümeni, 26, 28, 148. Mazhar Bey (Aydın Mebusu, Dr.). 232. Mazhar Müfid Bey (Hakkâri Mebusu), 196, 208.
Mazhar Müfit Bey (Elazığ Valisi), 379. ,
Mazlum millet, 32, 65.
Mebus, 25,46,76,77, 101. 103, 110. 112. 120, 123. 137, 148, 149, 153. 156, 185, 186. J97, 198, 208, 222. 226, 231. 234, 239. 241, 248, 254, 257. 278. 304. 326. 332. 338, 346, 347, 363, 384, 385. 392, 393, 395, 408, 410. 414, -lar, 26.28, 29, 56, 57. 61.62, 63, -73,82. 126.137,144, 188, 189, 204,213, 394. Mebusan. – seçimleri. 52, – üyeleri. 144.

Mecidiye, 162.324.
Meclis. 25. 26, 28. 31, 46, 57. 58. 60. 61, 69.70,72,73,75,76,77,78,82,83,87, 93. 95, 97, 98, 99. 100, 101, 102, 103. , 104. 105. 106. 107, 108. 110, III, 112, 113. 114, 119. 120, 122. 123, 124, 125, 126, 128, 129. 130, 131. 132. 133, 134. 135. 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144. 145. 146, 147 148, 149, 150, 151. 152. 155. 156, 157. 158, 165, 167, 168. 169.170.171 ,172, 173, 174, 175, 176, 177. 180, 181, 185, 186. 188, 189. 190, 192. 193, 195, .196. 198,200,201, 202, 204, 205.206.207, 208. 209, 210. 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221. 222. 223, 224, 225, 226, 230. 231, 232. 234, 235, 236. 237, 238, 239, 241. 242. 243, 244; 245. 247, 248, 249. 250, 251, 253, 254, 255, 257, 259. 260. 262. 263. 264. 265, 266, 267. 269, 270, 273, 274, 276. 277, 278, 279, 280, 281. 283. 2S4. 285. 286. 287, 288, 289, 291. 292. 293, 294, 295, 296, 297, 301. 302, 303, 305. 306, 307. 309, 310, 313, 314. 315. 316. 318 . 319, 320, 321, 323, 324, 325. 326, 327, 328, 330. 331, 332, 333, 334, 336. 337. 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344. 345. 346, 347, 349. 350., 351. 352. 353. 354, 356. 357, 358, 359. ‘ 360. 361, 362. 364, 365. 366, 368, 369, 370, 371. 372. 373, 374, 376. 377, 378, 379, 380. 383. 384, 385. 388, 389, 394. 397. 398, 399. 400, 401. 402. 403. 404, 405. 406. 407, 409, 410.411, 413, 415, -başkanı, 25. Meclisi Mebusan. 31. 50. 52, 57, 58, 63.
65,66.69, 137. Medeni, 68. – haklar. 260, – milletler. 144, -özellikler, 68, – teşkilat. 70,165. – vazife. 68. Medeniyet, 65,70, – âlemi, 57,91, – dünyası, 391. Medine. 200.
Mehmed Ali Bey (Dahiliye Nazın), 243,260. Mehmed Efendi (Eskişehir Mebusu), 29. Mehmed Salih Bey (Şehreminli Yüzbaşı,
Ordu Askerlik Şubesi Başkanı), 380. Mehmet Akif (Ersoy) Bey (Burdur
Mebusu, Şair). 143, 238.

Mehmet Bey, 235.
Mehmet Celâl Bey bkz. Mahmut Celâl.
Mehmet Edip Bey (Batum’daki İslam ce-miyeti üyesi), 230.
Mehmet Şevket Bey (Sinop Mebusu), 278.
Mehmet Şükrü Bey (Afyonkarahisar Me-busu), 28, 48,149.
Mehmet Şükrü Bey, 258.
Mektebi Tıbbiye talebeleri, 196.
Mektep, 378.
Mektup, 98, 114, 269, 298, 314. 333. 344, 345, 349, 390, 391, 395. -lar. 67. 179. 180,219. Melen, 196. Memduh Efendi, 191. Memleket. 27.30,32,34.36,37,38,47.48. 49,50, 51, 54, 57, 63, 65, 66, 68. 69,74, 75, 80, 81. 84. 86. 87,90, 93, 103, 105. 108, 115, 124, 127, 132, 145, 148, 155, 156. 162, 164, 165, 166, 167, 175, 193. 195, 198, 202, 203. 204^ 214, 217, 219, 227. 231, 233. 235, 239, 246, 255, 260, 262, 270, 271, 278, 285, 292,. 306. 314, 322, 324, 351, 380, 381, 383, 386, 387, 388. 389. 392, 394, 395. 401, – idaresi, 69, 155. -imiz. 80, 82, -in kurtuluşu, 43. -İn mamuriyeti, 47. -in menfaatlan. ,92, -kuvvetleri, 58. 60, -ler, 39, 117. 118,126, 203. 385. 391 – menfaatlan, 61. – mukad-deratı. 77. 188. müdafaası, 401. Memur, 30,35. 159,161,168,298,311,315. ‘ 318,322.328,331. -lar, 52^ 65.67.84, 85, 91,98, 100, 134, 175. 179. 180.250,278, 319, 322. 325, 329. 330. 371, 381, 383,. 394. 404. -İarın suiistimali. 395. Memuriyet. 38.44,45,. 148,278, 363. – va-zifesi. 124. Memyon Dağı. 405. Menteşe, |85, 355.
Merkezi hükümet, 31, 32. 37, 43, 51, 62,
164, 165, 167, 197. . . Mersin, 86, 167, 234, 250, 270, 302. 367. Mertek, 321. Merzifon. 51. Meşru hükümetler, 204. Meşrutiyet, 59,60.
Mevlanzade (Molan-zâde) Rifat Efendi. 243, 260.296. .

O

Mezhepler, 150. Mısır, 105,203,204. Mihalıççık, 162, 163. Milas, 179. Mileıi (Mİlne) hattı, 65. Milis, 176, – kıtaları, 176, – kuvveti, 254. Militan lider, 115.
Millet, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37,38, 39,41,43, 44, 45,46,47, 48,49, 50,53,54,55,61,63,64,65,66,67,69, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 113, 114, 116, J19, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145; 146, 147, 148, 150,151, 152, 155, 156, 157, 158, 164, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 180, 181, 185, 188, 189, 190, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209,210, 211, 212,213,214,215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 230, 232, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 254, 255, 257, 258, 259, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 280, 281, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298,’301, 302, 303, 305, 306, 307, 309, 310, 313, 314, 315, 316, 318, 319, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 336, 337, 338. 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347,349, 350, 35], 352, 353, 354, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, .364, 365, 366, 368, 369, 370, 371, 372, -373, 374, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383,384, 385, 387, 388, 389, 390, 394, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 409, 410, 411, 413, 415, – bağımsızlığı, 35, 47, 61, – birliği, 90, -daşlar, 48, – fertleri, 42, 51, 52, 58, 79, – harekâtı, 48, -imiz, 52,68,78,83, -imizin âdetleri, 82, -İn azmi, 35, -in ba-
. ğımstzhğt, 32, 51, 64, 201, -in birliği, 87, 165, -in esareti, 69, -in fikirleri, 34, 62, -in görüşleri, 62, -in haysiyeti, 51, -in ilerlemesi, 47, -in itimadı, 34, -İn kuvveti, 63, -İn mevcudiyeti, 129, -in mücadele gücü, 35, -İn namusu, 32, -in selameti, 93, -in sesi, 36, -in uyanıklığı, 34, -in vekilleri, 57, -in vicdanı, 50, – işleri, 75, – kongresi, 36, – kuvvetleri, 64,
73 -ler, 71, 72, 73, 79, 182, -lerarasi, 203, -lerarasi hukuk, 70, ^Meclisi, 108, 124, 137, 204, – menfaatlan, 30, 61, -mukadderatı, 188, – selameti, 57, taş, 105, -taşlar, 47,76, – ülküleri, 285,;- vekilleri, 63, – vicdanı, 72, -vekilleri, 31, 76, 137, 144, 148.
74
Milli, 34, 200, – ahenk, 68, – bağımsızlık, 31,33,38,42,47,69,126,198,199,260, birlik, 31,47,53,93,132, – dayanışma, 47, – emeller, 49, 52, 53, 65, 66, 68, 82, 124,237,257, – erkân, 66, – esaslar, 258,
– faaliyet, 81, – hâkimiyet, 47,52,70,75, , 80,260, 278, – haklar, 66, – harekât, 117,
– hareket, 42, – harikalar, 382, – heyet, 36, 79, – hisler, 181, – içtihat, 38, – iktidar, 382, – irade, 32,52,56,70,72,74,75,93, 173, – ifimad. 93, – İzzetinefsimiz, 31, -kahramanlar, 175, – kongre, 46, – kudret, 43, – kuvvet, 35,43,72, 167, – kuvvede- ■ rimîz, 164, – maksat, 232, – mesuliyet, .

. 93, – mevcudiyet, 32, 38, 51, 91, 214, -mukadderat, 73, – mücahede, 107, 125, -Müdafaa, 127, 156, – müfreze, 249, – namus, 127, – sınır, 46,47, 80,83,157,182, 255, 290, 391, – sımnmız, 78, – sınırlar, 69,290, – tarih, 44, 126, – tarihimiz, 239,”
‘ – teşebbüsler, 53, – teşkilat, 36,39,50,52, 61, 63, 68,304,51, – teşkilat mensupları,
‘ 58, – topraklar. 113, – topraklarımız, 114, – varlık, 184, – vazife, 69, 73, – vaziyet, 45, – vicdan, 32, 33, 35, 36,43.
Milli Meclis, 50, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,62,63,65, 188,209.
Milliyet, 82, – esası, 47, -çi hareket, 116, -çi lider, 115, -çiler, U6, 117, -ler, 31, -per-ver, 61, -perverane, 81, -perverler, 259.
Misakı Milli, 391.
Misis, 167.
Mondros Mütarekenamesi. 31. 46, 59. 83. 117, 144. 175. 199, 302, 305, 380, – ilanı. 181. – hükümleri. 31, 43, 51, 64, 169. 66. 290. 380, 381.
Mora, 126. – Müslümanları, 203.
Moskova, 182, 211, 344, 347. 390, – Hükümeti, 114, – Sovyet Hükümeti, 114.
Mösyö Vİlyams bkz. Willtatns, Paul (Amerikalı muhabir).
Muallim Mektebi, 95. v
Mudanya, 195, 231, 299. 366. 403,407, -iskelesi, 331. …
Mudurnu. 162, 163. 184, 190. 191, 192, 219.226.228.239.240.
Muğla. 179.
Muhabere. 89. 158.
Muhalefet, 237, 260, – vasıtalan. 412../
Muhalif zevat. 66. .
Muhammed, 202. ,
Muharebe, 78.86. 102. 191, 192, 202,218,
219, 228. 254, 270, 392, 407, 410, -ler,
202.229. Muhasebeci, 124.
Mıihiddin Baha Bey (Bursa Mebusu), 26,29 Muhiti hukuk, 391. Muhittin Paşa. 48, 49. Murad Bey (Kastamonu Mebusu), 28. Mustafa Bey (Antalya Mebusu), 232. Mustafa Bey (Doğu Karahisar Mebusu). 233. Mustafa Efendi (Ankara Mebusu), 232. Mustafa Fehmi (Gerçeker) Bey (Umuru Şertye Vekili, Bursa Mebusu). 28.177.174. 181.208,210.211.213,220,221,222,223, 224.236.237.238,242.243,244.245,247, 266,267,283.286.291,292,293.294,295, 296.310,315.316,317.318.319.320.321, 326.328.330.331.332.333.334,335.336,. 337.338,339.340.350,351,353,356,358, 359.360.361,362.364,365.37I,372.373, 374,399.400.402,404,405. Mustafa Halil Efendi (Burdur Müftüsü), 119. Mustafa Hilmi Efendi (Ankara Mebusu). 232. Mustafa Nâtık Paşa (Divanıharp Reisi).
243. 260. Mustafa Sabri Bey, 243. 2601
Mustafa Suphi Efendi, 398.
MustafaTaki Efendi (Sivas Mebusu), 77,230.
Musul, 46, 61, 157. 392,393. – havalisi, 81.
Muvazenei Umumiye Kanunu, 374.
Muzaffer Bey (Genelkurmay İkinci Şu-be’den Kurmay Binbaşı), 396.
Müdafaai Hukuk Kadınlar Cemiyeti, 122.
Müdafaai Hukuk, 165, – Cemiyetleri, 149. 308, 309, 376. 380, 401, – Heyeti, 297. 402, – Heyeti Merkeziyesi, 217, 263, 264, 274, 352, – Teşkilatı, 165, -u Milliye, 36, 38, -u Milliye Cemiyeti, 32, 36, 37,400. ”
Müdafaai Milliye,” 150,155. 166.170.174, 298, – Cemiyetleri.. 148. – Encümeni. 149.-Teşkilatı. 221. Müderris. 204.
Müfid Bey (Kırşehir Mebusu), 28, 29. 30.
123, 153, 185, 186. 194. 195, 198,231. Müfreze. 88, 100. 101, 102, 106, 107, 158.
160, 161, 162, 163. 190, 191, 192, 196.
219, 227, 228. 232,235, 247, 249, 269, 298. 303, 358. 377. -ler, 240. 246.
290
Müftü* 204.
Mükellefiyeti Askeriye Kanunu. 337, 356. Mülki, 27. – haberleşme. 336, – hususlar. 32, – makamlar. 67. 69, 332. – merci. – memur, 30. 179. 289, – memurlar.
291.
91.98, 180. 365,401.402. – reisler, 309,
380, – rical, 204, – tedbirler, 163.
Mülkiye, 309. – memurları, 315. 394. Mümin, 199-
Mümtaz Bey (II nci Tümen Komuta.ii Vekili Yb.), 262.
Müslim Efendi (Muallim). 372.
Müslüman, 115, 116. 203, 239, 260, 383. -askerleri, 204, – ırklar. 117. – kanlan, 380, – köyleri, 325, -lar, 25, 73, 105, 117. 119, 199, 200, 201, 203. 204, 250, 260, 325, :lan« halifesi. 90, -lık. 199. – milleti. 380. – olmayan tebaa.’ 199, – olmayan unsurlardı, 47, 54. 58.61. – unsurlar. 47. Mütareke bkz. Mondros Mütarekesi. Mütareke hükümleri bkz. Mondros Mütarekesi hükümleri. Mütareke. 203.254.262,270,302,322,325, 387, – hükümleri, 305. -name, 255, 383.

CD

Müttefik, 258, -ler, 115, 116, 118,145,298. Müzakereler. 262.
Nad’ı bkz. Hacim Bey.
Nadir (Mustafa Kemal’in takma adı), 95-
Nadir Bey (İsparta Mebusu), 29.
Nahl Suresi, 198.
Nakdi iktidar, 382.
Nallıhan, 89. 101, 102, 162. 163,168. Namaz, 90. Namus, 44.
Nazım (müteahhit), 228,229,289. Nazım Bey (Tokat Mebusu), 103,149,232,414. Nazilli. 164, 226, 282. 355. 385, 405 Nebil Efendi (Afyonkarahisar Mebusu), 28. 230.
Necati Bey (Bursa Mebusu), 29. ‘ ‘ Necip Efendi (Mecidiye, Çiçekdağ) Bele-diye Reİsİ). 324. Nefer. 191-
Neşet Bey (Çankırı Mebusu). 28.
Niğde. 140.251.262. 367.
Nihat Paşa. 299. 301.
Nikah. 365.
Nizamî kuvvetler, 388.
Nizamname. 55, 56, 62. 327, 328, 330.
Noel (Növil), Edvvurd, 48, 49.
Noter, 315.
Nurettin Paş.a'(lzmİr Valisi). 195. Nurettin Paşa, 42. 44, 299. 301. 357. Nuri Bey (Bolu Mebusu). 149. Nuri Bey (Lahey Ataşemiliteri. Kaymakam). 273. Nuri Paşa, 273, 346, 397.
Obruk, 321. Odesa, 230. 272. Olmazı Hacı Nu’man, 321. Oltu (Oİti). 392.
Ordu. 42 . 49. 155. 164. 165. 166, 176, 193. 203. 204, 260, 272. 380, 382. 384, 385. 393. 397, 401, – komutanlığı, 314, -kumandanlığı. 351, – kuvveti, 64, – merkezleri. 194. – Müfettişliği. 32, 39, -gah, 268. 269.-lar, 117. 118, 126. 127,203, 387,388.
Orenburg İslam Hükümeti, 141.
Orman, 150, 174, -lar, 228, 405. Orta Anadolu, 219. Ortaçağ, 70, 202.
Osman Ağa (Giresun Müdafaai Hukuk He-yeti Merkeziyesi Reisi). 274
Osman Bey (L3ztstan Mebusu), 239. 240, 346, 347.
Osman Fevzi Efendi (Erzincan Mebusu), 186.
Osman Nuri (Özgen). 88.
Osman Nuri (Özpay) Bey (Bursa Mebusu), 213.
Osman Remzi Bey (Elazığ istinaf Savcısı, Ceza Dairesi Üyesi), 363.
Osman Rıfat Paşa, 142.
Osmaniye, 269, 270, 305.
Osmanlı, 51. 145, – askeri, 138, – camiası, 27. 47, 51, 79, – delege heyeti, 217, -Devleti, 53, 64,69, 70,74.79. 85. 385, -elemanları, 270, – hükümeti, 54, 250,-‘” kanunları, 70, -hlar, 25. 58, – memleketi, 51, 80, – memleketleri, 27. 39. 260, 292. – meziyetleri, 199. – milleti. 71. 88. 144, 145. 382, – Müslümanlığı. 239. – Rumları. 32, – saltanatı, 58. – tebaası. 31, – vatandaşı, 61, – vatanı, 202, – yargısı, 320, 329,363-Osmanlı Bankası, 315, 361. Otel, III.
Otomobil, 269, 376,-ler, 305.
Oy, 29. 30, 73. 77. 93. 97. 152, 153. 154.-
156, 241. 280, 391. -birliği, 243, 246, –
lama. 148,-lar. 57.
Ödemiş, 164,282. + Öğretmenler, 404. Y Ömer Aziz Bey, 300. Örfi idare, 199, 204. 229.381.
Padişah Altıncı Sultan Mehmet Han, 25
Padişah, 25, 35, 38, 41, 42, 48, 52, 62, 66, 73, 74. 75, 79, 90. 94, 105, 108. 117. 120. 121. 126, 127, 128, 136, 138. 155. : 201, 219, 228. 260,-kaymakamı. 74.
Pakt nasyonal bkz. Misakı Milli.
Para, 54, 87, 88, 118, 158, 165. 171., 183. 188. 200. 235. 260, 374, 387. 392./ 403, – meselesi, 166-
Paris Sulh Konferansı, 50. 51, 52, 65. 66,’ 84. 144, 176,217. 230, 234, 380. – kararları, 42.
Paris. 34. 36, 39.55. 85. 115, 217, 256. Parlamento, 144.
Paşa Yakub Ağa (Maraş Mebusu), 28. Payitaht. 25, 43,45, 58, 59, 60. 62, 63, 67,
83, 84, 105, 144.204,381. Pehlivan Kadri, 243, 260. Pencap, 202. Pendik, 87. Peygamber. 119.202 Pİcot. Georges, 84. Piyade efradı, 246. Polis, 59, 144,260,408. Politika, 64.78,381. Pontus, 32. 42 , – havalisi, 32. Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umumiyesi,
36.66.
Posta, 124, 150. 174, 179. 180, 319,,333,
-lar, 180, 252, 266. 305,.- paketi, 180. Postahane, 333, -ler, 179,180. Postane. 395, -ler. 67. Pozantı, 167, 192.250,256,268,289, 367. Prensipler, 73
Propaganda, 60, 123, 192, 340, 389, -cılar,
97, -lar. 58, 65, 89, 92. Protesto, 60. 65, 66, 69, 144, 166, 248,
392, 408.
Ragıb Bey (AmaNya Mebusu), 153. Ragıp Bey (Kütahya Mebusu), 186 Râif Efendi (Erzurum Kadısı, Şer’iye Dairesi Başkanı). 363. Rauf Bey. 99. Ravvlinson. 84.
Receb Bey (Antep Kuvayi Milliye Kuman-■ dam). 322. 323. 343. Reddi İlhak, 38, – Cemiyetleri, 37. Refet (Bele) Bey, 164,194,226,240,355,370. Refi Cevad (Ulunay) Bey, 243. 260. Refik Bey (Defteri HakanîEmini),260,296. Refik Bey (Konya Mebusu), 28. 150, 185. Refik Hatid (Karay) Bey, 243. 260, 296. Refik Şevket Bey (Saruhan Mebusu), 152,
153,154.156. Remzi Bey (İsparta Mebusu), 29. Remzi Efendi (Kayseri Mebusu), 28. Remzi Efendi, 131. Remzi Paşa (Ticaret Nazırı). 243, 260.
Resmi Gazete, 169.
Reşad Bey (Maliye Nazırı), 142, 243, 260. Reşit Paşa (Dahiliye Nazın), 142,243,260. . Reşit Paşa (Sivas Valisi), 99. Revlenson bkz. Rawlinson. Reymon, 85.
Rıza Bey (Kırşehir Mebusu). 29, 30. Rıza Efendi (Yozgat Mebusu), 28. Rıza Nur Bey (Hariciye ve Maarif Vekili, Sinop Mebusu, Dr.). 74, 177. 150, 180. 181. 208, 210. 211, 220, 221. 222, 223, 224.236, 237. 238, 242. 243, 244, 245. 247, 266, 267, 283, 286, 291, 292, 293, 294. 295, 296, 310, 315. 316, 317, 318. 319, 320, 321, 326, 328, 330, 331. 332, 333. 334. 335, 336, 337, 338, 339, 340, 350, 351. 353, 356, 358. 359, 360, 36i, 362. 364, 365, 371, 372, 373, 374, 399. 400. 402, 404,405.
Rıza Tevfik Bey (Doktbr), 260, 296.
Rifat Bey (Konya Mebusu), 28.
Rifat Bey (Tokat Mebusu), 281.’
Rifat Bey, 158.
Rize, 346, 347.
Roma, 285.
Ruhi Bey (Feke Kuvayi Milliye Kumanda-nı), 250. Rum Bey (Maarif), 142. Rum, 53,-59, 393, – eşkıyası, 42. -lar. 32.
61, 68, 366, 393, -larm hâkimiyeti. 32.
Rumeli, 47, 50, 55, 56, 126, 130, 264, 381.
Rus, 182. – Bolşevik 11. Ordusu, 390. – do-
nanması, 182, – ırkı, 258, – kuvvetleri,
193,-lar, 54,113, 182, 183, 271. – mille-
ti,.^, – Sovyetleri, 390, 392, – Sovyet ‘-, .„
delege heyeti,.392.
Rus Sovyet Cumhuriyeti. 113, 114, 345,
391,392. Rus Sovyet Hükümeti, 347, 360. Rusya Sovyet Cumhuriyeti, 344. Rusya. 54, 81, 82, 116. 257, 258. 272, 390. Rüşdi Bey (Adliye Nazm), 243,260. Rüşdü Bey (Kastamonu Mebusu), 28. Rüştü Bey (Üçüncü Fırka Kumandanı, Miralay), 215, 275, 308. . Rüştü Bey, 191, 196.
Sabit Efendi (Kayseri Mebusu), 28. Sabri Bey (Kastamonu Mebusu), 28. Sadaret. 33. 37, 51. – mevkii. 67. Sadık Bey (Kırşehir Mebusu), 29. 30-Sadık Bey. 33.
Sadık Efendi (Hürriyet ve itilaf Fırkası Re-isi), 260. 296.
Sadrazam, 32. 34. 35. 42 , 49. 50, 57. 60. 142,-lık. 51.
Safer Bey. 240.
Saffet Bey (Erkânıharp Reisi. Binbaşı). 109. Saffet Efendi, 260, 296. Safranbolu. 96. 162, 184, 192. Said Bey (Çankırı Mebusu), 28. Saim, 228.
Sait (SaTd) Molla, 32.142, 243, 260.
Sakarya Nehri, 196.
Salih Bey (Erzurum Mebusu), 213, 281
Salih Bey (Yaver), 91,305.
Salih Niyazi Baba (Eddaİ Hacıbektaşi Veli
Dergâhı Postnişini ve Türbedarı), 122. Salih Paşa (Bahriye Nazın), 55, 56, 57, 60,
– hükümeti, 203, – kabinesi. 66, 139 Salihli, 164, 179, 299, 282, – cephesi, 161. Saltanat Şûrası, 33. -Saltanat, 20, 25, 35, 36, 43, 45, 48, 57, 58,
62. 69. 70, 73. 79. 120. 126. 127, 138,
145. 381, – hukuku. 31. 68, – makamu 3.
47. 74, 89. 90. 93. 199, – merkezi. 26, 33.
40. 198.260. Samih Fethi Bey (Sivas Mebusu). 33S. Samsun, 32.51, 63. 179.219.230,263, 338. San Remo, 214, 230, – Antlaşması. 116. Sanayi. 54. 174.
Sansür. 65. 179, 180, 394, – kararnamesi, 180, – memurlan, 180, – memuru, 395, -merkezi, 180, – müfettişliği, 179.
Sapanca (Sabanca). 235,240, – Boğazı. 191.
Sarıkamış, 272. – harekâtı. 273.
Sanköy istasyonu, 163.
Sârim Bey (Avanos Tabibi), 30.
Sarinç, 321.
Saruhan. 154, 155.156, 282, 355, 408. 410.
Savaş, 54, 115, 343. 386. 387, 388.
Seçim, 29, 56, 112, 137. 144. 148, 149, 150. 151, 152. 174,185.186, 195,327, -bölgeleri, 388, 389. -ler, 30, 50, 52, 55. 58.61.70. 104, 173.-tarzı. 26.
Seçmek. 91,97.
Selahattİn Adil Bey (Miralay), 367.
Selanik, 60. 116.
Selçuk Türkleri, 127.203.
Sermaye emelleri. 383.
Sevr Antlaşması, 380.
Seyahat serbestisi. 339.
Seyyar jandarma, 389.
Seyyar müfrezeler. 246.
Sıddık Bey (Çorum Mebusu), 28.
Sıkıyönetim, 359.
Sınır, 47, 51, 68, 69, 78, 79. 80. 82. 83. 84, ■116; 135; 182, 209,214, 230, 255,290,’ 390, 393, -lar, 41. 167, 202, 219, 345, 392, – meselesi, 157, – ortaklığı, 271. Stnırdışı, 237.
Sırrı Bey (İzmit Mebusu), 106, 257 Sim Bey, 29.
Silah, 31. 54, 58. 64, 67. 85, 88, 92. 101,-105, S18, 123. 127, 163, 191, 219.229. 246, 260. 290. 297, 303, 337, 339, 356, 381, 388. 389, 391, 401, – kuvveti, 258, -landırma, 85, -lanma, 199, 200, -lar, 100, 117, 158, 161, 199, 202,- 203, 204, 235, 240. 250, 256, 366. 387, -Iı, 138, 192, 373, -Iı efrat, 165, -h Ermeni, 312. -lı isyan, 107, -lı kuvvet, 329, -Iı kuv-vetler. 165, -lı tarafsızlık, 54. – meselesi. 256. -sız, 42.
Silifke, 167, 367.
Sinop. 25.46, 78. 150, 179.278.’
Sis bkz. Kozan.
Sivas. 36, 37,39.48,49. 51, 59, 62.77. 84, 85, 99. 125, 140, 157, 167, 179, 219, 220, 223, 228, 249, 251, 267. 289, 318, 338, 363, 389, – Genel Kongresi, 53, -kıyamı. 273, – Kongresi. 36, 47, 49, 50. 56,168-
Sivastopol. 230.
Siverek. 252.
Siyaset, 32.44, 61,78, 113. 114, 156. 167. 176, 198,202,271,289.
Siyasi, 254, 298, – ahval, 158, – antlaşmalar, 169. – cemiyet, 165. – cevap, 80. -çember. 164, – değişiklikler, 217, – emeller, 81, – esaret, 69, – esaslar. 82, – faydalar, 255, – geçmiş, 116, – hayatım, 93, -hisler. 181, – ihtiraslar, 31, 52, – maceralar, 32, – maksatlar, 54, – memur, 331, -memurlar, 52, 84. – münasebet. 258, 345. 392. – müracaat. 80. – müzakere, 211. 255, 345, – olaylar, 31. – partiler. 52, 58, 61. – tarih. 204, – temas. 390. – temsilci, 64. – teşebbüs. 287, 346, – vaziyet, 176, 190,272. 334. – yön.287.
Sofya, 144.
Soğanlı, 287.
Soma. 282, 355, 380.
Sovyet, 113, 114, – Cumhuriyeti, 344, 345, 390, 392, – delegeleri. 345, – heyetleri, 345. – Hükümeti. 117, 347, 360, -ler, 114,398.
Sömürge. 85, 203.
Suat Bey, 158.
Subay, 118. 158′, 159, 163. 191, 247. 269, 289. 397, 413. -lar. 66. 68. 175. 203, 240, 273, 318. 360, 368. 371, 394, 414.
Subhi Bey (Konya Valisi), 236.
Suikast. 66.
Sulh Konferansı bkz. Paris Sulh Konferansı. Sulh Mü’temeri Kibri bkz. Paris Suih.Kon-
feransı. Sulhname. 292. Sultan Abdülhamit. 99. Sultan Osman. 126. Sultan, 116. 117, 144.204. Suriye. 79, 80, 8K 84, 85, 126.166. 168,
194, 231, 255, 256, 391. – halkı, 79, -liler.
80, 81. 197, – milleti, 80. – Sultanı, 197. Suruç (Sürüç), 192 Susurluk (Susığırlık), 166. Süleyman Sum Bey (Yozgat Mebusu), 28,
186. 278,279. Süleyman Şefik Paşa, 196, 243.260. Süleymaniye, 46. 157. Süreyya Bey, 29. Süvari. 246. Şaban Ağa. 260, 296. Şahin Efendi, 186. Şaki Mustafa, 289. Şakir Bey (Ankara Mebusu). 28. Şam, 202. Şar, 270, 367.
Şebinkarahisar (Karahisanşarki), 279.
Şefik Paşa (Harbiye Hazırı), 47,48. Şehir. 100, 107, 229, 250, 252, 374. 408, –
ler, 203. 290. Şehit, 89, İ06, 138, 158, 204. -ler, 204, -‘ lik,, 127.
Şemseddİn Bey, 305, 307.
Şemseddin Efendi (Ankara Mebusu), 28,29.
Şemsettin Bey (Binbaşı), 270, 302,322,323.
Şer’iye Encümeni, 123, 198.
Şerafeltin (Şerefüttin) Efendi (Mülazımı
Evvel. Üsteğmen), 263. Şeriat, 198.
Şerif Bey (Sinop Mebusu). 25, 26.46, 63,78. Şevket Bey (Kastamonu Adliye Müfettişi,
Başsavcı Yardımcısı), 363. Şevket Bey, 29.
Şevket Turgud Paşa (Harbiye Nazın), 34,39.
Şevki Efendi (Trabzon Kadısı. Şer’iye Da-iresi Üyesi). 363.
Şevki Paşa, 42.
Şeyh Hüseyin Bey, 372.
Şeyh Servet Efendi (Bursa Mebusu), 28, 123. 150, 168.
Şeyh Seyfi Efendi (Kütahya Mebusu), 28.
Şeyhülislamlık, 204.
Şile, 106.
Şimendifer, 68, 167,250, 273, 305, – hatla-rı, 67, -‘ulaşımı, 66. Şükrü Bey (Afyonkarahisar Mebusu), 248. Şükrü Bey (Bolu Mebusu), 88.
Taarruz, 26. 64, 67, 68. 88. 107, 165. 176, 184, 191, 193, 194, 199. 214. 219, 228, 230, 235. 240, 254, 256. 260. 262, 269, 270, 290. 298, 305, 312. 322. 380, 384, 386. 388, 392, 393.408, – hareketi. 214. -lar, 239.
Tabip, 365.
Tahir Ağa (İnzibat Üsteğmen), 358. Tahir Efendi (Çankın, Kângın Mebusu), 28. Tâhir Efendi (Eski Bursa Kadısı, Şer’iye
Dairesi Üyesi), 363. Talat Paşa, 346. Talebeler, 196. Tanrı, 74. Taraklı. 162, 163.
Tarih, 34, 36, 37, 38, 39,44. 204, 385.
Tarsus. 86, 270. 325.
Tayyar Bey (Posta ve Telgraf Müdürü), 124. Tayyar Pasa, 260, 296. Tecavüz, 31,32, 64,65.68,69, 85,88,116, 127, 135. 137. 144. 145, 163. 164, 166, 214, 248, 255, 260, 302, 381. 386, 388, -ler, 68, 81, 86. 345. – harekâtı. 393. Tehcir, 181,325,366. Tekelioğlu Sinan Bey, 262, 348. Telgraf. 32. 36. 37. 38, 39, 42 . 44, 45, 48, 49, 53, 57, 66, 68, 100, 101, 102. 104, 106, 107, 108, 109, III. 114, 115, 119, 123, 124, 136. 138, 150, 158, 162, 163, 168. 174. 175, 180, 185, 186, 19i, 192, 194, 195, 196, 212. 219, 229, 239, 250. 252, 262. 268. 298. 300, 304, 311. 312, 314, 319, 324, 333, 346, 347, 348, 349. 369, 375, 376, 377. 380, 393, 396, 397, 405, 407. 414. – haberleşmesi, 66, 67, haritaları, 66. – hatları, 66, 68,89, 317, -merkezleri, 66. 67, -çılar, 67, -hane, 48, 68, 88. 89, 100, 102, 163, 333, 380, -lar, 48,65,67. 103, 122, 146, 179, 219, 255, 387. 388, -name, 39,41, 44, 51.68, 100. 101, 107. 108. 129, 136. 141, 175, 195, 207, 259. 269, 294, 302, 305, 308. 309 325, 340, 348, 379. 399, 411. -nameler, 32.36,271,317,349,398
Temyiz Mahkemesi, 278,280,320,329,363.
Tesalya Müslümanları, 203.
Teşkilat, 32. 36. 39, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 58. 62, 63. 68, 69. 70, 72, 73, 74, 77, 123, 149. 152. 156, 163, 165, 196, 219, 221. 227. 235. 254. 285, 304, 309, 385, 389, -ı esasiye. 70, – nizamnamesi, 55.
Tevfik Bey (Alaiyeli Azakzade). 378.
Tevfik Fikret Bey (Konya Adliye Müfettişi, İstida Dairesi Üyesi), 363.
Tevfik Paşa kabinesi, 61.
Ticaret, 142. 150. 174,281,298.
Ticari. 179, – anılaşmalar, 169, – haberleş-me, 180.
Tiflis. 392.
Tokat (Tokao), 32. 103.149,219.232,267,
281.289, 386,414. Toplum siyaseti, 198. Toplumsal, 200. – esaslar. 258, – harikalar, 382.
Toprak bütünlüğü, 33. Toros, 51,234. Trablus, 127.
Trabzon, 63,84.88, 137.148,149,152, 172, 179, 214. 215, 2(9, 230, 238, 239, 263, 274, 275, 308, 334, 344, 363. 390, 393-
Trakya, 27, 42, 87. 193, 217, 218, 229, 230, 290, 384, 391, -lı vatandaşlarımız, 87, – Paşaeli Heyeti Merkeziyesi, 193
Tren, 120, 196, 270, 313, 341, 342.
Tuna, 202.
Tunah Hilmi Bey (Bolu mebusu), 193, 304 . Turanizm politikası, 78. • Tutuklama, 66,68, 181,204, 318, 325, 397 Tutuklu, 181,322.
Türk, 46,48, 115. 116, 157.234.345,391, arazisi. 391, – askeri, 106, – barışı, 116,
– çoğunluğu, 203. – halkı, 314, – hükümeti, 117, – karargâhları, 118, -ler, 58, 117, 118. 127.203, 204, 340, -lük, 157, – meselesi. 116, – milleti, 345. 382, – nakliyecileri, 111, – payitahtı, 204. – sınırlan.
– – subayı, 397, – topraklan, 117, – vatanperverler, 116.
116.
Türkçe, 144. 179, 180. 314. Türkistan, 258.
Türkiya Büyük Millet Meclisi, 344, 345 Türkiye Büyük Millet Meclisi,. 75, ll4,
255,325. • Türkiye Havas-Reuter (Royter), 33. Türkiye. 33, 64, 80, 81, 85. 113, 115, 116, 118, 182. 183,230,231,255,272, 314. 381, 382. 392, – bağımsızlığı, 391, -Hükümeti, 114.
117.
Ulaşım, 69. Ulema, 123. 198.219. Uludağ, 406. Ulukışla, 67, 270. Umumhane, 11İ. Umumi Harp, 54.
Umuru Şer’iye Encümeni. 112. 149. Ural, 202.
Uıfa, 61. 85, 86, 105. 166, 167, 192, 203,.
252,255,260. Usul-ü Mnhâkemat-ı Cezaîye Kanunu, 260. Uşak. 387.413.
Üç Sancak, 314. ‘ . Ültimatom. 228. 272. Üyeler. 29, 73. 76.
Van,179.
Vasfı Bey (58. Alay Kumandanı), 168.
Vasfı Bey müfrezesi, 191.
Vasfi Hoca, 260, 296.
Vatan. 32, 34. 35, 36.37, 38,41,43,44,45, 46, 54. 61, 69,72. 74. 75, 76. 84, 85, 87, 88. 93, 103, 105, 107, 128, 129. 137, 140, 144, 145, 155, 156, 168, 173, 175, 180. 188. 195. 196, 198, 199, 200. 202, 203, 235, 239. 260, 262, 301, 306. 390, -a hıyanet, 348. – haini, 311, – hainleri, 235, – hakları, 69, – hıyaneti, 381, -ı kur-tarma. 57. -ı mahvetmek. 249, -ı müda-faa. 164, -ımız, 55, 78. -tmızm sınırı. 46. -m kurtanlması, 199, -m kurtuluşu, 288, -ın menfaati, 42, -m müdafaası, 401. -ın saadeti, 53. -i hamiyet, 40,91. -i harekât, 199, -i hıyanet. 108, 296, -i hıyanetler, 234, -İ hissiyat, 91, -i hizmet, 39, 320. -i hizmetler, 377. -i menfaatlar, 40. 68. 97. 195. 381, -i vazife. 35, 63, 69, 352. -i, 165. – müdafaası. 44, 45. 212. – sının, 46. -sızlar, 204.
Vatandaş, 61. 157. -lar, 87, 235. -hk. 234; 243. 260.
Vatanperver. 43. 116, 212. -ane, 40, 125.
-ler, 167. -lik. 42. 124, – vazife, 260. Vaymar bkz. Weimar. Vehbi Bey, 185. Venizelos. 58, 60. Vergi. 228, 374, -ler, 150. Versay, 380. Vicdani kuvvet. 35. Vitel (İngiliz temsilcisi) bkz. Whithall.
Weimar, 56.
VVhithall (İngiliz temsilcisi). 06. WiUiums,PauUAmerikah muhabir). 115,169. VVİlson. 118,-Prensipleri, 115, 118.
Yabamıbad bkz. Kızılcahamam.
Yabancı. 59, 144. 234. – baskılar, 70, – baskısı. 67. 204. – devlet. 68. 80. 83, 86, -devtetler. 314. – esareti, 25,74. 128, – ga-zeteler. 390, – general. 43, – işgali, 56, 175. 270, – kanun, 69, – kayıtlar, 94,
68 kuvvetler! 25, 31. -lar, 35, 40, 52, 53, 58. 66. 78. 91, 165. 219, 235. 331. 339, -ların istilası. 201. – mahfiller, 60, – parası, 200, – tahakküm, 204, – tecavüzler,
– – unsurlar. 145.
69
Yahya Galip Bey (Ankara Valisi, Defter-dar), 177, 296, 310, 369, 375. Yahya Paşa, 243. Yakup Şevki Paşa, 35, 195. Yargı hakkı, 59. 199. Yargılama, 260, – hakkı, 70. Yasin Bey, 186.
Yaver Paşa (Harbiye Nazın), 43.
Yavuz Sultan Selim, 205.
Yemen. 202, – çölleri. 127.
Yenihan, 219, 228. 229, 249. 289.
Yenişehir, 406. 407.
Yeşil Bayrak müfrezesi, 377.
Yozgat, 28, 46. 186. 260. 278, 279. 355.
386, – isyanf, 394. Yunan. 87,203. – cephesi. 64. 385,386. 387, fırkası, 388, – istilası, 381, 382, – işgali, 61. 203, 217, 218, – kıtaları. 67. 290. -kuvvetleri, 164, 383. -hlar, 64, 65. 83,86. 87. 118. 164, 194, 217. 218, 230, 290. 383. 384. 386. 408, – neferleri, 383, – or-dusu, 67. 203, 380, 382, 384, 393, – payi-tahtı, 60. – saldırısı. 384. – uçakları. 381.

Yunanistan, 36,164, – İmparatorluğu, 381 Yunus Nadi (Abalıoğlu) Bey (İzmir Mebu-su), 150. Yun, 203. 204.
Yusuf Cemal Bey (Antalya İstinaf Savcısı. Ceza Dairesi Üyesi). 363.
Yusuf Kemal (Teııgİrşenk) Bey (Umuru İk-tisadiye Vekili. Kastamonu Mebusu). 157. 174, 182. 206, 209, 211,347.
Yusuf Ziya Bey (Bitlis Mebusu. Kastamo-nu Hukuk Reisi, Hukuk Dairesi Üyesi), 186. 363.
Zatı şahane. 90. Zekat, 200.
Zeki Bey (Gümüşhane Mebusu), 137. 332. Zeki Bey (Sivas’ta 3. Kolordu Erkânıharbiye Reisi), 249.

Zengezor (Zengisur), 272.
Zeyn gazetesi, 132.
Zeynel Abİdin (Konyalı), 243. 260.
Zile. 228, 289. 298, 303. 370. 386.
Ziraat, 142. 150, 174. – Bankası. 186,362,
– Mektebi, 67. Zivarik. 321
Zonguldak, 88, 99, 160, 229, 335, 386. Zulüm. 107. 127, 204, 235, 290. 314, 380, -ler, 25. 312. 348.

DOKUZUNCU CİLT

Abdullah Hilmi Bey (Trabzon istinaf Mahkemesi Reisi), 139.
Abüumıhman Bey (Afganistan Temsilcisi), 206, 208, 266.
Abdurrahman Lûmi Efendi (Ayıntap Mebusu), 140.
Abdülkadir Bey (Musul Vali vc Kumandanı), 200.
Accmİstan, 171.
Adalet, 133,262.391.
Adana, 132-134, 137, 143, 151, 152, 157, 194, 199, 270, 335, 339, 342, 352, – Heyeti İdaresi, 152.
Adapazarı, 99, 147. 149, 153, 243, 267.
Adapazarl ı lar, 152.
Adil Elendi (Kızılca Nahiyesi Müdürü), 220.
Adli, – evrak, 376, – mahkemeler. 102, -memurlar, 71.
Adliye, 77, 87, 152. 337, – encümeni, 36, -memurları, 344. 375, – Nizamnamesi, 77.
Adnan (Adıvar) Bey (Dahiliye Vekili, Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili, Maarif Vekili, İktisat Vekili, Dr.), 32, 36, 42-45, 69, 70, 72-76, 78-81, 83, 91-97, 102-105, 109-111, 116-122, 124, 126, 127, 130-132, 138-142, 160-165. 190, 194, 195. 197-200, 203, 209, 212-220, 230, 235. 237, 239, 247, 248. 250-253, 257, 271. 276, 280, 281, 285-288, 290, 291, 297, 299-302, 304, 306. 308, 310,
.. 312, 314-316, 319-321, 327, 330, 332, 337, 338, 341-346, 351, 354-358, 360, 363, 365. 367-370, 372, 373. 375, 377, 382, 384, 397, 398, 400-402, 404.
Af, 127,128, 141,180,210,217,247,248, 357, 400,-lar, 278.
Afgan, 207, – kavmi, 207, -h, 266. Afganistan, 206, 266. Afrika, 134.
Aiyonkiu-iihîsıır. 49,50,112. 150, 1X1), 183.
187, 190. 247, 248, 267. 337, 340, 341,
353, 383. 408, 412. Ağnum, 90.
Ahali,31.90,91,94, 96.99, 107, 116, 128, 133, 135, 136. 147, 148. 150-152, 171, 180, 193, 194, 203, 232. 241, 242, 245. 246, 265, 284, 295, 307, 361, 364, 369, 378-381, 390.
Ahitname, 348, 387, 392.
Ahmed, 331.
Ahmed Elendi (Eski Mudanya Müftüsü), 338.
Ahmet Ferit (Tek) Bey (Maliye Vekili, İstanbul Mebusu), 69, 73-76, 78-81, 83, 91-97, 102-105. 109-111, 116-122. 124, 126, 127, 130-132, 138, 140-142, 160-165, 190, 194, 195, 197-200, 203, 209, 212-220, 235, 237, 239, 247, 248, 250-253, 257, 271, 276, 281, 285-288, 290, 291, 297. 299-302, 304, 306, 308, 310, 312. 314, 316. 319-321, 327, 330, 332. 337, 338, 341-346. 351, 354-358, 360. 363, 365, 3Ğ7-370. 373, 375, 377, 382, 384, 397, 398, 400-402. 404.
Ahmet Muhtar Bey (Hariciye Vekili), 141, 142, 155. 156, 162-165. 190, 192, 194, 195, 197-200, 203, 206, 209, 212-220, 235, 237, 239, 247, 248, 250-253, 257, 280, 281, 285-288, 290, 291, 297, 299-302, 304, 306, 308, 310, 312, 314-316, 319-321, 327, 330, 332, 337, 338, 341-,346, 351. 354-358, 360. 363. 365, 367-369, 370, 372, 373. 375, 377, 382.384, 397, 398, 400-402, 404.

Alımcı! Nurcddin Bey (Banım Mebusu). IIX. Alımcı Bey (Fcrhan Paşazade ilamid
Bcy’in biraderi). 401. Alımcı Nafiz Bey (Canik Mebusu). 155,
182. 188. Ahzı asker. 279, – şubeleri, 108. Akanıl vergisi, 302. Akçadağ, 330. Akçakoyunlu, 243,244. Akçamescid köyü, 331. Akdağmadeni, 299, 384. Akdaııı. 173. 174. Akhisar cephesi, 29. Aksaray. 345. Akşehir, 136, 151. Alaca, 359.
Alaşehir. 98, 151, 188.
Ali Bey (Amasya Mebusu), 52.
Ali Bey (Şcmcr şeyhlerinden Meçhul
Bcy’in oğlu), 401. Ali. 331.
Ali Fual Elemli (Urla Mebusu). 319.
Ali Fual (Ccbcsoy) Paşa (Ban Cephesi Kumandanı. Ankara Mebusu), 48, 68, 84. 88,115, 147,322,347.
Ali Şükrü Bey (Trabzon Mebusu), 51.181.
Allah, 113, 134, 168, 246.
Almanlar, 29,38.
Almanya, 38. 214, 362.
Amanullah İlan (Afgan Emiri). 207.
Amasra, 146.
Amasya, 52 . 353, 359, 360.
Amele, 176.211,380, – 1er, 142.- sınıfı, 172.
Amerika, 28, – amelesi, 176, – hükümeti, 406.
Amerikalı muhabir, 406.
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiydi. 106, 289. 328. •
Anadolu. 3). 32, 66. 105, 133, 134, 167, 178, 209, 229, 272, 273, 277, 369, 390, 391,407,-hükümeti. 391.
Anapa. 284.
Anarşi, 348.
Ankara, 27,35,37,46,49-53,55,56,59-61, 63, 67, 68, 70, 79, 84, 86-89, 99. 106, 129, 139. 141, 144, 146, 147, 154, 158, 164, 166, 167, 184, 192, 195,201,202, 206. 216. 221, 223, 232, 233, 241, 247, 248. 253-255. 265, 266, 289, 292. 293, 295. 296. 298, 320, 322, 328, 335, 339, 340, 342, 343, 348, 352-354. 366. 368. 369, 385, 394-396, 403,405, 413. – Da-rüimuallimini. 121, – Sultanisi. 121. Ankelâl, 174.
Anlaşma. 282. 389. 392. 406. Antalya. 139, 182-185. 189,353. Antep, 140, 187, 232. 241, 243-246. – ahalisi. 193.
Anılaşma, 17i.221.245,347.390,407,-hır,325. Anzavur. 99. -Araba. 147. Arap, 284. Araş, 174.
Arazi Kanunnamesi. 380, 3S2.
Ardahan. 171.
Ardiye vergisi. 75.
Arif Bey, 149.
Artvin (Arıuvin). 175.
Asayiş, 71,106.180, 321, 327, 368, 371.
Asını Bey (Amasya Mebusu, Dr.), 52.
Asi. – gruplar, 99, -1er, 93, 99, 180. 188,
220. 243, 299. 384. Asker, 27, 28, 39, 40, 100. 150, 152, 175,
183, 267, 321, 335, -1er, 27, 29, 92, 96,
148, 149.
Askeri, 323, 387, 396. – Baytar Mektebi, 281, – Ceza Kanunu, 71, – efrat, 62, 80, -eleştiri, 184. – eşya, 82, 103, – hakikat, 113,-harekat. 27,71,98, 101. 166, 171. 181-183.-hizmet. 196, – hizmetler, 142, 219, – hususlar. 36, – icaplar, 98, – incele-me. 184. – İşler, 325, – kabiliyet, 149, -kanun, 278, – kısımlar, 147. – kıla. 50. 150, – kıtalar. 57. 135. 148, 149, 151, -kumandan, 106, – kuvvetler. 28, – manzara, 148, – mektepler. 281, 333, – memur, 371, – memurlar, 52, 57, 71. 279, 344, –
. mevcudiyet, 40, – sebepler, 341, – subaylar, 103, – tedbirler. 34, 39,51, 57, – teşkilat. 99, 137,185, 273,-Tıbbiye Mektebi, 281, – vaziyet, 50, 15i, 159, 172, 179, 364, – yürüyüş. 268, -ye, 92, 105, 152, 279, 307,-ye reisleri, 106, 107.
Askerlik, 112, 151, 185, 186,-200, 219, 279, – sanalı, 28, – şubesi, 108. 196.
Asya. 284. – âlemi, 207. – milletleri. 207.
Aşar. 90. 155. – vergisi. 194.
Âsir Bey (Alaşehir Kumandam). 49,98. 182.
Ata Bey (Niğde Mebusu). 52.
Alalay Bey (Kütahya Mebusu). 188.
Ateşkes. 173.
Av. ! 25,-alık. 125.-zabıtası. 125. Avrupa. 134,218. 222. 267. 405. 406. 408.
– devletleri. 229. 268. -lı delegeler. 277.
-lı istilacılar. 265. -hlar. 277. Aydın. 55, 70. 86. 87, 190. 227. 353. Ayııılap bkz. Aıılcp.
Azerbaycan. 28.40,56. I M. 172. 173. 192.
222. 266. 272. 283-285. 329, 347, 348,
387. 391. 392. – Hükümeti. 329. -lıkır,
40.392. ! Azeri, – kumandanlar. 174. – kuvvel, 173. –
ler. 173. 175.283. Aziziye, 203.
Bağımsız.’43. 45, 57. 71. 113. 181. 190, 215. 252, 253, 283. 291), 295, 318. 362. 368, 381.392.
Bağımsızlık. 27. 44, 54. 96. 112, 113. 134, 150. 167, 176,232,246. 278,”323. 328. 349. 389. 391. 392. – davası, 85.
Balla Molla Elendi (Eski Kastamonu Naibi). 354.
Bahri Bey (Yozgat Mebusu). 233.
Bahriye Nezareti. 16J.
Bakîi, 171. 176, 177, 272, 277. 284, 328, 329. 348, – Kongresi. 266, 272.
Balık, 125.
Balıkesir. 99.
Balıkhane. 125.
Balkan muharebeleri. 38.
Banka, 184.374.
Bardiz, 173.
Barış. 101, 207. 257. 325. 328. 348. 392, 401. – antlaşması. 221.244,245.347.407. ,
Balı. 133. 177, 179, 207, 328, 389, 39i, -âlemi. 28, – Anadolu, 99, – cephesi, 29, . 127, 151. 153, 154, 181, 182,243,268. 322, 340. 341, 347, – devletleri. 282, ‘ 283. – emperyalizmi, 389, – Hıristiyan âlemi, 283. – hükümetleri. 29. -Iılar. 282, 283. 348. – meselesi. 176, – milletleri, 29, 349. – Ordusu, 180.
Balum, 118. 159, 170. 171. 174-176. – Anılaşması. 171. – Cemiyeti İslâmiyesi. 69.
Beyazıt. 173. 174. 215. 353.
Behi.sııi, 330.
Bekir Bey (Mebus). 224.
Bekir Sami (Günsav) Bey (20. Kolordu Kumandam. 56. Fırka Kumandanı. Miralay). 68. 98. 99, 182. 185, 186. 188.
Bekir Sami (Kundıık) Bey (Hariciye Vekili). 101, 155.
Bekir Sıtkı Efendi (Bitlis İstinaf Reisi), 337.
Belçika, 29.
Belediye. 307. 363. – hisseleri. 302. – kanunu, 393. – memurları, 123. • reisleri, 60, • vergisi, 21!.
Belcnıedik, 335.
Uclil köyü. 94.
Besim (Kaslaııııııııı Mebusu), 383. Beyanname. 82. 123. 133. 245, 295. 322.
323, 340. 362. 363. 388. 389. 413. -ler.
303, 306. Beylerbeyi. 245. Beyrut. 300.
Bilecik. 43. 84, 147. 148. 186, 267, 338.
353. 369, 390, 408. Birecik, 244-246.
Bili is. 63. 66. 265. 320. 337. 348, 353.
Boduroğlıı Ahmed, 357.
Bolşevik. 159, 171, 173. 175, 177. 186. 268,408, – Cumhuriyeti, 172. 176, -düşmanı. 284,-hükümeti. 172, 175,-Hükümeti Cumhııriycsi. 179. -1er. 29, 38.. 56. 172. 176. 283. 284. 347. 348, -lik âlemi. 29. – nizamnamesi, 408. – orduları. 17(1. 179. 267, – prensipleri. 176. – Rusya, 282-284.
Bolsevizm. 172. 177.283.349.
Bolu. 179. 180. 233, 341. 353. 368, 400. 402. – Frengi Teşkilatı. 402. – hadisesi. 7fi.
Borçika. 175.
Borlu. 241.
Boru köyü, 331.
Boz köyü. 241.
Bozüyük. 53.
Breşti i tovsk, 171.
Bulgaristan. 38, 178. 392.
Bulgarlar. 38. 392.

®

Burdur, 178, 179,225,279,341. Burlu bkz. Borlu.
Bursu, 28,42,43,53,98,99, 147, 148, 151, 18ü. 182, 183, 187, 188, 195,337,343.
Büiçe, 32,210,216, 228, 229.
Büyük Millet Meclisi, 27, 31-34, 36, 37, 42, 44-47, 49, 51-56, 58-63, 66-70, 72-81,83, 85-87, 89-98, 101-107, 109-111, 114, 116-122, 124, 126-144, 146, 147, 150, 152, 154, 155, 157-166, 169, 170, 174, 187, 188, 190-195, 197-206, 209, 210, 212-226, 228, 230, 232-241, 247-258, 260-262, 264-266, 269-271, 273, 276, 278, 280. 285-291, 293-297, 299-302, 304, 306, 308-310, 312, 314-326, 328-330, 332-335, 337, 338, 340-346, 349, 351-361, 363-369, 372, 373, 377, 378, 382, 384-386, 393, 395, 397-405, 410-413.
Cafer Bey (Kuvayi Milliye Kumandanı), 89, 205.
Cami (Baykut) Bey (Dahiliye Vekili, İtalya’da
Türkiye Temsilcisi), 32,36,298,367. Camiler, 407.
Camk. 139, 155, 156, 182, 188, 317, 353. Cebelibereket, 199.
Celâl Bey (Konya’da Genç Mebusu), 224. Celal Bey (Yozgad hadisesi terlipçilerin-den), 203.
Cclâlcddin (Celâlcttİn) Arif Bey (Adliye Vekili, Erzurum Mebusu, Reisi Sani), 31. 32, 37, 42-47, 51-53, 59, 65, 69, 7(1, 72-76, 78-81, 83, 91-97, 102-105, 109-111, 116-122, 124. 126-132. 138-142, 147, 154, 160. 161, 163-165, 170, I9İ, 212, 230. 271, 276, 366, 385, 396. Cemal Bey (Jandarma Yzb.lığıııdan emekli), 340.
Cemal Paşa (Harbiye Nazırı), 266. Cemâl Bey (Gükbayrak Tabur Kumandanı), 343.
Cemil Bey (Kütahya Mebusu), 243. Cemil Cahit Bey (5. Fırka Kumandanı), 57. Cemiyet, 52, 97, 106, 150, 158, 177. 201,
202, 264, 273, 289,328, 362, 409. Cemiyeti İslamîyc milisleri, 175.
Cenabı Hakk, 35, 134, 193, 289. Cephane, 100, 112, 143, 245 . 279, 280,
347, 390-392. Ccrablus, 243, 244, 246, – köprüsü, 244. Ccvatl Bey (Bolu Mebusu), 233. Ceyhun, 289.
Ceza, – Kanunu, 286, – Riyaseti, 139. Cihat, 133,207. Coğrafi vaziyet, 325. Culga, 347.
Cuma oğlu Halid Bey, 331. Cumhuriyet, 29, 48, 101, 171.272. \
Çankırı, 368.
Çapanoğulları, 76, 247, 248, 400. Çapun-zâdclcr, 203. Çar, 172, – rejimi, 273. Çatok köyü, 331. Çay, 122.
Çclc, 186,-teşkilatı, 38. Çiçcrin (Sovyet Cumhuriyeti Hariciye Nazın), 171,347. Çiftlik, 360. Çine. 150. 151, 195. Çorak köyü, 360. Çoruh Nehri, 175.
Çorum. 64,121,180,182, 188,353,359.360. Çulla. 174. Çulka, 348. Çüriiksu, 175.
Dahili siyaset, 325.
Damga vergisi, 274, 275.
Darülmuallimat. 270.
Değirmen, 210, 211,241.
Delege, 171, 176, 178, 179, 192,277, 282,
329, 347. 348, 392. 396. – hcycli, 155. Demirci Mehmet Efe (Aydın, Menteşe ve
Havalisi Kuvayi Milliye Kumandanı),
86,87. 114, 166,411. Demirci, 241-243. Demiryolu, 32,305. Dcnikin (Dcniken), 284. ‘ Deniz, 125, 146, – hayvanları, 125. Denizli, 87, 150. 151, 166, 184, 185,267,
341, 353,-vuku», 86, 87. Dci’Miadct, 92, 105, – hükümeti, 96.
Dersim. 217. Deveci dağı, 360.
Dcvlcl. 82, 108. 125, 167, 172. 194, 204. 207. 229, 234. 236, 238, 260. 261, 267. 268, 280. 282, 323, 366, 371, 377,387, 390, 392, 405, 406, – gelirleri, 228, – hazinesi, 258. -in bağımsızlığı. 27, -1er, 268. – malları, 275.
Devleti Âliyci Osmaniye, 218.
Devrim, 272.
Din. 35, 90, 134, 207, 277. 358, -dur, 133, -daşlar, 133, 176,246.265.
Dini, – hizmetler, 35, – mücahede, 135, – müesseseler, 399, – sağlaml ık. 33, – tarih. 134.
Diplomatik, 390, – münııscbeilcr, 266.
Diramalı Rıza, 96.
Divanı Temyizi Askeri, 102.
Divanıharbı Örfi, 119, 195.
Divanıharp, 130, 185. 195.-1er, 71, 102.
Diyarbekir, 63,337,353, 383,401, – İstinaf Müddeiumumiliği, 344.
Doğan (Kozanoğlu) Bey (Kilikya Kuvayi Milliye Kumandanı), 339.
Doğu, 159, 175-177, 179, 222, 246, 267, 284, 349 , 364, 391; – âlemi, 29, 172, -cephesi, 166. 170, 171. 221, 245, 266, 329. 365,366,385, 396, – milletleri, 2X4, – ordumuz, 101, – vilayetleri, 31.
Düke köyü. 331.
Dölek baha. 245.
Dua, 168.
Dul, 130.
Durak Bey (Erzurum Mebusu), 170. Dünya, 29. 37. 112, 149, 387-389, – meselesi. 298.
Düşman, 27. 28. 38, 39, 50, 133, 137, 144, 147-151, 153. 172, 174, 178, 182-184, 193, 207. 241-246, 269, 272, 278. 284. 324. – istilası, 9(1, 249. 263, 286. – işgali, 262. – kıtaları. 49. – kuvvetleri, 28, 151, -lar, 30. 113. 134. 152, 176, 185,
242 387-289. – müfrezeleri, 147, – taarruzu, 44,99.
243,
Düyunu Umumiye İdaresi, 123, 124. Dtizce, 99. 177, 179, 1X8. 243, 400, – ahalisi. 180, – had’.sesi. 76.
Ecdat, 134.
Edib Efendi (Butum Mebusu). 118. Edirne, 138. 177. – Evkaf Müdüriveti. 138. Elhıl. 186.275,278,279.307. Eğilim, 273. ■ Ekrem Bey. 395,411,413. Elazığ (Elâziz). 60. 200. 353, 383. Elcczirc. 217, 244. 246. Elviyci SclAsc, 171,364. Emekçi. 273,
Emin Bey (Aydın Mebusu), 55. 70. Emin Bey {Erzincan Mebusu). 226. Emin Bey (Ergani Mebusu). 224. Emin Etendi (Konya Kadısı), 139,337. Emlak İdaresi. 398. Emlak ve arazi vergisi, 91. 350. Emperyalist. 101, 172,222,267, 277.-devletler. 323, – düşmanlar. 324. -ler, 272. Emperyalizm. 323, 328, 389. Encümen İntihap Nizamnamesi, 403. Enternasyonal, 179. Enver Bey (İzmir Mebusu), 214. Erccl, 199. Ercil, 157. Ereğli. 160. Erivan, 174. Erkek, 377. Erler, 143.
Ermeni, 173, 364,369, – ahali, 194,-Cumhuriyeti. 173, – davası, 349, -1er, 101, 159, 170, 171. 173, 175, 176, 232, 246, 283,285. 335, 341,347.348, – meselesi, 101,222.-taarruzları, 174.283.
Ermenistan, İli, 171. 172,222,347.
Erlıığrul (Akılağnıadeni Kaymakamı Tahîr Bey’in oğlu). 299, 384.
Erluğrul, 52. 84, 148, 341, – cephesi, 224. ■■ – Grubu. 147. 148, 150,267,-mıntıkası. 243.
Erzincan. 188.224.226,353.
Er/urum, 56, 89, 119. 156, 165, 168, 170. 171, 174, 177. 205. 254, 266, 316, 347. 353, 366, 385, 392. -lulnr, 176.
Esaret, 27, 133. 134. 168.
Esir, 57, 112, 149. 168, 242, 389.
Eskişehir, 48, 53, 68, 94, 127, 147-14′), 152, 185, 267, 270, 295, 317, 322. 34′.), 341, 344, 348, 351. 353, 356, 357. 3l>7-369. 372, 373, 375, 390, 397, 398, mi 402. 404.413.

J|l>
(D

Esnaf. 9(1. 123. – tezkereleri. 276.
Ethem Bey (Kuvayi Seyyare Kumandanı).
49.511, 150, 241.242,246.3X3. Evkafı muhıâun, ! İ6. F.vlekbaba. 245. Eyüp. 331.
Fabrika. 210.211.3(15. 343.
Fahrctlin Bey (12. Kolordu Kumandanı). 115.
Faik Elendi (Yozgatlı). 247.
Fnıiıı Bey (Eskişehir Mutasarrıfı). 270.
322. 340.390.413. Fehmi Bey bkz. Mustafa Fehmi (Gcrçckcr)
Bey fUmuıu Şer’iye Vekili. Buran Mebusu). Felsefi hakikal. 113. Feriı Bey (Çorum Mebusu). 1XX. Fcriı Bey (Maliye Vekili) bkz. Alımcı Ferit
(Tek) Bey.
Fcriı (Damal) Paşa (Sadrazam ve Hariciye Nazırı ve Harbiye Nazın Vekili). 66. 168. 399. – hiikümcli. «7. – kabinesi. 391.
Fetva. 99.
Fevzi Bey (Malatya Mebusu). 3X3.
Fevzi (Çakmak) Bey (Müdafaai Milliye Vekili), 31.32,36.42.44.45, 47,69. 70. 72-76. 78-81, 83. 91-94. 132. 139-142. 160-165. 190, 194, 195. 197. 198. 200. 203. 209. 212-220, 230. 235. 237. 239, 247, 248, 250-253, 257. 269, 278. 280, 281. 286, 287, 288. 290. 291. 297, 299-302. 304, 306. 308, 310, 312, 314, 316, 319. 320.330.384.
Fevzi Efendi [.Erzincan Mebusu), 224.
Feyyaz Bey (Kâtip, Yozgat Mebusu), 156.
Feyzi (Elâziz Mebusu), 383.
Fırat, 243, 244.
Firar. 33. 179, 196. 278-280, 2X6, 321,
353. Fransa, 362.
Fransız. 179, 232. 390 – harekeli. 244. -kuvvetleri, 243-245. -lar, 29. 133. 178. 179, 186, 193, 243-245, 335, 387. 389.. 391, 408. – lisanı, 73. – mandası, 245. 1
Fransızca, 56, 73.
Fuat Bey (Doktor), 171.
Fuat Paşa (Batı Cephesi Kumandam), 340.
Galip Paşa. 349. Gambot. 57. Gaz. 122.
Gazete. 406.-ler. 177.412.
Gaziler. 134.
Gediz (Gedüs). 242.
Gemiler. 175. 204. 256.
Gemlik. 338.
Gence. 173.
Gerede. 180.
Gerilla, 38, – savaşı, 46.
Gcms, 1(11, 173.
Geyve, 153. 341. – Boğazı, 153.
Giresun. 144. 146, 158.202. 204.255.256.
353. 395. Göç. 31. 34, 90. 152. Göçmenler. 335. Gökbayrak. 343. Göller. 125. Gördes (Gördiis), 241. Gûhisian, 330.
Gümrük, -ler. 122. – vergisi, 74. 82. Gümüşhane, 156. 189. 190.353. Güney Cephesi. 48. 411. Gürcilcr, 173. Gürcistan. III. 172.
Gürcü, – askeri. 175. -ler, 159, 170. 176. 364. – sınırları. 173.
Haber. 28.50,53. 137. 152, 171, 179, 180. 184, 204. 265, 277. 340, 348. 364. 369. 385. 391, 406. 408. -ler. 205, 283.
Haberleşme, 29. 69, 92, 144. 180. 198, 292, 362. 371.
Hacı Abdullah Efendi (Hindisian ahalisinden). 116.
Hacı Baba. 245.
Hacı Halil Beyzade Fcrid Elendi (Yozgatlı). 247.
Hacı Hayali Efendi (Urfa Mebusu), 244,246.
Hacı Karib Ağa (Mıılaiya Mebusu), 52.
Hacı Mehmed Efendi (Valide Sullan Kethüdası Kütübhâncsi’nin hafızı sanisi), 117.
İlacı oğlu Hasan Bey, 331.
Hacı Ömer Lütfi Elendi (Mersin Belediye Reisi). 157.
Hacı Süleyman Efendi (Nazilli Mebusu), 411.
Hacı Şükrü Bey. 349. Hacıkby, 360.
Hacim Muhittin (Çarıklı) Bey (Bursa Valisi. Karesi Mebusu). 42. 98, 188. 227, 243,343.
Haç, 133.
Hadi Değirmeni, 241.
Hafız İbrahim Elendi (isparin Mebusu), 52.
Hain, 324, -1er. 33.
Hâkim, 403.
Hâkimiyet. 176, 282, 323. 324, 335. Hakk. 34, 207. 267, 269. 1 Hakkâri, 353.
Hakkı Bchiç (Bnyîç) Bey (Dahiliye Vekili. Maliye Vekili). 32,36,42-45, 69, 70, 72-76,78-81,83.91-97, 102-105, 109-111, 118. 130. 131, 138, 390.
Hakkı Bey (Van Mebusu), İSO.
Hakkı Hami Bey (Sinop Mebusu), 383.
Hakkı Paşa (Niğde Mebusu. Mirliva), 52.
Halep, 165, 244.
Halife, 99. 324, 386-388.
Halil Belalı, 104.
Halil Bey. 331.
Halil Bin Mehmed Bey, 331.
Halil Binnizok Bey. 331.
Halil İbrahim Efendi (İzmiı Mebusu), 223.
Halil İbrahim Efendi (Eski Menteşe Mebusu. Milas Müftüsü), 86. 87.
Halil Paşa, 222, 266, 347,348.
Halk, 30. 34, 41, 127. 133, 135. 136, 149, 150, 152, 172. 177, 180, 210, 232, 273. 277, 295, 314, 323, 324, 326, 328, 349, 378-380, 383, 396, 407. – hükümeti, 41, -lar. 272. 298.
Halkçılık, 41, 176, – Programı, 323, 349.
Hamdi Bey (Amasya Mebusu), 52.
Hamdi Bey (Genç Mebusu). 187. ,
Hamdi Bey (Jandarma Taburu Kumandanı). 86, 87.
Haindi Namık Bey (İzmit Mebusu). 243.
Hamdullah Suphi Bey (Antalya Mebusu). 182. 183. 185. 1X6. 189.406.
Hanıid Bey (Fcrhan Paşazade), 401.
Mamid Bey (Trabzon Valisi), 144, 366.
Hapis, 363, -hane, 33, 321, 357.
Harbi sagir, 38, 39, 46.
Harbi Umumi. 90. 172, 229, 278.
Harbiye Kanının, 11.
Harbiye Nezareti, 161.
Harcırah Kanunu. 66.
I larckâı, 27,29.38.44,57, 58, 71,98. 101. 114. 127, 148. 154. 166, 171, 172, 174, 181 -183, 185, 186, 241. 244, 347, 364. -birliği. 267.
Harici, 324, – siyaset, 325.
Harp, 29.90, 127. 172,210, 277. 279.282, 285,321.325,362,411. cepheleri, 40, – hali, 31. – harekâtı, 57, 182, 183, 241,-mevkileri, 338, – vaziyeti, 147, – vergisi, 211.
l-lusım Fehmi Bey (İkinci Reis Vekili. Gümüşüne Mebusu). 156, 189. 199. 220. 234, 236, 238. 249, 258, 260-262. 278, 281. 313. 333. 334, 350. 359, 378, 393. 394, 399, 405.410,412.
Hasankale, 174.
Hasbi Efendi (Diyarbekir Vilayeti Katlısı). 337. Hastahanclcr, 103.
I laşim Bey (Çorum Mebusu), 64, 180. 182.
Haşim Beyzade Mehmed Bey (Malatya eşrafından). 217.
Uavvaoğlu Mehmed Bey. 331.
Haydar Bey (Kâtip). 156.
Haydar Bey (Konya Valisi). 47, 295.
Ilayreddin lîey (Kastamonu Merkez Müddeiumumi Muavini), 337.
Hayvan. 108.
Hazine memurları, 234.
Hazinei Maliye. 218.
Hazro, 265.
Hendek, 99, 179, 180.243.
Hcsâbî Bey (Konya Hukuk Mektebi Müderrisi), 139.
Heyeti Merkeziye. 106, 150. 157.
Heyeti Temsiliye, 64.
Heyeti Tcmyİziyc, 300.
Hezabun köyü, 331.
Hıristiyan, 207. – âlemi. 2S3, -tık, 349.
HısnımariKÎır. 330.
Hıyanet. 86, 240.
Hıyaneti Harbiye Kanunu, 279.
Hıyaneti Vataniye Kanunu, 71, 180, 240.
Hicaz, 305, – Demiryolu, 305.
Hilafet. 207,265,323, 324,386-389, – makamı, 54, – ordusu, 99.

42J
(D

Hilal. 133.
Hilâli Alımcı-. 103.
Hilmi Bey (Ankara Mebusu), 52.
Hindistan. 116. 134, 154, 207.
Hint. 284. -1İ. 154.
Hisıırkiiyü, 241.242.
Hizmetçi. 40. 46.
Hukuk. 31.52,97, 106, 134. 135, 144, 150, 225, 226. 234, 236, 238, 258-261, 273, 289. 300. 311, 321, 325, 380, 388. – işleri. 403. – Mektebi, 139, -i meseleler, 377.
Hulusi (Kurmay Yzb., Afyoııkarahisar Mebusu), 177, 183,340.
Hurşid Efendi (Sivas Heyeti Tcmyiziyc Üyesi) 354.
Hüclaalerin. 174.
Hüdavcııdigâr bkz. Bursa.
Hükümdar. 9(1.
Hükümet. 29, 31,32, 38-41,48, 60,63,66, 68.71,87,95,96, 98,99, 106, 107, 111, 114. 127, 133, 144, 151, 167, 168, 17(1-175, 177. 180, 188, 189, 192, 194, 195, 202. 206, 207, 222, 262, 266, 272, 274, 277. 279. 28(1, 282, 285-287. 292, 295, 307. 314. 320, 323-326,. 328, 329, 343, 348. 349, 361, 363, 378, 380, 386, 389, 391. 392. 399, 406, – gelirleri, 82, -1er, 229, – memurları, 34, – teşkilatı, 152.
Hür. 113.
Hürriyet ve İlilâl’çılar, 295. Hürriyet. 112, -perver, 207. Hürü Uşağı, 289. Hüseyin Abat, 359.
Hüseyin Avni Bey (Erzurum Mebusu), 170.
Hüseyin Kâzım Bey, 390.
Hüseyin Ragıp Bey (Osmanlı Talebe Müfettişi), 214.
Hüsnü Bey (Giresun Kaymakamı), 395.
Hüsrev (Gerede) Bey (Trabzon Mebusu), 179. 188. 189.
Hüsrev Sami Bey (Eskişehir Mebusu), 50.
Ilgın. 151.
lh.su. 360.
İrk. 245.
İslâhiye. 245.
İsparta, 52. 169, 341.353.

İbrahim Bey (Milli Dcmiralay Kumandanı,
İsparta Mebusu), 169. İbrahim Bey, 171.
İbrahim Süreyya Bey (Saruhan Mebusu), 156. İbrahim Şevki Elendi (Karamürsel Çuha ve
Şayak Fabrikası Kurucularından), 343. İcrai takibat, 331. İçel, 156.
İdam, 96, 130, 168, 196, 340, 376, 377,
– cezası, 279. İdare meclisleri, 320. İdarci Umumiycİ Vilâyal Kanunu, 47. İllet Hanım (Kızılca Nahiyesi Müdürü Adil
Efcndi’nin kızı), 220. İhanet, 221.
İhracat, 160. 213. 229, 274, – vergilen,
209, 228, 230. İhraç,’57..
İhsan Bey (Cebelibereket Mebusu), 406.
İhıiyar heyetleri, 124.
İhtiyat Binbaşı, 88.
İktidar, 307. 387, 390.
İktisadi, – münasebet, 325, – salahiyet, 326.
İktisat, 261,325, 370.
İlan, 172.
İlhak, 347, 330.
İlhıımi Bey (Eski İzmir Mebusu). 55,70,86.87. İlim, 90. İli.su, 360. İltica, 95. 249.
İltihak, 93, 389, 391,-lar, 224. İman, 27, 112, 113, 133,221. İnebolu, 201. İnegöl, 34, 148. İnek, 228.
İngiliz, 57,168,295,390, -ler. 32,56,57,66, 101, 112, 152, 154,’167, 168, 172-175, 178, 179. 207, 243. 283. 349, 387-391, 408, – kamuoyu, 348, – müfrezesi, 175, -müfrezeleri, 153, – umumi karargâhı, 348.
ingilizce, 167.
İngiltere, 167, 207, 222. 282.
İnkılap, 172, 186, 277, 283, 284, 328, 348,
349, 387. -lar, 40, 329. İnsani gayeler, 134. İntihap Kanunu, 287.
İntihabı Memurini Adliye Nizamnamesi, 77.
İ nzibal, 71,150, 180, 321. -i esaslar, 260, –
memurları, 123. İran, 56. 173. 174.
İrtibat, 43,59, 144, 151, 152.282,283,285. İrtica, 173. İsakca, 95.
İslam, 170, 176,207,265,392, – ahali, 147, 171, 241, – ahalisi, 133,284, – âlemi, 29, 133, 134, 282, 348, – dünyası, 386, -kuvveti, 392, -lar, 207, – memleketleri, 282, – milletleri, 207, 283.
İslami vakıflar, 140.
İslamiyet, 134, 172, 176,245,408.
İsmail Ali Sabri Efendi, 95.
İsmail Bey (Erzurum Mebusu), 156.
İsmail Fazıl Bey (Nafıa Vekili), 31, 32, 36, 42-45, 69, 70, 72-76. 78-81, 83, 91-97, 102-105, 109-111, 116-122, 124, 126, 127, 130-132, 138-142, 160-164, 190, 197-200, 203, 209, 212- 220, 230, 235, 237, 239, 247, 250-253, 257, 271, 276, 280, 281, 286, 287, 290, 291, 297, 299, 301, 302, 310, 314,-315, 320, 321, 330, 337, 342, 354, 363, 384.
194
İsmail Safa Bey (Mersin Mebusu), 132, 152.
İsmail Suphi Bey (Burdur Mebusu), 178, 179, 182, 225.
İsmet Bey (Çorum Mebusu), 188.
İsmet (İnönü) Bey (Erkânıharbiyci Umumiye Reisi), 31, 32, 36, 42-45, 47, 58, 69, 70, 72-76, 78-81, 83, 91-97, 102-105, 109-111, 116-122, 124, 126, 127, 130-132, 138, 140-142, 160-165, 190, 194, 197-200, 203, 209, 212-220, 230, 235, 237, 239, 247, 248, 250-253, 257, 269, 271, 276, 280, 281, 285-288, 290, 291, 297, 299-302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 319-321, 327, 330, 332, 337, 338, 341-346, 353-358, 363, 365. 367-370. 372, 373, 375, 377, 382, 384, 397, 398,400-402, 404,4li.
195
İsmet Hanım (Kızılca Nahiyesi Müdürü
Adil Efendi’nin eşi), 220. İstakoz, 125.
İstanbul, 48, 55, 64-66, 70, 84, 88, 92, 105, 168, 177-180, 183, 184.201,221, 298, 335, 376, 387, 389-391, 405-408, -lular, 183, – Hükümeti, 66, 96, 98, 99, 133, 168, 195, 277, 328, 386, – Meclisi. 66, 70.
İstanbul Harbiye Nezareti, 92. İstasyon, 147, 148, 244, 317,-lar, 175. İstida Dairesi Riyaseti, 139. İstihbarat, 216, 296, 335, 336, 356, 393,
405, 408, 409. İstiklal, 1! 3, 391, – mahkemeleri, 353. İstila,90,99, 170, 175,207, 249,262, 263,
286, -cılar, 265. İstilacı memleketler, 91. İstinaf Mahkemeleri, 77, 211, 403. İstiridye, 125.
İsyan, 99,130, 153, 173, 179,180,203,-lar,
98, 99. İşçi, 273.
İşgal, 27, 82,99, 101, 133, 134, 144, 147, 149, 170, 171, 174, 175, 178, 179, 182, 199, 207, 209, 228, 229, 241, 244. 245, 249, 262, 283, 337, 343, 364, 376, 377, 387, 405, – kuvvetleri, 82.
İtalya, 214. 298,367.
İtalyan, 184, -lar, 387.
İtilaF devletleri, 82, 172, 175, 179.
İttifak, 48,56, 178,285,347,387, 391, 392.
İttihatçılar, 295.
İzmir, 31,55, 61, 70, 86, 87, 98, 99, 214, –
cephesi, 29. İzmit, 28, 131, 147, 189, 223, 243, 246,
340, 383, – Körfezi, 152. İznik, 34, 223, 369.
İzzet Paşa, 48, 167, 348, 349,387, 389. 390.
Jandarma, 39, 106, 107, 127, 152, 315, 321,340, 355, -lar, 279.
Kabine, 47, 391. Kadı Remzi Efendi, 130. Kadın, 377. Kadışehir,360.
Kaclızadc Muhlis Efendi (Yozgatlı), 248. Kadir, 331.
Kadir oğulları (Taşlar aşiretinden), 104. Kadri Ahmet (Diyarbekir Mebusu), 383. Kadri Bey, 265. Kafkas, 284.

o

Kafkasya. 29. 56.68. 1 [ 1. 170. 172. 173. 392,-lılar. 283.
Kağızman. 364.
Kahve. 122.
Kalecik. 127.
Kamu mallan. 275.
Kamuoyu. 28, 53. 188.348.
Kandıra (Kandire). 152. 153.243.
Kanun. 65. 66. 8(1 91. 96. 102. 103. 108. 110, 122-125. ibs. 156. 161, 162. 172, 187. 196, 199, 209-213. 220. 225, 228-230. 234-239. 241, 249-252, 257-263, 274-276. 278-281. 286. 293. 296. 297. 299. 301-304. 306-310. 312- .118, 320, 323. 324. 333. 346, 350. 351. 353, 355. 358-363. 370, 375, 378. 381. 382. 384. 386. 388. 393. 399. 410. -lar. 63. 7t. 271. 325. 326. 338.
Kanuni. – hükümler. 39. – takihai. 86. 87. 331, 369.
Kanunname. 366.
Kanunu Esasi, 63. 64. 225, 226. 386. Kapitalist, 172. – düşmanlar, 324. Kapitalizm, 323, 328. Kaplanoğlu mahallesi, 240. Karakilisc, 174.
Kara Muslafazâde Eyüb Bey, 331. Karacaviran, 244.
Karadeniz, 149, 150. 177.279,285,408, 412,-Ordusu, 167.
Karalıisarı Sahip bkz. Al’yoııkaralıisar.
Karalıisarı Şarki, 353.
Karaisalı. 152, 157,335.
Karaköy, 199, – İstasyonu. 148.
Karamürsel, 57, 343, – Çuha ve Şayak Fabrikası. 343.
Kardeşler. 193.
Karesi, 227. 243.391.
Kars. 171,364.
Kasaba, 144,204.
Kastamonu, 53, 92. 1(16, 138, 337. 353.
354, 368, 383, 402 , – hapishanesi, 357. Kastor, 125.
Kâtibi Adü Kanunu, 303. 304. Kâtip Bey. 246. Katliam, 168. 171. Kavalık koyu.331.
Kaymakam. 41. Kayseri. 353. 407.
Kâzım Bey [Bilecik’le Kolordu Kumandanı. Miralay). 147, 149.
Kâzım Karabekir Paşa (15. Kolordu Kumandam. Doğu Cephesi Kumandanı). 221.349. 366, 396.
Keçi. 228.
Kelebek. 335.
Kemal Bey. 395.
Keııgrİ bkz. Çankırı.
Kcros (Kcrıts). 174. 175.
Kiline Ali Bey. 390.
Kırım, 347. – sahilleri. 268,
Kırınızı Ordu. 173.
Kırşehir, 67.81. 121,224.226,227,243.353. Kız. 22(1. 270.
Kızıl Ordu. 101. 173-176. 178. Kızılay. 103. Kızılca, 360. 220. Kızılda». 244. Kilikya. 339.
Kilikya ve Güney Cephesi Ordu Kumandanlığı. 47. Kilis, 244, 245. Kizirli Meıin köyü. 331. Koban Kazakları. 284. Kolej, 243.
Komünist. 272. 273, 284. 295. 322. 340, 348, – beyannamesi, 413, -1er. 222. – Nizamnamesi, 322. 413.
Komünizm. 273, – teşkilatı, 349.
Kongre. 68, 133. 150, 176. 177. 179. 266. 272.-1er. 177.
Konya, 33, 37, 46-48, 64. 116. 117. 119, 128. 129. 136. 139, 150-152. 189. 224. 248, 270. 279, 295. 335. 337. 353. 373, 383, 393, 407, – hapishanesi, 33. – vakası, 128.-valisi. 128.
Koyun. 228.
Kozan, 353.
Kömür havzası, 160, – madeni. 142. Köprü, 244. Köstence, 94.
Köy. 27,94, 108. 125,217. 24i. 279. 307. 326.331. 360. 369, 378-38L – halkı, 3(1. -ler, 99. 123. 196. 199, 211. 244.
Köylü. 186. 27.1. 328. Kula. 50. Kumpanya, 32. Kurtuluş. 54.99, 284. Kurultay. 277. Kuşadası, fil.
Kuvayi Milliye. 29. 39. 61, 86, 87. 89, 96, 106, 137. 166, 205. 24i, 244. 246. 254. 335. 339. 355. .169.
Kuvayi Nizamiye. 246.
Kuvayi Seyyare, 267,355,383,4li.
Kııvayİ Tcdİbiyc. 130. 288.
Kuzey cephesi, 99.
Kuzey Kafkasya. 172, 284, -lıkır. 28.1. Külrevîzâde Şeyh Abdülbâki Efendi. 265. Kültür. 273. Kiiri İsmail, 127.
Küiahya. 135. 139, 141, 150. 188, 241.
242, 24.1.264. 341.353. Kiilüphanc. 117.
Lel’lcnığlu Taşçı Todor. 240. Leb. – kuvvetleri, 179, -lılcr. 179. – taarruzu. 28.1.
Lehistan. 172. 175. 176. 179, 186. 267.
268, 347, .148. Lenin. .147.
Lcvazımalı Umumiye Dairesi, 288. Liman, 175. Londra. 408.
Lûll’i Bey (Malatya Mebusu), 383. Maaş. fil.
Madam Amıa Sabri, 95. Maden. 160. 224, 305. Mahalleler. 121.
Mahalli. .125. – hükümet. 286. – hükümetler. 63, 229, – büküme! reisleri. 60. – muhalif, 175.-salahiyet. 326.
Mahkeme, 196, 240. 258. .10(1. 376. 403, 41.1, -ler, 102, 139.211,260,261,353.
Mahkûm. 27. 96. 112, 119, 128, 186, 207, 240. 357,376, -lar, 196.321.
Mahmud Celâl (Bayar) Bey (İktisat Vekili, Saruhan Mebusu). 156, 162-164. 190. 194. 195, 197-199, 200. 203, 209, 212-220. 230. 235. 237, 239. 247. 248. 250, 251, 253-25S. 280. 285-288, 290. 291, 297, 299-302. .104. 306. 308, 310. 312. 314-316. 319-321. 327, 330. 332. 338. 341-346. 351. 360. .16.1. 365. 367-.170. 172. 373. 375. 377. 381. 382. 384. 390, .197. 398. 400-402. 404. Mahmut (Esal Bozkıın) Bey (İzmir Mebusu). 61.
Mahmut Bedri Bey (Malatyalı). 88. Mal. – memuru. 362. – sandığı, 160. – sandıkları. 97,28fi. Malatya. 143.217.331.383. Mali. 326. -senetler. 303. Maliye hazinesi. 305. – İdaresi .163. Malıncmuııı, 301. Malla, 168.
Maıııureıülâziz bkz. Elazığ.
Manda. 245.
Maraş. 194. 245.35.1.
Mardin. 45. 104. 165. 244.
Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti. 29h.
.116, 393, 408. 409. Malbuaı. 216. 296. .135. 336. 35fi. 393.
406. 407-409. Mazhar Bey (Aydın Mebusu. Dr.). 227.3fi7. Mazhar Mül’il Bey (Elaziz Valisi). 60. 200. Mazlum. 176. 177. – milletler. 172. Mebus. 40, 46. 53. 55, 64, 65. 68. 86. 1.12.
169. 186. 214. 225, 233. 243, 293, 294.
.117,319.334.340. .166,383.411,412, -lar,
63.66, 118, 148, 182. 223.287,-luk. 65. Mecİdözü. .160.
Medis, 27, 31-37. 42. 44-47. 49. 51-56, 58-
70.72-81,83.85-92.94-98. 101-107. 109.
II l. 114.116-122. 124.126-144,146,147.
150. 152, 154, 155. 157-166. 169-171.
174. 177. 178, 180. 181. 184, 185. 187.
188.190-195. 197-210.2 i 2-226.228.230.
232-241.246-258. 260-262.264-266.269.
270. 273. 276, 278, 280, 285-304, 306.
308-310.312,314-322. .124-326,328-330.
3.12-335, 337. .141, 342, 344-346. 349,
351 -354,356-361.363-370,372.373,375,
177, 378, 382-387, 389. 390. 392, 393.
195-406,410-413. Meclisi Vükela. 291. Meçhul Bey (Semer şeyhlerinden). 401. Medine, 28.

o

Mehmed Bin Hacı Külek, 331.
Mehmed Emin (Baku’daTürkiye İşlİrâkİyûn Komiicsi Hcycli Merkeziye Üyesi), 328.
Mehmed Niyazi Bey (Canik İstinaf Reisi), 139.
Mehmet Ali Münir Bey (Bcyrui İstinaf Mahkemesi Hukuk Dairesi eski Reisi Samsun Divaıııharbİ Örfi Müddeiumumisi), 300.
Mehmet Bey (Hazro eşrafından), 265.
Mehmet Şükrü Bey (Afyonkarahisar Mebusu), 154, 180, 187, 383, 393,412.
Mektebi Harbiye, 281.
Mektebi İdııdii Askeri, 281.
Mckıep, 121,-ler, 281,333.
Mektup, 101, 167, 171,192.222, 265,266, 328. 329, -lar, 73, 405.
Memduh Şevket Bey (Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti temsilcisi ve delegesi). III, 192,266,329.
McmciBcy (Erzincan Mebusu), 188.
Memleket, 27, 29, 31, 47, 56. 57, 77, 82, 90, 94-96, 99, 100, 123, 125, 133, 144, 150, 171, 172, 176-178. 181, 187, 203, 223, 228, 229, 246, 258, 260, 268, 275, 277, 283, 298, 316, 319, 324, 328, 347-349, 362, 371, 378, 387, 389, 391, 396, 399, 407-409, -ler. 91, 163, 170, 196, 209. 261.282, 361.
Mcmıuınc Hanını (Akdağmadcni Kaymakamı Tahir Bey’in esi), 299, 384.
Memur, 41. 57, 62, 80, 98, 103, 106, 107, 125, 133, 138, 140, 253, 262, 363, 371, 396. 406, -lar, 34, 40,44, 52, 57, 71, 77, 82, 96, 123, 124, 135, 136. 150, 162, 177, İSO. 211, 229, 234, 236, 238, 249, 258, 260, 261, 275, 279, 313, 344, 350. 375, 379. 381, 402, 412. -!uk, 121, – sı-nıfı, 41.
Memuriyet, 65, 138, 140.
Menteşe, 86, 87.
Mcrdcnck, 364.
Mersin, 132, 148, 151, 152. 157, 199. Meşrutiyet, 85, 140. Mezar, 133. Mısır, 134. Midye, 125.
Mihıünnisa Hanım (Akdağ Madeni Kaymakamı Tahir Bey’in kızı), 299, 384.
Milas, 86, 87. Milis, 175.
Militçi, 349, -vekilleri, 38.
Millet, 27, 29-38, 41. 42. 44-47, 49, 51-56, 58-70, 72-81, 83, 85- 87, 89-107, 109. 111-122, 124, 126-144, 146. 147, 150. 152, 154, 155. 157-167, 169, 170, 174, 176-178, 181, 183, 185, İ87, 188. 190-195, 197-210, 212-226, 228, 230, 232-241, 247-258, 260-262, 264-266. 269, 270, 273, 276. 278, 280, 283, 285-302,’ 304, 306, 308-310, 312, 314-324, 326, 328-330. 332-335. 337, 341, 342, 344-346, 349, 351-354, 356, 357-361, 363-370, 372, 373, 375, 377, 378, 382-388, 390-393.395.397-405,408,410-413, -in bağımsızlığı, 44, 113, -in parası, 66. -in vicdanı, 113, -ler, 207, 284, -lerarasi, 325, Meclisi, 55, 66, 177, 181, 271, 396. Milli, – alay, 264, – bağımsızlık, 324, – bayram, 85, – cephe, 99, – cepheler, 98, -emeller. 262, – hizmetler, 223. – hükümet, 167, 207, – inanç, 98, – irade, 167, -kuvvetler, 29,98, 173,244, – menfaallar, ! 62, – mevcudiyet, 207, – mücadele, 221,
– mücahede, 135, – müdafaa, 37, – müfrezeler, 99, – ordu, 206, – servet, 378, – sınır, 323, 391, – şûralar. 111,- tarih. 133, 134. – vazife, 362. – vazifeler, 15!.

Milli aşireti, 344. Milli Meclis, 159, 221. Mİlli Savunma Bakanlığı, 143. Milliyetperver, 176. Miıralyöz, 149.
Moskova, 101, 155, 171, 176, 178, 266,
282-285, 347, 348, Muallimler, 121.*/ Mudanya, 57,99, 338.’ Mudurnu, 180. Muğla, 150,353. Muhalif, 173, 238, 240, 242, 338. Muhiircbc, 27, 28, 38-40, 174, 179, 242.
244-246, 268, 269. 348,-1er, 148, 185. hatları, 99.

Mulıiddin Paşa (Mirliva), 368. Muhtaç vaki Harı hazinesi, 116. Muhtar Bey (Hariciye Vekili), bkz. Ahmet Muhtar Bey.
Murdcıık. 364.
Mustafa oğlu Eyüp, 331.
Muşlara Fehmi (Gcreeker) Bey (Umuru Şer’iye Vekili. Bıırs.ı Mebusu), 32. 43-45. 69. 7(1. 72-76. 78-8i. 83.91-97. 102-105, 109-111. 116-122. 124. 126, 127, 130-132, i:i8-l42. 160-165. 190, 194. 195, 197-200. 2(13. 209. 212-220. 230, 235, 237. 239. 247. 248. 250-253, 257. 271, 276. 281. 285-288. 290, 291. 297. 299-302. 304. 306. 308. 310, 312, 314-316. 319. 321. 327. 330. 332. 337, 338. 341-346. 351. 354-358, 360. 363, 365, 367-370. 372. 373. 375. 377, 382, 384, 397. 398. 400-402 404.
Mustafa Kemal Bey (Erluğrııl Mebusu), 52.
Muslaliı Lüll’i Azcr Bey (Siverek Mebusu). 40.
Mustafa Suphi Bey (Baku’da Türkiye İşli-râkiyûn Komitesi Hcycli Merkeziye Reisi), 328. 348. 349.
Musul, 200, 401.
Muş, 187, 190. 348.
Muvazcnci Umumiye. 316.
Muzaffer Bey [Yüzbaşı), 167.
Mübadele, i 67.
Mücahit, 133.
Müdafaai Hukuk. 107. 151. 157. 255,256. 279, – G’iııiycti. 52. 97. 150, 201, 202, 264, – Ccmiyellcri. 106, 158. 273. – Hcycli, 135.
Müdafaai Milliye. 40. 63. 73. 80, 96, 109, 152, 163. 183. 195. 197.267.280,281, 291, 308. 315. 339.341. 368, 385, – Vekâleti, 58. 107. 151. 164. 165, 181,278, 288, 353. 355, 375. 383.
Müfit Efendi (Kırşehir McbuMi).226,227,243.
Müfreze, 99. 175. 241, 244. 254,321, 355, -1er, 38,49. 50, 106. 107. 147, 153, 179, 242-244.
Müfti Elemli (Battım Mebusu). 118. Müftülük, 79.
Mükellefiyeti Askeriye Kanunu, 307.
Mülki, – idare. 152. – kabiliyet. 149, – memurlar. 52. 57. 106. 150, 162. 279. 344, 409, – memur reisleri, 107. – vaziyet, 151.
Mülkiye memuru. 106. 371.
Müsavat hükümeti. 173.
Müslim Ağa, 331.
Müslüman. 167, 193, 282, 324, – halklar, 273, – kardeşlerimiz, 134, – komünisller, 222. -lar. 133, 207. 283, 284, -lık. 34, -milletleri, 284.
MUtarcke. 82, 112. 278, 328, -name, 133.
Müteşebbis, 295.
Müttefik. 284.
Müzakere. 47.62,65, 80.98. 150, 155, 156, 178. 184. 186. 187, 189. 241. 262, 277-279, 293, 296. 348, 349, 359, 361, 366, 3X9. 392-394. -ler. 179, 283,j347, 412.
Nafiz Bey (Canik Mebusu) bkz. Ahmet Nafiz.
Nahcivan. 174. 176.266, 347. Naiın Efendi (İçel Mebusu), 156. Namuskâr. 96. ] Nazil’ Bey (Konya İstinaf Mahkemesi Reisi), 139. Nazilli, 150.411. Nazmi Bey. 114.
Necip Ağa (Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Ceyhan Hcycli İdaresi Üyesi). 289.
Necip Bey (Eriuğıul Mebusu), 224.
Neler, 168. 186. 268. 279.
Nehir, – hayvanları, 125, -1er. 125.
Neriman Ncrimanof (Azerbaycan Hükümeti Reisi), 222.
Niğde, 52. 353.
Nikâh. 95, 377.
Nilüfer Hanım (Akdağ Madeni Kaymakamı Tahir Beyin kızı). 299, 384. Nizami kuvvei. 164.
Nizamiye. 114.-kıtaları, 149,-kuvvetleri,99. Nizamname, 39, 77, 78, 125, 131, 189,
322, 340. 363, 378-380, 382, 402-404,
408,413. Nizip, 245. 246. Novosclim (NcvscIİm), 364. Nurclitn Paşa. 47, 48. Nuri Bey (Ankara Vali Vekili), 342, 352. Nuri Elcııd. (Denizlili), 166. Nuri oğlu Ali Bey, 331. Nuri Paşa. 173, 174.

CD

Nüsret Huy (Kaslamonu eski Merkez Müddeiumumisi). 337.
Nüzlıeı Mey (eski Hariciye memurlarından), 84.’
OUıı. 170. – Şûrası. 173. Onııtkiıı. 169.
Ordu. 27. 37. 50. 98. 99. 101. !)2. 113. 133. 135, 149. 167. 170. 171. 173. 175. 178. 179. İKİ. 183, 185-187. 206. 266. 278. 279. 287, 321. 324. 325. 364. 366. 375. 392. 396. 409, -lar. 172. 267.
268. 383. ■ teşkilatı. 37. 38, 46. Orhangazi, 84.
269.
Orman. 125. – İdaresi 381. -lar. 379. – Nizamnamesi. 378-380, 382. OrtııkOy.360.411.
Osman Ağa (.Giresun Müdafaai Hukuk Heyeti Merkeziyesi İlcisi). 144. 146. 158. 202, 204. 255, 256. 395.
Osman Asım [}ey (Antalya İstinaf Reisi), 139.
Osman Hey (Muş Mebusu). 187.
Osman oğlu Arif, 94.
Osman Zeki Hey (Eskişehir Jandarma Bölük Kumandanı Kıdemli Yüzbaşı). 127. Osman Zeki Hey (Kütahya İstinaf Reisi). 139. Osmaneli. 84.
Osmanlı. 32. 139. 214. 361. 373, 374. – askeri. 335. – bütçesi. 229. – Devletî. 229, -hükümeti, 168. 361, 392. -Iık, 33, 34. -memleketleri, 77. 82. 94. 95. 123, 125. 209. 228. 229. 258. 260, 261. 275,399. -tabiiyeti, 94. 95. – Türkleri. 207. – yargısı. 403.
Oy, 187, 189, 221, 226. 227. 324-326. 394, -birliği, 222. 397.-lar. 156.
Öğrelmcıı. 121. 271). Öküz, 228.
Ömer Efendi (Yozgatlı), 247. Örtülü ödenek. 118. Özgürlük. 232.
Padişah. 138.305.324,328,387. 388. 391. Palu (Palo). 224.
Para. 29,40.63-66. 70. 100. 105. 184,210, 229, 236, 238. 258. 260. 261, 272. 291. 305, 314. 347. 348. 350. 378, 390-392, 398, 408. – cezası. 123. 259, – cezalan, 234, -lar, 38.
Paris. 29, 408. Parti, 272. 295. Pasaport. 276. Patrikhane. 369. Payitaht. 183. 405. Pazarcık. 148. 245. 267. Pchlivanzade. 246. Perveri. 330.
Peygamber. 133. 134.207. Piyade. 149. 150. 164. 175.244. Polis. 152, – memurları. 12.1. Politika. 178. 283. Poro köyü. .131.
Posta, )98.251.371.408, – Telgraf İdaresi. 371.
– ve Telgraf Müdiriyeti Umumiycsi 371. Pozantı (Bozamı), 35, 115. 129. 133. 134.
151. 152. 157, 199.335, – Kongresi, 133. Propaganda. 56. 119.-283, 335. 349. 393.
408, 409. -utlar. 40. Protestolar. .147.
Kakım Beydendi (Miralay). 395. Rawliıısoıı. 168. Refahiye. 353.
Relet (Bele) Bey (Dahiliye Vekili). 285. 297, 299-302. 304. 306. 308. 310. 312, 314-316. 319-321. 327, 330. 332. 338, 341-346. 351. 354-358, 360, .167-370. 372. 373, .175, .177. 382.184. .197, .198. 400-402. 404.
Helik Bey (Konya Mebusu). 37. .19. 40.46. 180, 393.
Refik Şcvkci Bey (Saruhan Mebusu), 65.226. Reformlar. 273.
Remzi Bey (Ertuğrul Mımısarnl” Vekili). 84.
Ucsıni rapor. 177.
Rıza Bey (Kırşehir Mebusu). 67.
Rıza Nur Bey (Maarif Vekili. Dr.). 31, .12.
36, 42-45. 69. 70. 72-76. 78-81. 8.1, 91.
132. 139. 142. 285. .114. 320, 327. 332.
338, 341, 343-346, .151, 355-357. 360,
367-370, 372. 373, 375. 377. 382, 397.
398, 400-402. Rifat Efendi (Ankara Merkez Müftüsü.
Mebus), 79, 293. Romanya. 95. Ruhban müesseseleri. 399. Ruhi Bey. 87.
Rum. 144. 341. – gazeteleri. 177. -lar, 57.
58. 204. Rumeli. 106.289.
Rus. .189. – Bolşevik Cumhuriyeti, 175. -Bolşevik hükümeti, 174, – Bolşevik ordusu. 179. – Hükümeti Cumhuriyesi, 389. -Kızıl Fırkası. 17.1. – kuvvetleri. 178, -lar, 29. 172, 282, 285, 347. .149. 387. 392. -milletleri. .149, – Sovyet Cumhuriyeti. 101. – Sovyet hükümeti. 171.
Rusça. 56.
Rusya. 134. 172, 272, 273. 282. 283, 348, .190-392.398, – Cumhuriyeti. 272. – Sovyet idaresi. 391.
Rüsuım İstilılâkiyc Kararnamesi. 122.
Rü.şılü Bey (Trabzon Vali Vekili ve 3. Fırka Kumandanı), 144. 145.
Rüştü Askeri, 281.
Rüştü Bey (Kastamonu Mebusu), 53.
Sabri Bey (Antep Mutasarrıfı], 232. Sncur, – nehri. 245. – suyu. 244. Sâdık Efendi (Kırşehir Mebusu). 81. Sadiııin Bey (Karaisalı Kaymakamı). 157. Sala Bey (Büyük Millet Meclisi üyelerin-den), 157.
Saffcl Bey (Eski Merkez Kumandanı. Yarbay), 201. Sait Bey (Kütahya Mutasarrıfı). 115. Salih Efendi (Siirt Mebusu). .183. Salih Elendi (Erzurum Mebusu). 177, 392. Salih Hacıoğlu. 295. Salih Paşa. 387. 390. Salihli. 241.
Salime Hanını (Kızılca Nahiyesi Müdürü
Adil Efendinin validesi). 220. Salının*. 125.
Sallanal, 323. 324. 386-389. – makamı. 54. Samsun.57.58, 105, 195.300.319. Samur, 125. Sancak. .119. Sansar, 125.
Sansür, 198.- merkezleri, 7.1. Saray (Venıy). 360. Sarıkamış, 171. Saruhan. 65, 156.226. Savaş. 46. 232.
Savcılık. 71. 1.19.
Seçim. 63, 156. 191. 225. 289. 324. 326. –
devresi, 65. -ler. 155. Seçmenler. 64.
Seferberlik. 90. 99. 278, – İlanı. 57. Selâhattin Bey (3. Kolordu Kumandam).
57. 246. Sermaye. .103. Sevr Anılaşması. .190. Seyli.41l.
Scyitl oğlu Siııo. 331.
Seyyar Jandarma Kanunu, 315. .155.
Sl’oraı (Koni. İtalya Hariciye Vekili). 298.
Sıhhi eşya. 103.
Sıhhiye encümeni. 36.
Sınai, 210.211.
Sındırgı. 243.
Sınır. 162. 17.1-176.32.1. 371.389-391.
-lar. 170. 171. 283, 284. Sıraköy, 157.
Sırrı Bey (Ankara Mebusu), 27.
Sim Bey (İzmit Mebusu). 28, 131. 189,
246. 340. 383. Sicilli Nüfus Kamımı, 313, .114. Siin. 252. 318. 383.
Silah. 29.39.40. MM). 112. 127, 143, 146.
150. 151. 163. 183. 196, 241, 269. 276.
279. 284. 305, 315. 321. 375. .190-392,
-landırma. 96. -lar, 174, 279. 280. 315.
347. -lı kuvvetler. 107. 364. -sız efrat. 40. Şililice, 151,35.1. Simav. 241. 243. -Iılıır, 242. Sincap, 125. Sinop. 20],.168. 383.
Sivas. 6.1. 139. 254. 266, 279. 300, 337. 347. 353. 354, 407.
Siverek. 40.319,331.
Siyaset. 32. 171.176.277.295.325.391.401.
Siyasi. 32.1. .187. 389. 390. 406. – ilkeler. .124. – irtibat. 282. – mevcudiyet, 207. -münasebetler. 29,282. – pazarlıklar, 348. – sebepler, 173, 175. 341. – sistem. 295, -tesirler, 278, – vaziyet. 159. -yat, 295.
Soğanlı. 171.
.Sosyalistlik, 172.
Sosyoloji. 295.
Sovyet. 101, 328, 391. – Cumhuriyeti, 29. 48. 171,-ler, 178, – sisicmi, 273.

o

0)

Sıraiejİ, 184.
Subay. 38, 39, yy, 166. 168, 333. – aileleri, 41), 46. – buluğu, 39, – hcycli. 44, -lar. 38. 40, 51. 62. 80, 96. 103, 108. 112. 113, 143, 148. 1X0, 181. 185.206, 108. 266. 268, 269, 281, 290,375. 396.
Suboğuzı, 245.
Suikast, 167,369. 389.
Sulhname.303,311.
Sultan, 386. 387.
Suriye, 28, 245.
Süleyman Bey (Binbaşı. Hanibcyzadc), 331.
Süleyman Bey (Canik Mebusu), 156.
Süleyman Nccali Bey (Erzurum Mebusu), 170.
Süleyman Sami Bey. 272, 328.
Sülüklü köyü, 331.
Sürgü, 330.
Sürgün, 141,247. 248.
Süvari, 147. 164, 174, 175.244.
Şahin Etendi (Anlcp Mebusu). 245. Şahlahtı, 101, 174, 347. Şefik Avnİ Bey (15. Fırka Kumandanı). 57. Şefik Bey (57. Fırka Kumandanı. Miralay),
114, 184, 185,411. Şchadei, 134.
Şehir, 182, 243-245, 307, 362, 408. -1er. 210, 21!.
Şehit, 99. 133, 220, 299, 384. -lik, 62, 80.
Şekavet, 126.
Şcmanclol köyü. 331.
Şcmcr şeyhleri, 401.
Şer’iye encümeni, 36.
Şeref, 113. 134.
Şerif Mcmıtof Bey, 340,413.
ŞcvkcıBcy (Başmüddeiumum: Muavini). 300.
Şeyh Birim köyü, 331.
Şeyh Hasan köyü, 217.
Şeyh Muştulu nahiyesi, 360.
Şile, 243.
Şimendifer, 103, 151. 152.244,317.347,
-ler, 174, 284. Şirketler, 362.
Şûra, 305, – Hükümeti, 266, -yı devlcl, 377,
-yı Devlet Reisi, 102, -yı Saltanat, 221. Şuşa, 173, 174. Şükri Elendi, 247.
Şükrü Bey (Afyoııkanıhisar Mebusu) bkz.
Mehmet Şükrü Bey. Şükrü Elendi (Namı un Hir.-ağı Müdürü). !57.
Taarruz. 37. 44. 4′,\ fv. W. 99. 112. 134.
170. 171. 173. 174. 176. 179, 193.242.
244, 268. 283. 344. 34\’. 364, -lar. 29.
53, 177.243.245. Tahir Bey (Akdağmadcni Kaymakamı),
299, 384.
Titnirc Hanım (Akdağmadcni Kaymakamı
Tahir Bey’in kızı), 299. 3^4. Tahsili Emval Nizamnamesi. .163. Talebe, 214, 281.333. Tarakapnis. 125. | Tarih, 28.99. 158. 18ı. 241 Tarsus, 151. 152. 157. 199. Tuşlar aşireti. 104.
Tecavüz. 99. 112. 133. 175. 176. 185.344. 347,379.390 -ler. IIW. .124. 349, 364.
Tehcir. 90. 91. J68. 195.
Tekalifi Fevkalade Kanunu, 313. 314.
Teke, 125.317.
Tclahmcr. 244.
Telefon, 53, 198, 251, .171.
Telgraf, 33. 50. 53. 61. 68. 84. 114. 128. 129. 144. 145. 179. isn. 198, 204. 221-223, 232. 251. 264. 27 i. 371, 389. 396, 397, 408. 409. 411. -hane. 53, 87. -lar. 100,-name. 60.64.8.-. 86. 93. 119. 194. 246. 255. 266. 319. :<-]. 385 -nameler. 243. 366.
Telsiz telgraf. 179.
Temettü vergisi. 91.210. ,*_=İ0.
Tcmo oğlu Derviş. 331.
TcmyıK, – Heyeti, 139, – Mahkemesi, 77, 102,211.4113.
Teslim (Şc\h Hüsnü ki-yund-;n). 217.
Teşkilat. 37-39. 46. 57. 9″. 131, 137. 152. 153. 185. 253. 27?. :S4. 323, 328, 329. 339 348, 349 35′:. ;N’>, 388, 402, 409.
Teşkilatı Esa.sive. 65. ■ Kanunu, 323.
Tcvl’ik Abııcl Bey (P i :ınn’du4l. Fırka Kumandanı). 35.
Tevfik Fikret Bey .l-‘cıya \dliye Müfettişi), 33″.
Tevfik Paşa. 48.
Tcvlik Riişii’ Bev :0.

Tcvfikizadc Tevfik Elendi (Yozgadlı), 141. Ticaret, 229, 373, 374, – vergisi, 361, 362. Ticari, – eşya, 75,82, – meseleler, 377, – poliçe, 303, – şirketler, 362. Tilki, 125.
Timurcu bkz. Demirci. Tokat, 279, 353, 359. Topçu, 149, 164.
Toplumsal, 323, – inkılap, 349, – meseleler, 324.
Trabzon. 51,56, 138, 139, 144, 145, 179, 188, 189, 348, 353. 366. 395, 407, – Evkaf Müdüriyeti, 138,-lular, 176.
Trakya, 178,-lılar, 178.
Tren, 68, 129, 148, 171, -1er, 174, 175.
Turan Ağa (İzolu Aşiret Reisi), 33!.
Tul, 330.
Tutuklu, 168, 240, 349, 369, 376, -lar, 321. Tuz. 123,-la, 123. Tuzlu, 173.
Tüccar, 90. 123, 228, 229. 304, 361. 362,
-lar, 82, 362, – vergileri, 363. Tüfek, 143.
Tüketim vergisi, 236,238, 258-261. Tümen, 71.
Türk, 167,335, – halkı, 298, -1er, 283, – memleketleri, 282, – milleti, 284, – muhiti, 33. Türk Ticaret Bankası, 373, 374. Türkçe, 56, 73, 179.
Türkiye, 32, 40, 98, 171, 167, 207, 221, 268, 273, 277, 282,283.325.329,367, -Halk Hükümeti, 324, – hükümeti, 266, -ordusu, 392.
Türkiye (Türkiya) Büyük Millet Meclisi, 35, 206-208, 266, 292, 298, 323, 324, 329, 343, 344,356. 357, 369, 370, 373, 375, 383, 392, 395,400,413.
Türkiye İştirfıkiyûn Komitesi, 328.
Türkiye İştirfıkiyûn Tcşkilalı, 328, 329.
Türkiye Komünist Merkezi Umumisi, 348…
Türkiye Komünist Partisi, 272, 295.
Tüzül suyu, 244.
Ulvi gayeler. 134.
Umumi Harp, 207.
Urla. 244, 246,319,331.
Usulü Muhasabe Kanunu, 291, 367.
Uşak. 49,50, 149, 150, 243, 267.
Üçüncü Enternasyonal, 272, 348. Ülke, 298. Ümmet. 133, 176. Ürgüp. 240. Üslüdar. 153.
Üye. 337, -ler. 79. 224,225,287.294. 324-326, 334, 363. 397, 405.
Vakıf daimleri. 140.
Valide Sultan Kclhi-dfısı Kütübhfıncsi, 117. Van,180. 265 348, 353. Vapur, 408, -I ır. 82 Vurangcl bkz. Vraugcl. Vasvudis, 125.
Vatan, 29, 38. 133, 168, 221, 232, 240, 246,264,265 267.278.411,4(3, -a ihanet, 221. -ın kuııuluşu, 54, – müdafaası, 39.60, 106. 169. -sızlar, 221.
Vatani, – aciliyclte\ 291. – bağlılık, 98, – hı-yunet. 71, – hıyanetler, 86. – hizmetler. 68, 96. 205, 289, 299. 338, – mecburiyet, 268, – menfaatini-, 162, – mücahede, 135. – mücahcdclcr. 62. 80, – vazife, 39, 362.
Vatanperver, 44. 114. 135, 158,202, 265, -anc. 33 -lik, 133, 144, 146.
Vehbi Bey (Karesi Mebusu), 391.
Vehbi Bey (Mamurctülaziz Ahzı Asker Reisi, MirUay). 200.
Vehbi Efendi (İkinci Reis Vekili), 210,294. 299, 317, 318. 323. 383, 384, 392.
Vehbi Efendi (Konya Mebusu), 189.
Vergi, 74,75/82. 122, 123, 125, 160, 194,
. 209-21′, 229. 236. 238, 258-261, 274, 275, 302, 350. 358. 361, 362, -1er, 90, 91.228.230. 276,363.
Vilayet, i99.
Viranşchİ 344.
Vraııgcl. 283. 284. 347.
Wcy(Bhbuşı). 167.
Yabancı. 228. 273, 275. 392, – çıkarması, 57, – eşya. 82. -lar, 408, – memleketler, 56, 163,209.229,399.
Yalova, 84.
Yargı, 211.
Yasin Bey (Antep Mebusu), 154,187,243,246. Yasin Bey 1,0’lu Mebusu). 170.

Yayın. 177. Yemin. 221. Yengeç. 125. Yeni Dt’tuya. 407. Ycnihan, 9’J. Ycniköy, 369.
Yenişehir. 34. 147. İ4S. – Ovası. İ47.
Yeşil Ordu. 349.
Yetimler. 130. i
Yozgat. 141. 156. 203.’ 233. 247. 24S. 288, 353. 359. 360.41)0.: hadisesi. 76. – isyanı, 130. ;
Yunan. 29,241. – cephesi. 48. 99.- gemileri, yy. 204, 256, – harekâtı. 114. – işgali. 1X3. – kıtaları, 241, 268. – kuvvetleri, 98. 242. -hlar. 29. 34. 53, 57, 99. 152, 153. I7S, 179, 1X3. 241-243, 26X. 269. – orduları. 38. – ordusu. 50, 98. 99. – taarruzu. 37. 98. 99. 179, 268. 349.
Yurt. 27. 286.
Yusuf Kemal (Tcngirşcnk) Bey. 155. 348.
Zahılui Saydİye Nizamnamesi. 125.
Zabıtnameler. 51.
Zalim. 134.
Zcngisar Şûrası, 173.
Zilini Rey (Sinop Mıılusaml’ı), 201.
Zile. 99. 361).
Ziraat. 203. 325. 379, -yılar. 362. Ziraat Bankası. 251. 271, 380. 381. Zonguldak. 142. 160. 204.256.317. Zulüm. 134. 172. 176.-ler. 207. 347. Zül fi Bey. 331. ZülII oğlu Mehmed. 331. Züllikâroğlu Kadir, 331. ZUrulu. 125.

o

Mustafa Kemal Paşa (Devamla): Ve ilk yaptığı şey, milli ve vatani vazifesiyle meşgul olan bir arkadaşı yerinden oynatmak ve yerine geçmek olmuştur.
Dolayısıyla kendileri aslında fena bir adamdır demek istemiyorum, ancak bu zih-niyetlerle içimize geldiği için bazı vaziyetimizi bu suretle görmektedir. Dolayısıyla aynı suretle muhakeme etmekte beraber olamayız.
Salahattin B. (Mersin); [.. J Evet, ben İngiliz Sefareti’ııin hazırladığı bir torpido çekerle Samsun’a geldim. Beni gönderen. Harbiye Nezareti’hde isimlerini söylemek istemediğim yüksek zevattır. Beni bit yüksek maksatların husulünün temini için, o zaman hükümetle Anadolu arasında mevcut olan uçurumu iyileştirmek için ve müsait ve ılımlı bir vaziyette milli meselenin halli için göndermişlerdir. […]
Mustafa Kemal Paşa: Görüşlerinizi ihtiva eden raporunuz mevcuttur.

leventagaoglu
leventagaogluhttps://www.agaoglulevent.com
Düşünür, Araştırmacı Yazar, Şair. 1983 yılından buyana ihracat profesyoneli olarak çalışan Levent Ağaoğlu, 1997-2001 yılları arasında Hong Kong’da yaşadı; yaklaşan Büyük Asya Yüzyılı’nın ayak seslerini duydu hep. İsmail Gaspıralı’nın “Dil’de, Fikir’de; İş’te Birlik” idealinin peşinde koşarak Türk Evi, Düşünce ve İş Ocağı kitap serileri üzerinde çalışıyor; mütefekkir ve müteşebbis gözlem ve birikimlerini yazıya geçiriyor.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz


TWITTER

Son Eklenenler