Ana SayfaLiderlikLider’lerAtatürk'ün Bütün Eserleri Cilt 12.13: İNDEKS

Atatürk’ün Bütün Eserleri Cilt 12.13: İNDEKS

ONİKİNCİ CİLT

Abdülaziz Bey (Ergani Madeni Mutasarrıfı), 89.
AbdUlgani Bey (Siverek Mebusu), 66, 326. Abdülhak Tevfik Efendi (Dersim Mebusu). 66.
Abdülmecid Efendi (Şehzade), 172.
Âbidîn Bey (Lâzistan Mebusu), 319.
Abilov, İbrahim (Azerbaycan Büyükelçisi), 36, 50, 51, 74, 90, 176-178, 191, 198, 199, 202-204, 208, 286, 297, 331, 350, 351,354.
Acaıistan, 207.
Açık Söz gazetesi, 335.
Adalar, 272.
Adalet, 148, 210, 241, 277, 278, 289, – esasları, 355, -kârane, 299, -sizlik, 237.
Adana, 38, 47, 72, 75, 76, 91, 92, 98, 147, 168, 192, 193, 237, 262, 277, 360, -lılar, 192.
Adana Hilâli Ahmeri, 358. Adapazarı, 89. Aden, 245. Adli kuvvet, 131.
Adliye, 87. 136, 145, 278, – müfettişi, 279.
Adnan (Adıvar) Bey (Büyük Millet Meclisi İkinci Reisi, Doktor), 66, 97, 149, 150, 159, 194, 198,226,233.
Af, 52, 141, 147, 178.
Afgan, 191, 296, – arması, 198, – Hükümeti, 90, 190, – mümessili, 190, – Emiri, 286, – Sefarethanesi, 90, – Sefiri, 51, 83.
Afganistan, 83, 195, 197, 286, 295-297, 299, 332, 338, 347.
Afife Kemâli (Kemaly) Hanım, 262.
Afrika, 124, 200, – İnsanları, 200.
Afyonkarahisar, 22-25, 71, 291, 307-309, 311,34,- cephesi, 30, – muharebeleri, 234.
Ağalar, 207. Ağapmar, 267.
Ahali, 45, 48, 53, 54, 69-71, 73, 120, 146-148, 169, 213, 237, 243, 251, 277, 293, 294, 311, 315, 327, 35], 370.
Ahlaki, – gıdalar, 284, – malumat, 283.
Ahmed Bey (Trabzon Müdafaai Hukuk Cemiyeti Reisi), 100.
Ahmed Bey (Binbaşı Kadri Bey’in oğlu), 160.
Ahmet Emin (Yalman) Bey (Vakit gazetesi, başyazarı), 66, 159, 193.
Ahmet Kâmil Hanefi Efendi, 146.
Ahzı Asker bkz. Askerlik Şubesi.
Aile, 134.
Ajans, 345, -lar, 181.344. Ajitasyon, 181. Akabe, 164. Akçam, 307.
Akdeniz, 157, 272, – dengesi, 158. Akif Bey (Batum Mebusu), 174. Akin, 25, 265, 309.
Aksaray, 235, 239, 244, – Satın Alma Komisyonu, 236, 237, 238.
Akşehir, 67, 71, 73, 74. 152, 187, 339, 340, 344.
Aktaş, 69.
Ali Fuat (Cebesoy) Paşa (Moskova Büyükelçisi), 78, 83, 96, 97, 144, 186,196. Ali Haydar Mithat Bey, 80. Ali İhsan Paşa, 22-24, 57, 71-73. Ali Saip Bey (Urfu Mebusu), 304. Âli Paşa, 127.
Allah, 186, 192, 197, 213, 279, 294, 307,
312,314, 327, 349,353. Alman, – genel karargâhı, 167, 127, -lar,
290, – ordusu, 167.
Almanya, 123, 167,290,312. Alim, 365, 370.
Amanullah Han (Afganistan’Emin), 296,
297, 338. Amasya, 86,260, 281. Amele, 251,252, 281,290. Amerika, 127, 169, 241, 289, -lılar, 290,
– seyahati, 60. Amsterdam, 394.
Anadolu, 36, 50,51,79, 80, 169,174, 181, 214. 241, 281, 291, 292, 310, 316, 317, 358, 362, 377-379, 382, 394, – sahilleri, 272.
Anadolu Lokantası, 232.
Anadolu Matbuat Cemiyeti, 159.
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti, 26, 89, 98, 100-105, 146, 152, 204, 229, 293, 335, 358, 362, 377, 378, 379.
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Grubu, 341,379.
Anadolu’da Yeni Gün gazetesi, 391.
Anafarta, 166-
Anarşi, 109.
Anavatan, 46, 47, 147, 148, 192, 262, 287. Anayurt, 351.
Ankara, 24-27,30,31,33, 34,38-41,49,50. 52, 53, 63, 65-67, 69, 72, 73, 75-77, 80, 81,85-90, 93,96-104, 106-111,113, 114, 121, 125, 140-146, 149, 150, 172, 178* 183-185, 188, 193-197, 208-211, 217, 219, 220, 229, 231-233, 236, 238-240, 243, 245, 248, 250, 253-257, 259, 260, 262, 264-267, 271, 273, 275, 285-287, 301, 306, 307, 309, 311, 320-324, 328, 330, 331, 335, 342, 345, 364, 370, 372, 373, 375, 380. 381. 388, 393-395, 398-400, – gazeteleri, 199-, – harp modası, 159,- hükümeti, 180, – mukavelesi, 287. Ankara Anlaşması, 38, 40, 52, 53, 94, 157,
158,178,181. Ankara-Sivas hattı, 281. Anlaşma, 33-35, 38, 40, 41, 43-45, 48, 49, 52-54. 59, 60, 75, 147, 153, 155, 157, 158, 178, 181, 182, 190, 198, 204, 206, 211,250,273,287. Antakya, 48, 52, 57, 58. Antalya, 72, 123, 146,239. Antant, 198.
Antlaşma, 34, 58, 60, 119, 180, 190, 191, 199, 200, 201, 285-287, 290, 344. 373.
Araba, 81,370, – imalathanesi, 358.
Aralov, Semiyon İvanoviç, (Rus Büyükelçisi), 68, 74, 178, 250, 286, 297, 298, 300, 330, 350, 351, 355, 362, 364, 388, 398.
Arap, 57,-lar, 45.
Ardahan, 78, 96, 100, 109, 110, 240, 275. Arıburnu, 166. Arif Bey, 38, 69.
Arnavutluk, – harekâtı, 166, – hükümeti, 289.
Artvin, 364.
Asalaklar sınıfı, 210.
Asayiş, 63, 82, 88, 143, 148, 277, 335.
Asi, 289.
Asker, 34, 43, 53, 57, 65, 66, 68, 70, 73. 128, 161, 185, 207, 209, 285, 310, 311, 351, – aileleri, 281, -ler, 153, 205, 260, 276,318, 353,-üyeler, 219.
Askeri, 143, 251, 267, 281, 366, 368, 400, ambarlar, 236, 239, 263, – amir, 235,
– bando, 203, – depo, 264, – durum, 182,
– eğitim, 205, – görüşler, 321, – harekât, 113, 204, 271, 238, 291, 309, – hastane, 357, – hayat, 163, 359, 360, 367, – işler, 251, – kanunlar, 322, – kıtalar, 217, – konular, 207, – kuvvet, 63, – memurlar, 238,
– müesseseler, 357, – nakliyat. 54, 55. -reisler, 87, – rütbe, 319, – sınıf, 163, – tabakhaneler, 357, – teçhizat, 61, 177, (78, ‘- tedbirler, 292, – terfi kanunu, 317, 319,
– teşkilat, 217, – vaziyet 49, 69, 218, 307. 308, 320, – yardım, 250.

Askeri Rüşdiyesi, 160, 161. Askeriye, 82, 85, 102, 237. Askerlik, 160, 162, 166, 180, 318, 358, -dersleri, (61, – kanunu, 322, – sanalı, 358. Askerlik Şubesi, 61,235,238,260,304, 358. Asli siyaset, 373.
Asya, 50,200, 295, 297, 299, 363, 382, -lılar, 295. Asyai millet, 297. Aşiret hayatı, 279.
Ata Bey (Niğde Mebusu), 67, 244, 247. Ateşkes antlaşması, 344. Atina, 136.

Avrupa. 126, 127, 169, 178,210.211,261, 280, 288, 297, 308, 312, 313, 334, 343, 350, 359, 372, – devletleri, 129, 290, – eğilimli şahıslar, 204, – gazeteleri, 72, -Ular, 128, 295,313.
Avusturya, 312.
Ayan, 43.
Ayastcfanos bkz. Yeşilköy. Aydın, 244, 247, 261, -lılar, 232, 250. Ayıntab bkz. Gaziantep. Aynacıoğlu, 27. Azariköy, 268.
Azerbaycan, 36, 50, 51, 191, 198, 199, 285, 286, 295, 297, 299, 347, 351, 354, 370 – Cumhuriyeti, 177, – halkı, 350, 354, – konsolosu, 393, – mümessili, 190, -hlar, 90,190, – Sefareti, 199, – sefiri, 90, 199,380.
Azerbaycan İçtimai Şûra Cumhuriyeti (Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti), 36, 50, 286, 331,350.
Azeri, -ler, 37, – Türkleri, 36.
Azınlık, – güvenliği, 344, – hakkı, 344.
Azi»ye (Afyon), 70, 71, 73, 267, 268, 328, 329, 334, 340.
Azmi Bey (Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Grubu Reis Vekili), 341.
Babıâli, 128,282. Bağdal, 166, 167.
Bağımsız, 36, 46, 50, 57, 90, – devlet, 278, – Türkiya, 350, – yaşamak, 383.
Bağımsızlık, 36, 45, 48, 51, 68, 79, 90, 109, 114, 121, (23, 124, 131-134, 142, 147, 153, 157, 158, 170, 173, 181, 190, 200, 208, 210, 213, 241, 262, 277, 280, 282, 284, 287-289, 295-300, 313, 314, 332, 353, 354, 363, 364, 377, 386. – düsturlarımız, 378, – mücadelemiz, 156, – ruhu, 276, lam -, 282, 287, 363, – tarihimiz, 155.
Bağış, 214.
Baha Bey (Giritli), 67. Bahrisefid bkz. Akdeniz. Bahriye subayları, 293. Bakır Çelebi, 68. Balaban köprüsü, 361. Balkan, – Harbi, 107 – harpleri, 166, – hükümetleri, 289, – Muharebesi, 70, 313.

Barış, 33, 41-45, 52, 58, 69,94, 127, 147. 17*0, 182, 251, 287, 288, 290, 291. 312. 317, 345, – antlaşması, 60, – müzakereleri, 362, 382, – şartlan, 362, 363.
Barışçı, 251, 382, – tahliye, 363.
Bari, 327.
Barutçuzade Ahmet Efendi, (Trabzon Müdafaai Hukuk Cemiyeti Reisi), 101. Basın, 159.
Busrİ Bey (Karesi Mebusu), 41, 186. Başkonsolosluk, 65.
Başkumandan (Başkomutan), 22-28, 30, 31, 38-40, 61, 63,’ 66, 79-82, 84-86, 88, 93,95, 100-102, 104-106, 109-112, 141, 143-147, 150, 152, 153, 155, 156, 184, 189-197, 214, 217, 220. 221, 226, 227, 231, 238, 239, 242, 243, 245, 252-256, 258-260, 262-264, 266-268-272, 274, 304, 305, 307, 319, 321-323, 326-329, 334, 335-337, 339-342, 344-346, 348, 349, 351-355, 365, 369, 372, 375, 376. 380-384, 386, 388, 389, 393-395, 399, 401, -lık, 62, 66, 67, 77, 166, 216, 217, 221, 248, 263, 265, 316, 370, 400, -lık vazifesi, 218.
Başkumandanlık Emri, 239, 264. Başkumandanlık Kanunu, 184, 400.
Batı, 23-27, 30, 44, 51, 94, – âlemi, 295. – Avrupa, 178, 206, 2İ0, – devletleri, 204, 285. 286, – emperyalistleri, 178, 204, – emperyalizmi, 211, – istilacıları, 297, – kapitalizmi, 179, -lılar, 295, – maneviyatı, 313, – siyaseti, 60.
Ban Anadolu, 238. 239. 358.
Batı Anadolu Menzil Müfettişliği, 358.
Batı Cephesi, 23-25, 27, 38, 69, 75, 76, 88, 93,106, 113, 127, 150, 167, 179, 185. 191. 193, 206, 210, 217, 238, 239, 241, 243. 265, 267, 271, 275, 283, 291, 293, 297. 334, 336, 337, 347, 350, 351,358, 388.
Batı Trakya, 26.
Batık, 70.
Batıl zanlar, 288.
Batum, 47, 73, 97, 174, 206, 207, 364. . Bayındırlık işleri, 280-282. Bayrak, 50, 53,57,58, 189, 198. Bayram, 50, 51; 351, 397.
Bekir Sami (Kunduk) Bey (Amasya Mebusu), 35, 40-42, 66. .
Belediye, 69, 71, 192, 385, 397, – Meclisi, 235.
Belgrad.312,359, 366. Belpınar, 70. Berlin, 208.
Besim Atalay Bey (Kütahya Mebusu), 121.
Beyanname, 147, 349.
Beyrut, 163.
Biçer, 69, 73.
Bilecik, 291.
Binbaşı, 160, 234,258.
Birinci İnönü Muharebesi, 291, 292.
Bitlis, 130, 166, 274, 301,326,381.
Boğazlar, 74.
Bolayır, 166.
Bolşevik, 181, -1er, 250. 251, -lik harekâtı, 181.
Bolu. 95,129,235, 236, 239, 279, 280, 284, – Belediyesi, 385, – Mutasarrıfı, 224, – Satın Alma Komisyonu, 238.
Bolu Belediye Müdafaai Hukuk ve Gençler Birliği, 385.
Bolvadin,7I,73,310, 335.
Bomba, 292.
Bombay, 394.
Bosna, [28.
Bouillon, Franklin (Franklen Büyyon), 34, 38,41-44, 52, 55, 113, 151,375,390.
Bourbon (Don Louis de), 241.
Bourbon Kraliyet Ailesi, 241.
Boyaciycv, Goleman (General, Eski Bulgar Harbiye Nazırı)) 395.
Bozüyük, 291.
Briand (Briyan), Aristidc, 33, 43. 55, 57, 59, 60, 290.
Buhara, 144.198,208,297,299,353, – ahalisi, 213.
Buhara Halk Şûralar Cumhuriyeti, 213,
215, 286,-Hükümeti, 353. Buhara Türkiye Fevkalade Siyasi Kaasıd-
lan,353. Buhran, 370.
Bulgar, 166, 395, – halkı, 289, – hükümeti,
395, – ordusu, 166. Bulgaristan, 124, 289.
Burdur, 235, 236, 239, 244,336. – Satın Alma Komisyonu, 236, 238.
Burgaz, 345.
Burhaniye, 310.
Burjuvazi, 204.
Bursu, 92, – İdadisi, 161.
Bütçe, 282.
Büyük Britanya, 245.
Büyük burjuvazi, 204.
Büyük Doğu İnkılabı. 213.
Büyük Millet Meclisi, 33, 34. 40, 52,. 61. 63, 78,81,82, 88,90,99,107, 110, 114, 116; 147, 156, 163, 170, 172, 184. 192, 210, 211, 216, 226, 229, 230, 233, 234, 239. 240, 250, 259, 263, 273, 286, 297, 302, 304, 307, 322, 324, 326, 330-332, 334, 338, 341, 344, 349, 351, 354. 355, 382. 385, 394, 396, 397, – Hükümeti, 50. 241,353,-Kütüphanesi, 215.
Büyük Türkiya Halk Mektepleri İttihadı, 194.
Büyükelçi, 144, 189.
Cabcr Kalesi, 53.
Cafer Bey (Erzurumlu), 393.
Cami Bey, 266, 394.
Camiler, 284.
CanibBey Konağı, 194.
Canik, 86,91, 141, ‘148, 150, 260.
Cannes (Kan) Konferansı, 290.
Cebeli Bereket, 75.
Cehalet. 283
Celâl (Sayar) Bey (İktisat ve Hariciye Vekili. Saruhan Mebusu), 69, 73, 198, 261. 362.396.
Celâl Bey (Ankara İşletme Müfettişliği Umumi Cerriye’de Fen Memuru). 67.
Celâl Nuri Bey (Gelibolu Mebusu), 199.
Cclâlettin Arif Bey, 33, 67, 145, 198, 394.
Cemal Paşa (İsparta Mebusu, Mersinli),-67, 83. 144, 166, 189, 195, 197. 208, 219, 311,312.
Cemalettİn Çelebi Efendi (Kırşehir Mebusu), 294.
Cemil Bey, 71.
Cemiyet, 26, 124, 132, 133. 135, 136, 146. 159, 163-165, 174, 194. 214, 229, 232. -292, 341, 377-379, 387. -in emelleri, 379, -ler, 284.
Cenabı Hakk, 68,130, 131,147,186,276, 297.
Cenevre Konferansı, 272.
Cennet, 136.
CenDva Konferansı, 290.
Cephane, 25, [86, 187, 268, 344, 365, 384.
Cerablus (Ccrablüs), 55.
Cevat Paşa, 81.
Cevdet Paşa, 278.
Ceza muhakemeleri usulü, 279.
Cezire, 56.
Cezirei İbni Ömer, 43, 44, 55, 56, 66.
Cihan, 51, 136, 279, 354, 358. 387, – kapitalistleri, 285, – münasebetleri, 286, – vaziyeti, 284.
Cihan harbi bkz. Harbi Umumi.
Cinayet, 27.
Cumhuriyet, 94, 155, 177, 178, 182, 190, 203-206, 213, 250, 251, 285-287, 330, 331, 350, 351, 354, 355, 373, 388, 398.
Dahili siyaset, 177. Dnrüleytam bkz. Yetimler yurdu. Darülfünun, 241.
Dârülmuallimat bkz. Kız öğretmen okulu. Dârülmuallimin bkz. Erkek öğretmen okulu. Dava, 40, 59, 79, 87, 164, 205, 262, 282,
288-290,310. Delege, 42-44, 48,49. 52,58,65,130,153,
165, 191, 198,210,213,285, 286, 338. Deli Petro, 127. Demirci, 360, 367. Demiryolu, 268. Demiryolları, 151,281,369 Dcmiryollar Müdüriyeti Umumiliği, 358,
369. Demokrasi. 121.
Demokratik, 120, 179. 181, -leşme, 179, parti, 203, – prensipler, 205. Denikin, 252.

Deniz kuvvetleri, 290.
Denizli, 235, 236, 238, 239, 244, 336, 337, Satın Alma Komisyonu, 236, 238. Derbcnd köyü, 71.

Derne, 66. Dersaadet, 39, 194.
Dersaadet Hilâli Ahmer Merkezi Umumisi, ■ 214.
Dersim, 66, 107.
Devlet, 53, 119, 121. 122, 126, 128, (29, 137, 138, 201, 204, 211, 241, 250, 277, 278, 282, 285-287, 290, 296, 297, 314, 326, 342, 343, 345, 347, 363,373. – adamı, 251, – işleri, 195, -Icr, 33. 181, 206, 210, 285, 299, 300, 382, – otoritesi, 335.
Devlet sosyalizmi, 179.
Devleti Âliyei Osmaniye bkz. Osmanlı Devleti.
Devletlerarası münasebetler, 288. Devletleştirme, 280.
Devrim, 207, 210, -ci faaliyetler, 181, -ci
mücadele, 179, -ci taktikler, 179. Dış siyaset, 177. Dİclc, 43, 44, 55-57. Diktatörlük, 203. Dİmetoka, 166.
Din, 45, 122, 148, 180,276, 283, – adamla-‘ rı, 204.
Dinar, 235, 236, 238, 239, 244, 310, 336, Satın Alma Komisyonu, 236, 238 Dindaş, 289, -lar, 278.

Dini, – bağlar. 213, – inançlar, 180, – malumat, 283, – müesseseler, 285. ■ Diplomat, 180. Dirizor,317. Dirzur. 46, 47.
Diyarbakır, 166, 167, 223,326.
Doğu, 50, 51, 56, 179, 200, 204, 206, 207, 213, 283, 293, 299, 312, – âlemi, 355, -devletleri, 285, 286, 297, – halkları, 250, İslam Devletleri, 286. – Konferansı, İSİ, -lular, 213, 295, – maneviyatı, 313,
– memleketleri, 154, – milletleri, 90, 94, 154, 350, – Milletleri Antantı, 198, – meselesi, 177, 180, 206, 208, – meselesi konferansı, 290, – Müslümanları, 208, -Müslüman ülkeleri, 179, -siyaseıi, 60, -ülkeleri, 208.

Doğu Cephesi, 14, 75, 76, 87, 88, 97, 101-103, 109-111, 143, 219, 220, 229, 240, 256, 275, 291, 302, 329, 334, 345, 365, 393, 400.
Doktor, 149, 164.
Dokuma sanayii, 281.
Döğer, 267, 308, 309.
Döngcl, 69.
. Dumlupınar, 291, 308.’ ■ Durak Bey (Erzurum Mebusu), 82, 229. Dünya, 46, 119, 121-124, 127, 133, 134, 190, 199-201, 245, 251, 278, 279, 283, 288, 291, 299, 312, 314, 325, 349, 391, cereyanları, 33, – durumu, 284, – görüşü, 181, – kamuoyu, 210, 308, 344,
– mazlumları, 36, – siyaseti, 289. Dürziler, 163.

Düşman, 25, 27, 46, 47, 48, 50, 60, 69, 70, 128, 130, 154-156, 168, 182, 185, 191, ■ 204, 267, 268, 278, 281. 284, 287, 291-293, ‘297, 301, 307-312, 319, 331, 336, 341, 347, 349-352, 360, 362, 363, 383, 387, 395, – işgali, 211,289, – kuvvetleri, 168, -lar, 74,121,124,190,277, 282, 288, 313-315, 355, 383, -İlk, 45. 181, 209, 295, 362, -lık dünyası, 391, – orduları, 45, – ordusu, 252, – süvarisi, 71, – taar-ruzu, 320.
Ebu Eyyubi Ensari Halid, 288.
Edebiyat, 161.
Edirne, 163, 164, 166.
Efrat, 68, 130, 148, 185, 249, 253-255.
260,276,311. Egemenlik, 181.
Ekim Devrimi (İnkılabı), 207. 250. Ekonomik, 177, 179, 207, – ilişkiler, 178, –
politika, 179, – yardımlar, 178. Ekrem Efendi, 21.
Eleezire, 75,76,257,258,291, – Cephesi, 360.
Eliava, 207.
Elvanlı istasyonu, 311.
Emek, 200, 201, 210, 360, 366, -1er, 279,
-sahibi, 170. Emekçi, 251, – halk, 353, – köylü kitleleri,
205,-ler, 181. Emin Bey (Bursa Mebusu), 92. Emin Bey (Canik Mebusu), 150. Emin Bey (Erzincan Mebusu), 231. Emin Bey, 67. Emin Bey, 73.
Emperyalist, 46, 178, 181, 204, 291, 350, devletler, 209, 373, – hükümetler, 48, 155, -Icr,90, 250, 299,300.

Emperyalizm, 90, 121, 153, 179, 211, 250, 251, 285, 298, 299 -tn uşakları, 252.
Enver Bey (İzmir Mebusu), 91. Enver Paşa, 78, 83, 97, 107, 109, 144, 166, 177,179,183,195,196,203,208,275,393. Envercilik, 109. Erbaa, 281.
Ereğli, 151, 335, – İstasyonu, 236. Ergani Madeni, 89.
Erkâmharbiyei Umumiye, 216-218, 226, 238, 243, 245, 256, 258, 316, 319, 333, 339.
Erkek, 66, 79.
Erkek öğretmen okulu, 146, 358. Ermeni, – harekâtı, 275, – konsolosu, 393, meselesi, 285. Ermenistan, 74, 206, 285, 286. Erluğrul Gazi, 53. Erzincan, 281.

Erzurum, 33, 46, 48, 82, 117-119. 121, 145, 180, 217, 229, ‘230, 240, 275, 281, 322, 364, 393.
Erzurum Kongresi, 46, 129, 130, 169.210, Beyannamesi, 130.

Esad Efendi (Aydın Mebusu), 247
Esaret, 36,288,299,318, – zinciri, 201,298.
Esir, 36,310, -ler, 287,299, – muamelesi, 295.
Eski Çanakkale Muharipleri Cemiyeti, 387.
Eskişehir, 22, 236, 239, 247, 265 , 267, 291, 307-309, 311, – Satın Alma Komisyonu, 238.
Eşkıya, 34, 141, 249, 253-255, 260..
Eşref Bey (Adana Mebusu), 192.
Ethcm (Çerkeş) hareketi, 181.
Fabrika, 66, 73, 185, 358, 366, -lar, 292. Fahrcddin (Altay) Paşa (Mersin Mebusu),
72,219, 222. FahrecldinBcy,73.
Fahrettin (Türkkan) Paşa (Medine Muhafızı, Afgan Büyükelçisi), 83, 195, 338. Fahri Bey (Mühendis), 151. Faik Bey (İkinci Reis Vekili), 198. Fakülte, 279.
Falkenhayn (General), 167. Falıma, 46. Faysal, 257, 360. Fazı! Bey, 72.
Fenni, – aletler, 280, – kudretimiz, 280. Ferdi iktisat, 280.
Fergana, 208.
Ferit Bey (Çorum Mebusu), 92.
Ferit (Tek, Ahmet) Bey (İstanbul Mebusu,
Türkiye Paris Temsilcisi), 55, 79, 269,
272, 375, 394, 399: Fermanı Hümayun, 127. Fethi (Ali, Okyar) Bey (İstanbul Mebusu,
Dahiliye Vekili), 32, 42-44, 66, 152, 166,
195, 196, 198, 225, 240, 249, 253, 260,
328, 333,401. Fethi Bey (Hafiye), 162, 163. Fethi Bey, 364.
Fevzi (Çakmak) Paşa (Erkâmharbiyei Umumiye Reisi), 52, 53, 59, 76, 81, 198, 218, 233,265,334, 339, 401.
Fevzi Bey (Diyarbakır Mebusu, Nafıa Vekili), 223.
Fevziyc Caddesi, 194.
Fırat, 75.
Fırka, 66,-lar, 168. Filibeli Halil Efendi, 128. Filozof, 136. Firar, 61. Firariler, 66.
Franklin Bouillon (Franklin Bouyon) bkz. Bouillon, Franklin.
Fransa, 40, 41, 52, 53, 67, 151, 157, 177, 178,181,182, 289, 290, 312, – Cumhuriyeti, 28, – halkı, 387, – hükümeti, 41-45,53-55,57-59, 113.
Fransa Türkiye Anlaşması bkz. Ankara Anlaşması.
Fransız, 34, 58, 79, 211, 290, – gemileri, 151, – hükümeti, 147, – İnkılabı, 136, -lar, 33, 34, 40, 48, 52. 72, 75, 136, 182, 187, 287, 317, 387, – milleti, 147, – senatörü, 158, – yazarları, 159.
Fransızca, 71, 161, 210, 212, 373, 374, 387, 390, – kitaplar, 159.
Frenkçc, 132.
Frerc, 161.
Frunzc, M., (Ukrayna Cumhuriyeti Fevkalade Delegesi), 65, 68, 73, 153, 155, 176-180, 182, 189-191, 194, 196, 198-203, 205-209,250, 273,285, 370.
FuadPaşa, 127.
Fuat Bey (11. Fırka Kumandanı), 38. Fual Bey (Çorum Mebusu), 294.
Galip Kemâli Bey (Stockholm ve Kopenhag Sefiri), 262, 394. Gar, 56.
Gaulis (Berthe Georges), 65, 157, 159,375.
Gayrimüslim, 127, -1er, 369.
Gayya kuyusu, 68, 316.
Gazele, 72, 106, 122, 159, 162, 163, 193, 199, 233, 245, 335, -ler, 206, 347, 360.
Gaziantep (Gazi Aymtab), 66, 68, 75, 76, . 147, – mültecileri, 277.
Gaziler; 292, 349.
Gelibolu, 166.
Gemi, 151,-ler, 207. s
Gençler, 232, 284. ^
Gençlik hayalleri, 161.
Genel, – af, 52,147, – karargâh, 167, – kongre, 379, – kurul, 137, 221, 224, 247, 400, – oy, 47.
Gouraud (Guru), General, 113, 147. Göç, 180, 301. Göçmenler, 214. Gunaris, Dimitrios, 310. Gühcrçile fabrikası, 358. Gülhanc Hattı Hümâyûnu, 127. Gültekİn Hanım, 68.
Gümrük, 39, 41, 54, 281, – Antlaşması, 58,
-ler 280, – vergisi, 39. Gümüşane, 67, 392. Güney, 34, 55, 56, – Cephesi, 22. Gürcistan, 74, 206, 285, 286.
Haber, 25, 42, 90, -ci, 265, -dar, 259, 293, 397, -ler, 178, 267, -leşme, 21. 24, 41, 69, 72, 73, 78, 93, 100, 110, 117, 150, 164, 172, 180, 182, 188, 211, 238, 243, 245, 286, 293, 310, 311, 320, 342, 343, 394, -leşmek, 195.
Hacı Hayali Efendi (Urla Mebusu), 60, 294.
Hacim Paşa, 360.
Hafız Mehmet Bey (Trabzon Mebusu). 230,231.
Hain, 289, 350.
Hak, 207, 213,-talebi, 136.
Hâkim, 135,-ler, 279.
Hâkimiyel, 45,50, 55, 115, 116, 120, 124, 128, 130, 132-138, 148, 169, 171, 179, 183, 210, 276, 277, 320, 363, 367, – hukuku, 125,-ruhu, 117.
Hakk, 130. 131, 190, 195,213. Hakkâri, 32 Hakkı Baha Bey, 164. Hakkı Paça (Niğde Mebusu), 244, 247. .Halep. 41, 53-57, 75, 167, 168, 360. Halire, 175, 364, -lik iktidarı, 204. Halil Hulki Efendi (Siirt Mebusu), 326. Halil Pasa. 78.
Halit Bey (Fırka Kumandanı), 275.
Halk, 36, 50, 51, 57. 112, 121, 147, 154, . 158, 167, 171, 181. 183, 190-192, 200, 201, 206-211, 213, 230, 238, 250, 259, 263, 273, 276-278, 282, 284. 285, 288, 289, 293, 296, 299, 324, 350, 353-355, . 363, 378, 379, 387, 391′, 398, – egemenliği, 181, – hükümeti, 120, 136, 148, 195, 213.251, – idaresi, 169,200,277, – iktidarı, 204,205, – kitleleri, 203,204, -lar, 210, 250,297, – mektepleri, 194, – ordusu, 205, – teşkilatı, 170.
Halk Komiserleri Konseyi, 250, 373.
Halk Komiserleri Sovyeti, 206.
Halkçılar, 203, 204.
Halkçılık, 121,181,- esası, 170, – teşkilatı, 70.
Halkın, – ahvali, 379, – davası, 205, – menfaatları, 205.
Hamamönü, 198.
Hamdi Bey (Canik Mebusu), 91.
Hamdi Namık Bey (İzmit Mebusu), 304.
Hamdullah Suphi (Tanrıövcr) Bey (Antalya Mebusu), 91, 123.
Hamit Bey, 151.
Hamza Hayati Bey (Menteşe Mebusu), 294. Hanedanı Âli Osmanİ, 172. Hapishaneler, 279.
Harbi Umumi, 36,107, 123,147,166, 167,
199,200,210,277, 289,301. Harbiye, 161. 162, – talebesi, 162. Harekat, 22, 63,67,69, 113,142, 144,147,
166, 181, 196, 197,204,216, 234,238,
268, 271, 275, 281, 290, 291, 307-309,
312,315, 336. Hareket Ordusu, 129, 165. Harita, 292.
Harp, 36,44, 58, 59, 66, 87,166,167, 186, 275, 281, 288, 292, 311, 362, 370, 371, 384, 387, 389, – felaketzedeleri, 214,
– harekâtı, 142, 216, 315, – hali, 170. ■ – hazırlıkları, 293, – karargâhı, 217, – levazımı, 370, – modası, 159.
Harp Encümeni, 67, 216. 226, 233, 243, 247. 263, 264, 270. 362, 371, 384. 389.
Harp Şûrası, 310.
Harun Etendi (Müftü), 28.
Hasan (Saka) Bey (Maliye Vekili. Trabzon Mebusu), 67, 233, 376, 396
Hasan Bey, 72.
Hasan Fehmi Bey (TBMM Reis Vekili, Gümüşane Mebusu), 32, 67, 82, 91, 92, 99, 107, 108,114, 125,350.353,392.
Hasan Fehmi Bey, 65.
Hasan Hayri Bey (Dersim Mebusu), 107, 108.
Hasan Tahsin Bey (Mardin Mebusu), 294.
Hastane, 357, -ler, 285, 292.
Havran, 163, – çölleri, 168.
Havza, 281.
Hayati Bey, 81, 84.
Haydar Bey (Van Mebusu), 67,92.326,393. Haymana, 27.
Hayriye Melek Hanım (Yusuf İzzet Pa-
şa’nm eşi), 386. Hazım Bey, 152. Hekim, 277. Hersek, 128. Hcyert Tcmsiliye, 169. Heyeti Vekile’nin Vazife ve Salahiyetine
Dair Kanun, 99. Hıristiyan, 277, – unsurlar, 126, – üyeler, 128. Hicaz, 360, – Kralı, 245, – Kuvayı Sefcriyc-
si, 166.
Hikmet Bey (Hariciyc’dcn), 199.
Hilafet, 121, 122, 124, 130, 173, 324, 327, 394, 399, – makamı, 169, 288, 334.
Hilâli Ahmer (Kızılay), 305, 358. – Cemiyeti, 214, 292, – hastanesi, 357, – Merkezi Umumisi, 214.
Hilmi Bey (Ardahan Mebusu), 78; 96, 100, 109-111,240,275.
Hilmi Bey, 66.
Hilmi Bey, 97,102
Hilmi Bey (Doktor), 72.
Hilvan, 48.
Himayci EtfaJ Cemiyeti (Çocuk Esirgeme Kurumu), 95, 262.

Hİndenburg, 167.
Hindistan, 208, 266, 394.
Hindistan Hilafet Komitesi, 327, 394, 399.
Hint, 399, -li kardeşlerimiz, 327, -liler, 394.
Hoca Esat Elendi (Aydın Mebusu), 244.
Hoca İsmail Efendi, 164.
Hollanda, 394.
Honal (Onat) beyleri. 56.
Hukuk, 26, 36, 40, 45, 52, 57, 58, 78, 116, 121, 122, 125, 128, 129, 134, 138, 229, 277, 287, 294, 298, 302, 318, 355, 377, 379, – Fakültesi, 279.
Hukuki, 285, 391, – mevzuat, 278.
Hulusi Bey (Doktor), 71, 72.
Hükümdar, 74, 297, -lık, 296.
Hükümet, 24, 30, 34, 36, 41-46, 50, 53-55, 57-59,68,69,87,94, 109, 111, î 19, 120-123, 126. 127, 129, 131-133, 136, 137, 143, 147, 148, 150, 153-155, 168, 180, 182, 189-191, 195, 197, 199, 209, 213, 215, 217, 227, 230, 241, 245, 249-251, 257, 273, 276-278-280, 282, 283, 287, 289, 297, 298, 300,310,314,315,318, 321. 322, 324, 332, 334, 338, 342, 344, 347, 350,’353, 354, 362, 373, 382, 384, 391, 395, 399, 400, – kanunları, 163, 280, 4er, 48, 370, – makamı, 358.
Hür, 36, 148.
Hürriyet, 36, 90, 128, 153, 298, – Cemiydi, 163,163, -çi, 126, -ler, 200, – Ordusu, 165.
Hüseyin Avni Bey (Erzurum Mebusu), 33, 48,117-119, 121,126,145,217,230,322.
Hüseyin Avni Bey (Saruhan Mebusu), 99.
Hüseyin Bey (Maliye Vekili), 198.
Hüseyin Cahit Yalçın Bey, 195, 197.
Hüsnü Paşa, 165.
Hüsrev (Gerede) Bey (Trabzon Mebusu), 92, Hüsrcv Sami Bey, 164. Hüsrevpaşa, 70, – hanı, 25.
İlgın, 267, 357, 360, 361, 376. 380.
Ilıca, 360.
Irak, 43. 124,257.
Irk, 45, 148,276, -taş, 46, 331.
Irki, – bağlar, 213, – hukuk, 277.
Irza tecavüz, 291.
İslahat, 126, 127.
İsparta, 136, 239,311,312,336′.
İbnürreşid, 71.
İbrahim Bey (Mardin Mebusu), 46
İbrahim Bey, 69.
İbrahim Etendi, 66.
İcra kuvveti, 131.
İdadi, 161.
İdadii Askeri, 357.
İdam, 240, – hükmü, 286, – hükümleri. 117, sehpası, 123. İhanet, 181. İhsan Ali Bey, 362. İhsan Bey, 66.

İhtilal, 90,94,172, 179,207, -ler, 132, 199. İkinci İnönü, – Muharebesi, 291, – zaferi.
349-351,353-355. İkinci Meşrutiyet İnkılâbı, 159. İktidar, 87, 179, 181, 195, 204, 205, 209,
210, 281.
İktisadi, 154, – ahvalimiz, 282, – bağlar, 155, – işler, 285, – menfaat, 39. 43, – münasebetler. 251, 286, – siyaset. 279, 281, temeller, 281, – tedbirler, 280, – teşkilat, 280, – kapitülasyon zincirleri, 280, – vaziyet, 49, 286, 290.

İktisadiyatımız, 279.
İktisat, 69, 198, 225, 238, 281, 396.
İl, 204, 205.
İlçe, 204, 205.
İlhak, 57, 309.
İlim, 195, 283, 302.
İlmen, 314.
İlmi vasıllar, 284.
İltica, 277,310.
İltihak, 146-148, 294,318,360. İlyas Sami Bey (Muş Mebusu), 326. İmalatı Harbiye, 357, – fabrikaları, 292. İmam Seyyİt Yahya, 245. İman, 283, 284, 288, 294, 314, 320. İmparatorluk, 123, 124, 126, 136, 210. İnce Minare, 358.
İnebolu, 39, 81, 174, 175,335,345.
İngiliz, 127, 314, – bölgesi, 44, 55, -ler, 33, 48, 166, 173, 210, 245, 257, 287, 312, 360, – lirası, 214,266,327,394, – kaynaklan, 310, – ordusu, 146, – temsilcisi, 94.
İngiltere, 94,182, 290, 312, – hükümeti. 44.
İngiltere-Fransa teminat antlaşması, 290.
İngilterc-Japonya ittifakı, 289. İnkılap, 90, 136, 195, 199, 213, 250, 296, 298, 299, -çılar, 298, -lar, 200, – ordusu, . 350.
İnönü zaferi, 213,355.
İnsan, 186, 200, -lar, 138, -lık, 136, 298,
-lık dünyası, 191, -lık medeniyeti, 288. İnsani merkûre, 383. İnsaniyet, 147.
İnzibat, 54, 82, -i mesele, 116. İpek, 166.
İran, 46, – İslam Hükümeti, 286. İskele, 238.
İskenderun, 41, 46-48, 52, 57, 58.
İslam, 46, 120, 124, 128, 284, 286, 338, – âlemi, 94, 122-124, 324, 325, – dini, 122, 327, – hükümeti, 289, -ın kurtuluşu, 36, – kardeşlerimiz, 54, – millet, 54.
İslamiyet, 26, 124, 327, – âlemi, 26, – dünyası, 123.
İslâmköy, 308, 309.
İsmail Canbulat Bey, 142.
İsmail Fazıl Paşa (Yozgat Mebusu), 294.
İsmail Hakkı Bey, 163.
İsmail Paşa (Mektepler Müfettişi), 162,163.
İsmail Safa Bey (Mersin Mebusu), 47, 48.
İsmet (İnönü) Paşa (Balı Cephesi Kumandanı), 23, 27, 38, 70-74, 88, 333, 334, 344, 365, 388-,
İsmet (Abdullah) Bey (Çorum Mebusu), 223, 392.
İsmet Bey, 196.
İstanbul, 26, 32, 46, 48,’55, 64, 70, 72, 80, 84-86,92, 128, 129, 151, 162, 164, 165, 167-169, 173, 174, 199. 210, 241, 288, 289, 294, 306, 308, 310, 311, 318, 324, 325, 334, 342. 359, – gazeteleri, 199, – hükümeti, 46, 109, 347, – iktidarı, 181.
İstanbul Kızılay Genci Merkezi, 214.
İstanbul Meclisi Mebusum, 117.
İstanbul Sultanisi, 194.
İstasyon, 41, 54, 56, 73, 203, 236, 238, 311,-lar, 237. .
İstasyon Caddesi ,71.
İstibdat, 209, 296, 297.
İstifa, 150, 166, 167, 168,’ 169,392.
İstihbarat, 79, 227, 230.

İstiklâl, 39, 61. 67, 109, 150, 191, 210,
238, 240, 294,317, 335. İstiklâl Mahkemesi, 39, 61, 67. 150. 210,
238, 240, 294, 335. İstiklâl Marşı, 191. İstiklâl Muharebesi, 109. İstila, 36, 153, 290, 291, 314, 383, -lar, 363. İstilacı. 46, 251,297, 349, – kuvvetler, 213,
-lar, 36, 200, 299. İsyan, 40. 63, 125-128, 172, 208, 288, 4ar,
251. İşçi, 250,350. İşçi-köylü hükümeti, 250. İşgal, 45. 47, 48, 71, 122, 128, 156, 157, 210, 211, 257, 289, 291, 316, 334-346, -ci, 46, – ordusu, 311. İtalya, 312, – hükümeti, 287. İtalyanlar, 166, 182. İthal, 257.
İtilaf, 40, 287, – devletleri, 204, 206, 241, 277, 287, 347, 362, 363, 382.
İttifak, 44, 48, 211, 289, 312, -name, 317.
İttihat, 164, 165,166, 189.
İttihat vc Terakki, 164-166, 189, 275.
İttihat ve Terakki KâAibi Umumisi. 166.
İttihat vc Terakki Kongresi, 165.
İzmir, 53,91,164,169.232, 310, 311, – fatihi, 213, – meselesi, 158, – suikastı, 240; suikastı davası, 164, – şarkısı, 352. İzmir Yurdu Cemiyeti, 232.

İzmit, 91, 92, 223, 235, 236, 239, 268, 304, Satın Alma Komisyonu, 238. İznik, 308, 309, – Gölü, 308, 309.

İzzet Paşa (Erkâmharbiyei Reisi), 46, 69, 165, 166,313, 334.
Jandarma, 65, 134, 275, – teşkilatı, 277. Japonya, 289.
Jean-Jacques Rousseau, 136.
Kabil, 286. Kabileler, 360.
Kabine, 126, 136-138, 168, 171, 310, 324.
Kadm, 292, -lar, 283.
Kadri Bey (Binbaşı), 68, 160.
Kafkas Federasyonu, 74.
Kafkaslar, 180.
Kafkaslı yoldaşlar, 207. Kafkasya, 48, 178, 206, 373, – Cumhuriyetleri, 190. Kahire, 146. Kâhya Bey, 10İ
Kalinin (Umum Rus Şûraları vc Müttefik
Devletler Kongresi Reisi), 155. Kâmil Bey, 65, 67.
Kamuoyu, 170, 210, 272, 284, 308, 309,
344, 346, 347, 387. Kamyon, 281. Kanada, 180. Kangın bkz. Çankırı.
Kanun, 39, 62, 63, 67, 69, 73, 77, 82, 87, 99-101, 105, 107, 112, 115, 116, 118, 120, 122, 123, 125-128, 130-136, 148, 163, 169, 184, 195, 221, 278, 280, 281, 319, 376, 400, -iyet, 119, -lar, 281,316, 323, -laşma, 283, – maddeleri, 119, 317, -name, 69, -suz, 227, – tasarısı, 114, 205, 216, 217, 276, 279, 293, 316, 322, – teklifi, 114, – yapma, 171, 217, – yapma kuvveti, 131,210.
Kanuni, 139, – soruşturma, 58,145, – vaziyet, 124.
Kanunu Esasii Osmani, 118, 122,121,125, 126, 128, 130, 131.
Kanunî Sullun Süleyman, 359.
Kapitalist, – devletler, 209, 373, -ler, 179, 285,299, 350,-sınıf, 210, 211.
Kapitalizm, 121, 211, 251, 252, 298, 299.
Kapitülasyon, 183, 2] 1, -lar, 280.
Kara kuvvetleri, 290.
Kara Mustafa Paşa (Sadrazam), 123.
Kara Vasıf Bey, 219.
Karadeniz, 153, 154.
Karahan, 206, 207.
Karakaya, 69.
Karargâh, 217.
Karatay Medresesi, 358.
Karesi, 41, 46,91.92, 222,232,322, • mebusları, 232.
Karlsbad, 167.
Kars, 109, 206, 207, 275, 364, – Antlaşması, 180, 285, 286. Karşıdevrime!, 207. Kaftaca, 136.
Kasaba, 56, 204, 205.
Kastamonu, 34. 39, 239, 281, 294, 335.
– Belediyesi, 397. Kastamonu Hilâli Ahmcr Kongresi, 305. Kastamonu İstiklâl Mahkemesi, 39, 67,
150, 335, Kâtip, 166. Katliamlar, 291.
Kalma (Fatıma, Kanan, Katman), 56, 168. Kavaiıini Esasiye, 116. Kaymak Hafız, 160.
Kaza, – heyeti idaresi, 378, – teşkilatı, 378. Kazak Köyü, 72.
Kâzım (Özalp) Paşa (Karesi Mebusu, Mü-‘ dafuai Milliye Vekili, Mirliva), 67,69,74, 219, 222, 232, 233, 238, 239, 322, 401.
Kâzım Bey (Miralay), 198.
Kâzım Karabekir Paşa (Doğu Cephesi Kumandanı),” 78, 87, 88, 96, 97, 101-103, 109-111. 143, 145, 180, 219, 220. 229, 256, 275, 302, 329, 334, 345, 364, 393, 400.
Kelkit, 281.
Kemal (İrtibat SubayO, 81.
Kemal Bey (Topçu Müfettişi, Kaymakam),
84, 86. Kcmâleltin Bey, 71, 73. Keskin, 249, 264. Kırım Harbi, 127. Kırka, 25.
Kırşehir, 91,239, 244, 247, 264, 294, – M u-
lasarrıflığı, 237. Kız, – öğretmen okulu. 194, 358, -lar, 79. Kızılay, 214, 292, 305,358. Kızılocdu, 153-155, 203, 250, 252, 300,
354, 355. Kilikya, 43. Kitap, 159. Kocaeli, 236,237. Koçgiri, 277.
Koçhisar, 244,281, – Satın Alma Komisyonu, 236, 237, 238. Kolçak, 252.
Komintcm (Komünist Enternasyonal), 179. Komiser, 206, -ler, 210, -İtk, 204. Komisyon, 235-238, Komite, 327, 394, -ler, 204.
Komünist. 180. 181. 206, – devrim, 179, – ihtilali. 179. -İcr. 177. 178. – propaganda, 211.
Komünist Enternasyonal. 179.
Komünist Partisi. İSO.
Komünizm. İHI.-İn zaferi, 179.
Konferans,’ 151: 165. 257, 272, 287,
289-291, -lar, 241. .Kongre. 46, 129. 130. 155, 165, 169, 194, 210.305. 378. 379.
Konsolos. 393, -luk. 285.
Konya. 25. 89. 150. 151. 235. 239. 244. 247. 263, 270. 307. 308. 311. 357, 358. 366. 368. 369. – istasyonu. 236. – Satın Alma Komisyonu. 235-238, – valisi. 72.
Konya Askeri Nalbant Okulu. 358. 366,368.
Konya Hanımlar Hilâli Ahmeri, 358.
Konya Hilâli Ahmeri, 358.
Kopenhag, 262.
Koyunsuyu. 53.
Kozan. 38. 75. 163.
Kömür. 151. – madenleri. 281.
Köprü, 311. 361.
Köy. 61. 70. 71. 72. – hayatı. 160. – heyeti idaresi. 378. -ler. 291, -lü. 69. 205. 251, 252. 259, 280, 283. 350, -lüier, 66, 207. 279. – teşkilatı, 378.
Kral. 245,292. 310.-lık. 136.
Kraliyet. 241.
Kriz. 179.
Kudüs, 163.
Kumandan, 219. 230.
Kunduran, 360, 367.
Kuneytara. 163.
Kur’anı Kerim. 70. 72. 130, 159,213.215, 284.
Kurtulup 130. 147. 170. 192. 211. 262. 289, 290.294,301,313.350,355,400, -çu. 179.
Kuvayi Milliye. 130.
Kuvayi Müreltebe. 166.
Kuvvetler birliği, 131.
Kuvvetlerin taksimi, 131.
Kuzey Almanya. 123.
Küçük Asya, 363. 382.
Küçük Kâzım. 275. 329.
KüfVevizâdc Şeyh Abdülbâki Efendi (Bitlis), 274. 301. 381.
Kültür. 57, 250, 283.
Kültürel, 154. 179. 251. 276, – çalışmalar.
205. – politik aydınlatma. 203. Kürdistan. 326, – meselesi. 301, 315. Kürt, -ler, 46. 275. – vaziyeti, 69. Kütahya, 121. 291. Kütüklü. 41. Kütüphaneler, 285.
Lâzistan, 199,319.
Lcnin (Rusya Halk Komiserleri Konseyi .
Başkanı), 178, 209. 212. 250. 373. 374. Liman. 57. 151,-lar, 281. Liman von Sanders, 167, 313. Lira, 214, 266, 327,394,399. Londra. 287. 325. 327, 334. – Konferansı.
287.291. Ludcndorir. 167. Lûtfı Bey, 163.
Lütfü Bey (Malatya Mebusu), 45. Lyautey (Mareşal), 157.375.
Maarif, 91. 170. 232. – siyaseti. 283. Maaş, 66. 67. 73, 184-187. 221. 234. 243, 248, 258. 319. 365, 371. – kanunu. 316. Mabeyıı. 162. Macaristan, 312. Macera. 208.
Maden. 281. – hazineleri, 280, -ler. 217, 280.
Mahalle mektebi, 160.
Mahalli. 133, 134. 182. 239, – idare. 205. kaynaklar. 281, – komünistler, 181. – mal sandığı. 61.-teşkilat. 204.

Mahkeme. 39. 61, 67. 117. 150. 210, 238.
240. 294. 335. -ler, 227. 279. Mahkûm. 112. 240, 280. 289. 313. 400, esirler. 299. Mahmud Bey. 67. Mahmııd Bey, 70.

Mahmud Esat (Bozkurt) Bey (İzmir Mebusu). 67,91.
Mahmut Adem (İstanbul Sultanisi muallim-lerinden). 194.
Mahmut Paşa, 72.
Mahmul Sadık Bey, 334.
Mahmut Soydan, 106.
Mahmut Şevket Paşa, 165. 166.
Makbule Hanım, 306. Makedonya, 124, 16 *65. Malatya, 45.
Mali, – bağımsızlık, İ82, – devre, 366, – durum, 281′, 282,365, – gelişme, 280, – işler, 80, – kudret, 280, – kuvvet, 282, – vaziyet, 49, 376.
Maliye, 39, 59, 67, 69, 185, 187,226,235-239, 243, 264, 336, 340, 365, 376, 392, memurları, 235.

Malta, 81, 129, 142, 287, 294. Manastır Askerî İdadisi, 161. Marangoz, 360, 367. Maraş,75. 193. Mardin, 46, 294. Matbaa, 388.
Matbuat, 241, 284, – erkânı, 232. Matematik,-merakı, 161,-öğretmeni, 161. Matematiksel hakikatler, 133. Mazhar Mülld (Kansu) Bey (Hakkâri Mebusu), 32.
Mazlum, 36,211, 299, 350,355, -ane, 346, Doğu âlemi, 355, – Doğulular, 213, – insanlık, 298, -lar, 90, 191, -lar âlemi, 350, -lar dünyası, 50, – milletler, 201.

Mebus, 28, 43, 48, 66, 68, 72, 78, 79, 96, 100, 109, 110, 114, 134, 141, 150, 163, 174, 185, 192, 198, 199, 232, 240, 244, 248, 261, 263, 270, 271, 275, 312, 326, 335, 337, 393, -lar, 128, 169, 181, 295, 302.
168
Mecelle, 278, 279.
Meclis, 21, 24, 26, 27, 30-34, 36, 39, 40, 42,43, 49, 50, 52, 53, 55, 59, 61-63, 65, 67, 68, 73, 77-83, 87-92, 95-101, 103-105, 107, 110, 114-123, 125-128, 132, 136-138, 141. 143-150, 152-156, 163,
■ 170, 172-174, 181, 182, 184, 185, 188-197, 199, 203, 204, 210, 211, 213-216, 218, 219, 221-227, 229, 230, 232-235, 238, 239. 241-243, 245, 247-251,
169 253-264, 266, 269-276, 279, 281, 283-287, 289, 293, 294, 297, 298, 301-307, 310, 311, 316, 318, 321, 322, 324, 326-328, 330-332, 334, 338, 342, 344, 345, 347-351, 353-355, 362, 363, 372, 373, 376, 380-383, 385, 386, 388, 391-397, 399, 400, – başkanhğ,. İSI,- grubu. 205. .
■ üyeleri, 155, 207. Meclis’in feshi, 168. Meclisi Ayan, 43. Meclisi Kebiri Milli, 172. Meclisi Mcbusan, 43, I6S, 210. Medeni, 148, – ihtiyaçlar, 27X. – milletler. 277. Medenileşme, 312, – mertebeleri. 284. Medeniyet, 147, 283, 28X; – alemi. 241.
– cihanı, 184, – dünyası, 2H2. Medine, 83, 166.

Medrese, 72, -1er, 73.
Mehmed Vehbi Efendi (Konva Mebusu) 247, 244, 263.
Mehmet (Niyazi) Bey (Eskişehir McNi.su) 244, 247.
Mehmet Emin Yurdakul, 259.
Mehmet Nazari (Buhara Türkiye Fevkalade Siyasi Delegesi), 213, 297, 353.
Mehmet Recep (Buhara Türkiye Fevkalade Siyasi Delegesi), 198, 213, 353.
Mektebi Sanayi, 358.
Mektebi Sultani, 358.
Mektebi Tıbbiye, 163.
Mektep, 57, 70, 72, 160, 163. 164, 194, 277, 284, 357, -ler, 285, 317, -1er müfettişi, 162,-talebesi, 162.
Mektup, 26, 33, 44, 45, 53. 78-80. 96. 97. 142, 144, 164, 172-174, 181, 189, 195, 208, 214, 241, 242, 259, 262, 286.
196
306, 324, 330, 331, 334, 375, 390, 395,
-lar, 269,272.
Memleket, 27, 39, 49. 50, 54, 60, 65, 66, 68,69,73,74, 82,87-99, 107, 113. 120. 124, 126-130, 137, 139, 140, 147, İ48, 162, 164,167, 169-171, 173, 185, 195- 201, 210, 243. 252, 276, 278-281,
197.
283, 291-293, 296-299, 302, 312-315,
321, 324, 347, 354, 357, 362, 377, 382.
387, 400, – hainleri, 350, – halkı. 230.
-i müdafaa, 382, -imiz, 79, 156, 191,
282, 285-287, 317, 345, 359. 367, 373,
382, -1er, 159, 251, 273, 295, -lcrimiz,
154, 211, 331, – menfaati, 49, – menfe-
atları, 153., 376.
Memleketin, – bağımsızlığı, 142, – birliği, 301, – ihtiyaçları, 171, – kurtuluşu, 301, müdafaası, 168.
Memur, 22, 42, 50, 57, 61, 65, 67, 71, 97, 128, 136, 148, 160, 183, 207, 237, 238, 243, 245, 247, 258, 287, 304, 330, 342,
. -lar, 59, 82, 185, 198, 199, 204, 205, 235,239, 341, 369,-iyct, 248.
Menteşe, 294. .
Merkez Ordusu, 76, 84-87, 227, 249, 253-255, 260.
Mersin, 38,47,75,92, 119, 131, 134, 140,
151,222,312, 321,322. Mersinli Cemal Paşa bkz. Cemal Paşa. Meslek, 121, -ler erbabı, 283. Meşru haklar, 299.
Meşrutiyet, 128, 133, 165, 199, – teorisi,
131, 136. Mevlâna Celâlcddin Rumî, 358. Meydanı Ekbez (Meydanıckbcr, Mcydanı-
eksilc), 55, 56. Mezhep, 148,241,245. Mezopotamya, 55. Mısır, 146, 164, -lı, 214. Mısır Hilâli Ahmeri, 214. Mısır Milli Bağımsızlık Komitesi, 208. Mihailov, 198,203. Milis, 257
Millet, 21, 24,26,27,30-34,36, 39,40,50-54, 60-63, 68, 74, 77-83, 88-92, 94-100, 101, 103-105, 107, 110, 114-120, 122, 123, 125-129, 131, 132, 136, 137, 139-150, 152-157, 163, 168-175, 184, 188- 199, 200, 207, 210, 211, 213-215, 221-226, 229, 230, 233-235, 238, 239, 241-243, 245, 247-251, 253-264, 266, 269-276, 279, 282, 283, 285-289, 293, 297-307, 312-314, 316, 318, 321, 322, 324-328, 330-332, 334, 336, 338, 342, 344, 345, 347-351, 353-355, 358, 359, 362-364, 366, 372, 373, 376, 377, 380-383, 385, 386, 388, 391-397, 399, -imiz, 36, 121, 130, 172, 278, 280, 287, 288, 291,292,332, 349,362,366,395, -in bağımsızlığı, 170, 173, -in hâkimiyeti, 115, -in talihi; 173, -ler, 124, 135, 155, 189,
197 199, 200, 201,209, 295, -taş, 278. Milletvekili, 106, 128-130, 171. Milletlerarası, 284.
198
Milletlerin kendi kaderlerini tayin hakkı, 207,208,213,288.
Milli, 45,47, 48,68,94, 170, 172,276.352, akide, 170, – ananeler, 284, – arzu, 314,
– asayiş, 88,- bağımsızlık, 181, – bayram, 397, – cereyan, 379, – dava, 87, 262. 289. 310, – davamız, 40, 79, 282, 288, 290, -hareket, 251, – emeller, 364, – gayeler, 282,378, – görüş, 43, – hakikat, 3 W, – hâ-kimiyet, 120, 125, 128, 129, 133, 134. 137, 169, 171, – hayat, 270, – hükümet, 257, 318, – ilke, 321, – irade, 115, 117, 120, 128-130, 132-137, 289, – kumandanlar, 117, – kurtuluşçu, 179, – kuvvel, 117, – kültür, 283, – Meclis, 63, 173, 232,
– menfaatlar, 52, 310, – mevcudiyet, 171,
– mücadele, 386, 190, – müessese, 126, -ordu, 213, 292, 318, – sınır, 46, 47, 123, 257,278, – sınırlar, 36, – şiar, 282, – tarih, 130, 291, 391,- teşebbüsler, 315, – Türk Ordusu, 252,-üretim, 281.

Milliyet gazetesi, 106. Milliyet, 57, -ler, 46.
Minakos, General (3. Kolordu Kumandanı), 311.
Mirza Davul Bey (Hariciyc’dcn), 191, 199. Misakı Milli, 40, 45-48. 94, 170, 171,257,
276, 287, 289, 378, – sınırları, 317. Mithat Cemal Kuntay, 294. Mithat Efendi (Erzurumlu), 145. Miting, 347.
Molokan, -lar, 179, 182, 206, – meselesi, 206, 177.
Monroe mezhebi, 241.
Moskova, 73,74, 78, 83, 97,144,177-180, 189,206-208,211,285,286, – Antlaşması, 285, 373, – Sefareti, 94.
Muğla, 239.
Muhabir, 159,233,295.
Muhacir, 278, -ler, 66.
Muhafazai Mukaddesat Cemiyeti, 229.
Muhalif, 45,115,148, – harekât, 147, – kamp, 204.
Muhammcd Hz., bkz. Peygamber.
Muharebe, 25, 42, 70, 71, 109, 154, 155, 166, 168, 200, 218, 267, 268, 275, 291, 293, 307, 313, 317-320, 336, 357, 363, 366,383, -ler, 234,292,316,353, – meydanı, 221, 366, – meydanları, 359.
Muhasebc:,ik, 237. Muhbir, 310.
Muhiddin Paşa (Adana Havalisi Kumandanı), 75, 76. Muhtar Bey (Adana Mebusu), 192. Mukadderat, 208.
Murat Bey (Kastamonu Mebusu), 294,364. Musa Kâzım Bey (Birinci Reis Vekili), 198,
215, 221-223, 225, 231, 234, 247, 261,
382,392.
Mustafa Abdülhalik Bey (İktisat Vekili
Müsteşarı), 72, 199. Mustafa Bey (Antalya Mebusu), 72. Mustafa Bey (Kozan Mebusu), .63, 396. Mustafa Bey (Tokat Mebusu1*, i 07. Mustafa Pr;,::*6.
î.’u.Mdia Efpr”?: ;7oıis Komiseri), 65. **w^fa Necati Bey (Kastamonu İstiklâl
Mahkemesi Reisi, Sanman Mebusu), 67,
335.
Mustafa Rauf Paşa (Pizren Mutasarrıfı), 262. Mustafa Bey (Mustafa Kemal’in öğretmeni), 161. Musul, 43, 44, 257. Muş, 66, 166,275,326. Muvazenci Maliye Encümeni, 226,233,316. Mübadele, 280, 287.
Müdafaai Hukuk Cemiyeti bkz. Anadolu vc Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti.
Müdafaai Hukuk Grubu bkz. Anadolu vc Rumeli Müdafaai Hukuk Grubu.
Müdafaai Milliye, 184, 186,216-219,221, 222, 226, 234, 235, 238, 239, 243, 249, 254, 258, 264, 270, 292, 316-319, 336, 340, 365, 253, – Encümeni, 226, 233, – Merkez Satın Alma Komisyonu, 235.
Müfettiş, 162, -Hk, 238, 239.
Müfid Efendi (Kırşehir Mebusu), 53, 91, 244, 247.
Müfreze, 47,-ler, 291,292.
Mühendis, 151.
Mükellefiyeti Ziraiye Nizamnamesi, 281. Mülk sahipleri, 210.
Mülki, – amir, 235,264, – hükümet, 143,- memurlar, 61, 237,238, – müesseseler, 358. Mülkiye, 87, 235, – İdadisi, 160. Mülteci, 277, – yetimleri, 278. Münih, 195.
Mürscl Bey (Erkânıharp Miralayı), 81. Müslüman, 107, 169, 179, 213. – ahali,
277, -lar, 207, 208. Mütareke, 44-48, 73, 74, 168, 205, 210,
241, 344, 345, 350, 362, 382. -name.
346, – teklifi, 342, 343, 347, 363, 382. Müttefik, 41, 42, 53, 213, 285, – devletler.
286,342, 343, – Devletler Konycsi, 155,
-ler, 44.
Müzakere, 34, 35, 38,40-44, 49,52. 71 -73, 88,99, 108, 114, 138,257, 276,316.319. 321, 323, 342, 345, 348, 362, 382, 400. 401, -ler, 121, 191, 233, 245, 286, 287.
Nablus, 168.
Nafıa, 223, 238, 270.
Nahiye, – heyeti idaresi, 378, – teşkilatı, 378. Nakdi yardım, 370. Nakliyat, 281-
Nâkliye, – mükellefiyeti emri, 270, – vasıtaları, 280, 370.
Nalbant, 359, 360,366-368, – mektebi, 357.
Namık Kemal Bey, 162.
Namus, 87, -suzluk, 230.
Napolyon, 318.
Natsarcnus, 178, 181.
Nazım Bey (Doktor), 164.
Necati (Süleyman). Bey (Erzurum Mebusu), 145, 240,275, 393.
Necati Efendi, 341.
Nefer, 61. 185. 318, 320, 350, -ler. 310. 363, 383.
Nemlizadc Celâl Bey, 28.
Neşet (Mehmet) Bey (İstanbul Mebusu). 129.
Neşet’Ömcr Bey, 65.
Nethcrlandsche Handel Bankası, 394.
Nevşehir, 65.
New York Times, 159.
Niğde, 235, 239, 244, 247, 271. – Satın Alma Komisyonu, 236-238.
Nİhad Paşa, 88, 364.
Nikolayev, 207.
Niksar, 281.
Nizamname, 67, 294, 378. Numan Bey (İstanbul Mebusu), 199. Nurettin Paşa (Merkez Ordusu Kumandanı), 28, 29, 63, 87, 227, 228, 230.
Nuri Bey, 70. Nusaybin, 55, 56.
Okul, 146, 358,366,368. Oligarşi, 210. Operasyon, 165. Orconikidze, 207. Ordu! 260.
Ordu, 22-24, 26, 28-30, 36, 41, 42, 45-47, 60, 63, 66-68, 70, 72-76, 84, 85-88, 93, 101, 106, 129, 146, 153-155, 165-168, 170, 178, 180, 184-187, 191, 195, 203, 205, 216, 227, 233, 236, 243, 247, 249, 252-255, 260, 265, 271, 292, 293, 298, 300, 310, 311, 315, 316, 318-323, 332, 336, 341-343, 345, 349-352, 353, 355, 359, 362, 363, 367, 371, 376, 383, 384; 386-389,395,400, -ca, 276, – heyeti, 366, kumandanları, 82, 4ar, 200, 251, 290, 308, 383, -muz, 37, 207, 213, 267, 288, 291, 297, 305, 307, 312, 314, 317, 354, 364, 367, 368, 382, – müfettişi, 168, – teşkilatı, 165, -ya beyanname, 349.

Orient Ekspres (Şark Katan), 345. Ormanlar, 280. Orta Asya, 297.
Osman Bey (Lâzistan Mebusu), 66, 198. Osmancık, 281. Osmaniye, 75.
Osmanlı. 46, 53, 126, 127, 315, – Devleti, 124,126-128, 241, – İmparatorluğu, 123, lirası, 214, 266, 327, – ordusu, 146, 359, 366, 367, 383, – padişahları, 366, -Türkleri, 3*59, 366.

Osmanlı Bankası, 238. Otokrasi, 205.
Otomobil, 70, 72-74, 245, 281, 357, 360. 31 Mart Vakası, 128, 129, 165. Oy, 47, 118,321,378,400. Oybirliği, 99, 120,181.
Öğretmen, 146,161,358, -ler, 73.*/
Ömer Faruk Efendi, 174, 175.
Ömer Lûtll (Yasan) Bey (Nafıa Vekili,
Amasya Mebusu), 92, 216. Ömer Naci Bey, 161, 164. Örgütlenme, 204. Özdemir Bey, 257, 258,
Padişah, 128,129,162,172, 173, 175, 205,
334, 359,366, -lar, 116. Panislamist, 208. Panislamizm, 90, 123; 124, 124. Pantürkizm, 123.
Para, 59, 61, 65, 67, 69, 74, 94, 185-187, 236, 238, 264, 282, 323, 336, 360, 365, 384, 388, – meselesi, 319, -sız, 389.
Paris, 43, 65, 79, 127, 269, 272, 287, 345, 387,390, 394, 399, – hükümeti, 42, – temsilcimiz, 290, – toplantısı, 363, 382.
Parti, 170, 180,. 203, 206, – örgütlenmesi, 204, – teşkili, 171.
Paşakadın, 69.
Payas (Nebas), 56.
Perekop destanı, 250.
Peşte, 312.
Petir Parisien, 362.
Petrovski (Ukrayna Şûralar Kongresi Reisi), 155.
Peygamber (Hz. Muhammed), 89, 124,288, 327.
Pierre (Piyer) Loti, 79. Piribeyli, 268.
Piyade, 38, 268, 309, 320, 357, – cephanesi, 292. Pizren, 262.
PoincanS, Raymond (Puankare) (Fransız
Senatörü), 33, 158. Polis, 134, 185, 364, – komiseri, 65. Politik, 179, 203, – ilişkiler, 178. Politika, 157, 158, 181,203,206, 207, 250,
251.
Pontus, 227, 228, – eşkıyası, 249, 253-255, 260.
Posta, 256, -cı, 286, – memurları, 341. Posta ve Telgraf İdaresi, 277. Pozantı, 75, 98. Prens, 174, 241, 242,-1er, 292. Prensip, 41, -ler, 169, 205, 355. Prezrin, 166.
Pricc, Ward (New York Times muhabiri), 159. Propaganda, 211, 291, -lar, 293, 387. Protesto, 347.
Puşkin (Siyasi Müşavir), 198. Radyo, 73.
Ragıp Bey (Gaziantep Mebusu), 66, 68.
Rakpvski, M., (Ukrayna Merkez İcra Komitesi Reisi), 273.
Rasim Bey (Sivas Mebusu), 79.
Rauf (Orbay) Bey (Büyük Millet Meclisi İkinci Reisi, Nafıa Vekili, Sivas Mebusu), 66, 81, 92, 142, 159, 196, 198, 204, 223, 240, 341, 380, 381, 396,401.
Rauf Bey (HariCiye’dcn), 199.
Rayak, 168.
Recep Bey (Meclis Başkâtibi), 199. RefetPaşa, 82,198, 217, 219-222. Refik Şevket Bey, 67. Repİn, 311.
Resülayn (Ccylanpınar), 56. Reşad Bey (Saruhan Mebusu), 362, 392. Reşid (Mustafa) Paşa (Sadrazam), 127. Rıza Bey (İstanbul Mebusu), 92. Rıza Bey (Muş Mebusu), 66, 326 ■ Rıza Nur Bey (Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili, Doktor), 188, 370, 373. Rıza Paşa (Mektep Müdürü), 162, 163. Roma, 65, 136, 394. Ruble, 370.
Rum, – eşkıyası, 141, -lar, 369.
Rumeli, 36, 359, 377, 378, 379.
Rus, 69, 127, 155, 252, 351, 388, – altını, 365, 370, – ateşemilileri, 73, – bayrakları, 198, – dostlarımız, 187, – halkı, 207, 209, 211,- heyeti, 298, – İhtilali, 94, – inkılabı, 90, – inkılapçıları, 298, – konsolosu, 393, köylü ve işçi hükümeti, 350, -lar, 48,49, 60, 67,74, 78,90, 94, 127,166,197,199, 200, 209, – milleti, 154, 189, 199, 200, 296, – Sefareti, 198,199,298, – Sefiri, 48, 68,90,250,297,380, – sefirleri, 191,196,
– siyasetimiz, 94, – telgrafçıları, 180. Rus-İngiliz ticaret anlaşması, 211. Rusça, 176,177, 191,202, 373.

Rusya, 153, 178, 179, 182, 199,200,-203, 204, 206, 208, 210, 211, 251, 285, 290, 298-300, 347, 350, 370, 373, – dostluğu, 373, – halkı, 191, 350, 355, – inkılap ricali, 213, – komünistleri, 179.
Rusya Komünist Partisi Merkez Komitesi, 178.
Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti (RSFSC), 153. 177,178, 180. 208, 250, 251, 285-287, 298, 330, 350, 351, 355, 388, – halk komiserleri, 206, – Hükümeti, 94, 190,191,197,25.0,298,300.
Ruşen Eşref (Ünaydın) Bey, 199.
Rufai Zade Şeyh Tahir Efendi, 66.
Rüşdİye, 161.
Sabit Bey (61. Fırka Alay Kumandanı), 38.
Sabit Bey, 242.
Sabri Seyfı Bey; 67. ‘
Sadrazam, 123,137..
Sadullah Bey (Bitlis Mebusu), 326.
Sahibi Ata, 358
Şaip Bey, 65.
Sait Paşa, 152.
Sakalov (Başkâtip), 198
Sakarya 42, 267, 291, 309, 312, 320, – galibiyeti, 159, – Meydan Muharebesi, 42, 307,318, – muharebeleri, 234, – M uharc-besi, 154,155, 218, – muzafferiydi, 154, 213,351.
Salâhattin Bey (Mersin Mebusu) 34, 140, 115, 119, 127, 131, 134, 136, 137, 321, 322.
Salâhatlin Bey (İstanbul Mebusu), 294.
Salih (Omurtak) Bey, 69.
Salih Efendi (Yaver), 360.
Saltanat, 122,126,128,130,173, 324, 363, cemiyeti, 174, – hukuku, 121, -lar devirmek, 363, -lar kurmak, 363, 383, -lar yıkmak, 383.

Sami Sabit (Karaman) Bey (Trabzon’da 13.
Fırka Kumandam), 78. Samsun, 28, 84, 86, 141, 227, 230, 248,
320,328, – İstiklâl Mahkemesi, 150, -lu-
lar, 84, 85, 86. Samsun-Havza hattı, 281. Sana hükümeti, 245.
Sanat, 283, 358-360, 367, – erbabı, 283, müessesesi, 367. Sanatkâr, 359, 366, -lık, 367. Sanatoryum, 167

Sanayi, 280, 281, – takımları, 357. ”
Sandıklı, 310.
Saraç, 360, 367.
Saray, 69, 117, 128, 289, 334.
Sarayköy, 310.
Tarsus, 38. Tayyare, 72.
Tecavüz, 36, 124, 201, 257, 287, 292. 299.
-fikri, 170, -ler, 291. Tekâlifi Milliye, 65, 239, 293. Tekâlifi Milliye Emri, 112 Tekeller, 282.
Tekirdağ (Tekfurdağı), 166.
Teknik, 177, – yardımlar, 178.
Telgraf, 27, 42, 69, 70, 73, 78, 83, 89, 96, 100, 103-105, 109, 111, 113, 150, 151, ‘178, 183, 194, 238, 275, 277, 292, 329, 336, 344, 364, 375, 381, -çı, 180, 364, -çılar, 364, -lar, 192, – makinesi, 177, -name, 43, 83, 97, 101, 103, 110, ‘ 189, 224, 254, 255, 266, 273, 339, 340,
180
342, 346, 394, 397, 399. Telsiz telgraf, 292. Temettü Vergisi, 280. Terakki, 164-166, 189. Tersaneler, 207. Terzi, 360, 367. Teşckkürname, 221.
Teşkilat, 88, 132, 162, 163, 165, 170, 171, 182, 186, 203, 204, 216, 217, 237, 250, 251, 277, 279, 280, 291-293, 302, 377-379, – Kanunu, 115, -iandırmak, 204.
181
Teşkilatı Esasiye, 116-118, 127, 131, 137, -Kanunu, 99, 115, 116, 119, 120, 126, 130, 131, 138, 139, 169, 276.
Tevfik Rüştü (Aras), 67.
Tıbbiye, 163.
Ticaret, 163, 206, 211, 275, 280, – bayatı,
204, – serbestisi, 290, – temsilcisi, 94. Ticari, – işler, 285, – münasebetler, 251. Tiflis, 74, 364, – delege heyeti, 286. Times gazetesi, 245. Tiyatro, 74. Tokat, 107,249,260.
Top, 218, -çu, 71, 357, -çu cephanesi, 292, – Müfettişi, 84, 164.
Toplum, 170, -lar. 200, 298, -un kaderi, 294.
Toplumbilim, 120, 121.
Toplumsal, 124, 133, 201, 210, 276, 278, 283,” – bağlar, 147, – devrim, 210, – esaslar, 170, – hayat, 358, 366, – hayatımız, 360, 367, – heyet, 359, 366, – hukuk, 277, – ihtiyaçlar, 279, 366, – irade, 136, -kabiliyet, 132.
Toprak, – ağaları, 207, – sahipleri, 207.
Toros, 121.
Tosya, 281.
Trablus Harbi, 166.
Trablusgarp, 165, 166.
Trabzon, 65, 78, 92, 96, 100-104, 110, 143, 180, 230, 328, 364, 396. Trakya, 21, 26, 53, 310, – meselesi, 158. Trans-Kafkasya Cumhuriyetleri, 206, 207. Tren, 65,71,73,74.
152
Troçki, 178,299,300.
Tunulı Hilmi Bey (Bolu Mebusu), 129,279,
280, 284. Tutuklamak, 162, 163. Tutuklu, 143, -lar, 178. Tüccar Mustafa, 163. Tüccarlar, 59. Tüfek, 218. Tünel inşaatı, 281.
Türk, 34, 47, 48, 121, 344, – hâkimiyeti, 363, – halkı, 158, 207, 209- 211, 387, -hükümeti, 57, – kumandanları, 353, -1er, 36, 46, 209, 241, 291, 295, -lük, 36, 79, -memurlar, 57, 369, – Mezarı, 53, – milleti, 79, 154, 241, 353, 358, 366, – Müslüman kardaşlan, 213. – ordusu, 191, 252, 297, 359, 387, 395, – siyaseti, 209, – taarruzu. 311, – telgrafçıları, 180, – toprağı, 53.
Türk-Sovyet münasebetleri, 209.
Türkçe, 57, 165, 198, – kitaplar, 159.
Türkçülük, 207.
Türkiya, 26, 27, 31, 32, 36, 50, 51, 62. 68, 77,79, 89-92, 95,98, 100, 104, 115, 118, 119, 123, 132, 141, 144, 146-15(1, 152, 154-156, 189. 193, 194, 199, 213-215, 221-225, 234, 235, 238, 239, 243, 245, 247-249, 253-255, 260, 261, 264, 266, 270, 271, 274, 276, 279, 280, 284, 289, 298, 299, 301, 305, 306, 327, 328, 330-332, 350, 351, 353-355, 362, 372, 380-383, 386, 391. 392, 394, 395, 399, – ahalisi, 213, – devleti, 363, – halkı, 36, 51, 154, 190, 191, 199-201. 277. 286, 288, 297, 299, 351, 391, – Halk Hükümeti, 213, – halk ordusu, 213, -lıkır, 153, 156, 297, – tarihi, 391, – ordusu. 154, 213, 350, 354, 355.
153
Türkiya Büyük Millet Maclisi, 26, 27, 3i, 32, 36, 62, 68, 77, 79. 89. 91, 92. 05. 100, 104, 115, 118, 119, İ23, 132, 137, 141, 144, 146-150, 152-156. 191, 193, 194, 213-215, 221-225, 2.34, 235, 23S, 239, 243, 245 , 247-249. 253-255 , 260, 261, 264, 266, 270, 271, 274, 276, 279, 298, 301, 305, 306, 327. 328. 330-332, 341,350,351,353-55,372,380,381.386. 391, 392, 394, 395, 399, – HükÜmdi, 50, 189, 190, 199,287, 289: 362,363, 383.
Türkiye, 21, 24, 30, 39-41, 43, 45, 48, 53.-55, 74, S0, 83, 96, 97, 103, 105, 136, 143, 145, 158, 167, 173, 174, 177, 178, 181, 188, 196, 197, 203, 207; 208, 210, 211, 241, 242, 250, 251, 256-258, 262, 269, 272, 273, 275, 295, 296, 303, 312-315, 3J7, 318, 338. 342, 345, 348,’ 353, 376, 386-388. 393, 399, – ahalisi, 169, 251. – halkı, 195, 313, 324, – Halk Hükümeti, 251, – Hükümeti, 43, 54, 180, 195-, – İstiklâl Harbi, 317,’ -Iiler.241, – mîlleti. 273, – ordusu, 70, 308.
TürkiyeBüyük Millet Meclisi, 21,39,80,83, 96,97, 103, 105, 136, 143, 145, 169,173. 174, 188, 195-177, 242. 250, 251. 256-258. 260, 262, 269, 272. 273. 275, 303. 318, 345, 348, 373, 376. 386. 388, 393, -‘Hükümeti, 24, 30,53. 312, 399, 338.
Tiirkiyc-Fıansa Anlaşması, 21 S, 287.
Türkiye Türkiyelilerindir, 241.
Tiirkiye-Rusya Antlaşması, 285.
Türkiya-Ukrayna Antlaşması, 201.
Uedsson, 177, 180.
Ukrayna, 65,74, 154. 155, 189, 191, 198-201, 273, 370, 373. – milleti. 153. 154, -ordusu, 191, 195, – orduları, baskı;mandanı, 155, – ordusu kiijiîanti:.’.nı1 I.80.
Ukrayna İçtimai Şûra Cumhuriyeti (Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti), i 55. 285, 373,-Hükü;rıeli, I53, I55, 190.
Ulaşım, 2%.
Ulucami, 73.
Ulukışla istasyonu, 236.
Umum Rus Şûraları, 155.
Unmal, 206.
Urla, 60, 75. 147, 2«4. 304. U5^:,308,3I0.3I[. Uzakdoğu, 290.
Ücretler, 237. Üçlü İtilaf, 40.
Ülke, 179, 204, 206, 208, 250, 297, 336.
-Iür.251. Omam, 234. Üreticiler, 281, Üretim, 281,282. Üslsnbay, 234.
OVÛ, 21, 34,78, 87, “0, 114, 119. 128. 155. 182, 207, 228, 29-1. -ler, 120, -219, 243, 293,400.
Vakıflar, 285.
Vakit gazetesi, 159, 163, 193,295. Vali Paşa, 235/ Vali, 72.
Van, 67, 92, 326, 393. Vapur, 100.
Vasıf Bey (Hariciye’dcn), 199.
Vasıf Bey (Maarif Vekâleti Kalemi Mahsus Müdürü), 232.
Vasıf Bey (Kara) (Sivas Mebusu), 67.
Vasiycv Androz, 198.
Vatan, 107, 142, 147. 148, 241, 283, 287, 291, 294. 349, 377, – haini, 252. – hizmeti, 301, – müdafaası, 205, – topraklan, 349.
Vatandaş, 123, 134, -lar, 287, -lık, İ47.
Vatanın bağımsızlığı, 386.
Vatani. – hizmet, 368. ■ ıtıcnfaallar, 294, – va-zifeler, 326.
Vatanperver, i 64. 325,
Vüiiinperverane, 259,397, – eserler, 162. – mesai, 377.
Vehbi (Mehmet) Bey (Karesi Mebusu), 46.
91, 92, 232. VblibLBcy (Konya Mebusu), 270. Vehbi Bey (Maarif Vekili), 198. Vehbi Bey (Niğde Mebusu). 27 i. Veliaht, 167. 181. Vcnizalisllcr, 310
Vergi. 39, 53, -ler. 376. – yükü. 282. Vilayet. 6!. 182, 260. 263, – heyeti ıncrke-ziyesi. 378, -ler. 277. – teşkilatı, 378.
Viyana, 123, 167, 312, 359, 366, – surları,
363, 383. Vrangcl, 252.
Washington Konferansı, 289. WiIson, 46.
Yabancı, 137, 343, – devletler, 210, – düşmanlığı, 295, – fabrikalar, 359, 366, – istilası, 153, -lar, 127, 211, 313, 367, -mahsûller, 280, – memleketler, 159, – paralar, 282, – sanatkâr, 359, 366, – sermaye, 281, – tesirleri, 301, – unsurlar, 366.
Yafa, 163, 164.
Yahşihan, 264.
Yakındoğu, 157.158.
Yakup Şevki Paşa (Mirliva. İkinci Ordu Kumandanı), 70,71,73, 81, 93. .
Yarbay, 234.
Yardım, 281,285, 394.
Yasama, 204.
Yaverviran, 69.
Yazar, 159.
7. Yıldırım Ordusu, 166.
Yeniköy, 70.
Yenişehir, 291.
Yerli kumaş, 159.
Yeşilköy, 129.
Yetimler, 262, – yurdu, 358.
Yıldırım orduları, 168.
Yozgat, 150, 294, 323.
Yudeniç, 252.
Yugoslavya devleti, 289.
Yunan, 27, 41, 353, – emelleri, 310, – iddiaları, 291, – işgali, 346, – kralı, 291, -kuvvetleri, 267, 363, -lılar, 50,156, 169, 251, 265, 277, 291. 310, 311, 318, 334, 376, 382,- ordusu, 41,70,186,265, 291, 292, 317, – prensleri, 292, – tümeni, 265.
Yunanistan, 164, 287, 363.
Yunus Nadi Bey (Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Grubu Reis Vekili, İzmir Mebusu), 67. 91, 240, 261, 341. 362.
Yun,232, 278.
Yusuf (Başkaya) Bey (Denizli Mebusu), 337. Yusuf (Akçura) Bey (Hariciye Müşaviri), 198.
Yusuf Bey, 73.
Yusuf İzzet Paşa (Mirliva), 219, 385, 386.
Yusuf Kemul (Tengirşenk) Bey (Hariciye Vekili, Kastamonu Mebusu), 34, 41, 42, 44, 52, 54, 57, 60, 70, 180, 182, 198, 199, 205, 207, 261. 272, 324, 325, 334, 345,346, 348, 372, 401.
Yusuf Servet Bey, 67.
Yusuf Ziya Bey (Bitlis Mebusu), 130, 326.
Yüzbaşı, 258.
Zabıta, 61. Zabit, 258.
Zafer, 26,179, 250, 351, 354, -1er, 359. 366. Zahire, 263.
Zalim, 298, 350, – dünya, 349, – kuvvetler, 213, -ler, 90, 191, 200, 201, 296, – Yunan, 353.
Zekâi Bey (Adana Mebusu), 62, 91, 92. Zeydiye mezhebi, 245. Ziraat Bankaları, 238, 281. Ziraat, 280, 281, – Dairesi, 66. Zirai, – mükellefiyet, 66, – Sanayi, 281. Zİya Hurşit Bey (Lâzistan Mebusu), 198, 199.
Zonguldak, 151,335.
Zonguldak Amele Kanunu, 281.
Zulüm, 27, 50, 153, 199, 214, 25!, 298-
300, 349, – cihanı, 354, – dünyası. 191.
350, -ler, 346. Zübeyde Hanım 160,306. Zülfi Bey (Diyarbakır Mebusu), 326.

ONÜÇÜNCÜ CİLT

ll.Pius, 345. 16. Lui, 148. ABD, 334.
Abdullah Azmi Efendi (Eskişehir Mebusu), 56.
Abdullah Efendi bini Ali (Miilazırmcvvel, Antalya), 340.
Abdullah Elendi bini Mehmcd (Mülazımı-sani, Uluborlu), 340.
Abdullah Efendi bini Selim (Yüzbaşı, İş-kodra), 343.-
Abdullah Kâşif Efendi bini Ahmed (Miila-zımıevvel, Erzurum), 344.
Abdullah Şakir Bey bini Alî (Binbaşı, Nişantaşı). 344.
Abdullah Şevki Efendi bini Mehmcd (Yüzbaşı, Sivas), 341.
Abdülâziz Efendi bini Nâdir (Mülazımısa-ni, Musul), 341.
Abdülhalİk Bey (Konya Valisi), 250, 252.
Abdülhalİm Bey (Konya Mebusu), 186.
Abdülhalim Efendi hini Hüseyin (Binbaşı, Sivas), 342.
Abdülkadir Efendi bini Ali (Yüzbaşı, Sü-lcymaniyc), 340.
Abdülkadir Efendi bini Necmeddin (Çamlıca), 340.
Abdülkadir Efendi bini Osman (Mülazımı-
cwel, Draç), 343. Abdülkerim Efendi bini Hüseyin Kâmil
(Mülazımısanİ, Manastır), 342. Abdülkerim Efendi bini Mehmcd İzzet
(Yüzbaşı, Dersaadet), 340. . Abdülkerim Efendi bini Süleyman (Müla-
zımıevvcl, Dcbreibalâ), 343. Abdülkerim Efendi (Yüzbaşı), 34.
Abdülkuddus Efendi bini Ali Azmi (Müla-zımıevvel, Diyarbckir), 342.
Abdürrahman Efendi bini Ahmed (Mülazı-mıevvel, Sivas), 342.
Abdürrahman Nafiz Bey bini Mehmed Nafiz (Miralay, Manisa), 340.
Abîdin Bey (Lazistan Mebusu), 31, 32, 41, 52, 421.
Abidİn Efendi bini Edhem (Yüzbaşı, İsparta), 342. Adadepe, 226.
Adalar, 305, 371, – denizi, 305.
Adalet, 147,148,400, -perver, 95, -sizlik, 93.
Adana, 120, 123, 177, 189, 190, 246, 343, 386, 421.-valisi, 120.
Adapazarı, 84, 85, 86, 87, 89, 98, 99, 102, 104, 106, 107, 109, 110, 117,341.
Adatcpe, 228, 300, 369.
Adil Efendi bini Cemal (Mülazımısanİ, Adana), 343.
Âdil Efendi bini Said (Mülazımısanİ, Uluborlu), 341.
Adli kapitülasyonlar, 167. 282.
Adliye, 70.
Adnan (Adıvar) Bey (Büyük Millet Meclisi İkinci Reisi, Doktor), 71, 124, 133, 142, 146, 155, 160, 161, 163, 164, 168, 171, 176, 178, 180, 196, 197, 209, 210, 212, 215, 228, 257, 265, 269, 322, 360, 408,420, 421.
Afgan, 136, 145,-Sefiri, 145.
Afganistan, 108.
Afyonkarahisar, 29, 39, 40, 51, 52, 64, 100, 125,181,210,212-216,220,221,224,225, 227,229,232,234,240,249,292,299,300, 306, 339, 363, 364-367, 371, 417, 431, – Meydan Muharebesi, 249, 300,431.
Agâh Etendi Bini Sabri (Binbaşı, Gemlik), 341. Ağaç köyü, 228, 369. Ahadköy, 228.
Ahali, 41, 68, 118, 147, 148, 184, 219, 231, 244, 293, 296, 319, 323, 329, 337, 345, 347, 348, 35 i, 355, 363, 373, 388, 390, 437, – sınıfları, 147.
Ahlaki, 24, – maraza, 24.
Ahmed (Ağaoğlu) Bey (Matbuat Umum Müdürü), 146.
Ahmcd Âdil Efendi bini Mahmud (Üsküdar), 339-
Ahmcd Azmi Efendi bini Hacı Halil (Mü-lazımısani, Urla), 344.
Ahmcd Bey (Yüzbaşı) 344.
Ahmcd Cemil Efendi bini Arif (Binbaşı, Sultantcpc), 343.
Ahmcd Cevdet Efendi bini Abdıırrahmun (Mülazımısani, Dörtyol), 343.
Ahmcd Cevdet Efendi bini Kâmil (Yüzbaşı, Üsküdar), 340.
Ahmcd Efendi bini Abdullah (Mülazımıcv-vcl, Edirne), 343. ‘
Ahmcd Efendi bini Mchmcd Bekir (Yüzbaşı, Arapkir), 340
Ahmcd Efendi bini Osman (Mülazımıcv-vcl, Malkara), 341.
Ahmcd Enver Elendi bini Abdullah (Müla-zımıcvvcl, Yozgat), 339.
Ahmed Esad Efendi bini Hakkı (Mülazımı-cvvel, Dcrsaadct), 339.
Ahmed Fahrî Efendi bini Fcrabullah (Mü-lazımısani, Sülcymaniyc), 341.
Ahmcd Fahri Efendi bini Hurşid (Mülazı-mıcvvel, Kerkük), 341.
Ahmcd Faik B. bini Mustafa (Kaymakam, Üsküdar), 341.
Ahmcd Faik Efendi bini Abdiiikadir (Mü-lazımıcvvel, Mckkcimilkerrcmc), 343.
Ahmed Fcrid Efendi bini İbrahim (Mülazımısani, Tokat), 341.
Ahmcd Fevzi Efendi bini Niyazi (Mülazı-mıevvcl, Bosna), 341.
Ahmcd Fevzi Erendi bini Veli (Mülazımısani, Fâtih), 341.
Ahmed Fikri Bey bini Ömer (Binbaşı, Sivas), 342.
Ahmcd Hakkı Bey bini Mchmcd (Kaymakam, Yanya), 341.
Ahmcd Hakkı Efendi bini Mchmcd (Yüzbaşı, İşkodra), 342.
Ahmcd Hamdi Elendi bini İbrahim (Alay Müftüsü, Batum). 342.
Ahmcd Hamdi Efendi bini İbrahim (Yüzbaşı, Bandırma), 340.
Ahmcd Hamdi Efendi bini Süleyman (Mü-lazımıcvvcl, Kırkkilisc), 342.
Ahmcd Hayri Efendi bini İbrahim (Yüzbaşı, Çengelköy), 343.
Ahmcd Hilmi Efendi bini Nasrullah (Binbaşı, İnebolu), 344.
Ahmed Hulusi Efendi bini Bekir (Alay Müftüsü, Nevşehir), 344.
Ahmcd Kemal Elendi bini Mulala (Yüzbaşı, Gelibolu), 342.
Ahmed Mİdhat Efendi bini Derviş (Müla-zımıcvvcl, Mersin), 343.
Ahmed Münir Efendi bini Hasan (Mülazımısani, Burhaniye), 343.
Ahmed Nedim bey bini Hasan Tahsin (Kaymakam, Tckirdağı), 342.
Ahmcd Niyazi Efendi bini Mehmcd Ragıb (Mülazımısani, Edirne), 343. ■
Ahmcd Nuri Efendi bini Fcrlıad (Alay Hesap Memuru, Kırkkilisc), 342.
Ahmcd Salâhaddin Elendi bini Emin Paşa (Binbaşı, Dcrsaadct), 340.
Ahmcd Tcvfik Efendi bini Haiunurrcşid (Yüzbaşı, Dersuadct), 342.
Ahmcd Turan Bey bini Mehmcd Emin (Binbaşı, Sivas), 344.
Ahmcd Ziya Efendi bini Kadri (Miilazınıı-evvcl, Tokat), 342.
Ahmcd Ziya Elendi bini Muhiddin (Yüzbaşı, Tarsus), 344.
Ahmcdli, 372.
Ahmet Emin (Yalman) Bey, {Vakit Gazetesi Başyazarı), 102.
Ahmet Ferid (Tek) Bey (Paris Temsilcisi), 167,219,318, 325,434.
Ahmet Hakkı Efendi bini Vasll (Yüzbaşı, Katerin), 339.
Ahmet Hilmi (Kulaç) Bey (Kayseri Mebusu), 123.
Ahmcl Müfit (Kurulluoğlu) Efendi (Kırşehir Mebusu), 408 Ahşap Fabrikası, 109. Ahurdağı, 215, 227. Ahzı Asker bkz. Askerlik Şubesi. Ajans, 246. Ajans Havas, 407. Akarçay, 363, 364, 365, 366. Akça (köy), 212. Akçcşchir, 368. Akdağmadeni, 344.
Akdeniz, 21. 234, 261. 268, 274, 275, 293,
300, 302, 303, 306, 323. Aksaray, 342, 343. Aksu, 266.
Akkanı, 114, 116,298.
Akşehir, 123, 168, 173, 174, 176. 179, 182,
202, 362, 366. Akşehir Bank, 123. Aktaş, 228. Alaçam, 344.
Alâcddin Bey (Miralay), 240. Alâccldin bini Muracl (Mülazımıcvvcl, Bursa), 344. Alasonya, 171.
Alaşehir, 237, 242, 253, 255, 257. 259, 293,301.
Ali (Çctİııkaya) Bey (Karahisar Mebusu), 123,251.
Ali Cenanı Bey (Gaziantep Mebusu), 379. Ali Elendi bini Ömer (Yüzbaşı, Trablus-
garp).341. Ali Efendi bini Hüseyin (Binbaşı, Kemah),
341.
Ali Efendi bini Mchmcd (Yüzbaşı, Gelibolu), 344.
Ali Efendi bini Mchmcd (Yüzbaşı. Ayaş), 343.
AIİ Efendi bini Osman (Mülazımısani, Sandıklı), 344. ■
Ali Fuat (Ccbcsoy) Paşa, 91. 123. 176, 178,267.293,294.
Ali Rıza Efendi bini İbrahim (Mülazımısani, Koçhisar), 339.
Ali Galib Efendi bini Ramiz (Mülazımısani), 341.
Ali Hikmet El’cndİ bini Rıfat (Mülazımısani, Bilecik), 341.
AIİ İhsan (Sabis) Paşa (I. Ordu Kumandanı), 97.
Ali Nâzım Efendi bini Feyzi (Mülazımıcvvcl, Ermcnak), 340.
Ali Ragıb Elendi bini Mehmcd AIİ (Müla-zımısani, Denizli), 343.
Ali Remzi Efendi bini Süleyman (Binbaşı, Şehremini), 344.
Ali Rıza-Bey bini Sadcddİtı Paşa (Miralay, Çamlıca), 342.
Ali Rıza Efendi bini İsmail (Mülazımısani, Sivas), 341.
Ali Rıza Efendi bini Fctlah (Yüzbaşı, İzmir), 340.
Ali Rıza Efendi bini Hüseyin (Yüzbaşı, Taşköprü). 340.
Ali Rıza Elendi bini İbrahim (Mülazımısani, Trabzon), 341.
Ali Rıza Efendi bini İbrahim (Yüzbaşı, Erzincan), 344.
Ali Rıza Efendi bini Mihri (Yüzbaşı, Sivas). 343.
Ali Rıza Efendi bini Şaban (Yüzbaşı, Manastır), 34(1.
Ali Rıza Efendi (Ağır Topçu Yüzbaşı”), 340.
Ali Riza Elendi bini Sefer (Binbaşı, Pirişti-■ ne), 340. Ali Sait Paşa, 134.
Ali Sliruri Efendi (Karahisar Mebusu), 123. Ali Şükrü Bey (Trabzon Mebusu), 78- 80. Ali Tcvfik Efendi bini Cemal (Kıdemli
Yüzbaşı, Dcrsaadct), 344. Ali Ziya Bey bini İbrahim (Binbaşı, İstan-
köy), 342. Âlim, 25.
Allah, 32, 122, 209, 211, 213, 228, 229, 231, 232, 250, 260, 319, 360, 370, 377, 407, 429, 434.
Alman, 35,61. 103, 184, 432, – cephanesi, 61, – ordusu, 35.
Almanca, 29, 42 42.
Alman Demir Haç, 432.
Alman-Rus anlaşması, 184.
Almanya, 29, 34,45, 187, – imparatoru. 34.
Altınbaş, 232.
Al tun taş, 220, 228, 300.
Amasya, 100, 344.
Amerika, 95, 103, 106, 124. 336. – müesseseleri. 103.
Amerikalı, 66, 279, – gazeteci. 279. -lar. 103, 375.
Amerikan, 280, 282, – vapuru, 282.
Amerikan Koleji, 280.
Amerika Yakındoğu Yardım Heyeti, 95,106.
Amstcrdam, 132.
Anadolu, 58-60, 66, 76, 86, 104, 106, 114, 124, 125, 127, 152, 153, 158, 163, 166, .167, 170, 175. 181, 200, 203, 205. 221, 224, 234, 256, 274-277, 279, 287-289, 299, 302, 305, 309, 311, 328, 333, 337, 347, 348, 373, 376, 377, 386. 388, 400, 408, 419, 421, 435, 437, – Hırisliyanları, 95, – kıyıları, 348, – limanları. 347.
Anadolu-Bağdal Demiryolları, 152.
Anadolu’nun kurtuluşu, 305.
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Grubu, 158.
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Heyeti Merkcziyelcri, 435. Anadoluhisurı,344. Anarşi, 48.
Anavatan, 63, 110, 156,338. Anayurt, 22.
Ankara, 21, 23, 37,49-53, 57-60, 64-68, 72, 74, 76-85, 88, 91, 96, 98, 108, 111-115, 119, 120, 123, 126, 127, 130, 132, 133, 135, 139, 140, 142-145, 150, 152, 155, 158-161, 167, 177, 179, 180, 181, 185-187, 190, 192-194, 196-198, 207, 219, 229, 230, 260, 261, 263, 267, 280, 285, 286, 294, 300, 305, 308, 313, 315, 319, 321, 331, 339, 341, 343/347, 354, 355, 359, 362, 378, 379, 381-384, 386, 387, 389, 392, 393, 396, 397, 400, 404, 405, 409-411, 416, 417, 421, 423, 425, 427-431. 433 , 439, 441, – hemşcrİliği, 381, – hükümeti, 286,319, 405, – Meclisi, 280.
Ankara Anlaşması, 66.
Ankara İstiklâl Mahkemesi, 64.
Anlaşma, 66, 103, 184, 187,314.
Antakya, 246.
Antalya, 65, 125, 203, 246 340, 343, – bölgesi, 125.
Arabistan, 93. Araç, 341,344.
Aralov. Semiyon İvanoviç (Rus Büyükelçisi), 136, 137, 145, 331. Arapkir, 340. Arazi, 338.
Arif Elendi bini Âtıf (Mülazımıcvvcl, Ankara), 341.
Arif Şeyda Efendi bini Fethi (Mülazımıcvvcl, Diyarbckir), 341.
Arpaşchir,212.
Asayiş, 98, 413, 417, 437.
Asım Bey (Erkâmharbiyc Reisi Miralay), 134.
Asım Bey bini Hasan Şckip (Tabip Kaymakam, Dersaadet), 340.
Asım Elendi bini İbrahim (Yüzbaşı, Üs-küp), 342.
Asım Efendi bini Yakup (Yüzbaşı, Zile), 341. Asiler, 171. Asitane, 340.
Asker, 31,42,79, 80,95,96, 110, 171,182, 184, 214, 224, 230, 274, 281, 284, 285, 291, 293, 296, 297, 299, 301, 307, 309, 311, 348, 349, 363, 365, 366, 370. 371, 410, 413, 418, 419, 437, – arkadaşlar, 42, -cc,31,-lcr, 220, 231,280,292.
Askeri, 22, 32, 34, 35, 43, 44, 48, 51, 75, 128, 178, 179, 184, 191, 193, 246, 264, 270, 275, 282, 297, 303, 310,315, 322, 326, 347, 350, 351, 374, 376. 378, 388-391, 394. 395, 397. 399, 405, 407, 424, 435, – faaliyet, 171. 178. – fikirler, 90, 102, – gallct, 22, – haber, 246, – harekât, 51, 297, 310, 315, 350, 374, 376, 378, 391, 419, – hareket, 303, – hat, 417, – ha-zırlıklar, 390, – hükümet, 32, – hükümler, 34, – icaplar, 390, – ihtiyaç, 193, – ilimler, 45, – İşgal, 394, 397, – kanunlar, 34, 35, 44, 45, – kapitülasyonlar. 167, – kıtalar, 191, – konferans, 417, – memurlar, 389, 405, – mukavele, 388, 395, 414, 423, 424, 425, – sakınca, 395, – sebepler. 184, – tedbirler, 179, 35 l, 390, 407, – teşkilat, 275, – Valilik, 264, – vazife, 322, – vaziyet, 32, 43, 48, 75, 347.
Askeriye, 31, 173, 185, 191.
Askerlik, 80. 364, 386, – çağı, 386. Askerlik Şubesi, 190, 386. Ashhanlar, 225, 369.
Asya, 279, 287, 347,390,408, – imparatorluğu, 274, – sahili, 347. Aşar, 173.
Âsir (Allı) Bey (Miralay), 240; Aşiret, 217 Aşurhisar, 212.
Ata Bey (Dahiliye Vekili), 146. Atıf Bey, 23.
Atina, 90, 96, 125, 130, 163, 176,280. Avni Bey (Saruhan Mebusu), 123. Avniddin Efendi bini Hüseyin Hüsnü (Mülazımısanİ, Dersaadet), 343. Avrupa, 147, 188, 243, 279, 288, 289, 362. Avrupa Türkleri, 288 Avusturya, 29, 42, 149, 187. Ayaklanma, 96, 148, 149. Ayaş; 343. Aydemir, 228, 369. Aydın, 251,343,421. Ayrılepc, 152. Ayvalı, 366.
Azariköy (Azari), 109, 152. Azerbaycan, 136, 145, – halkı, 145, – Sefiri, 145.
Azınlık, 59, 125, 337, 380, 388, 399, 413, -lar, 21, 22, 114, 259, 333, -lar hukuku, 380, -lar meselesi, 380.
Aziz Bey (Binbaşı), 342.
Aziziye, 173
Azmi Efendi bini Ali Riza (Yüzbaşı, Manastır), 342. –
Babıâli, 60, 103, 310, – hükümeti, 310.
Bağdat, 152, 341,343.
Bağımsız, 59, 60, 93, 94, 104, 207, 235, 265, 277, 303, 373.
Bağımsızlık, 22, 24, 25, 44, 86, 90, 94, 96, 102,104,110,145-149,155,184,282,291, 302, 323, 333, 360, 377, 380, 381, 435, -mücadelesi,38),-mücahedesi, 104.
Bahaddin Bey bini Hüseyin (Binbaşı, Der-saadet), 342.
Bahaddin Efendi bini Hasan Hazim (Yüzbaşı, Dersaadet), 340.
Bahrî Efendi bini Şevki (Zabitvekili, Kavala), 343. Bahrisiyah bkz. Karadeniz. Bailly (Bayii), 147. Bakırcık, 368.
Baki Erendi bini Ahmed (Mülazımısanİ,
Manastır), 340. Balıkesir, 251, 266, 305, 340-342, 431. Balkan, 115, 407, – hükümetleri, 115. Balmahmud, 227„365, 368. Bandırma, 256, 305, 340, 373. Bando, 320. Banka, 69, 70. Banker, 167.
Barış, 22, 23, 29. 44, 59, 66, 95, 96, 124, 166, 167, 169, 187, 276, 277, 281, 287-290, 297, 303, 304, 306-311, 314, 315, 335, 337, 338, 345, 350, 353, 355.361,
• 374, 376-380, 391, 401, 407, 408, 410, 417, 418, 420, 421, 424, 426, 429, 435, 436, 437, – havası, 338,.- kararlan, 391, – Konferansı, 337, 378, 418, 424/429, 435, 437, – masası, 37, – müzakereleri, 287, 378, 417, – programı, 308, – şartları, 23, 59, 60, 276, 277, 306, 310, – za-manı, 44, 289.
Barışçı, 362, 390, 398, 400, 401, – hissiyat, 390.
Basın, 281.
Baskı, 207.
Bastil, 148.
Başbakan, 29, 42, 187, 217. . Başkale, 217.
Başkan, 42.
Başkent, 277.
Başkilise, 368.
Başkonsolos, 261, 316.
Başkumandan, 22, 28, 30, 38-40, 43, 44, 46, 47,49, 51, 53, 57, 58, 64, 65, 67, 70, 72, 74-78, 80, 83, 85-89, 92, 97-100, 107-109, 111-121, 129-135, 139, 142. 143, 146, 150-152, 155, 158, 159, 162, 163, 165-168, 170-174, 177, 179, 180, 182, 185, 187, 189-194, 197, 198, 201, 202, 204-207, 209-212, 214-217, 219-221; 223-226, 228-235, 237-244, 247-260, 263, 266, 267, 269-275, 278, 279,
283, 291, 292. 294-296, 298-300, 302. 309, 315. 317-321, 324, 325, 327, 329-333, 339. 345-347, 351, 353, 355-361, 369, 370, 376, 381, 382, 384, 386, 388, 391-394, 396-404, 409-411, 4(5-418, 424, 425. 427, 428, 431, 433, 434, 436, 439İ 441, -ık,21, 27, 31-39, 41, 42, 45-47,49,50, 52,53,65,69. 140, 141, 156, 158. 163, 172, 246, 247, 262, 263, 326,’ 351, 362, 363, 367, 375, 376, 387, 390, 396, 412, 421, 422, -lık salahiyeti, 33, -lık vazifesi, 34.
350
Başkumandanlık Kanunu, 21,27,28, 31, 32, 34,37-39,43,45, 49,50, 52,53, 155, 158.
Balı, 21, 50, 51, 61, 64, 87, 88, 94, 95, 98, 106, 112, 113, 120, 128-131, 134, 140-142, 144, 157, 165, 169, 187,248, 282, 355,376 420,428, – devletleri, 282. Batı Anadolu, 181, 302, 305, 337, 386. Batı Cephesi, 51, 61, 64, 87, 88, 98, 112,
351
113, 120, 128-131, 134, 140-142, 144, 157, 165, 169, 171, 172, 185, 187, 189-194, 198-202, 204, 208, 209, 211-213, 215-217, 219, 221, 229, 230, 232-234, 238, 239, 247, 248. 252, 254, 283, 284. 295, 317, 324, 330, 332, 350, 351, 357, 358, 362, 363.374,376,384,386,387. 389, 391-393, 395, 396, 399, 400, 402, 403, 412, 416, 425, 428, 431-433.
Batı Trakya, 178, 288, 337, 338, 413, 420, 421.
Batıl, 94.
Balum, 150, 342.
Bayczid, 71.
Bayrak, 261-263,301,309. Bayram, 146, 151, 162, 179,201. Bayramiç, 339.
Bedri Efendi bini Abdürrczzak (Mülazımısanİ, Edirne), 341.
Bedri Efendi bini İsmail (Mülazımısanİ. Kocamusiafapaşa), 339.
Bedri Elendi (Yüzbaşı), 340.
Behçet SalTct Efendi bini Ali (Mülazımısanİ, Maraş), 341.
Behiç Bey (Anadolu-Bağdat Demiryolları Müdiri Umumisi, Miralay), 152.
Bekir Efendi bini Mustafa (Mülazımısanİ, Maraş), 341.
Bekir Efendi bini İsmail (Mülazımısanİ,
Çal), 342. Bekir Sami (Kunduk) Bey, 23. Bekir Sıddık Elendi bini Mustafa Hilmi
(Mülazımısanİ, Çorum), 341. Belçika, 149.
Belediye, 63, 68, 86, 191, 332, 435, 436.
– heyetleri, 191, – reisleri, 415. Bclcnlcpc, 210, 364-366. Bclkahve, 372. Beşiktaş, 340, 341.
Beyanname, 30, 149, 178, 231-234, 274,
302, 305. Beylerbeyi, 343. Beylikova, 83. Beypazarı, 111,341,343. Beyrut, 77, 83, 180, 192. Beyrut Hilâli Ahmcr Cemiyeti, 77. Biga, 328. Bilecik, 125,341. Bİngazi, 344. Birinci İnönü Zaferi, 247. Bitlis, 341,342, 344. Boğaz, 392, 424.
Boğazlar, 59, 279, 286. 288, 289,297. 309-311, 314, 315, 326, 329, 333-336, 347, 376, 378, 388, 391. 406, 407, 413,417-420, 437, – Komisyonu, 289, – meselesi, 310,-serbestisi. 315, 329.
Bolşevik, 150.
Bolu, 54, 118, 343, 344, 370, 371, 420.
Bolvadin, 173, 272.
Bomba, 227, 329.
Bombay, 154.
Bordo telsizi, 178.
Bornova, 283.
Bo.ıfor gazetesi, 124, 125.
Bosna, 341.
Bouillon, Franklin (Franklen Buyyon, Frank-len Büyon, Franklen Büyyon), 288, 316, 317, 326, 350, 351, 353, 375, 393, 394. 396-398, 405,416,426,427, 429.
Bozkır, 341.
Britanya, 21, 278, 329, 333, 334, 336, 371, 374, – İmparatorluğu, 336.
Brock, B., (İngiliz Akdeniz Orduları Baş-kumandanı, Amiral), 261.278.
Burdur, 344, 409, 418, 419. Burhaniye, 343.
Bursa, 23, 24, 26, 71, 123, 156, 157, 251, 253, 255, 258, 266, 274, 301, 340-342, 344, 354, 357, 372, 373, 407, 441, – kaplıcaları, 24, -lılar, 23.
Bütçe, 43, 126.
Büyük Britanya bkz. Britanya.
Büyük Çekmece Gölü, 423.
Büyük İskender bkz. İskender.
Büyük Meydan Muharebesi, 299.
Büyük Millet Meclisi, 28, 29, 37, 42, 55, 60, 63, 71-73, 78, 79, 90, J00, 103, 122, 126, 138, 141, 146, 155, 159, 208, 215, 230, 240, 247, 256, 257, 278, 322, 327, 334, 335, 337, 339, 347, 351, 360, 381, ■ 405, 416, 430-432, – Hükümeti, 249, 315, 328, 389, 390,423.
Büyük Millet Meclisi Muhafız Taburu, 192,208.
Büyük Taarruz, 181.
Büyükada, 298.
Camaibalâ, 343.
Cami (Baykut) Bey (Roma Temsilcisi), 76, 133.
Canİd Efendi bini İbrahim (Mülazımıcv- ■ ■
vel, Dersaadet), 341.
Cankuyu, 368.
Casusluk, 69, 78.
Cavİd Bey (Kars Mebusu), 123.
Cavid Elendi bini Mehmed (Mülazımısanİ, Selanik), 341.
Cebel, 336.
Cehalet, 95.
Celâl (Bayar) Bey (Sııruhan Mebusu), 55.
Celâl Elendi (Mülazımıevvcl), 342.
Celâl Nuri (İteri gazetesi yazan), 291
Cclâlcddin Efendi bini Kemal (Mülazımı-” evvel. Şchzadcbaşı), 339.
Cclâlcddin Efendi bini Mehmcd Said (Yüzbaşı, Dersaadet), 341.
Cclâlcltin Arif Bey (Roma Temsilcisi), 76, 187, 188, 195, 372,434.
Cemal Efendi bini Bekir (Mülazımısanİ, Eskişehir), 341.
Cemal Efendi bini Hüseyin (Yüzbaşı, Eski-şehir), 340.
Cemal Efendi bini Hüsnü (Mülazımıevvcl, İzmir), 339.
Cemal Paşa (Bahriye Nazırı, Dördüncü Ordu Kumandanı), 108.
Ccmalcddin Efendi bini Süleyman Mesrur (Mülazımıevvcl, Dersaadet), 340.
Cemil Bey bini Şevki Paşa (Miralay, Asila-nc), 340.
Cemil Efendi bini Ahmed Rifat (Yüzbaşı, Dersaadet), 340.
Cemil Efendi bini İzzet (Mülazımısanİ, İzmir), 339.
Cemil Efendi bini Süleyman (Binbaşı, Erzurum), 342.
Cemiyet, 73, 76, 77, 132, 133, 153, 175, 205, 295, 337.
Cemiyeti İslamiyc, 77.
Cenabı Hakk bkz. Allah.
Cennet, 24, – havuzları, 24.
Cephane, 32, 61, 99, 150, 153, 174, 175, 199, 205,215,226, 299.
Cephe bandosu, 320.
Ccvat (Çobanlı) Paşa (Elcczirc Cephesi
Kumandanı), 265, 269. Ccval Bey, 228.
Cevdet Efendi bini Hamİd (Yüzbaşı,
Amasya), 344. Chicago Tribüne gazetesi, 281, 333. Cide, 64.
Cihan, 21, 22, 39, 91, 95, 96, 145. 149, 182, 303, 306, 314, 355, 370, 373, 376, 377, 379, 401, 430, – medeniyeti, 21, – tarihi, 306.
Cihangir, 341.
Cihat, 309.
Clayloıı, John, (Chicago Tribüne, The Daily Telenraph Muhabiri), 281, 333. Cumaibalâ, 343.
Cumhuriyet, 348, – hükümeti, 348. Curzon (Gürzon), 167.
Çal, 173, 342-344. Çalköyü, 228, 369, 340. Çamlıca, 342
Çanakkale, 166, 167, 286. 317, 329, 333, 347, 348, 351, 375, 388, 390, 392, 406, 407, 417, 423, – Boğazı, 276, 333-
334 390, 392, 424.
335
Çankaya, 293. Çar, 44, 136, -İlk, 45. Çarmaktepe, 212. Çarşamba, 344.
Çatalca, 163, 171, 176, 178, 341, – hattı,
163. Çavdarlı, 227. Çay, 192, 208,220. Çayhisar, 366, 340, 343. Çengelköy, 432. Çerkesköy, 178, 321. Çeşme, 293,373. Çete, 64. Çiği!tepe,215. Çine, 343. Çivril, 173, 226.
Çocuk Esirgeme Kurumu bkz. Hİmaycİ Et-
fal Cemiyeti. Çocuk, 26, 48, 231, – oyuncağı, 48. Çolak Selahaddin (Köseoğİu) Bey (Mersin
Mebusu), 124. Çomburnu, 242. Çorlu, 169,343. Çorum, 71,341,343. Çotani, Muhummcd (Bombay’da Hindistan
Hilafet Merkez Komitesi Reisi), 132,
133, 154, 319.
Dağçavdarlı, 227. Dağkaraca, 227. Dahili vaziyet, 128. Dahiliye Nizamnamesi, 45. Danimarka, 167. Darıca, 423. ” Darıdcrc, 342. Davullunun, 25. Dava, 33,65, 284, 285,304. Davutpaşa, 340. Debrc, 342. Debreibaiâ, 343. Dedikodu, 90. Dekovil hattı, 172.
Delege, 23, 125, 286, 289, 350, 394, 396,
421,422,-heyeti, 23. Demirci, 266, 343. Demiryolu, 152, 172, 177, 206, 246. Demokrat, 39.
(0
Deniz, 185. 194, 261, 298, 305, – müfrezesi, 194, 261, – vasıtaları, 185, 194. Denizli, 343. Deral iye, 339, 341. Dereköy, 258. Derince, 407.
Dcrsaadei, 69, 130, 321, 339-344, 397,
432, 439. Destroyer Kuryesi, 333. Develi, 343.
Devlet, 24,26,39,48,59, 60,96, i 15,122, 136, 137, 145, 157, 167, 182, 184, 207, 262, 282, 285-287, 292, 298, 309-311, 333, 334, 336, 350, 353, 375, 378, 387-391, 394, 405, 406, 409, 413, 418-420, 437, -ler, 44, 51, 261, 263, 315, – memuru, 167.
Devleti Âliyci İraniyc, 137.
Devleti Âliyei Osmaniye, 137.
Dış İstihbarat, 171.
Diktatör, 35, 45,-lük, 35, 124.
Diltepe, 210.
Dimeioka, 340,342.
Din, 293.
Dinar, 173.
Dindarane, 293.
Dini, 23,156,296, – engeller, 23, – mukaddesat, 156. Diplomasi, 66, 303. Diplomat, 22.
Diplomatik, 224, 287, 410, 419. Dirağman, 343.
Diyarbckir, 119, 123,341,342. Doğla, 212.
Doğu, 21, 23, 50, 53, 61, 106, 115, 125 127, 129, 135-137, 140, 143, 145, 158, 159, 162, 297, 380, – barışı, 401, – devletleri, 184, – meselesi, 21, 125, – milletlerimi, 136, 137.
Doğu Cephesi, 53, 61, 127, 129, 135, 140. 143, 158, 159, 162, 201, 203, 215. 217, 265, 317, 320, 366, 367, 382, 404.
Doğu Trakya, 178, 288, 297, 309, 337, 384, 387, 388, 417, 425, 435, 437, 438.
Doktor, 31,54, 123, 154, 408.
Dolmabahçc, 341.
c

Donanma, 64, 90, 106, 125. 154,328,347, 373, 374.
Döğer, 64, 220, 227, 228, 363, 366, 367. Dörtyol, 343. Draç, 343.
Dumesnil (Fransız amirali), 284-290. 296, 297, 348, 349.
Dumlupınar, 220, 225-228, 232-235. 237, 239-242, 249, 292, 293, 299-301, 303, 339, 363, 364, 367-369, 371, 372, 431.
Dumlupınar Meydan Muharebesi, 227, 249, 292, 299, 300. 303, 371, 431.
Durak, Mustafa (Sakarya) Bey (Er/urum Mebusu), 374.
Dünya, 28. 30, 32, 34, 36, 39, 42, 43, 45, 46,49,51,59,60,93,96,136, 147, 155, 156, 167, 187, 298, 301, 304; 334-337, 360, 401, 407, 421,-barışı, 335.
Düşman, 22, 25, 26. 29, 30, 33. 37, 39, 40, 42, 43. 47, 59-61, 64, 66. 86, 88. 90, 94, 102, 110, 124, 127, 128, 131, 136, 148, 149, 157, 163, 165, 168-171, 176, 178, 203, 210, 212, 214,215. 220, 221, 224-229, 231, 232, 235, 237, 238, 241, 242, 244, 253-255, 258, 266, 269, 272, 274, 275, 277, 285, 287, 292, 295, 298-302, 304, 305, 307, 310, 314, 323, 339, 348, 361-374, 376, 377, 392, 40i, 406, 410, 417. 418,420, 431, – devletler, 418,
95 donanması, 90, – fırkası, 176, -ı kovmak, 221, – istilası, 323, – işgali, 110,
– kuvvetleri, 238, 258, 371, -lar, 40, 94,
– -hk, 145, 154, 314, 333, 335. 388, -lık hali, 310, – ordusu, 37, 149, 157, 224, 225, 228, 300, 348, 374, – vaziyeti, 171, – zayiatı, 302.
96
Düzağaç, 212.
Eaton, Rİchard (Amerikalı gazeteci), 279. Ebul Fazıl Abdulhanan, 383. Edebiyat, 25.
Edgard Quincl (Fransız kruvazörü), 261, 263.
Edhcm Necdet (Karabudak) Bey (Kaymakam), 240.
Edlıcm Efendi bini Said (Mülazımısani. Uluborlu), 341.
Edhcm Hilmi Efendi bini Mustafa (Mülazımısani, Tokat), 342. -Edip, 25.
Edirne, 159, 166 169, 171, 178, 282, 288, 308, 314, 340-342, 351, 387, 389. 391. 405, 406, 410, 411,413, 433, 435, 437, -mebusu, 433.
Edremit, 305.
Efrat, 18,69, 125, 150, 169,210,215,232,
233, 235,269, 332, 373,441. Eğirdir Gölü, 185, 194. Eğrcl, 228.
El Ahbar gazetesi, 184. El Cezire, 167. El-İkbat gazclcsi,77. Elâziz, 341.
Elcezirc, 23, 61, 265, – Cephesi, 61, 265. Elmalı, 340, 344. Elmalıdağ,255. Emet dağlan. 253.
Emin Mehmet (Erkul) Bey (Bursa Mebusu. Operatör), 71.
Emin Efendi bini Ahmcd (Mülazunıcvvcl, Dcrsaadct), 344.
Emin Elendi bini Aii (Mülazımısani. Demirci), 343.
Emin Elendi bini Hasan (Mülazımısani. Eskişehir)”, 344.
Emin Efendi bini Musa Kâzım (Binbaşı, Manastır), 340.
Emir (Marşan) Paşa (Sivas Mebusu), 146.
Enosis, 117, – Vapuru, 117.
Entrika, 379.
Enver Efendi bini Ahmcd-tMülazınııcvvel,
Kerkük), 341. Enver Efendi bini Murtaza (Mülazımısani,
Rcsnc), 343. Erni>61. Erbaa, 342.
Ercümcnd Ekrem Bey. 89. Ereğli. 64, 340. Ercnbcy, 334. Erenköy, 328, 329, 424. Eritcrc Cemiyeti, 295. Erkek, 26, – çocuklar, 26. Erkmcn tepesi, 364. 367. Ermcnak, 339, 340.
Ermeni, 95, 285, 286, 337, – kadınlar, 286,
-ler 284,296. Erzincan, 150, 340, 342, 344. Erzurum, 27, 37, 39-42, 46, 49, 290, 311,
323, 339-342, 344, 374, 381. 408. Es-scyid Abdü’l-yasadcl-ünsi (Beyrut Hi-* lâli Ahmer Cemiyeti Reisi, El-İkhal gazetesi sahibi), 77. Es-Seyyid Ahmet Muhtar (Beyrut Hilâli
Ahmer Cemiyeti İkinci Reisi, Cemiyeti
İslamiye Reisi), 77. Esaret, 23, 94, 95, – zinciri, 23. Esir, 60, 94, 96, 117, 147, 235, 242, 253,
256, 274, 292, 300, 305, 370, 399. Eskişehir, 51, 56, 64, 125, 176, 181, 212, .220, 228, 235, 237, 253, 255, 258, 266,
299, 300, 340, 341, 344, 363, 366, 367,
369-372. Eşkıya, 64. Eşme, 253-255, 257.
Eşref Efendi bini Halil (Mülazımısani,
Kayseri), 343. Etats Generaux, 147. Evlat, 382
Eyüb Sabri Efendi bini Hacı Kâmil (Yüzbaşı, Ycnizağnı), 340. Eyüp, 341. Eyüpsullan, 341. Ezine, 328.
Fabrika, 109, 274′.
Fahreddin Efendi bini Hacı Scyyid (Yüzbaşı, Yabanabad), 340.
Fahri Elendi bini Hurşİd (Mülazımıcvvel, Kerkük), 341.
Fahri Efendi bini Hayrı (Mülazımısani, Malatya), 344.
Fahri Efendi bini Mustafa (Mülazımıcvvel, Karacaali), 342.
Fahri Efendi bini Rifat (Yüzbaşı, Araç), 344.
Fahri Efendi (Mülazımısani), 342.
Fahri (Fahrettin Türkkan) Paşa (Kabil Bü-yükelçisi), 108.
Faik Bey (Binbaşı), 119.
Faik Efendi bini İbrahim (Yüzbaşı, Dcrsa-adet), 342.
Faik Efendi bini Mchmcd Emin (Mülazımıcvvel, Bağdat), 341.
Faik Efendi bini Sırrı (Yüzbaşı, Sivas), 344.
Falih Rıfkı (Atay) Bey (Akşam gazetesi
muhabiri), 298,303. Farrere, Claudc (Klod Farer, Kılod Farcr,
Farcr), 85, 87, 89, 90, 92-94, 96, 102-
104, 106, 114,318.-Fas, 309.
Fasih Efendi bini Şakir (Yüzbaşı, Mersin), 343.
Fatih II. Mchmcd, 280. Fatih, 340, 341,343.
Fazıl Bey bini Emin (Binbaşı, Manastır), 342.
Fehmi Elendi bini Hamdi (Mülazımısani,
Dcrsaadct), 343. Fehmi Efendi bini Ziya (Yüzbaşı, İzmit),
344.
Felah Grubu, 181. Felemenk, 167. Felsefe, 23. Fen, 24, 45. Fener, 289.
Fenni, 25, – düsturlar, 25.
Fcrhad Efendi (Yüzbaşı), 342.
Fcrid Bey (Kalemi Mahsus Müdürü), 146.
Ferid Elendi bini Mchmcd (Mülazımısani, Salihli), 343.
Feridun Elendi bini Cemal (Yüzbaşı, Kabataş), 340.
Fethi (Okyar) Bey (İngiltere Temsilcisi), 68, 124, 138, 224, 243, 271, 273, 337, 354, 361,362.
Fethiye, 343.
Fetva, 24.
Fevzi (Çakmak) Paşa (Erkânıharbiyci Umumiye Reisi), 23, 36, 100, 124, 157, 175, 198, 202. 203, 246, 247, 354, 374.
Fevzi Bey (Yaver), 124.
Feyzi Bey (Nafıa Vekili), 71.
Fındıklıtcpe, 255.
Fırka, 124.
Fikir serbestisi, 39.
Fikri Efendi bini Hüseyin (Yüzbaşı, Rcs-nc), 340.
‘ Fikri kuvvetler, 25. Fikriye Hanım. 221, 228. Filibe, 344. Filozof, 25.
Firar, 64, 150,226,292,371,373. Firari, 150, 373.
Fransa, 35, 45, 49, 61, 66, 124, 125, 146, 147, 149, 167, 187, 223, 261,280,308-311,314, 334. 348, 350, 352, 375, 406, -hükümeti, 308-311, 348, 375, – İhtilali, – Meclisi Mebusanı, 49, – Milli Bayramı, 146, – ordusu, 35, – toprakları, 149.
147
Fransız, 66, 87,95, 124, 146, 149, 157, 166, 178, 219, 223, 246, 261, 263, 284, 285, 289, 297, 306, 309, 312, 316, 348, 375, 390, 392, 398, 401, 426, 429, – Albay, 157, 223, – askerler, 309, – Başkonsolosu, 316, – bayrağı, 309, – dostlarımız, 312, Fevkalade Komiseri, 306, – gazeteci, 219, – gemileri, 285, – generali, 390, 392, 412,-hükümeti, 178, 398, – İhtilali, 146, 149, – kamuoyu, 219, – kavmi, 146, – kıtaları, 297, – kolonisi, 284, – kruvazörü, 261, 263, – kuvvetleri, 289, -lar, 66, 147,
– 163, 171, 174, 176, 311, 347, 388, 407, – maliyeci, 167, – milleti, 95, 146, 147, 309, – müfrezesi, 178, – telsizi, 261,
148 temsilcisi, 308. Fransızca, 29, 42, 284, 308. Fransız-Türk dostluğu, 66. Fuad Bey, 430.

Fuad Efendi bini Ali (Mülazımısani, Aksaray), 342.
Fuat (Umay) Bey (Bolu’ Mebusu, Doktor), 54.
Fuat Bey, 228.
Galib Efendi bini Ahmed (Mülazımısani,
Çine), 343. Galib Elendi bini Nazif (Yüzbaşı, Prcşc-
vc), 340.
Galib Kemali (Söylemezoğlu) Bey (Stockholm Büyükelçisi), 89.
Galip Efendi bini Yusuf (Mülazımıcvvel, Karaman), 340.
Gaspari (Kardinal), 345.
Gaulis, Berlhe Gcorgc, 66.
Gayrimüslim, 380, – azınlıklar, 380. Gazete, 22, 50, 68, 77, 78,- 90, 102, 116,
124, 127, 163,219,221,281,299,355,-
yazarları, 78. Gazeteci, 219, 279, 300, -ler, 296. Gazi, 148, 291.
Gaziantep (Gaziaymtap), 341, 342, 379, 420. Gebze, 423.
Gediz, 235, 253, 370, 372, 369. Gelibolu, 288, 311, 336, 341, 342, 344,
417, 424, – yarımadası, 288. Gelir kaynaklarımız, 43. Gemi, 64, 107, 124, 125, 258, 272, 278,
280, 284, 285, 289, 290, 335, 348, -ler,
396.
Gemlik, 255, 258, 339, 341, 363, 372. Gençler, 26. V”
George, Lloyd (Loyd Corc, Luit Corc), 21 -23, 29,42, 167, 336,337, 361.
Georgios (Yunan Kralı Konstantin’in oğlu), 377.
Gercüş, 266.
Gerede, 341, 344.
Geyve, 83, 84, 99, 111-113,340.
Gıyaseddin Efendi bini Emin (Mülazımı-evvel, Gaziantep), 341.
Gidczli, 266.
Giresun, 341.
Giril, 340, 342, 343
Gouraud (Fransız generali), 167, 206.
Göbek, 220.
Göçmen, 217, 296.
Gördes, 266.
Görice, 340.
Göztepe, 284.
Grabine, 171.
Graillct, M., (Fransız Umumi Konsolosu), 284.
GuiIIotin (Giyotin), 147. Gümüşane, 342. Güney cephesi, 364. • Gürcistan, 335.
Haber, 90, 103, 106, 107, 116, -leşme, 65, 85, 120, 134, 235, 246, 267, 328, 379, 405,409,416.
Hacıanesti (Yunan Başkumandanı), 124,125, 130, 168,176,221,299.
Hacı Ârİf B. bini Ahmed (Süvari Fırkası Kumandanı Miralay Mürcllcp, Dcrsa-adcl), 341.
Hacı Azizoğlu köyü, 226.
Hacı Hüsnü Emir Bey bin Halil (2. Ordu Erkânıharbiycsi Erkânıharbiyc Miralayı), 432.
Hacı Süleyman Elendi [İzmir Mebusu), 56. Hacı, 221. Hac, 432. Hadım koyu, 163.
Hafız Ali Elendi bini Hacı Rıza (Yüzbaşı,
Külahya), 342. Hafız Halid Bey bini Ali (Kaymakam,
Edirne), 343. Hafız Hüsnü Efendi bini Mehmcd Ali
(Yüzbaşı, Balıkesir), 341). Hafız İbrahim (Dcmiralay) Efendi (İsparta – Mebusu), 67.
Hafız Mehmet Bey (Trabzon Mebusu), 68.
Hafız Hilmi Efendi bini Mustafa (Yüzbaşı, Harput), 339.
Hak, 29, 32, 148, 368, 400.
Hâki Efendi bini Mehmcd Emin (Mülazımısanİ, Niğde), 342.
Hâkimiyet, 23, 26, 79, 155, 277, 337, 380.
Hakk bkz. Allah.
Hakkı (Ungan) Bey (Van Mebusu), 123.
Hakkı E*fcndi bini Celâl (Mülazımıevvcl, Dersaadet), 342.
Hakkı Hami (Ulukan) Bey (Sinop Mebusu), 409,417,419.
Halep, 340.
Halid Elendi bini Ahmed Edip (Yüzbaşı), 340.
Halid Efendi bini Hüseyin (Yüzbaşı, İzmir), 343.
Halid Şâdi Elendi bini Osman Şâdi (Müla-zımıevvcl, İzmir), 343. Halife, 59.
Halil Efendi bini Ahmed (Yüzbaşı. Elmalı), 340.
Halil Efendi bini Hüseyin (Mülazımıevvcl,
Girit), 342. Halil Hulusi Efendi bini Hasan (Yüzbaşı.
Van), 341.
Halil (Kut) Paşa (Eski 6. Kolordu Kumandanı), 135,439,440.
Halim Elendi bini Yusuf (Mülazımısanİ, Dersaadet), 344.
Halil (Akmansü) Bey (5. Kafkas Fırkası Kumandanı, Miralay). 249.
Halit (Karsıalan) Bey (Kocaeli Grup Kumandanı, Miralay), 83.
Halit Efendi (Binbaşı, Dersaadet), 339.
Halk, 29, 32, 60, 68, 78, 79, 86, 90, 93, 94. 96, 101, 103.110 122, 137, 145-148,207, 220, 280, 284, 285, 303, 304, 309, 310, 336, 351, 389, 397,435, -ın refahı, 32.
Hamdi Namık (Gör) Bey (İzmit Mebusu), 46.
Hamdi Efendi bini Bayram (Mülazımıevvcl, Kastamonu), 340.
Hamdİ Elendi bini Hayrullah (Mülazımıevvcl, Siruz), 342.
Hamdullah Subhi Efendi bini Rifat (Müla-zımısanİ, Üsküdar), 342.
Hamid Bey (Türkiye Büyük Millet Meclisi İstanbul Temsilcisi), 22, 85, 89, 92, 130, 182, 284, 286, 295, 296, 308, 313, 314, 321,328, 350, 353, 357, 358.
Hamiyet, 234.
Hamurköy, 369.
Hamza Efendi bini Ahmed (Mülazımıevvcl, Sivas), 342. Hanya, 344.
Harbi Umumi, 45, 49, 60, 61, 103, 134, 272,309,310,311,435.
Harchcs, Morgan, 167.
Harekât, 37, 51,90, 97, 102, 106, 127, 131, 154, 171, 184, 199, 200,210,211,213, 215, 227, 229, 232, 275, 282, 287, 289, 292, 297, 298, 300, 301, 304, 310, 311, 315, 326-328, 348, 350, 361-364, 366, 371-376, 378, 391, 400, 406-408, 419, – birliği, 275.
Harington (İngiliz generali), 176,287,328, 346~-349, 399, 400, 408.
Harita, 125.363,366.
Harp, 22, 29, 32-34, 36. 42, 43, 45. 47, 50, 64,66,90, 102, 124, 125, 130. 139, 167, 172, 173, 223, 226, 227, 243, 244, 246, 258, 274, 279, 280, 281, 289-292, 296. 297, 300, 301, 309, 311, 314, 328, 351,
370, 374-376, 401, 406-408, 412, 419, bölgesi, 173, – esiri, 274, – gemisi, 64, 124, 125, 258, 289, 290, – kaçağı, 172,
– kuvvetleri, 328, – malzemesi, 22, 305,
– otoritesi, 36, – tayyareleri, 223, – telgrafı, 226, – vasıtaları, 301.

Harp Encümeni, 33, 57, 139.
Harp Madalyası, 432.
Harput, 339, 342, 344.
Hasan Basri Bey bini Mustafa (Mülazımıevvcl. Kalkaldclcn), 342.
Hasan Basri Efendi bini Hacı Mustafa (Mülazımısanİ, Konya), 344.
Hasan Basri Efendi bini İbrahim (Yüzbaşı, Dimctöka), 342.
Hasan Basri Efendi bini Osman Nuri (Mü-lazımıevvcl, Dersaadet), 341.
Hasan Basri Efendi bini Osman (Binbaşı,
Toygartcpc), 340. .Hasan (Hüsnü) (Saka) Bey (Trabzon Mebusu), 55, 123.
Hasan Fehmi (Ataç) Bey (Maliye Vekili), 146.
Hasan Fehmi Efendi bini Eşref (Binbaşı, Dersaadet), 343.
Hasan Fehmi Efendi bini Mustafa (Mülazı-mıevvcl, Manastır), 341.
Hasan Fehmi Efendi bini Yusuf (Mülazımısanİ, Geyve), 340.
Hasan Hüseyin Elendi bini Osman (Müla-zımısanİ, İnegöl), 343.
Hasan Hüsnü Efendi bini Mehmcd Nuri (Mülazımısanİ, Çal), 343.
Hasan Hüsnü Efendi bini Seyid Ali (Yüzbaşı, Sivas), 339.
Hasan Şevket Efendi bini Mehmcd (Tabur İmamı, Gerede), 344.
Hasanbcli, 215.
Hasundcde, 369.
I-Iasib Fuad Efendi bini Mustafa (Mülazı-mıcvvel, Nevşehir), 343.
Hayali Bey (Riyaset Kalemi Mahsus Müdürü), 169, 171, 176, 178,221,222.
Haydar Hilmi (Vancr) Bey (Van Mebusu), 119.
Haydar Efendi bini Hasan (Yüzbaşı, Bursa), 340.
Haydar Efendi bini Mchmed Şefik (Yüzbaşı, Dersaadet), 340.
Haydar Efendi bini Muhiddin (Yüzbaşı,. Dersaadet), 340.
Hayrcddin Efendi bini Hidayet (Miilazımı-evvel, Dersaadet), 344.
Hayreddin Efendi bini İbrahim (Yüzbaşı, Gemlik), 339.
Hayri Efendi bini İsmail Hakkı (Mülazımı-evvel, Camaibalâ), 343.
Hayri Efendi bini Ömer Hulusi (Mülazımı-evvel, Dersaadet), 342.
Hayrullah Bey bini Hafız Süleyman (Kaymakam, Kalkandclen), 340.
Hazine, 65.
Hemrin, 336.
Hemşerilik, 381.
Hersek, 342.
Hezargrad, 343.
Hıristiyan. 95, 296, 333, 337, – ahali. 296, azınlıklar, 333, 337, :lar, 114. Hırkaİşcrif, 340.

Hikmet Bey (Hariciye Siyasi İşler Müdürü), 146.
Hikmet Efendi bini Ali (Mülazımısanİ, Scrfice), 341.
Hikmet Efendi bini Fuad (Yüzbaşı, Dersaadet), 342.
Hilafet, 24, 154, 156, 319, – makamı, 24, Komitesi, 133.

Hilafet Merkez Komitesi, 319
Hilâli Ahmcr (Kızılay), 76, – Cemiyeti, 76,
77, 132,133. Hilmi Bey (Yüzbaşı), 74. Hilmi Bey bini Ali (Kaymakam, Üsküdar),
340.
Hilmi Efendi bini Aziz (Mülazımıevvcl, Nişantaşı), 342.
Hilmi Efendi bini Hasan Tahsin (Mülazımısanİ, Dersaadet), 341.
Hilmi Efendi bini Osman (Mülazımısanİ, Sivas), 344.
Hİmayci Etfal Cemiyeti (Çocuk Esirgeme Kurumu), 73.
Hindistan, 132, 154, 167, 319, – Müslümanları, 319.
Hindİslan-Hilafcl Merkez Komitesi, 132, 154,319.
Hint, 76, 133,-li, 154, 319, 383, -li kardeşlerimiz, 383, -li Müslüman kardeşlerimiz, 154.
Hint Merkez Hiiâl’ct Komitesi, 76, 133.
Hiyancli Vataniye, 69.
Hollanda, 132.
Hopa, 150.
Hrisostomos, 296.
Hudavend (Hükümdar), 136.
Hukuk, 28, 35, 103, 122, 148, 158, 166,
259,399,413. Hukuken, 314. Hüküm, 34.
Hükümdar, 136, 145, 147, – iradesi, 45, -lık, 45, -Iık iradesi, 34.
Hükümet, 22,23,26, 30, 32,34,39,41,42, 44, 48, 50, 51, 53, 60, 64, 68, 90, 95, 96, 103, 114, 115, 117, 122, 135, 137, 148, 167, 170, 171, 178, 187, 205, 217, 246, 249, 254, 256, 272, 276-278, 286, 290, 297, 304, 308-311, 314, 315, 319, 321, 327, 328, 331, 333-337, 348, 350, 353, 362, 372, 375, 376, 379, 387-390, 392, 396, 398, 400, 401, 405, 409, 412, 414, 415, 417, 419, 422-424, 426, 429, 435, 437, – başkanı, 29, 42, – dairesi, 171, – heyeti, 43, – kanunları, 246, – ordusu, 50, – sınırları, 246.
Hülûsi Elendi bini Mustafa (Mülazımıev-vcl, Manastır), 344.
Hür, 93, 94, 104,303, 377.
Hürriyet, 23, 39, 93, 95, 110, 146, 147, 149, 302, 360, 377, – serbestisi, 39.
H üsameddin Bey (Müdafaai M i 11 iye Grubu Topkapı Şubesi kurucularından, Süvari Yarbay), 153, 175.
Hüsamcddin Elendi bini Hacı Salih (Yüzbaşı, Erzurum), 340.
Hüsamcddin Efendi bini Raİf (Mülazımısani, Manastır), 343.
Hüseyin Avnİ (Ulaş) Bey (Erzurum Mebusu), 27, 37, 39-42, 49.
Hüseyin Avni Efendi bini Mehmed TevFık (Mülazımısani, Samsun), 342.
Hüseyin Avni Efendi bini Mustafa (Müla-zımısani, Karamürsel), 341.
Hüseyin Avni Efendi bini Nâbi (Mülazımısani, Uluborlu), 343.
Hüseyin Avni Efendi bini Şahabcddin (Mü-lazımıcvvel, DcrsaadcOı 339.
Hüseyin Bey bini Mustafa (Kaymakam, Tırnova), 342.
Hüseyin Cahit Efendi bini Halil Eşref (Mü-lazımıevvel, Gelibolu), 341.
Hüseyin Efendi bini Hüseyin (Zabilvckili, Beypazarı), 341.
Hüseyin Ferid Bey (Çorum Mebusu), 71.
Hüseyin Fevzi Efendi bini Abdullah (Mü-lazımısani), 341.
Hüseyin Hilmi Efendi bini Mustafa (Müla-zımısani, Burdur), 344.
Hüseyin Hüsnü Efendi bini Mustafa (Mü-lazımısani, Tokat), 341.
Hüseyin Hüsnü Efendi bini Ali (Zabitveki-li, Develi), 343.
Hüseyin Hüsnü Efendi bini Eşref (Yüzbaşı, Bağdat), 343.
Hüseyin Hüsnü Efendi bini Osman (Binbaşı, Köstcndil), 343.
Hüseyin Hüsnü Efendi bini Ömer Lütfi (Yüzbaşı, Urfa), 340.
Hüseyin Hüsnü Emir Bey bini Halil (Erka-nıharbiyc Miralayı, Kadırga), 340.
Hüseyin Kâmi Efendi bini Salih (Mülazımıcvvel, Girit), 343.
Hüseyin Münif Efendi bini Ahmcd (Müla-zımısani, Adapazarı), 341.
Hüseyin Rauf (Orbay) Bey (İcra Vekilleri Heyeti Reisi), 100, 166, 179, 190, 320.
Hüseyin Sabri Efendi bini İsmail Hakkı (Mülazımıevvel, Kastamonu), 344.
Hüseyin Şahabcddin B. bini Abddullah ■ (Binbaşı, Çamlıca), 341.
Hüseyin Turgut Efendi bini Osman Nuri -(Mülazımısani, İnegöl), 344.
Hüseyin Veli Bey bini Veli (Kaymakam, Sivas), 342.
Hüseyni Avni-Efendi bini Abdülhalim (Mülazımıcvvel, Sivas), 340.
Hüsnü Efendi bini Nazmi (Yüzbaşı, Dcr-saadet), 340.
Hüsrcv Paşa, 366.
Irak, 217, 279, 336, – Petrol Meselesi. 336. İrk, 24, 276, 380. Irki azınlık, 380. Irlamaz çayı, 265.
lron Duke (İngiliz savaş gemisi), 261, 278. İsparta, 67, 342, 343.
İbrahim Arif Efendi bini Arif (Mülazımısani, Kütahya), 343.
İbrahim Devriş Efendi bini İsmail Paşa (Binbaşı, Dcrsaadet), 339. ‘
İbrahim Edhem Bey bini Süleyman Sırrı (Kaymakam, Servi), 343.
İbrahim Edhcm Efendi bini Hasan (Zabit-vekili, Züştay), 342.
İbrahim Efendi bini Emin (Yüzbaşı, Dcrsaadet), 340.
İbrahim Efendi bini İskender (Yüzbaşı, Or-taköy), 339.
İbrahim Efendi bini Mehmcd (Mülazımıcvvel, Kerkük), 341.
İbrahim Emin Bey bini Hüsnü (Kaymakam, Rumeli feneri), 344.
İbrahim Elhem Efendi bini Ahmcd Hayrİ (Yüzbaşı, Asitanc), 340.
İbrahim Fevzi bini İsmail Hakkı B. (Müla-zımıcvvel, Niğde), 341.
İbrahim Hakkı Efendi bini Âüşan (Yüzbaşı, Gemlik), 341.
İbrahim Hakkı Efendi bini Ahmcd (Müla-zımıcvvel, Hanya), 344.
İbrahim Hakkı Efendi bini Halil (Yüzbaşı, Manastır), 340.
İbrahim Hakkı Efendi bini İsmail (Mülazımısani, Aydın), 343.
İbrahim Kâtip Bey bini Kâsib (Binbaşı, Kuzguncuk), 342.
İbrahim Sami Efendi bini Durak (Yüzbaşı, Üsküb), 341.
İbrahim Süreyya (Yiğit) Bey (Saruhan Mebusu), 71, 146.
İdam, 69, 96, 280.
İdare, 323, – meclisleri, 191, 323.
İdrİs Efendi bini Mchmcd (Mülazımıcvvel, Muğla), 344.
İğneada, 321.
İhbar, 170.
İhsan Elendi bini Emin (Mülazımıcvvel. Manastır), 341.
İhsan Fethi Efendi bini Ömer (Mülazımıcvvel, Amasya), 344.
İhtilal, 39, 146-149, 406, 437, -ciler, 377, -orduları, 149.
İkdam, 303, 305.
İkinci İnönü Zaferi, 247.
İktidar, 43, 124, 147, -sız, 277.
İktisadi, 26, 95, 24, 55, 65, 146-148, – ahval, 184, – hayat, 26, – kapitülasyonlar, 167.
İleri, 291.
İlhak, 149, 168,413.
İlim, 24, 25, 34, 320, -ler, 44, 45.
İlkçağ, 29.
İlmİ, 25,35, – araştırma, 35, – düsturlar, 25, hakikat, 35.

İltica, 217, 218, 235, 293.
İltihak, 88, 156,216, 228.
İmparator, 34,44, -luk, 137, 274, 333, 336.
İmtiyaz; 147,–lar, 125.
İncirli, 265.
İnebolu, 90, 96, 117, 344, – Vapuru, 117. İnegöl, 343, 344.
İngiliz, 21, 61, 66, 76, 124, 125, 132, 133, 166, 176-179, 261, 272, 277-279, 285, 286, 334-336, 346, 348, 349, 355, 362, 364, 374, 375, 380, 388, 390, 392, 397, 401, 4.13, 419, – Akdeniz Orduları, 261, – alayı, 178, – Amirali, 176, 346, -askeri, 349, 419, – başamirali, 21, – diplomasisi, 66; – diplomatları, 22, – donanması, 125, 279, – filosu, 178, – gemisi, 272, – Generali, 176, 392, 390, 394, -halkı, 336, – hükümeti, 277, 335, 336, 348, 362, – kıtaları, 392, 413, -ler, 106, 279, 287, 311, 312, 314, 317, 379, 388, 407, 408, 417, – lirası, 76, 132, 133,
400 maliyeci, 167, – milleti, 277, 336, 355,
– – savaş gemisi, 278, – teşviki, 179,
401 yığınağı, 388.

İngiltere, 22, 42, 45, 50, 66, 124, 125, 154, 166, 167, 187, 256, 278, 281, 288, 309, 311,314, 334, 336, 375, 406, – hükümeti, 22, 167,314, 375.
İngiltere Parlamentosu, 166.
İnkılap, 35, 39, 45, 93, 145, 311, -çı, 149.
İnönü, 253, 372.
İnönü Savaşı, 22.
İnsan, 303, -lık, 28, -lık şerefi, 28.
İntihabı Mcbusan Kanunu (Milletvekili Seçimi Kanunu), 23.
İnzibati memurlar, 437.
İran, 115, 122, 136, 137, 145, İ46, 217, – devleti, 122, 136, 137, 145, – halkı, 122, 137, – hükümeti, 217, -lı kardeşlerimiz, 137, -lılar, 122, 137, 217, – milleti, 122, 136, 137, – Sefiri, 136, 145.
İrfan Efendi bini Abdülvâhid (Mülazımıevvcl, Edirne), 341.
İrfan Efendi bini Ali Rıza (Mülazımısanİ, Eyüp), 341.
İrfan Efendi bini Mehmcd Galib (Mülazı-
■: mısani, Mihalıççık), 343.
İrlanda, 187.
İsalı, 208.
İshak Elendi bini Mustafa (Mülazımısanİ,
Dersaadet), 341. İskender, 293. İskenderun, 167, 177. İskilip, 343.
İslam, 122, 166. 184, 219, 231, 309, 325, 329,348,390, – ahali, 219, 231, 329,348, 390, – âlemi, 145, 184, 325, – kardeşliği, 122, -lar, 171, 296, 421, -ların hukukları, 166, – milletleri, 122, – tebaamız, 309.
İslam-Hırisliyan muharebesi, 309,
İslamköy, 212, 228.
İsmail Efendi bini Mehmcd (Yüzbaşı,
Uşak), 344. İsmail Hakkı Bey bini Nuri (Kaymakam,
Aşhane), 340. İsmail Hakkı Efendi bini Abdürrahman
(Mülazımısanİ, Fethiye), 343. İsmail Hakkı Efendi bini Ali Hüsnü (Mülazımıevvcl, Balıkesir), 342. İsmail Hakkı Efendi bini Bchzad (Yüzbaşı,
Vodina), 344. İsmail Hakkı Efendi bini Bekir (Yüzbaşı,
Hezargrad), 343. İsmail Hakkı Efendi bini Hacı Ahmed
(Mülazımısanİ, Bursa), 342.
İsmail Hakkı Efendi bini Halil (Binbaşı, Soğukçeşmc), 342.
İsmail Hakkı Efendi bini Hasan (Yüzbaşı, Dersaadet), 344.
İsmail Hakkı Efendi bini Mehmed Şükrü (Mülazımısanİ, Erzincan), 344.
İsmail Hakkı Efendi bini Mehmcd (Müla-zımıevvcl, Samsun), 344.
İsmail Hakkı Efendi bini Musa Kâzim (Mülazımısanİ, Edirne), 342.
İsmail Hakkı Elendi bini Mustafa (Binbaşı, Medineimünevverc), 342.
İsmail Hakkı Efendi bini Mustafa (Yüzbaşı, Dersaadet), 344.
İsmail Kemal Efendi bini Abbas (Yüzbaşı, Manastır), 341.
İsmail Kcmaleddin Efendi bini Sami (Mü-lazımıevvcl, Aksaray), 343.
İsmail Rahmi B. bini İbrahim (Kaymakam, Ankara), 341.
İsmail Safa Efendi bini Hacı Mehmed (Mülazımıevvcl, Tarsus), 343.
İsmail Sami Efendi bini Mehmed Nuri (Mülazımısanİ, Fâlih), 343.
İsmail Suphi (Soysallıoğlu) Bey (Burdur Mebusu), 409, 418,419.
İsmet (İnönü) Paşa (Batı Cephesi Kumandanı, Mudanya Konferansı Reisi), 23, 75, 83, 98, 120, 134, 140-142, 157, 187, 193, 198, 202, 203, 232, 239, 247, 248, 284, 285, 351, 357, 358, 374, 378, 387, 389, 393, 395-397, 399, 400, 402, 403, 405, 406, 409, 412, 416, 421, 423: 425, 427-430,432,433.
İstanbul, 21, 22, 59, 60, 68, 78, 85, 91, 93, 94, 103, 105, 109, 145, 153, 154, 156, 163, 170, 175, 176, 178, 179, 181, 182, 184, 200, 203, 205, 263, 276, 277, 279, 281, 282, 284-290, 296, 299, 300-302, 306-311, 313-315, 317, 320, 328, 333-337, 340, 347, 350, 351, 355,358,375, 377, 381, 388, 390, 396, 406-409, 411, 417, 418, 420, 421, 423, 424, – ahalisi, 355, – Boğazı, 334, 424, – hükümeti, 22, 205. – kamuoyu, 306, – limanı, 328, – matbuatı, 91, – millctpcrvcrlcri, 22, -un işgali, 178, 179, 200,203,320.
İstanköy, 342.
İstasyon. 99, 146, 246, 261, 263, 368. İstibdat, 148. İstifa, 28.
İstihbarat, 58, 75, 125, 127, 153, 171, 175,
205, 232,-Müdürü, 58. İstiklâl, 64, 70, 139, 149. İstiklâl Madalyası, 432. İstiklâl Mahkemeleri, 64, 70, 139. İslİklâl Marşı, 149 İstila, 22, 59, 280, 284, 323, -cı, 94. İsiirkiyadis, 125, 130. İsyan, 22, 171, 376, 377, – harekâtı, 171. İşçi, 109.
İşgal, 60, 63, 79, 104, 110, 124, 149, 163, 176. 178, 179, 182, 200, 203, 212, 215, 226, 237, 255, 261, 264, 275, 276, 285, 288, 289. 305,310, 314, 320, 347, 351, 364, 388, 389, 394, 397, 407-409, 412, 413, 417, 418, 420, 423, 424,437, – bölgesi, 418, 423, – güçleri, 376, – kuvvetleri, 264, 289, 418, 424, – mıntıkası, 417.
İşkence, 95, 96, 231,311.
İşkodra, 341-343. ” *
İşörcn, 226, 228.
İtalya, 124, 125, 167, 187, 261, 314, 334,
375, 406, – hükümeti, 375, – Sefiri. 125. İtalyan, 166, 171, 246, 286, 348, 390, 392,
394, 397, 401. – askeri, 171, – delegesi,
394, – Generali, 390, 392, 412, -lar, 171,
347,407.
İtilaf, 157, 182, 187, 285-287, 297, 309-311, 326, 350, 353, 357, 374, 375. 378, . 387, 388, 390, 405, 409, 413, 417-420, 437, – askeri, 297, 437, – devletleri, 157, 182, 187, 285-287, 309-311. 350, 351, 353, 375, 378, 388, 390, 405, 409, 420, 437, – donanması. 374, – generalleri, 419, – kıtaları, 163. 297. 326, – komisyonları, 387, – kuvvetleri. 286, 287, 387, 417,418.
İttihat vc Terakki, 127.
İzmir, 21, 22,51, 56. 63,71, 110, 123, 132, 133, 149, 156, 167, 168, 171. 178, 241, 250, 255, 256, 259, 261-266, 269, 270, 272-275. 278, 279, 281-285, 289-296, 298, 300, 301, 305, 308, 311, 314, 3! 6, 317, 319-326, 330, 332, 333, 339, 340, 346,-350, 353-355, 363, 366, 368-372. 373, 392, 405, 407, 418. 420, 429, 430, 437, – ahalisi, 323, – denizi, 298, -in işgali, 63, 149, – işgal-kuvvoti, 264, – Körfezi, 372, – limanı, 261, 272, 278.
İzmir Askeri Valiliği, 270.
İzmir Suikastı, 430.
İzmit, 46, 85, 87, 89, 90, 92, 97, 101, 102, 104, 106, 109, 114, 116, 127, 203. 256, 281, 286, 344, 384, 423, – halkı, 101. – Körfezi, 87, 93, – limanları, 256.
İznik, 86, 363, 372, – Gölü, 372, 373.
İzzet Efendi bini Sadık (Zabitvckili. Edirne), 340.
İzzet Efendi bini Şerif (Mülazımıevvcl, Rumkale), 341.
İzzetlin (Çalışlar) Paşa (1. Kolordu Kumandanı, Mirliva), 270.

Jandarma, 88, 171, 244, 284, 384, 413, –
müfrezesi, 171. Jemmapcs, 149. Jeux de Paumc, 147. Jordain (General), 149. Jul Sczar, 293.
Kabataş, 340. Kabe, 42. Kabine, 50. Kadıköy, 341. Kadımürscl, 64.
Kadın, 95, 231, 285, 373, -hır, 286. Kadırga, 340, 432. Kadifekalc, 301.
Kadri Bey (Diyarbckir Mebusu), 123.
Kadri Efendi bini Ahmed Refik (Mülazımısanİ, Uluborlu), 343.
Kafkas, 23, 249, – siyaseti, 23.
Kahire, 184,276.
Kalarapolus (Miralay), 235
Kalecik Sivrisi, 210, 364-367.
Kalcciklcpc, 227.
Kalkaldclen, 340, 342.
Kâmil Efendi bini Mustafa Nuri (Yüzbaşı, Tokat), 342.
Kâmil Efendi bini Hurşid (Yüzbaşı, Pirişli-nc), 342.
Kâmil Elendi bini Mehmcd (Mülazımıcvvel, Dcrsaadcl), 344.
Kâmil Efendi bini Ömer (Mülazımıcvvel, Gaziantep), 342.
Kamuoyu, 59, 94, 306, 337, 429.
Kâni Efendi bini Abdülhamid (Mülazımısani, Üsküp), 341.
Kanun, 21, 23, 27, 28, 30-32, 34, 37-41, 43-45, 47-50, 52, 53, 80, 91, 97, 126, 140, 143, 147, 155, 156, 158, 230, 240, 246, – koyucu, 31, 34, 35, -lar, 27, 40, 49, -name, 45, – pençesi, 30, 40, -perest, 48, -perveranc, 48, -suz, 47, 49, 35, -suz vaziyet, 49, – tasarısı, 126, – teklifi, 29, yapma, 29, 45, 49, – yapma hakkı, 28,
– yapma salahiyeti, 49.

Kanuni, 28, 33, 381, – kayıt, 33, – muamele, 28, – salahiyet, 381.
Kapapipalis (Yunan 13. Fırka Kumandanı, Miralay), 242.
Kapıdağ, 373.
Kapitülasyon, 59, 167, 277, 282. Karaağaç, 387,413. Karacaahmct, 64. Karacaali, 342. Karacadağ, 227. Karacahisar, 255.
Karadeniz, 21, 64, 90, 93, 95, 107, 154, 280, – Boğazı, 107, – limanları, 154, -Rumları, 95.
Karafcrya, 342, 344.
Karahisar, 123, 220, 223, 224, 229, 235,
251,293,344, 366. Karahisansahip bkz. Afyonkarahisar. Karaman, 340. Karamürsel, 341. Karayahşi, 258. Karaycmİş, 258. Karesi bkz. Balıkesir. Kars, 63, 93, 123, 341, – Kalesi, 93. Karşıyaka, 284. Kuruçurarı, 212. Kasaba bkz. Turgutlu. Kasaba, 254.301,329, 345. Kasımpaşa, 339.
Kastamonu, 64, 73, 340-342, 344.
Kastamonu Himayei Etfal Cemiyeti, 73.
Kastamonu İstiklâl Mahkemesi, 64. –
Katcrin, 339.
Kailiam, 280, 282.
Kavak, 343.
Kavala, 343.
Kavim, 146.
Kayalar, 64.
Kaymakam, 432.
Kayseri, 31, 123,195.
Kaza, 191,-idare meclisleri, 391.
Kâzım (Özalp) Paşa (Müdafaaİ Milliye Vekili), 134, 146, 157, 210, 215, 236, 265, 269, 374.
Kâzım Efendi bini Osman Nuri, Yüzbaşı (Dersaadel), 340.
Kâzım Efendi bini Ömer (Mülazımıcvvel, İşkodra), 341.
Kâzım Karabekir Paşa (Doğu Cephesi Ku-mandanı), 27, 129, 135, 140, 141, 143, 159 201, 210, 215, 265, 269, 317, 320, 382, 404.
Kâzım (İnanç) Paşa (6. Kolordu Kumandanı, Mirliva), 74, 240. Kazuçuran, 366. Kemah, 341
Kemal Bey bini Mahmud (Yüzbaşı, Beşiktaş), 340.
Kemal Bey bini Süleyman (Binbaşı, Sul-tanseiim), 340.
Kemal Efendi bini Bekir Sıdkı (Mülazımısani, Karahisar), 344.
Kemal Efendi bini Mahmud (Mülazımıcvvel, Dersaadel), 340.
Kemal Efendi bini Mehmed (Mülazımısani, Ulukışla), 342.
Kemal Efendi bini Yusuf (Yüzbaşı, Manastır), 340.
Kemal Efendi bini Yusuf (Yüzbaşı, Selanik), 340.
Kemal Tahir Efendi bini Bekir Sıdkı (Yüzbaşı, Dersaadel), 343.
Kemalcddİn Bey bini Ziya (Erkânıharbiye Binbaşısı, Çengelköy), 340.
Kcmaleddin bin Ziya Bey (2. Ordu Erkânıharbiye 1. Şubesi’nde Erkânıharp Binbaşısı), 432.
Kcmaleddin Sami (Gökçen) Paşa (4. Kolordu Kumandanı), 367. Kemalpaşa, 269.
Kenan Efendi bini Mustafa Neşet (Mülazımısani, Üsküdar), 340.
Kenan Efendi bini Mustafa (Mülazımısani, Erzincan), 344;
Kerkük, 341,342,344.
Keskin, 344.
Kesriye, 343.
Keşan, 344.
Keşişdağı, 372.
Kılınç, 306.
Kırcaarslan, 210.
Kırka, 212, 366.
Kırkkilisc (Kırklareli), 340, 342.
Knkpırıar, 64, 369.
Kırşehir, 123, 341, 343, 365, 371. 376,
377,408. Kışlacık, 212, 215. Kız, 26, – çocuklar, 26. Kızanlık, 340. Kızıklıtepe, 255. Kızılay bkz. Hilâli Ahmer. ■ Kızılcaköy, 369. Kızılhaç, 285. Kızıllaş, 227. 228. Kızıltaşdcrcsi, 369. Kilikya, 66, 314, – Anlaşması, 314. Kilis, 343. Kilise, 286, 296. Kirmastı, 305. Kitap, 58, 136,219.
Kocacli,81-84,87,90,97-99, 103,104,113, 124, 127, 128, 220, 255, 258, 300, 363, 367. 371, 372, – Grubu, 367, 371, 372.
Kocamuslarapaşa, 339.
Kocatcpc, 221, 363.
Koçhisar, 339, 343.
Kolej, 280.
Koloni, 284.
Komisyon, 69, 120,387.
Konak, 166, 168.
Konferans, 59, 125, 157, 176, 219 , 277, 282, 288, 290, 297, 308, 310, 311, 326, 331, 333, 337. 350-353, 357, 376, 378-380, 387, 389-392, 394-396, 399-408, 410-412, 416-419, 421-425, 427-430, 433, 435, 437. Kongre, 95.
Konstantin (Yunan Kralı), 376, 377.
Konya, 56, 57, 62, 64, 72, 120. 139, 163, 165, 166, 168, 177, 186, 193. 198, 202, 250, 252, 340, 344,362, 364, 373, 430, -Valisi, 120.
Konya İstiklâl Mahkemesi, 64.
Korfo, 124, 125.
Kozan, 54, 55, 123, 189, 190.
Kozana, 171.
Köprülü, 368.
Köstendil, 343.
Köy, 168,191,212,226, 231,254,292, 301, -1er, 43, -İÜ, 110, 173, 254, -lüler, 32.
Kral, 27, 34, 38, 40, 44, 45, 148, 274, 376, 377,-hk, 147,-taraftan, 27.
Kudret, 149.
Kula, 255.
Kumarıçiftliğİ, 368.
Kumkale, 424.
Kumpanya tamirhanesi, 185, 194. Kurban Bayramı, 201. Kurtköy, 212.
Kurtuluş, 22, 24, 63, 104, 110, 116, 122.
231, 274, 275, 305, 369, 435, 436. – mü-
cahedemiz, 104, – zaferi, 305. Kurucu Meclis, 148. Kuruçeşme, 341. Kuvayi Milliye, 127. Kuzeydoğu Cebel, 336. Kuzguncuk, 342. Küçük Asya, 167, 178,335. Kültür, 26.
Kürt, 217, 336 – Aşireti, 217, – toprakları, 336.
Kütahya, 226, 235, 253, 342, 343, 368-370, 372.
L’hölel des Invaiidcs (Malul Gaziler Yurdu), 148.
Lafont (Fransız Umumi Konsolosu İrtibat
Subayı, Yarbay), 284. Lapseki, 424. Laz Ziya, 150.
Laz, III,- Süvari Müfrezesi, 111. Lâzistan, 31,52, 146, 150,419,421,430.
U Pelit P<ırisien,59,2\l).
Lcgaal, Loui.s, (Fransa Yüksek Komiserliği Tercümanı), 308. Lcnin, 29, 42.
Leşkcri Emanullah Han, 217.
Liman, İ54, 256, 261, 272, 278, 282, 290,
328, 347, 392. Lokomotif, 206.
Londra, 167, 287, 297, 308, 361, 396,- hükümeti, 396.
Lütfi Efendi bini Abdullah (Mülazımıevvcl, Dersaadet), 342.
Lyauicy (Mareşal), 325.
Maarif, 25, 26, – işleri, 26, – siyaseti, 26. Maaş, 43, J12, 180. 230, 324.339. Maceracı, 304.
Maçka, 153, 175, – s ilah hanesi, 175. Madagaskar, 219, – İslam ahalisi, 219. Maden, 167.
Mahalli, 69, 261, 263, – hükümet, 64.
Mahir Efendi bini Bekir (Mülazımısanİ, Tokat), 342.
Mahkeme, 64, 65, 70.
Mahkûm, 69, 96, 280.
Mahmud Bey (Binbaşı). 292.
Mahmud Esad (Bozkurt) Bey (İktisat Vekili), 142,146
Mahmud Kemal Efendi bini Bekir Sıdkı (Mülazımıevvcl, Dersaadet), 343.
Mahmud Ncl’i Efendi bini İbrahim Edlıcm (Yüzbaşı, Balıkesir), 342.
Mahmud Remzi E. bini Hacı Mustafa (Mü-lazımıevvcl, Diyarbckir), 341.
Makbule Hanım, 105.
Makedonya, 280, 338.
Malatya, 123,344.
Mali, 33, 43, 187, 282, – ahval, 187, – kapi-tülasyonlar, 167, – kaynaklar, 33. 43.
Maliye, 51, 65, 69, 70. 112, 146, 167, 254, 362.
Malkara, 341.
Malla, 134. 178.
Malul Gaziler Yurdu bkz. L’hötcl des Inva-
lidcs.’ Manastır, 340-342. Manisa, 258, 265, 293, 339.
Maraş, 139, 189, 190, 340, 341.
Marmara, 117, 178, 289, 300, 310, 326, 333-335, 390, 391. 417. – Denizi, 276. 333- 335,391, – 258, – sahilleri, 326.
Marmaris, 343.
Marseycz Marşı, 146.
Matbuat, 91, 127, 246, 285.
Mazhar Efendi bini Halid (Mülazımıevvcl, Dersaadet), 343.
Mazhar Elendi bini Mehmed Şevki (Müla-zımıevvel, Dersaadet), 343.
Mazlum Bey (Kaymakam), 342.
Mazlum, 110, 136, 145, 407, – anavatan, 110,-milletler, 136, !45.
Mdivani (Medİvani), 23.
Mebus, 24, 28, 29, 39, 57, 67, 68, 72, 100, 119, 123, 139, 146. 159, 186, 195, 251, 381, 430, 433, 351, 353, 360-362, 374-376, 379, 381, 383, 384, 386, 387, 389-393, 398, 400-406, 408-410, 412, 416, 417. 419, 421-426, 428-433, 435-437, 439,44l,-!ar,27,48, 143, 147, 148.-luk şerefi, 28.
Mcbusan, 23, 44, – meclisleri, 44.
Mccid Efendi bini Cafer (Yüzbaşı, Dersaadet), 340.
Mccid Efendi bini Feyzi (Mülazımıevvcl, Dersaadet), 341.
Meclis, 13, 21, 22, 24, 26-33, 35, 37-39, ” 41, 43-45, 47, 49-51, 53-56. 58, 60, 63-65, 67, 68,71 -74,76-84,88, 90, 91, 100, 103, 107, 111-115, 117-122, 126, 127, 129-133, 138-144, [46-148, 150-152, 155-161, 165, 166, 168, 169, 171, 173, 176, 178-180, 182, 185. 186, 189-192, 194, 196-198, 202, 203, 207-212.. 214-217, 219-221, 223, 224, 227, 229. 230, 232-234, 240, 241, 243, 247, 249, 251, 256, 257, 260, 265, 267, 269, 272, 274, 275, 277, 278. 280, 294, 295, 297, 299, 301, 303, 304, 310, 311, 315, 321-323, 326-328, 331, 334, 335, 337, 339,- 345, 347, 348, 350, – reisi, 28. 32.
Meclisi Mcbusan, 30, 39.49, 148, 381.
Medeni, 24, 25, 59, 94. 114. 303. 399, – dünya, 59, – fikirler, 23, 25, – hukuk, 399, – icat, 24, – insanlar, 303.
Medeniyet, 21, 95, 96, 145, 303, – cihanı, 95, 145, 303,401.
Mcdincimüncvvere, 342.
Mehmcd Adil Efendi bini Bekir Sıtkı (Mü-lazımıevvcl, Davulpaşa), 340.
Mehmcd Ali Erendi bini Ahmed Hamdi (Mülazımıevvcl, Selanik), 341.
Mehmcd Ali Efendi bini Ahmed Hamdi (Yüzbaşı, Karafcryc), 342.
Mehmcd Ali Efendi bini Elmas (Mülazımısanİ, Selanik), 343.
Mehmed Ali Efendi bini Hüseyin Nuri (Yüzbaşı, Maraş), 342.
Mehmed Ali Efendi bini Mehmed Ali (Yüzbaşı, Kars), 341. .
Mehmcd Ali Efendi bini Mustafa (Mülazımısanİ, Tavşanlı), 343.
Mehmcd Arif Efendi bini Mehmed Cemil (Mülazımıevvcl, Üsküdar), 339.
Mehmed Asım Efendi bini Tevfık (Yüzbaşı, Üsküp), 344.
Mehmcd Âşir Efendi bini Hasan (Binbaşı, Erzurum), 342.
Mehmed Avni Efendi bini Atâullah (Yüzbaşı, Urla), 343.
Mehmcd Bahri Efendi bini Mehmcd Hıfzı (Mülazımısanİ, Erbaa), 342.
Mehmed Bcdrcddin Efendi bini İsmail (Mülazımıevvcl, Bağdat), 343.
Mehmcd Behçet Efendi bini İbrahim Hakkı (Mülazımıevvcl, Karafcrya), 344.
Mehmed Can Efendi bini Arif (Mülazımısanİ. Palanka), 341.
Mehmcd Celâl Efendi bini Abbas (Mülazımıevvcl, İsparta), 343.
Mehmcd Celâl Efendi bini Âsim (Mülazımısanİ, Söğüt), 339.
Mehmcd Celâl Efendi bini Hacı İbrahim Efendi (Mülazımıevvcl, İsparta), 343.
Mchmeu Cemal Efendi bini Hüseyin (Mü-lazımıevvcl, Bolu), 343.
Mehmcd Cemal Efendi bini Hüseyin (Mü-lazımıevvel, Bolu), 344.
Mehmcd Cemi! Efendi bini Mustafa Şcvkİ Paşa (Yüzbaşı, İşkodra), 342.
Mehmed Efendi bini Abdülvâhid (Mülazımıevvcl, Alaçam), 344.
Mehmcd Efendi bini Ahmed (Zabiivckili. Beypazarı), 343.
Mehmcd Efendi bini İbrahim (Mülazımıevvcl, Yalvaç), 339.
Mehmcd Elendi bini Osman (Mülazımısanİ), 341.
Mehmed Efendi bini Talât (Mülazımıevvcl, İslankÖy), 342.
Mehmcd Emin Efendi bini Ahmed (Yüzbaşı, Edirne), 344.
Mehmed Emin Efendi bini Mehmed (Mü-lazımısanİ, Bilecik), 341.
Mehmcd Fahreddin Bey bin. A1İ (2. Ordu Sıhhiye Reisi, Tabip Kaymakam), 432.
Mehmcd Fahreddin Bey bini Ali (Tabip Kaymakam, Dersaadet), 340.
Mehmed Fevzi Efendi bini Hüseyin Hüsnü (Mülazımısanİ, Antalya), 343.
Mehmed Halim Erendi bini Hasan Naşid (Mülazımıevvel, Dersaadet), 344.
Mehmed Hâmi Efendi bini Mustafa Hilmi (Yüzbaşı, Ankara), 339.
Mehmcd Hilmi Efendi bini Mahmud (Yüzbaşı, Erzurum), 342.
Mehmcd İhsan Efendi bini Hasan (Binbaşı, Dirağman), 343.
Mehmcd İhsan Efendi bini Hüseyin (Müla-zımıevvcl, Trabzon), 34!.
Mehmcd İlhamı Efendi bini Abdullah (Yüzbaşı, Harput), 343.
Mehmcd Kadri Efendi bini Mehmcd (Mü-lazımısanİ, Keşan), 344.
Mehmed Mahir Efendi bini Mehmcd (Yüzbaşı, Kastamonu), 341.
Mehmcd Muhsin Efendi bini Hasan (Müla-zımısanİ, Maraş), 341.
Mehmcd Mün’im Elendi bini Mehmcd (Mülazımısanİ, Harput), 342.
Mehmed Münir Efendi bini Mehmcd Kâmil (İhtiyat Mülazımısanİ, Çorum), 341.
Mehmcd Naci Efendi bini Hüseyin Avni (Yüzbaşı, Trabzon), 341.
Mehmed Necati Efendi bini Mustafa Asım (Mülazımısanİ), 341.
Mehmed Niyazi Efendi bini izzet (Mülazımıevvel, Edirne), 341.
Mehmed Nuri Bey bini Abdullah (Tabip Kaymakam), 340.
Mchmcd Nuri Elendi bini İslâm (Yüzbaşı, Dcbrc), 342.
Mchmcd Remzi Efendi bini Abdullah (Ak-dağmadeni), 344.
Mchmcd Rcşad Erendi bini İbrahim Zühdü (Mülazımıevvc, Dersaadel), 342.
Mchmed Rcşid Bey bini Nasib (Kaymakam, Konya), 342.
Mchmcd Rii’al Bey bini Mustafa (Binbaşı, Yenimahalle), 340.
Mchmcd Rıfat Efendi bini Ahmcd (Müla-zımıcvvel, Fatih), 340.
Mehmcd Rüşdü Bey bini Mehmcd (Kaymakam, Dcrsaadct), 342.
Mchmcd Rüşdü Efendi bini Osman (Yüzbaşı, Giresun), 341.
Mehmcd Sabri Efendi bini Hüsnü (Yüzbaşı, Rados), 339
Mchmcd Sabri Elendi bini Hüsnü, (Yüzbaşı, Rados), 340.
Mchmcd Sabri Elendi bini Rcccb Zeki (Yüzbaşı, Curhaibalâ), 343.
Mchmcd Said Efendi bini Rakım (Yüzbaşı, Sivas), 340.
Mehmcd Sâim Elendi bini Mustafa Bcdıed-din (Mülazımıcvvel, Orlabahçc), 344.
Mehmcd Salih Efendi bini (İmam, Tâlıâ-köysancak), 343.
Mchmcd Sami Efendi bini Halil (Yüzbaşı), 342.
Mchmcd Şakir Elendi bini Ahmed (Müla-zımıcvvel, Kerkük), 342.
Mchmcd Şefik Efendi bini Abdullah (Mü-lazımıevvcl, Edirne), 343.
Mchmcd Şevket Efendi bini Mchmcd (Mü-lazımıcvvel, Çorum), 343.
Mchmcd Şevket Efendi bini Tcvfik (Yüzbaşı, Erzincan), 342.
Mchmcd Şevki Elendi bini Salih (Alay Müftüsü, Malkara), 341.
Mchmed’ Talcl Bey bini Hüseyin Hüsnü (Kaymakam, Hırkaişcrif), 340.
Mchmcd Tcvfik B. bini Mustafa (Kaymakam, Üsküdar), 341.
Mchmcd Tevfik Efendi bini Halil (Yüzbaşı, Edirne), 342.
Mehmcd Tcvfik Efendi bini Hüseyin (Yüzbaşı, Bitlis), 344.
Mchmcd Tcvfik Elendi bini Ömer (Binbaşı, Beşiktaş), 340.
Mchmcd Vâsıf Elendi bini Süleyman (Mü-lazımısani, Manastır), 341.
Mehmcd Vehbi Efendi bini Nccib (Mülazımısani, Adana), 343.
Mchmcd Zeki Efendi bini Kâmil (Binbaşı, Erzincan), 340.
Mchmed Zeki Efendi bini Sabri (Binbaşı, Şehremini), 344.
Mchmcd Zübcyir Efendi bini Resul (Yüzbaşı, Van), 344.
Mehmcd (Yüzbaşı, Sivas), 341.
Mehmet Niyazi Efendi bini Ahmcd (Zabit-vckili, Dersaadel), 343.
Mehmcl Şükrü (Koç) Bey (Karahişarı Sahip Mebusu). 29-31,39-41,51,52.
Mehmet Vehbi (Çelik) Efendi (Konya Mebusu), 57, 72.
Mehmetçik, 292.
Mckkci mü keneme, 343.
Mektep, 24,25,95,384,432, – talebesi, 95.
Mektup, 58, 66, 105, 121, 122, 152, 219, 246, 278, 286, 291-293, 308, 316, 346. 348, 375, 400, 408,-lar. 132.
Memleket, 21, 26, 28, 29. 32-35, 39, 42, 44, 45, 47, 48, 59-61, 66, 68, 69, 78, 79. 91,93, 95, 96, 101, 114, 122, 124, 147, 149, 150, 172, 179, 207, 217, 218, 221, 229, 286, 288-290, 293, 297, 298, 312, 323, 336, 361, 376, 377, 409, 417, 419, 435, 437, – evladı, 26, – idaresi, 32, -in menfaati, 35, -ler. 44, 275.
Memur, 30, 43, 95, 109, 112, 146, 148, 167, 191, 256, 297, 310, 324, 351, 359, 362, 374, 389, 405, 411,412,415,419, 420,422, 437, baş-, 120. • maaşları, 43.
Memuriyet, 39.
Menderes, 226, 228, 300, 363, 367, 372.
Menteşe, 54, 123,417,418.
Mcvİç, 276, 279, 288, 309, 337. 338, 350.
351, 389-391. 405, 406, 413, 417. Merkez Hilafet Komitesi, 76, 132, 133. Mersin, 32, 44, 77, 109, 121, 343. 379,
380,411.
Mersin Gençler Yurdu, 121. Mcrsinderc, 258 Merzifon, 120.
Mesud Efendi bini Osman (Mülazımıcvvel, Dersaadel), 342. Mevlânâ, 186.
Mevlûd Nüzhct Bey bini Hızır (Binbaşı,
Süleymaniye), 342. Mevlût Efendi bini Numan (Mülazımısani,
Ermenak), 339. Meydan Muharebesi, 234, 239, 300, 303,
361,371. Mezhep, 147. Mezopotamya, 276,336. Mısır, 167 Michelct, 147.
Midhat Efendi bini Vehbi (Yüzbaşı, Dcrsaadct), 341.
Midhat Efendi’bini Abdullah (Mülazımıcvvel, Tiran), 343. Midilli adası, 348. Midye, 107. Mihalıççık, 343.
Miletyos Efendi (Metropolit), 151. Milis, 384.
Millet, 22-30, 32,34, 35, 37,40,41,43,44, 48, 53-56, 58, 60, 63-65, 67, 68, 71-74, 76-79, 81-84, 86,(88, 90, 94-96, 100, 103, 106, 107, 111-115, 117-122, 126, 127, 129, 130-333, 136-144, 146-152, 155, 156, 158-161, 163, 165, 166, 168, 369, 171, 173, 176, 178-180, 182, 185, 186, 189-192, 194, 196-198, 202, 203,’ 207-212, 214-217, 219-221, 223, 224, 227, 229, 230, 232-234, 239-241, 243, 247-249, 254, 256, 257, 265, 269, 272, 274, 275, 278, 293-299, 301-306, 309-311, 314, 315, 32İ, 322, 326, 328, 329, 331, 333-337, 339, 345, 347, 348, 350, 381, 351, 353, 355, 360, 361, 371, 374, 375, 377, 381, 383, 384,386,387, 389-393. 398, 400-406, 409, 412, 416, 417, 419, 423, 425, 426, 428-433, 435-437, 439, 441, -in haysiyeti, 25, -in hissiyatı, 28, -in hukuku, 35, -ler, 21, 29, 45, -lerin hâkimiyeti, 23, – Meclisi, 63, 215, -in mukadderatı, 25, -in namusu, 25, -in ru-hu, 26,-in selameti, 35,-in uyanışı, 26, -in varlığı, 34.
Milletvekili Seçimi Kanunu, 23.
Milli, 23, 24, 26, 29, 58, 60, 96, 102, 103, 124, 127, 145-149, 151, 155, 156, 162 184, 211, 251, 277, 281, 282, 291-293, 297, 303, 304, 306, 308, 323, 325, 327, 333, 338, 355, 360, 361, 362, 371, 375, 376, 398, 434, 435, – anane, 24, 156, arazi, 338, – askerler, 292, – ayaklanma. 327,-azim, 102,434,-bağımsızlık, 155,
– bayram, 146, 151, 162, – dava, 104, 304, – devlet, 292, – emeller, 60, 155, 184, 211, 291, 327, 355, – gayret, 24,
– gurur, 23, – hâkimiyet, 24, 155, – harekât, 127, – hareket, 251, – hayat, 127,
– heder, 282, – heyecan, 149, – hizmet, 58, – hükümet, 277, 308, 333, 336, – idare, 26, – irade, 155, – kıyam, 127, – kudret, 29,149, – kuvvetler, 333, – kültür, 26,
– maksat, 361, 362. 376, – Meclis, 147, 148, 277, – mesele, 336, 360, – mücadele, 103, 435, – mücahede, 323, – ordu, 124,145,149,281,306,325,371,- renk. 24, – sınır, 297, 303, 375, 376,435, – şan, 381,’ – talepler, 398, – tarih, 293, – topraklar, 338, – uyanış, 96, – vazife, 127.

Miralay, 340. Mirebcau, 148.
Misakı Milli, 60, 124, 156, 187, 282, 288, 290, 297, 302, 303, 306, 310, 333, 336, 338, 376, 377, 409, 410, 420, – sınırı, 290, 297.
Mondoros Mütarekesi, 310, 311.
Moreau (Torpido kumandanı), 284
Moskova, 91, 108, – Sefareti, 108.
Mougin (Fransız Albayı), 146, 147, 149. 157, 174, 221.
Muallim, 25* ^/
Muallime. 25.___J
Muazzez Efendi bini Hasan Şevki (Mülazı-mıevvcl, Ankara), 343.
Mudanya, 117, 168, 290, 326, 348 350, 351, 354, 357, 358, 371, 373, 378, 380, 387, 389, 390, 392, 394, 396, 399, 400, 402, 404-410, 412, 416-419, 421, 423-430, 433, 435, 437, – Askeri Mukavelesi, 424, 435, – Konferansı, 350. 351, 376.
378, 380, 387. 389, 390, 392, 394, 399, 400, 404-408, 410, 412, 416-419, 421-423, 425, 428-430, 433, 435, 437.
Muğla, 344.
Muhabir. 219.
Muhafız Taburu, 192, 208.
Muhalefet, 47, 127. – tezahüratı, 47. ‘
Muhalif, 27, 47, 53, 127, 143, 417, – mebuslar. 27.
Muharebe, 35, 46, 144, 210, 214, 215, 220, 225-228, 232, 234-237, 239-242, 247, 248, 253, 258, 265, 274, 276, 291-293, 298, 301, 303, 304, 339, 361, 365, 367-373, 377, 400, 406-408, 431, 432.
Muhiddin Baha (Pars) Bey (Bursa Mebusu), 71, 123.
Muhiddin Efendi bini Ahmed (Mülazımısanİ, Bitlis), 342.
Muhiddin Efendi bini Galib (Mülazımıcv-vel, Dersaadet), 343.
Muhiddin Efendi bini Mehmcd (Yüzbaşı, Eskişehir), 342.
Muhtariyet, 124, 125, 168, 179,311.
Muhtıra, 205.
Mukavele, 388, 424, -name, 435.
MuradBey bini Osman (Kaymakam, Trabzon), 342.
Muraddağı, 369.
Muraddağları, 242, 369.
Murtaza Efendi bini Zİya (Mülazımıevvel, Hersek), 342.
Musa Efendi bini Cemal (Binbaşı, Selanik), 343.
Musa Kâzım Efendi (Konya Mebusu), 37, 56,71,344.
Musa Kâzim Efendi bini Ali Osman (Mü-lazımıevvcl), 342.
Mustafa Âsim Efendi bini Mehmcd (Müla-zımısanİ, Ayaş), 343. ■
Mustafa Elvan (Cantekin) Bey (Kozan Mebusu), 55.
Mustafa Efendi bini Mehmet (Yüzbaşı, Erzurum), 339.
Mustafa Elendi, (Mülazımısanİ), 342.
Mustafa Fehmi Efendi (Şer’iye Vekâleti), 56.
Mustafa Fikret Efendi bini Ahmed (Yüzbaşı, İzmir), 339.
Mustafa Hakkı Efendi bini Ali (.Mülazımısanİ, Dersaadet), 343.
Mustafa Hulusi Efendi bini Ali (Mülazımısanİ, Bilecik), 341.
Mustafa Lütfı (Azcr) Bey, (Siverek Mebusu), 100.
Mustafa Nailî Efendi bini Mehmcd (Binbaşı, Selanik), 340.
Mustafa Necati Bey (Saruhan Mebusu), 71.
Mustafa Nuri Efendi bini Mehmcd (Alay Müftüsü, Erzurum), 341.
Mustafa Nusrat Efendi bini Zaim (Mülazımıevvel, Dersaadet), 340.
Mustafa Remzi Efendi bini Mehmcd Emin Efendi (Mülazımısanİ, Yenişehir), 341.
Mustafa Sabri Efendi bini İsmail (Kıdemli Yüzbaşı, Deraliye), 339.
Mustafa Tevfik Efendi bini Mahmud (Yüzbaşı, Raduvişte), 343.
Mustafa Zeki Efendi bini Mehmcd Emin (Mülazımıevvel, Biga), 341.
Mustafapaşa, 340.
Musul, 269, 336, 341.
Muş, 365.
Muzaffer Bey (Mustafa Kemal Paşa’nın Yaveri), 120,146.
Muzaffer Efendi bini Kemal (Mülazımıevvel, Erzurum), 340.
Muzaffer Efendi bini Tevfik (Mülazımıevvel, Kuruçeşme), 341.
Mübadele, 337, 338.
Mücadele, 63.
Müdafaai Hukuk Grubu, 158, 205. Müdafaai Hukuk Heyeti Merkcziyclcri, 435. Müdafaai Milliye Grubu Topkapı Şubesi, 175.
Müfahham Efendi (Yüzbaşı), 344. Müfreze, 64,111,171, 178,185, 194, 261,
266, 272, 372. Mülakat, 302.
Mülki, 256, – memur, 256,411, 437, – teşkilat, 150. Mülteci, 285.
Mümin Naci Efendi bini Kadri (Mülazımıevvel, Kesriye), 343.
Mümtaz Efendi bini Mehmed Abid (Yüzbaşı, Şam), 339.
Mümtâzüddcvlc İsmail Han (İran Büyükelçisi), 115, 122, 136, 137, 145,146.
Münir Bey bini Hasan (Kaymakam, Yenişehir), 342.
Münir Efendi bini Salih (Müşvair, Selanik), 340.
Müslüman, 122, 125. 154, 319, 337, 351, ahali, 337, 351, – azınlıklar, 125, 337, -lar, 399.

Mütareke, 69, 127, 134, 148, 256, 272, 287, 311,350; 421,-name, 310.
Müttefik, 59, 60, 261-263, 276, 280, 286, 333, 334, 353, 387-391, 394, 397, 405, 406, 418, 419, – devletler 59, 60, 262, 263, 276, 333, 353, 387-391, 394, 405, 406, 418, 419. – hükümetler, 389, 412, -ler, 59, 282, 308, 309, 311, 314, 351, 390, 398, 400, 412. 413, 420, 423, 424, orduları, 423.

Müzakere. 36, 37, 39, 59, 82, 91, 126, 156, 158, 167, 176, 243, 256, 261-263, 277, 287, 302, 304. 307, 310, 315, 328, 329, 348, 351, 361, 376, 378, 399, 400, 403, 406, 409, 410, 412, 417. 419-421, 424, 437.
Naci Efendi bini Mehmcd Tevfik (Yüzbaşı,
Bozkır), 341. Nadi Bey, 123.
Nâdir Efendi bini Tahsin (Yüzbaşı, İsparta), 344. Nallıhan, 84.
Nami Efendi bini Subhi Paşa (Yüzbaşı,
Dersaadet), 340. Namus, 24, 28, -kâr, 25, -lu, 43. Napolyon, 293.
Nâzım Efendi bini Hacı Sabri Efendi (Yüz- .
başı, Konya), 340. Nazmi B. bini Abdullah (Miralay, Karesi),
341.
Nazmi Efendi bini Kâzım (Yüzbaşı, Göri-cc), 340.
Nebil Efendi (Karahisarı Sahip Mebusu), 417.
Necati Efendi bini Kadri (Yüzbaşı, Kırkkİ-lise), 340.
Nccib Efendi bini Vecdi (Mülazımısanİ.
Ereğli), 340. Nccib Fevzi bini Mehmcd AIİ (Kaymakam.-
Eskişehir), 342. Neckcr (Nckcr), 148.
Nefer, 64,-135,178, 189, 190, 232, 253.292, 302, 361, 364, 370, 373, 376, 377. 384.
Nehrcmenemis (Yunan Erkânıharbiye Reisi, Miralay), 242.
Neşet Efendi bini İsmail (Yüzbaşı. Kırkki-lisc), 342.
Netherlandsche-Handel Bankası, 132.
Nevahi Kanunu, 126.
Nevşehir, 343, 344.
Nicholson (İngiliz amirali), 346.
Nif (Kemalpaşa), 269, 372.
Niğde, 341,342.
Nişantaşı, 342, 344.
Niyazi Efendi bini Osman (Mülazımıevvcl,
Maraş), 340. Nizam, 298.
Nizameddin Efendi bini Mehmcd Hayri (Yüzbaşı, Dersaadet), 342.
Nurcddin Efendi bini Sadık (Yüzbaşı, Dersaadet), 342.
Nureddin Efendi bini Süleyman Faik (Mü-lazımıevvel, Deraliye), 341.
Nurettin Paşa (I. Ordu Kumandanı), 213, 238, 272. 278, 285. 374. . Nuri Bey (Akşehir Bank Direktörü), !23.
Nuri Efendi (Başmcmur Muavini), 120.
Nuri Efendi bini Ahmed (Yüzbaşı, Dimcto-ka), 340.
Nuri Efendi bini Arif (Mülazımısanİ, Sungurlu), 343.
Nuri Efendi bini Yusuf (Mülazımısanİ, Beşiktaş), 341.
Nuri Efendi, 65.
Nusrat Efendi bini Mehmcd Hilmi (Müla- ■ zımıevvcl, İşkodra), 342.
Nıısrct Efendi (Erzurum Mebusu), 408.
Nüzhct Elendi bini Aziz (Yüzbaşı. Dersaadet), 342.
Oğlanmczarı, 368.
Oğuz Lûtfi Efendi bini Abdülkadir (Müla-zımısanİ, Tarsus), 342.
Olucak, 368.
Ordu, 21-23, 28, 30-50, 53, 58-61, 69, 80, 95, 102, 114, 124, 125, 134, 137, 139. 144, 145, 155, 157, 162, 163, 168, 170, 173, 178, 180, 18i, 185, 194, 208,211, 214, 215, 224, 225, 227-229, 231, 233-236, 238, 239, 241, 244, 247, 248, 256, 259, 261, 262, 264, 265, 267, 268, 274, 277, 279, 281, 282, 284, 285, 287, 289, 290-293, 296-307, 309-311, 315,’317, 319, 320, 325, 326, 328, 329, 332,337, 345, 348, 350, 351, 355, 360-365, 368-378, 384, 387-391, 395, 400, 405-413, 417-421, 423, 432, 433, 437, – kumandanları, 43, 305. – kuvvetleri, 384, -lar, 25, 47, 149, 209, 304. – seferberliği, 45. Orhangazi, 26.
Orman, 65, 168, 226, 228, 235. Orta Anadolu, 58. Ortabahçc, 344. Ortaçağ, 147. Ortaköy, 339.
Osman Bey bini Mehmcd (Kaymakam, Erzincan), 342. Osman Bey, 26. •
Osman Efendi bini Bekir (Yüzbaşı, Manisa). 339.
Osman Efendi bini Hacı Musa (Mülazımı-
evvcl, Kırşehir), 341. Osman Efendi bini İbrahim (Mülazımısani,
Çal), 343.
Osman İhsan Efendi bini İbrahim (Binbaşı, Trablus), 340.
Osman Kâmil Efendi bini Hüseyin (Mülazımıcvvel, Uşak), 342.
Osman Muzaffer Efendi bini Hacı Hüseyin (Mülazımıcvvel, Mersin), 343.
Osman Nuri Bey (Bursa Mebusu), 71.
Osman Nuri Bey (Miralay), 240.
Osman Rauf Efendi bini Zekeriya (Binbaşı, Beylerbeyi), 343.
Osmaniye, 139.
Osmanlı, 133, 137, 272, 285, 337, r hükümeti, 272, – kâğıt parası, 133, – saltanatı. 24, – tebaası, 285.
Otomobil, 83, 180, 198, 210, 226. 228, 235, 261-263, 365,368.
Oy, 29,47-49, 53, 134, 232, açık -. 29. Oybirliği, 155, 158,229,344. Oyuluk, 228.

Öğretmen, 23.
Ömer Avni bini Mehmcd (Mülazımıcvvel,
Elâziz), 341. Ömer Efendi bini Bekir (Zabitvckili, Elmalı), 344.
Ömer Hulusi Efendi bini İsmail (Yüzbaşı,
Dersaadel), 343. Ömer Lütfi (Argeşo) Bey (Alyonkavahisiiv
Mebusu), 100. Ömer Lüifi (Ünlü) Bey (Surunun Mebusu),
100.
Ömer Lütfi (Yasan) Bey (Amasya Mebusu), 100.
Ömer Lütfü Bey, 124.
Ömer Mustafa Efendi bini Hacı Mehmcd (Mülazımısani, Şehirkışla),344.
Ömer Nazmi Efendi bini Hasan (Mülazı-mıevve), Adana), 343.
Ömer Sıdkı Efendi bini Mustafa (Yüzbaşı. Dersaadel), 343.
Ömer Subhi Efendi bini Mehmcd Tcvfik (Binbaşı, Erzurum), 341.
Ömer Talât Efendi bini Hacı Hamdi (Mülazımısani, İskilip), 343.
Örfi idare, 171.
Örüköyü, 212.
ÖzdemirBcy, 217.
Padişah, 22, 34, 44, 89, 280, -lık, 45. Palanka, 341. Palermo, 377. Papa, 345.
Para, 33, 43, 44, 51, 133, 219, 293, 408.
Paris, 59, 148, 167, 187, 219, 287-289, 316, 318, 325, 350, 352, 353, 389-391, 396, 429, 434, – hükümeti. 396. – kararlan, 187, – Konferansı. 59,219, 287-289, 350-352, 389-391.
Parİamazçay, 265.
Parlamento, 166.
Parti. 23, 124, 166, – üyeleri, 166. Payitaht, 96, 281, 333-336, 361. Pazarköy, 212, 255,258.
Pellc (General, Fransız Fevkalade Komiseri), 157, 286, 288, 290, 297, 306. 308-311,313,314,317,375,397.
Pclrol,336.
Pire, 2X4.
Piriştinc. 340. 342.
Piyade. 61. 62. 113, 163, 227. 272, 291,
30|, 363-365, 368, 370-373, 390. 392,
407, – kuvvetleri, 390, 392. Poincarc (Puankarc), Raymond (Fransa
Başbakanı), 29, 42, 167, 290, 317, 350,
352,353. Polatlı, 83.
Polis, 284, 289, 347, – teşkilatı, 289, 347. Politika, 154.
Pontu.s-, İ02. 144, – Jchciri, 90, 102.
Porsuk, 363.
Pozantı, 120.
Prens Nikola, 124, 125.
Prensip, 27, 388.
Preşcvc, 340.
Pricc, G.Ward (Jhe Oailv Mail muhabiri), 276.
Propaganda, 150, 158, 169, 170,379,408. ProicsӔo, 28. 107, 117, 154, 179.
Rados, 340. Raduvişlc, 343.
Rasim Efendi bini Mustafa (Binbaşı. Edirne), 344.
Raşİd Erendi bini Çelebi (Mülazımıcvvel, Üsküp),343.
Raşid Elması Efendi bini Mehmcd (Yüzbaşı, İzmir), 339.
Rauf (Orbay) Bey (Hariciye Vekili, Heyeti Vekile Reisi), 54-56, 79, 81, 82, 138, 142, 146, 165, 176, 178, 197,209-211, 215, 220, 224, 226-228, 235. 237. 242, 253, 255, 257-259, 263, 265, 269, 272, 327, 354, 356.
Recep (Zühlü) Bey (Başkâtip), 228.
Recep Efendi bini Ahmed (Yüzbaşı, Kızanlık), 340.
Rc)’cl(Bclc) Paşa (Mirliva), 124,322,354.
Refi Bey bini Raşid (Kaymakam, Anadolu-hisan), 344.
Refik Bey (Konya Mebusu), 364,373,430.
Refik Bey, (Bayezid Mebusu, Dr.), 71.
Refik Elendi bini Hüseyin (Binbaşı, Van). 344.
Refik Şcvkcl Bey, 123. Reform, 282. Reisicumhur, 34, 44. 45, Reji ambarlan, 69.
Renizi Efendi bini İbrahim (Mülazımıcvvel, Bursa), 340.
Remzi Efendi bini Şaban (Yüzbaşı. Kavak), 343.
Resne, 340, 343.
Rcsulbaba. 367.
Rcşad Bey (57. Fırka Kumandanı), 365.
Rcşad Efendi bini Ferhad (Mülazımıcvvel, İşkodra), 341.
Rcşid Efendi bini Hasan Tahsin (Mülazımısani, Gelibolu), 341.
Rcşid Fehmi Elendi bini Mchmcd Rıza (Yüzbaşı, Süleymanİyc), 344.
Reşit Ağa (Malaıya Mebusu), 123.
Rcvandiz, 217.
Rıhiımboyu, 291.
Rıza Bey (Erkânıharbiyc emeklilerinden), 109.
Rıza Nur Bey (Hariciye Vekili, Sıhhiye Vekili, Doktor), 124, 154,331.
Rifat B. bini Hüseyin Hüsnü (Miralay, Cihangir), 341.
Rifat Bey (Kayseri Mebusu), 195.
Rifal Bey, Binbaşı, 344.
Rifat Efendi bini Ali (Mülazımıcvvel, Dersaadel), 343.
Rifat Efendi bini Hasan (Yüzbaşı, Bursa), 342.
Rifal Efendi bini Rifal (Mülazımıcvvel,
Dersaadel), 342. Rifal Efendi bini Yunus (Yüzbaşı, Filibe),
344. Riva, 407.
Rodoslo (Tekirdağ), 288. Roma, 76, 132. 133. 187, 188, 273,434. Rosficld. 167. Rotchehild, Kahcn, i 67. Ruhi Efendi bini İbrahim Küçük (Mülazımısani, Muslafapaşa), 340. Rum, 88, 299, 337, 338. 371, – edesi, 8«, gazeteleri, 299, -lar, 90, 95, 184, 371.
– mübadeleleri, 338.
Rumca, 231. Rumeli, 158, 423,435. Rumeli feneri, 344. Rumkalc, 341.
Rum Sındığı Meydan Muharebesi, 371. Rus, 23, 35, 61, 108, 124, 135, 136, 184,
246, 331, – cephanesi, 61,- ordusu, 35, –
Sefiri, 108, 135, 136, 33 İ, – siyaseti, 23. Rus-AIman anlaşması, 103. Rusya, 21,50,91, 103, 106, 115, 135, 136,
331,333-335,379,380. Ruşen Eşref Bey (Gazeteci, yazar), 216. Rüşdü Efendi bini Mustafa (Yüzbaşı, Van),
342. Rüştü Ağa, 123.
Sabit Bey bini Ali (Kaymakam, Çarşamba), 344. –
Sabri Efendi bini Emin (Mülazımıevvel, Gerede), 341.
Sabri Efendi bini Hakkı (Mülazımısanİ, Trabzon), 343.
Sabri Efendi bini Mehmcd Ali (Kıdemli Yüzbaşı, Bayramiç), 339.
Sadettin Efendi bini İzzet (Mülazımıevvel, Kadıköy), 341.
Sadık Efendi bini Abdülkadir (Mülazımısanİ, Van), 341.
Sadık Efendi bini Ahmed (Binbaşı, Dolma-bahçe), 341.
Sadık Efendi bini Ali (Mülazımıevvcl, İzmir), 340.
Sadık Elendi bini Hasan (Mülazımısanİ,
Bursa), 341. Sadık Efendi bini Rıza (Binbaşı, Eyüp),
341.
Sadık Efendi bini Said (Binbaşı, Kastamonu), 342.
Sadi Efendi bini Necati (Mülazımıevvcl,
Dersaadcl), 342. Sadova, 293. Sadullah Bey, 134.
Sadullah Efendi bini Mehmcd Ali (Eczacı mükellef Mülazımıevvel, Dersaadet), 342.
Safvct Bey (Reşit Safvct Atabincn), 308.
Sakarya, 22, 35, 37, 46, 48, 88, 158, 298, 304, 361, 363, – Harbi, 42, – Meydan
Muharebesi, 298, 361,- Muharebesi, 35. 46, 158, – Savaşı, 22, – Zaferi, 247.
Salâhaddin Efendi bini Emin (Mülazımıevvel, Dersaadet), 340.
Salahattin Bey (Mersin Mebusu), 32, 33, 42-44, 49, 50, 379, 380, 405, 411.
Salar, 212.
Salih (Seryaver), 221.
Salih Bey bini Mahmud (Kaymakam, Erzincan), 340.
Salih Cemaleddin Elendi bini Remzi (Mü-lazımısanİ, Çorlu), 343.
Salih Efendi (Erzurum Mebusu), 27, 38, 39, 46.
Salih Şemî Efendi bini Hüseyin (Yüzbaşı,
Üsküdar), 340. Salihli, 257-260, 263, 265, 267. 271, 293,
301,343, 372. Saltanat, 24, 26, 59, 148, 156. Samanlıdağ, 227.
Sami Elendi bini Hurşid (Yüzbaşı, Gümüşane), 342.
Sami Sabit Bey (Fırka Kumandanı), 79.
Samsun, 64,88,90, 96,102, 106, 150, 184, 332, 342, 344, -lular, 332.
Sanat, 24, 25, 45.
Sandıklı, 64, 173, 199, 344.
Saray, 147, 148,274.
Sarayköy, 173.
Sarıcaova, 64.
Saruhan,55,71, 100, 123.
Saruhanlı, 265.
Satın alma komisyonu, 120.
Savaş, 278, 348, – gemileri, 348, – gemisi, 278.
Schlickîin, Jean, (Le Pelit Paris’ten Muhabiri), 59, 60, 219
Seçim, 23, 53,71, 126, 140,143, 381,-kanunları, 143.
Sefaret, 108.
Seferberlik, 34.
Sefir, 21, 89, 108, 115, 122, 125, 135, 136,
145, 243, 246, 331. Sefiri Kebir, 146. Sclahattin (Köscoğlu) Bey, 134. Selanik, 340-343.
Selim Elendi (Bakteriyolog, Yüzbaşı), 123.
Selim Efendi bini Halil (Zabİtvekili, Koç-
hisar), 343. Selim Efendi bini Salih (Mülazımıevvcl,
Manastır), 342. Scnirköy, 212. Scrcz, 340. Şerlice, 171,341. Sermaye,.90. Servi, 343.
Sevr, 130, 157, 168, 169, – Antlaşması, 24,
-haltı, 130, 157, 168, 169. Seyahat, 75, 177,, 184. Şeydi köyü, 373.
Seyfettin Bey (Kurmay Binbaşı), 308. Scyid Mehmcd Efendi bini Halil (Mülazımıevvcl, Siirt), 342. Seyitgazi, 64,173,212, 228,235,299,363, 370.-
366
Scylbayaliye (Sclbaba tepesi), 225.
Sezai Bey, 105.
Sığır vebası, 32,41.
Sıhhiye, 54, 226.
Sındırgı, 266.
Sınıf, 147.
Sınır, 59, 60,163, 246, 290, 297, 303, 326, 337, 338, 375-377, 405, 413, 423, 435, -lar, 44.
Sırrı Bey (İktisat Vekili), 55.
Sırrı Efendi bini Necati (Mülazımısanİ, Dersaadet), 343.
Siirt, 342.
Silah, 22, 44, 46, 60, 62, 125, 148, 150, 153, 169, 175, 182, 205, 217, 244, 255, 285, 293, 297, 299, 308, 329, 347, 360, 368, 384, 388, 407, -hane, 175, -landırılma, 46, -lı kuvvet, 22, -lı kuvvetler, 290.
367
Silivri, 176. Simav, 266.
Simko (Şikak Kürt Aşİrcli Reisi), 217, 218.
Simpson (Torpil larama gemisi), 280.
Sinekli, 176.
Sinop, 409,416, 417.-
Siroz (Siruz), 342.
Sivas, 34,139,146,339, 340,342-344,381. Siverek, 100. Sivrihisar, 47, 173, 386.
Siyascl, 23, 24, 26,34, 43, 60, 147, 169.
292,317,336, 374,410,419. Siyasi, 22, 23, 25, 48. 128, 187, 203, 303,
304, 311, 317, – ahval. 187, – faaliyet. – gaflet, 22, – hayat, 25, – müzakere.
303 – parti programı, 23, – tedbir, 179, – tedbirler, 311, – teşebbüsler, 304, – vaziyet, 48, 203,317.
304,
Sofya, 24.
Soğukçcşme, 342.
Söğül, 26, 255, 339.
Söke, 272.
Sömürge, 338.
Stockholm, 89, – Sefiri, 89.
Stratejik, 310, – noktalar, 310, – noktaların
işgali, 310. Subay, 61, 96, 99, 135, 167, 169, 181,210,
214, 215, 230, 233, 242, 253, 269, 274,
280, 284, 285, 299, 332, 339, 365, 373,
375, 377,419,423,432. Subhi (Soysailı oğlu) Bey, 146. Suikast, 295, 377,407, 430. Sulh Konferansı, 163, 176. Sultan Sarayı, 106. Sultan VI. Mehmet (Vahdettin), 277. Sullanselim, 340. Sultantcpc, 343. Sungurlu, 343.
Suriye, 66, 223, 276, 280, 365. Süleyman Efendi (Mülazımıevvcl, Burdur), 344.
Süleyman Efendi bini Hasan (Mülazımısanİ, İsparta), 343.
Süleyman Efendi bini Mehmcd (Binbaşı, Filibe), 344.
Süleyman Necati Efendi bini Süleyman Sırrı (Tabip, Dandcrc), 342.
Sülcymaniyc, 340, 341,344.
Süngü, 381.
Süreyya Bey (Saruhan Mebusu), 123.
Süreyya Efendi bini Kemal (Zabitvckili, Dersaadet), 340.
Süvari, 61, 62,88, 98, 111, 113, 153, 175, 178, 220, 227, 228, 264, 265, 291, 301, 328, 363, 364, 366-369, 371, 373, 407, – bölüğü, 264, -1er, 212, 253, – Müfrezesi, 111.
Şiihab Efendi (Yüzbaşı), 340.
Şahab Efendi bini Salih (Mülazımıcvvel, Trabzon), 344.
Şahab Rıza Efendi bini Emin (Mülazımısani, Dcrsaadct), 340.
Şahin Naci Efendi bini Naci (Zabilvckİli, Dcrsaadct), 341.
Şair, 25.
ŞakirBey, 182.
Şam, 339, 340.
Şanzer (Chancclicr, Kanzer, Şansölye), 29, 42, 187.
Şehir, 285,289,292,293, 345,387,390,435. Şchİrkışla, 344.
Şehit, 22, 232, 302, 320, 382, – evlatları,
382, – yavruları, 320. Şehremini, 344. Şchzadebaşı, 339, 340. Şcmseddin Bey (Ankara Mebusu), 123. Şeref Bey (Edirne Mebusu), 410. Şeref hissesi, 381. Şeref, 49.
Şercfcddin Erendi bini Hüseyin Hüsnü (Yüzbaşı, Dersaadel), 341.
Şerif Efendi Bini Abdülmecid (Binbaşı, Bitlis), 341.
Şerif Kadri Efendi bini Mchmcd (Mülazı-mıevvcl, Edirne), 343.
Şerif Zeki Efendi bini Hüsnü (Mülazımıcvvel, Çal), 344.
Şevket Bey (Galatalı), 134.
Şcvkcl Efendi bini Osman (Mülazımıcvvel, Samsun), 344.
Şevket Efendi bini Rüşdü (Mülazımısani, Dcrsaadct), 344.
Şevki Elendi bini Nazif (Yüzbaşı, Diyarbçr kir), 342.
Şiir, 58.
Şikak Kürt Aşireti, 2 i 7. Şile, 407, 423.
Şimendifer, 167, 172, 176, 185, 220, 227,
231,359.363,413. Şükrü Ali Bey, 75.
Şükrü Bey bini Ahmed (Miralay, Şam), 340.
Şükrü Efendi (Mülazımısani), 342.
Şükrü Efendi bini Mahmud (Yüzbaşı, Kerkük), 344.
Şükrü Efendi bini Şeyh Halil (Mülazımısani, Ermenak), 340.
Taarruz, 32, 40, 42, 47, 61, 96, 102, 114, 128, 131. 149, 157, 199,203,209-212, 215, 221, 227, 232, 235, 258, 266, 276, 280, 291, 298, 300, 301, 304, 361-367, 369, 370,372, 374, – harekâtı, 211.
Tabip, 432.
Tabur, 192, 208.
Tâhâköysancak, 343.
TahirDehrî Efendi bini Kâmil (Mülazımısani, Eyüpsultan), 341.
Tahir Efendi bini Abdülkadir (Mülazımısani, Manastır), 341.
Tahir Karauğuz Bey (Zonguldak İstihbarat Müdürü), 58.
Tahsin Bey (Aydın Mebusu), 251, 421.
Tahsin Bey (İzmir Mebusu), 71, 123.
Tahsin Efendi bini Mustafa (Binbaşı, Dcrsaadct), 344.
Takiyiddİn Efendi bini İbrahim (Mülazımıcvvel, Mersin), 343.
Takmak, 301.
Talâd Efendi bini Rasih (Zabilvckİli, Se-rcz). 340.
Talât Efendi bini Murtaza (Yüzbaşı, Edirne), 344. Talebe, 95. Tamirhane, 185, 194. Tanrı, 24.
Tararsız bölge, 308-311,317.
Tarih, 22, 25, 96, 118, 136, 145, 159, 293,
306,360, 377, 381. Tarsus, 342-344. Taşköprü, 340. Tavşanlı; 343.
Tayyare, 64, 199, 223, 227, 231, 299, 328, 371.
Tayyib Elendi bini Mustafa (Mülazımıcvvel, Kırşehir), 343. Tazılar, 368.
Tecavüz, 95, 148,182, 291,309,310, 317,
345, 351,387,391. Tehcir, 90, 102.
Tekâlifi Harbiye, 30.
Tekâlifi Milliye, 28-30, 57, 70, – Emri, 69,
– Komisyonu, 69. Tekirdağ (Tekfurdağ), 176, 288, 342. Telgraf, 21, 48, 5 I, 68, 73, 79, 85, 92, 104.
108, 109, 116, 118. 120, 128, 132, 134.
141, 167, 181, 200, 226, 227, 246, 259, 263, 284, 285, 300, 309, 325, 346, 348, 350, 357-359, 375, 387, 399, 400, 403, 405, 410. 416, 425, 427, 433, 440, -name, 63, 73, 120, 129, 130, 150, 157, 166, 185, 2li, 224, 229, 242, 253, 258,
261 295, 317, 319, 320, 324, 330, 331, 345, 347, 394-397, 412, 426, 429.
262
Telsiz, 178; 261.
Temyiz Mahkemesi Reformu, 282. Tcıkos Gölü, 423.
Teşkilat, 62, 147, 150, 170, 232, 275, 285, 286, 289, 296, 299, 309, 328, 347, 435, 436.
Teşkilatı Esasiye Kanunu, 91, 106, 155.
Tcvfik Bey (Kurmay Binbaşı), 181.
Tevfik Efendi bini Mchmcd (Mülazımıcvvel, Trablusgarp), 341.
Tcvfik Efendi bini Mustafa (Mülazımısani, Harpul), 344.
Tcvfik Rüşlü Bey (Doktor, Menteşe Mebusu), 48,’54, 123, 146,417.
Tcvfik Sârrii Elendi bini Hüseyin Hüsnü (Mülazımıcvvel, Dersaadel), 343.
Tevhidi Efkâr, 127,306, 307.
The Daily Mail, 276.
77JC Dai/’y Telegraph, 333.
Tınaztcpc, 210, 364-367.
Tırnova, 342.
Ticarcl, 277.
Tilki köyübcli,2l5.
Times, 50.
Tiran, 343.
Tirbetlis (Yunan Kolordu Levazım Reisi,
Miralay), 242. Tokat, 341, 342.
Toklusivrisi, 227, 228, 367, 368, 370. Tokuşlar, 212.
Top. 22, 214, 226, 231, 269, -çu, 62, 87, 163, 199, 227, 272, 299, 364-366, 368, 369, 390, -çu cephanesi, 199, -çu kuvvetleri, 390.
Topkapı, 153, 175. Toplum, 41.
Toplumsal. 24, 25, 148, – bünye. 24, 26, -hayat, 25, 26, – ihtiyaç, 26, – kuvvetler, 25.-maraza. 24..
Toprak, 60, 328, 336, 338, -lar, 43, 149, 217.
Torbalı, 265.
Toros, 109.
Torpil, 280.
Tov/nshcnd (General), 163, 165, 166, 170, 177.
Toygartcpe, 340.
Trablus, 340.
Trablusgarp, 341, 343.
Trabzon, 55,68,78,79, 115,123, 150,246, 341, 343,344, 404.
Trakya, 59, 98, 156, T57, 163, 166-169, 171, 176, 178, 200, 203, 241, 256, 276, 279, 280, 282, 285, 287-290, 297, 298, 304, 306-311, 314, 315, 317, 326, 328, 335, 337, 338, 345, 347, 348, 350, 351, 354. 371, 375, 376, 378, 384, 387-392, 394, 397, 398, 400, 405, 406, 409, 412, 413,417-421,425,435,437.
Tren, 83, 84, 99, 102, 112, 125, 177, 202, 210, 354, – seyahati, 177.
Trikopis (Yunan Ordusu Başkumandanı), 235, 236, 242, 274, 292, 369.
Tunah Hilmi Bey (Bolu Mebusu), 370, 371,377,420.
Turgutlu (Kasaba), 258,261-264,266,293, 372.
Turhala, 171.
Tutuklama. 285.
Tutuklu, 117.
Tüfek, 22, 61, 149, 175, 223, 226, 228. 231,255,269, 371.
Türk, 22, 25, 26, 60, 66, 94, 117, 154, 166, 167, 178, 231, 232, 234, 259, 261-263, 274, 276, 281, 289, 291, 300-302, 305, 306, 319, 325, 328, 329, 333-338, 371, 389, 397, 437, – ahali, 319, 351, – âlemi, 325, – arazisi, 282, – askeri, 437, askeri memurları, 389, 405, – Başkumandanlığı, 262. 263, – bayrağı, 301, – bünyesi, 26,
– delegesi, 289, – düşmanlığı politikası, 154, – edebiyatı, 25, – halkı, 60,397, – hükümeti, 276, 337, – ırkı, 276, –idaresi, 178, – İmparatorluğu, 333, – istasyonu, 263, – kuvvetleri, 289, -ler, 94, 150,280, 282, 284, 288, 302, 311, 314, 318, 338, 364, -lük, 25, – milleti, 25, 60, 232, 234, 274,302, 305, 329, – milli hükümeti, 277, 333, 336, – milli ordusu, 281, – orduları, 333, – ordusu, 60, 231, 259, 261, 306, 371, – payitahtı, 335, – sanatı, 25, – tarihi, 25, – Telsiz İstasyonları, 251, – toprağı, 328, – toprakları, 60, – yolcuları, 117, – zaferi, 300. Türkçe, 231, 308.
Türkiye (Türkiya), 22, 24, 26-28, 54, 56, 58-60, 63-68, 74, 76, 77, 81-84, 88, 90, 91, 93, 94, 96, 103, 107, 111-115, 117-122, 127, 129-133, 137-140, 142-146, 148-152, 154, 158-161, 163, 165-169, 171, 173, 176, 178-180, 182, 185. 186, 189-191, 194, 196-198, 202, 203, 208-212, 214, 216, 217, 219-221, 223, 224, 227, 229, 230, 232-234, 240, 241, 243, 247, 256, 262, 265, 269, 272, 274-278, 281, 294, 295, 297, 299, 301, 303, 304, 308-312, 314, 315, 321, 326, 327, 331, 333-337, 339, 345, 348, 350, 351, 353, 356, 374, 375, 380, 383, 384, 386, 387, 389, 390-393, 398, 400-406, 412, 421, 423, 425, 426, 428, 431, 433, 435-437, 439, 441, – devleti, 24, 26, 96, – halkı, . 26, 60, 93-96, 122, 136, 137, 145, 146, 303, 304, 309, 310, 351, 389, – hükümeti, 335, – milli ordusu, 145, -nin bağımsızlığı, 26, – orduları başkumandanı, 351, – sınırları, 337, – topraklan, 93, 217.
Türkiye (Türkiya) Büyük Millet Meclisi, 24, 26-28, 54, 56, 58, 60, 63-65, 67, 68, 74, 76, 77,81-84, 88,103, 107, 111-115, 117-122, 127, 129-133, 138-140, 142-144, 148, 150-152, 158, 159, 161, 163, 165, 166, t68, 169, 171, 173, 176, 178-180, 182, 185, 186, 189-191, 194, 196-198, 202, 203, 207-212, 214, 216, 217, 219-221, 223, 224, 227, 229, 230, 232234, 240, 241, 243, 246, 247, 256, 265, 269, 272, 274, 275, 294, 295, 297, 299, 301, 303, 310, 315, 326, 327, 331, 339, 345, 348, 374, 375, 383, 384, 386, 387, 389-391, 393, 398, 401-404, 412, 417, 423, 425, 426, 428, 431, 433, 436, 439, 441, – Hükümeti, 278, 304, 311, 321, 334, 350, 353, 392, 400, 435, 437, – İdaresi, 406, – orduları, 303.
Türkiye-Rusya dostluğu, 91.
Türk-Yunan harbi, 167.
Uçak, 348. Ukrayna, 335. Uluborlu, 340, 341,343. Ulucak, 369. Ulukışla, 342.
Ümran Efendi bini Mustafa (Mülazımısanİ,
Bingazi), 344. Umum Anadolu Hırisliyanlan Kongresi, 95. Urfa, 340, 343, 344. Urla, 292, 305, 373.
Uşak, 176, 212, 220, 235, 237; 238, 242-244, 247-253, 255, 293, 301, 342, 344, 367-370,372.
Ülke, 217, 219,335. •Ültimatom, 377. Üsküp, 341-344.
Üsküdar, 279, 280, 290, 297, 339-341. .■ Üye, 140, 156, 158, 166,322.
Vagon, 206. Vakit, 355. Vali, 120, 250. Valmy, 149.
Vamık Bozkurt bini Agâh (Mülazımıevvel, Dersaadet), 344.
Van, 119, 123, 341,342,344.
Vapur, 117, 153,269, 282, 285,371,373. •Vasıf Bey (Sivas Mebusu), 34-36, 44-46, 50,51.
Vasıta, 185, 194, 301.
Vasilokopulis (Erkânıharbiye Reisi, Miralay), 242.
Vatan, 23, 25, 36, 42, 50, 70, 90, 95, 275, 293, 301, 304, 323, 361, -ın kurtuluşu, 275, -i cesaret, 381, -i hissiyat, 58, -per-ver, 24, 25, 381, -perveranc gayret, 24.
Vatana hıyanet, 70.
Vatandaş, 101.
Vehbi Efendi (Birinci Reis Vekili), 146,
240,339. Vehbi Elendi (Konya Mebusu), 139. Vclâsopulos, 125. Veli Bey, 142.
Veli Hâşim Efendi bini Hacı Osman (Mü-lazımıevvel, Tarsus), 343.
Veli Necati Efendi bini Mehmet .(Binbaşı, Kastamonu), 344.
Vclid Bey (Tevhidi Efkâr gazetesi sahibi), 102, 127.
Venedik, 290.
Venizclos, 302.
Versay, 147.
Vilayet, 72, 119, 120, 251,336. Vİrcn, 226. Vodina, 344.
Waterloo, 293.
Yabanabal, 64, 340.
Yabancı, 60, 69, 145, 148, 246, 259, 261, 264, 277,286,289, 335, 381, – devletler, 261, – harp gemileri, 289, -lar, 29, – müdahalesi. 381, – süngüleri, 381.
Yahya Efendi bini Ahmed (Yüzbaşı, Halep), 340.
Yahya Galip Bey (Kırşehir Mebusu), 123, 365,371,376,377.
Yakındoğu, 60, 95, 106, 276, 282, 333, 336, 353, – barışı, 353.
Yakup Cevdet Efendi bini Mehmcd (Müla-zımıevvcl, Konya), 344.
Yakup Kadri (Karaosmanoğlu) Bey {İkdam gazetesi yazarı), 302-304.
Yalova, 212.
Yalvaç, 339.
Yanya, 341.
Yanmada, 288.
Yarımca, 407.
Yasin Bey (Gaziantep Mebusu), 420. Yavcl (Amerika Yakındoğu Yardım Hcye-
ti’ndcn),95, 106. Yazar, 78, 291,303.
Yeni Şark, 68. Yenimahalle, 340. Yenişehir, 341, 342. Ycnizağra, 340. Yomra, 79. Yozgat, 64, 339. Yozgat İstiklal Mahkemesi, 64. Yugoslavya, 115.
Yunan, 22, 37, 58-60, 117, 124, 125, 130, 154, 157, 163. 167, 168, 171, 176. 178^ 181, 184, 200, 221, 231, 256, 259, 274, 277, 279, 281, 285, 287, 289, 291, 292, 296, 299, 300, 301, 304, 305, 307, 311, 319, 326, 328, 329, 337, 345, 347, 348, 351, 361, 363, 364, 366, 369, 371, 373, 376-378, 387-391, 400, 405-407, 412, 413, 417, 419, 420, 425, 437, – alayları, 87, – askeri, 348, – askeri faaliyeti, 171, – askeri memurları, 389, 405, – askerleri, 231, 299, 305, 307, – Başkumandanı, 168, 369, – Cephesi, 157, – devleti, 292, 298, – donanması, 154, 289, 328, 347, 373, – faciaları, 58, – filosu, 277,
178 firarileri, 373, – gazeteleri, 299, – generali, 419, – hâkimiyeti, 337, – halkı, 285,
– harekâtı, 184, – hükümeti, 117, 178, 256, 277, 388, 417, – idaresi, 351, 391, 412, 420, – kanı, 22, – kıtaları, 425,
– Kralı, 274, 376, – kuvveti, 292, 363,
– kuvvetleri, 221, 348, 389, 405, 406, 407,-lılar, 21, 59, 95, 98, 102, 106, 107, 117, 125, 157, 163, 166, 169, 176, 178.
– 187, 207, 259, 276, 277, 279, 282, 284, 285, 287, 288, 295, 296, 302, 311, 314, 315, 334, 363, 371, 376, 390, 406, 417, 420, 421, 435, -lı mürettebat, 117,
179 Maslahatgüzarı, 178, – memurları, 412,
– milleti, 371, 377, – neferleri, 364, 373,
– orduları, 37, 124, 274, 307, – ordusu, 59, 60, 163, 168, 178, 181, 256, 259, 279, 281, 284, 287, 289, 291, 292, 296, 298, 299, 301, 304, 311, 319, 326, 328, 329, 335, 337, 345, 351, 361, 371, 376, 378, 387-391, 400, 405, 412, 413, 417, 419, 437, – prensi, 125, – yığınağı, .176.

Yunanistan, 22, 59, 256, 285, 302, 310, 311, 335, 337, 338, 376, 377, 407, 420, -ordusu, 310.
Yunus Nâdi Bey (Hariciye Encümeni Reisi), i 46. Yurt, 24, 338, 377.
Yusuf Bahrî Efendi bini Durak (Zabitveki-
li, Keskin), 344. Yusuf Bey bini Mchmcd (Kaymakam,
Trabzon), 343. Yusuf Efendi (Binbaşı), 340. Yusuf Hüsnü Efendi bini Hüseyin Şükrü
(Mülazımısani, Kilis), 343. Yusuf İzzet Efendi bini Mchmed Rüşdü
(Yüzbaşı, Kütahya), 342. Yusuf Kemal (Tcngirşenk) Bey (Hariciye
Vekili), 85, 89, 92, 108, 146, 174, 182,
183, 296, 327, 350, 354, 378, 380, 387,
389, 392, 394, 399, 405, 406, 410, 412,
416.
Yusuf Kemal Efendi bini Mehmet Nuri (Yüzbaşı), 341.
Yusuf Nâzım Efendi bini Mchmcd (Binbaşı, Erzurum), 343.
Yusuf Sıdkı Efendi bini Hasan (Mülazımıcvvel, Trablusgarp), 343.
Yusuf Ziya Bey bini Süleyman (Mülazımıcvvel, Harp ut), 342.
Yusuf Ziya Efendi bini İsmail (Mülazımı-. evvel, Marmaris), 343,
Zencirli, 265. Zile, 341.
Zimaras (General), 235. Ziya Bey (Yüzbaşı), 344. Ziya Efendi’bini Hacı Nuri (Binbaşı, Çatalca), 341.
Ziya Efendi bini Halim (Mülazımıcvvel,
Araç), 341. Ziya Hurşit Bey (Lâzistan Mebusu), 146,
419, 430.
Ziyacddin Efendi bini İsmail Hikmet (Mü-lazımısani, İsparta), 343. Zonguldak, 58, 246.
Zulüm, 79, 93, 148, 207, 231, 254, 311,
314,319, 376, 406,437. ZUbcydc Hanım, 221. Züştay, 342.

■Zabıta, 411. Zafer, 305.
Zahİd Efendi (Yüzbaşı). 342. Zalim, 94, 95. Zaman; 44.
Zekâi Bey (Adana Mebusu), 123, 421.
Zckâyi Efendi (Yüzbaşı), 342.
Zekcriya Elendi bini Abdülkadir (Mülazımıcvvel, Erzincan), 342.
Zekeriya Vâhid Elendi bini Âdil (Yüzbaşı, Selanik), 342.
Zeki Efendi bini Fuad (Mülazımısani, Kasımpaşa), 339.
Zeki Efendi bini İbrahim (Zabitvekilİ, İzmir), 343.
Zeki Etendi bini Sabri (Mülazımısani, Siroz), 342.
Zeki Efendi bini Tevl’ik (Yüzbaşı, Şehza-dcbaşı), 340.

Hakikaten elendiler, bugün dünya yüzünde hâkimiyet ile bu kadar alakadar olan, hâkimiyeti bu kadar kuvvetli bir surette tecelli ettiren hiçbir idare şekli mevcut değildir. En çok ilerlemiş ve medenileşmiş idare tarzlarına bakınız. Onlarda da noksan o kadar büyüktür ki, bugün bizim içinde bulunduğumuz şekle gelebilmek için mutlaka yeniden bir İnkılap yapmaya mecbur olacaklardır. Kayıtsız şartsız tabiriyle açıklanan hâkimiyeti, milletin uhdesinde tutmak demek, bu hâkimiyetin bir zerresini -sıfatı,1 İsmi ne olursa olsun- hiçbir makama vermemek, verdirmemek demektir. Bununla kasdettiğim manayı kolaylıkla anlayabilirsiniz.
Elendiler! Henüz kurtulmuş değiliz, atılan adım bundan sonra atılması lazım gelen adımların başlangıcıdır. İnsan başlangıçta iken neticeye ulaştığını iddia ederse, kendisini dünyanın en derin gafletleri içine dalmış görür. Biz daha çok adımlar atmak mecburiyetindeyiz. Bu adımlar hem çok seri, hem de çok uzun olmalıdır. Dolayısıyla bu adımları doğru ve belirli bir istikamet dahilinde atabilmek için, kendi mukadderatımıza kendimiz sahip ve hâkim olmak mecburiyetindeyiz.
Milletimizin mesaisi neticesi olmak üzere ve ordumuzun çok parlak ve çok kati muzaffcriyctlerinin tabii neticesi olmak üzere, Lozan Sulh Konferansı’nda çalışan delege heyetimizin ulaştığı zemin, kati ve ciddi bîr zemindir, kati ve ciddi bir safhadır. Çok muhtemeldir ki, bu safha, Türkiya Büyük Millet Mcclİsi’nİn, hükümetinin emeli gibi barış ile neticelensin. Fakat bizim için barış demek, hakiki hayatımızın teminine yarayan vasıtaları elde etmek demektir.
Bu vasıtalardan uzak olarak yalnız barış yapmak kendi kendimizi aldatmak olur. Mîlletimiz çok aklanmıştır ve asırlardan beri aldatılagelmiştir. Ve bu aldatılmak yüzünden uğradığı felaketleri birer birer hatırından geçirmektedir. Artık aldanmamaya karar vermiştir. Artık hukukunu hiçbir suretle, hiçbir şekilde, hiçbir kimseye vermemek kati niyetindedir. Buna nazaran bizi aldatmamak şartıyla barış yapmaya hazırız. Ve çok kuvvetle ümit ediyoruz ki, insanlık ve medeniyetin hakîki arzusu olan bu İn-sani arzu, o medeniyet ve o toplumu temsil eden delege heyetleri tarafından da katiyetle idrak olunacak ve müşterek bir neticeye ulaşmak mümkün olacaktır. Hakikaten bu netice maddeten elde edilmiştir. Yalnız bunun resmi ifadesi kalmıştır. Bunu ümitle bekliyoruz. Hiçbir zaman da bu ümidin kırılmasına biz sebebiyet vermiş olmayacağız.
Efendiler! Son söz olmak üzere şunu arz edeyim kî, İzmir ahalisi çok aydındır. Çok faaldir. Fakat aydın olmayı faydalı kılabilmek için mutlaka dediğim gibi, kendi kendimize hâkim olmak vc benliğimizi muhafaza etmek lazımdır. Bugünkü idare şeklini çok kıskanç olarak bütün millet muhafaza edecektir. Bu memleket ahalisinin buna kudretli olduğuna ve ilelebet kudretli olacağına katiyen eminim ve bundan’ dolayı geleceğe rahatça bakmaktayım.
Paşa Hazretleri’nin bu nutukları birçok defalar hararetle, tasviple alkışlanmıştır. Ziyafetten sonra Paşa Hazretleri Vali Bey’in odasına çekilerek birçok zevatla hasbıhallerde bulunmuşlar ve saat 11 ‘e doğru mülki ve askerî reisler ve erkân tarafından uğıtrlanarak ikametgâhlarına dönmüşlerdir.

leventagaoglu
leventagaogluhttps://www.agaoglulevent.com
Düşünür, Araştırmacı Yazar, Şair. 1983 yılından buyana ihracat profesyoneli olarak çalışan Levent Ağaoğlu, 1997-2001 yılları arasında Hong Kong’da yaşadı; yaklaşan Büyük Asya Yüzyılı’nın ayak seslerini duydu hep. İsmail Gaspıralı’nın “Dil’de, Fikir’de; İş’te Birlik” idealinin peşinde koşarak Türk Evi, Düşünce ve İş Ocağı kitap serileri üzerinde çalışıyor; mütefekkir ve müteşebbis gözlem ve birikimlerini yazıya geçiriyor.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz


TWITTER

Son Eklenenler