Ana SayfaYazılarDış DünyaAsya Düşüncesi Kütüphanesi

Asya Düşüncesi Kütüphanesi

Dörtnala gelip Uzak Asya'dan
Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan
 bu memleket, bizim.

Nazım HİKMET
Tweetlerim: Asya
GOOGLE arama sonuçları:
 • “AVRUPA DÜŞÜNCESİ”: 7200 hit
 • “ASYA DÜŞÜNCESİ” :   75 hit
16 Türk Devleti'nden ikisi (Avrupa Hun İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu)
hariç diğer 14 Devlet Büyük Asya coğrafyalarında hakimiyet sağladılar.
Bir Uçtan Bir Uca Büyük Asya ;
 • Büyük Asya,
 • Asya-Pasifik,
 • Orta Asya,
 • Avrasya,
 • Afrasya,
 • Kafkasya,
 • Ön Asya,
 • Küçük Asya,
 • Doğu Asya,
 • Güney Doğu Asya

olarak adlandırılan değişik coğrafyalardan oluşuyor.
2030'larda Asya Çağı başlayacak, 500 yıldır egemen olan Avrupa Çağı kapanacak.
Avrupalılaşma kavramı gündemden düşerken, Asyalılaşma kavramı ile tanışacağız.
Aşağıdaki kitaplar adında Asya kavramının yeraldığı yayınları kapsamaktadır;

 • İpek Yolu,
 • Türkistan,
 • Türkler,
 • Türk Dünyası,
 • Türkoloji
 • Asya Ülkeleri vb.

yayınlar ise ayrı bir kategori olarak derlenecektir.
 1. 2000’li Yıllarda Asya-Pasifik Bölgesinin Güvenliği, Mehmet Sami Denker, ASAM
 2. ABD’nin Güney Kafkasya Politikası Elnur Cemilli. IQ Kültür Sanat Yayıncılık
 3. ABD’nin Güney Kafkasya Politikası olarak Ermenistan Sorunu.Nurşen Mazıcı.Pozitif Yayınları
 4. ABD’nin Orta Asya Politikaları Şaık Amanov Gökkubbe
 5. ABD’nin Orta Asya Politikaları.Şaık Amanov.Gökkubbe Yayınları
 6. Abhazya’nın Bağimsizliği ve Kafkasya’nın Geleceği (İngilice). Kolektif. CSA Yayın Ajansı
 7. Adriyatik’ten Çin Seddi’ne Avrasya ve Demirel I. Cilt Doğu Yakası’nın Hikâyesi.Hulusi Turgut.ABC Basın Ajansı
 8. Afrasya Alternatif Eksenler. Süleyman Pekin. Berikan Elektronik Basım Yayım
 9. Alman İmparatorluğu’nun Doğu Siyaseti Çerçevesinde Kafkasya Politikası ( – ).Mustafa Çolak.Türk Tarih Kurumu
 10. Asya – Pasifik’te Türk İzleri.Metin İnegöllüoğlu.Celal Bayar Üniversitesi Yayınları
 11. Asya Amerika ve Jeopolitiğin Dönüşümü.William H. Overholt.Efil Yayınevi
 12. Asya Coğrafyası Ramazan Özey Aktif Yayınevi
 13. Asya Çağınının Öncüleri Doğu Perinçek Kaynak Yayınları
 14. Asya Hun İmparatorluğu. Tilla Deniz Baykuzu. Kömen Yayınları
 15. Asya İçlerinden Balkanlara Saz Melih Duygulu CD Kalan Müzik
 16. Asya Kaplanları Dr. Murat Yülek Alfa Yayıncılık
 17. Asya Kıtası Ülkeleri Ecehan Ergin Çetin İnce Kapak Çocuk Gezegeni
 18. Asya Korku Sineması.Andy Richards.Kalkedon Yayıncılık
 19. Asya Krizi ve IMF. Gülten Demir. Der Yayınları
 20. Asya Kukla Tiyatrosu. Jayadeva Tilakasari. Mitos Boyut Yayınları
 21. Asya Mektupları, Niyazi BERKES
 22. Asya Simyası (Çin ve Hint Simyası) Simya Söylencesi.Mircea Eliade.Kabalcı Yayınevi
 23. Asya Simyası. Mircae Eliade. Kabalcı Yayınevi
 24. Asya Tarihinde Su Boyu Ovaları ve Bozkır Uygarlıkları.Baykan Sezer.İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
 25. Asya Tarihine Giriş Leon Cahun Seç Yayınevi
 26. Asya Tarihine Giriş – Türkler ve Moğollar. Leon Cahun. Toplumsal Dönüşüm Kitaplığı
 27. Asya Tipi Üretim Tarzı; Sencer Divitçioğlu
 28. Asya Tiyatrosunda Maske Perran Üstündağ Beta Yayınları
 29. Asya Üretim Tarzı ve Osmanlı İmparatorluğunda Mülkiyet İlişkileri Muzaffer İlhan Erdost Onur Basım Yayın
 30. Asya Üretim Tarzı ve Osmanlı Toplumu Sencer Divitçioğlu Alfa Yayıncılık
 31. Asya Üzerinde Fırtına Digital Kültür VCD Digital Kültür
 32. Asya Yolları Himalayalar ve Ötesi. Nasuh Mahruki. Yapı Kredi Yayınları
 33. Asya Yolları, Himalayalar ve Ötesi Nasuh Mahruki Alfa Yayıncılık
 34. Asya Yollarında Faruk Akbaş Say Yayınları
 35. Asya, Amerika ve Jeopolitiğin Dönüşümü William H. Overholt Efil Yayınevi Yayınları
 36. Asya’da Beş Türk Adil Hikmet Bey Ötüken Neşriyat
 37. Asya’da Uzaklarda Misyonerlerin Masum Olmayan Seyahat Noarı.Favell Lee Mortimer.Destek Yayınları
 38. Asya’nın Kapısı.Faruk Budak.Sigma Yayınları
 39. Asya’nın Ayak Sesleri Mehmet Ali Bulut Nesil Yayınları
 40. Asya’nın Batıya İsyanı. Pankaj Mishra. Alfa Basım Yayım Dağıtım
 41. Asya’nın Çöküşü – Asya Krizi ve Sonrası Callum Henderson Alfa Yayıncılık
 42. Asya’nın Kandilleri.Halime Toros.Hece Yayınları
 43. Asya’nın Uyanışı:İngiliz Emperyalizmi ve Milletlerin Uyanışı Rene Grousset Akçağ Yayınları
 44. Asya’nın Uyanması Rene Grousset Berikan Yayınları
 45. Asya’nın Uyanması. Saadettin Y. Gömeç. Berikan Elektronik Basım Yayım
 46. Asyalı Ayyaş. Raif Özben. Can Yayınları
 47. Asyalı Hüzün Tarık Özcan Kaldırım Yayınları
 48. Atatürkün Avrasya Devleti. İsmet Bozdağ. Tekin Yayınevi
 49. Atilla’dan Timur’a Avrupa ve Asya Emmanuel Berl Doğan Kitap
 50. Avrasya Boru Haarı ve Türkiye. Ayfer Yazgan Gül. Bağlam Yayıncılık
 51. Avrasya Çıkmazı Orhan Gafarlı Nobel Akademik Yayıncılık
 52. Avrasya Dosyası Dergisi, ASAM
 53. Avrasya Enerji Savaşları Mert Bilgin IQ Kültür Sanat Yayıncılık
 54. Avrasya Etüdleri Sayı / – Serdar Çam. TİKA Yayınları
 55. Avrasya Fatihi Cengiz Han. Nadir Devlet. Başlık Yayın Grubu
 56. Avrasya Fatihi Tatarlar.İlyas Kamalov.Kaknüs Yayınları
 57. Avrasya Konuşmaları.Sevinç Alkan Özcan.Küre Yayınları
 58. Avrasya Megapolü İstanbul. Bölge – Kent ve Çevreye Kültürel…Semih Eryıldız.Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
 59. Avrasya Mucizesi. Jack Goody. Küre Yayınları
 60. Avrasya Paradoksu. Galip Çağ. Nobel Akademik Yayıncılık
 61. Avrasya Seçeneği Doğu Perinçek Kaynak Yayınları
 62. Avrasya Türkologları Sözlüğü . Cilt . Kitap. İlyas Kamalov. Türk Tarih Kurumu
 63. Avrasya ve Avrasyacılık. Ömer Göksel İşyar. Dora Yayıncılık
 64. Avrasya’da Misyonerlik, Ömer Turan, ASAM
 65. Avrasya’da Stratejik Düşünce Kültürü ve Kuruluşları. Hasan Ali Karasar. Nobel Akademik Yayıncılık
 66. Avrasya’da Şair Göçü Cemal Kurnaz Kurgan Edebiyat
 67. Avrasya’da Şamanlar.Mihaly Hoppal. Yapı Kredi Yayınları
 68. Avrasya’da Türk Jeopolitiği. Celalettin Yavuz. Berikan Elektronik Basım Yayım
 69. Avrasya’da Yeniden Çizilen Sınırlar İnşa Edilen Kimlikler Projesi Kitapları (- cilt kutulu takım). Ayşegül Aydıngün. Atatürk Kültür Merkezi Yayınları
 70. Avrasya’nın Kırılma Noktası Kıbrıs.Süleyman Özmen.IQ Kültür Sanat Yayıncılık
 71. Avrasya’nın Kilidi Karadeniz.Ahmet Şefik Mollamehmetoğlu.Dama Yayınları
 72. Avrasya’nın Yükselen Yıldızı Kazakistan. Abdulvahap Kara. İstanbul Ticaret Odası Yayınları Yayınları
 73. Avrasyacılık Türkiye’deki Teori ve Pratiği Bir Millet Uyanıyor: Mehmet Perinçek Bilgi Yayınevi
 74. Avrasyacılık Vügar İmanov Küre Yayınları
 75. Avrasyacılık: Rusya’nın Kimlik Arayışı.Vügar İmanov.Küre Yayınları
 76. Avrasyacılık. Meşdi İsmayılov.Doğu Batı Yayınları
 77. Avrasyadan Makaleler .Lev Nikoloyeviç Gumilev.Selenge Yayınları
 78. Avrasyalı Olmak.Banu Avar.Remzi Kitabevi
 79. Avrupa Asya Arası Yolculuklar Ester Almelek nval Yayınevi
 80. Avrupa Asya Arası Yolculuklar. Ester Almelek. Minval Yayınları
 81. Avrupa Asya ve Amerikada Lisansüstü Öğretim Reformu. Jean M. Johnson. Pegem Akademi Yayıncılık
 82. Avrupa ile Asya Arasındaki Adam Dagobert Von Mikusch Örgün Yayınları
 83. Avrupa İle Asya Arasındaki Adam.Dagobert von Mikusch.Örgün Yayınları
 84. Avrupa ve Önasya’da Eşkıyalık. Xenia Celnarova. Barış Platin Kitabevi
 85. Avrupa, Asya ve Amerika’da Lisansüstü Öğretim Reformu ve İlim İnsanları ile Mühendislerin Uluslarara Jean M. Johnson Pegem Akademi Yayıncılık
 86. Avrupalı Gözüyle Kafkaslar ve Orta Asya Jules Joseph Leclercq IQ Kültür Sanat Yayıncılık
 87. Babadan Oğula Güney Kafkasya.Candan Azer.Truva Yayınları
 88. Balkan Harbinden Sonra Bahri Sefid Meselesi Asya – i Osmaniyeyi Tehdit…Şarl Velay.Resimli Kitap Matbaası
 89. Balkanlar Ortadoğu Kafkasya Vassilis K. Fouskas Aykırı Yayınları
 90. Barak’tan Avrasya’ya Bekir Okan Doğan Kitap
 91. Başımı Kafkasya’ya Çevir.Aydın O. Erkan.Çiembik Yayınları
 92. Batı Asya Birliği Beş Ülke Beş Deniz Mehmet Bedri Gültekin Kaynak Yayınları
 93. Batı Asya Birliği Beş Ülke Beş Deniz. Mehmet Bedri Gültekin. Kaynak Yayınları
 94. Batı Karşısında Asya. Daryush Shayegan. Ağaç Kitabevi Yayınları
 95. Batum’dan Orta Asya’ya Bir Yol Hikayesi: Sürgün Karadeniz Türklerinin…Adem Sağır.Atatürk Kültür Merkezi Yayınları
 96. Ben Asyalı Bir Ozan Metin Önal Mengüşoğlu Okur Kitaplığı
 97. Bey İle Büyücü: Avrasya’da Tanrı Hükümdar Devlet ve İktisat Hakkında Dilin Söyledikleri.Osman Karatay.Doğu Kütüphanesi
 98. Bilinmeyen İç Asya Louis Ligeti İnce Kapak Türk Dil Kurumu Yayınları
 99. Bir Asya Masalı Sonsuzluğun İçindeki Pusu Emine Kuraç Aygan Yayıncılık
 100. Bir Sahte Dervişin Asyay – ı Vustada Seyahati. Abdurrahman Sami Paşazade Abdülhalim.Vakit Matbaası
 101. Bir Sahte Dervişin Orta Asya Gezisi.Arminus Vambery.Kitabevi Yayınları
 102. Bir Varmış Bir Yokmuş Asya İçlerinden Masallar İbrahim İbrahimov Yurt Kitap Yayın
 103. Bir Zamanlar Orta Asya : Once Upon a Time in Central Asia.Ergun Çağatay.Tetragon Yayınları
 104. Bozkurt Efsaneleri ve Gerçek Orta Asya Kavimlerinin Tarihsel Gelişmeleri.Doğu Perinçek.Kaynak Yayınları
 105. Budizm Ve Orta Asya : Xuan Zang Seyahatnamesi Gürhan Kırilen Gece Kitaplığı Yayınları
 106. Büyük Yakınsama Asya Batı ve Tek Dünyacılık Kishore Mahbubani Yarın Yayınları
 107. Cosmos Dünya Aası Asya (Çin-Japonya) Various DVD Bağımsız
 108. Cüce Evleri İspunlar : Kuzeybatı Kafkasya Dolmenleri Vladimir Markovin Kafdav Yayınları
 109. Çerkesya’nın Ruslar Tarafından İşgali. Kafkas-Rus Savaşlarının Son Dönemi Kuban (Ötesi) Bölgesinde ve Kafkasya Sahilinde Yapılan Kafkas – Rus Savaşı Üzerine Tarihi Deneme.Semen Esadze.Kafkas Derneği Yayınları
 110. Çin’in Avrasya Stratejisi. Barış Adıbelli. IQ Kültür Sanat Yayıncılık
 111. Çirkin Amerikalılar : Asya Piyasalarında Milyonlarca Dolarlık Vurgun Yapan Ivy League Kovboylarının Gerçek Hikayesi.Ben Mezrich.Salyangoz Yayınları
 112. Değişen Avrasya’da Kafkasya.Haleddin İbrahimli.ASAM Yayınları
 113. Değişen Dünya Düzeninde KafkasyaOkan Yeşilok Kitabevi Yayınları
 114. Değişen Rusya Orta Asya Bahaddin Yazıcı Altın Kalem Yayınları
 115. Dengesiz Güçler Merkezi Avrasya. Hakan Birsel. IQ Kültür Sanat Yayıncılık
 116. Devleer ve Hanedanlar (İlk Çağ ve Asya – Afrika Devleeri) Cilt .Yılmaz Öztuna.Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
 117. Dinmeyen Acı Kafkasya.Gevher Aktaş Demirkaya.Karma Kitaplar
 118. Doğu Anadolu Erken Transkafkasya Kültürü. Mehmet Işıklı. Arkeoloji ve Sanat Yayınları
 119. Doğu Asya – Alternatif Bir Gezi Rehberi Okan Okumuş Kolektif Kitap
 120. Doğu Asya Krizi. Rıza Yürükoğlu. Alev Yayınevi
 121. Doğu Asya “mucizesi” ve Bunalımı.Attila Sönmez.İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
 122. Doğu Asya Sineması.David Carter.Kalkedon Yayıncılık
 123. Doğu Asya Tarihi – Çin Japonya Kore – Medeniyetin Köklerinden . Yüzyıla Kadar Charles Holcombe Dergah Yayınları
 124. Doğu Asya Tarihi Charles Holcombe Dergah Yayınları
 125. Doğu Asya’nın Politik Ekonomisi Kolektif Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi
 126. Doğu Ve Batı’nın Ötesinde Asya Ve Avrupa Gerard Delanty Matbu Kitap
 127. Dünya Tarihinde Orta Asya Peter Benjamin Golden Ötüken Neşriyat
 128. Endonezya : Güneydoğu Asya’da Çoğu Issız Binden Fazla Adadan Oluşan Bir Takımada. Kolektif. Boyut Yayın Grubu
 129. Erken İç Asya Tarihi. Denis Sinor. İletişim Yayınları
 130. Eski İç Asya’nın Tarihi.Istvan Vasary.Ötüken Neşriyat
 131. Eski Ön Asya Uygarlıklarından Günümüze Anadolu’da Türk Varlığı.Genelkurmay ATASE Başkanlığı
 132. Eski Önasya Toplumlarında Suç Kavramı ve Ceza.Belkıs Dinçol.Ege Yayınları
 133. Eski Önasya ve Mısır’da Müzik. Belkıs Dinçol. Ege Yayınları
 134. Eski Sovyet Ülkelerinde Etnik İlişkiler ve Sorunlar (Kuzey Kafkasya).V. A. TiskovASAM Yayınları
 135. Filistin ve Küçük Asya’ya Seyahat. Wilbrand von Oldenburg. İrfan Kültür ve Eğitim Merkezi
 136. Geleceğimiz Asya’da mı? Yaralı Asya Çin ve Türkiye, Mehmet Öğütçü
 137. Gelecek Avrasya’dır.Akkan Süver.Yeniyüzyıl Yayınları
 138. Geniş Ortadoğu Projesi Geniş Orta Asya Projesi.Erol Bilbilik.Asya Şafak Yayınları
 139. Gezgin Gözüyle Hindistan ve Yakın Asya. Timur Özkan. Alter Yayıncılık
 140. Gittik Gördük Yazdık Orta Asya ve Kafkasya. Necati İyikan. Hiperlink Yayınları
 141. Gizemli Güneydoğu Asya ve Efsanevi Gerilla Komutanı Giap.Roni Alasor.Ceylan Yayınları
 142. Güney Asya Müslümanları’nın İstiklâl Davası ve Türk Milli Mücadelesi ‘Hilâfet Hareketi’ ( – ).Mim Kemal Öke.Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
 143. Güney Asya ve Uzak Doğu’da Osmanlı İzleri Ekrem Saltık Nesil Yayınları
 144. Güney Kafkasya Jeopolitiğinde Rusya Gerçeği.Fırat Karabayram.IQ Kültür Sanat Yayıncılık
 145. Güney Kafkasya Sosyal Antropoloji Çalışmaları, Dr Yaşar Kalafat, ASAM
 146. Güney Kafkasya.Araz Aslanlı.Berikan Elektronik Basım Yayım
 147. Güneybatı Kafkasya. Erkan Karagöz. Park Kitap
 148. Güneybatı Kafkasya’da Toprak Mülkiyeti Rejimi – Beyruu Bir Osmanlı Kadısının Mahrem Dünyası () Erkan Karagöz Asya Şafak Yayınları
 149. Güneydoğu Asya’da İslam ve Siyaset Hasan T. Kösebalaban İlke Yayıncılık
 150. Hakasya’dan Öyküler. Derleme. Grafiker Yayınları
 151. Hatıralar ve Kafkasya – Mehmet Emin Resulzade. Sebahattin Şimşir. Doğu Kütüphanesi
 152. Hayata Işık – Güney Asya. Pırıl Yay. Cinius Yayınları
 153. Hayır Diyebilen Asya İki Lider . Yüzyılı Tartışıyor Shintaro Ishihara İlke Yayıncılık
 154. Hayvan ve Şaman – Orta Asya’nın Antik Dinleri Julian Baldick Cili Hil Yayınları
 155. Hazar’ın Kanı Orta Asya’nın Petrolle Kafkasya Yazıları yıl. sayı. yaz.
 156. Hilafet Harekeeri. “Güney Asya Müslümanlarının İstiklâl Davası ve Türk Millî Mücadelesi”.Mim Kemal Öke.Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
 157. Hilafet Ülkelerinde Türklerin Arap Dili ve Edebiyatına Hizmeeri: Moğollar Devrine Kadar Orta Asya Türk İslam Medeniyeti.Zekeriya Kitapçı.Yedikubbe Yayınları
 158. Hindistan Asya’nın Yeni Gücü. Yılmaz Tezkan. Ülke Yayınları
 159. İlk Çağda Ön Asya Uygarlık Merkezlerinde Eğitim. Nazmiye Muuay. Ütopya Yayınevi
 160. İmparatorluklar Beşiği SSCB Çin ve İslam’ın Arasında Orta Asya’nın Yazgısı.Rene Cagnat.Alan Yayıncılık
 161. İslam’ın Güneydoğu Asya’ya Girişiİ.H. Gürsoy.Beyan Yayınları
 162. İstanbul’dan Asya-yı Vusta’ya Seyahat Muhibbe Darga Everest Yayınları
 163. Jeopolitik Ödül Avrasya.Barış Adıbelli.IQ Kültür Sanat Yayıncılık
 164. Kabil’den Semerkand’a – Arkeologlar Orta Asya’da Sveana Gorshenina Yapı Kredi Yayınları
 165. Kafkasya Bibliyografyası.Sefer E. Berzeg.Chiviyazıları Yayınevi
 166. Kafkasya Çemberi Sözün Anlamını Yitirdiği Yer….Nur Dolay.Chiviyazıları Yayınevi
 167. Kafkasya Gerçeği.Ufuk Tavkul.Selenge Yayınları
 168. Kafkasya Halkları.Seyit Tuğul.Nas Ajans Basım Yayın
 169. Kafkasya Hasan İzzet Altınanıt. Babıali Kültür Yayıncılığı
 170. Kafkasya Hatıraları Ahmet Cevdet Canbulat Türk Tarih Kurumu
 171. Kafkasya Jeopolitiğinde Rusya İran Türkiye Rekabeeri ve Ermeni Faktörü. Emin Arif (Şıhaliyev) . Naturel Kitap
 172. Kafkasya Mücahidi Şeyh Şamilin Gazavatı Muhammed Tahir El-Karahi Büyüyen Ay Yayınları
 173. Kafkasya Oğuzları Veya Türkmenleri. Sapar Kürznov. Ötüken Neşriyat
 174. Kafkasya Türkleri Mehmed Emin Rasulzade Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
 175. Kafkasya ve Orta Asya Cumhuriyeerinde Piyasa Ekonomisine Geçiş Avrupa İlişkileri Yatırımların Pazarlanması ve Yönlendirilmesi.Geybulla Geybullayev.Fakülte Kitabevi
 176. Kafkasya ve Orta Asya Enerji Kaynakları Üzerinde Mücadele.Çağrı Kürşat Yüce.Ötüken Neşriyat
 177. Kafkasya Yazıları (Yıl – Sayı ) Kolektif Chiviyazıları Yayınevi
 178. Kafkasya.Adolf Berje.Chiviyazıları Yayınevi
 179. Kafkasya.Kamer Kasım.USAK (Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu)
 180. Kafkasya’da İmparatorluk Savaşı. Cengiz Fedakar. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
 181. Kafkasya’da İslam Medeniyeti : Islamic civilisation in Caucasia. proceeding of the international symposium Baku – Azerbaijan – december .Rafiq Aliyev.IRCICA Yayınları
 182. Kafkasya’da İslam Ordusu Kumandanı Haliç’te silah ve cephane fabrikatörü Enver Paşa’nın Kardeşi Nuri Killigil. Atilla Oral. Demkar Yayınevi
 183. Kafkasya’da Siyaset. M. Vedat Gürbüz. Kadim Yayınları Yayınları
 184. Kafkasya’da Türk Soykırımı. Hüseyin Adıgüzel. İleri Yayınları
 185. Kafkasya’da Bulunan Antik Eserlerin Keşfi ve Yazılarının Çözümlenmesi.Georgi F. Turçaninov.Kafdav Yayınları
 186. Kafkasya’da Kültürel Etkileşim.Ufuk Tavkul.Türk Dil Kurumu
 187. Kafkasyada Siyasi Gelişmeler.Alaeddin Yalçınkaya.Lalezar Kitabevi
 188. Kafkasyalı Dağlı Kavimlerin Kısa Tasviri.Adolf Berje.Kafkas Derneği Yayınları
 189. Karadeniz ve Kafkasya. Mehmet Tezcan. Serander Yayıncılık
 190. Kars . Kent Kurultayı Kafkasya’da Ortak Geleceğimiz.Oktay Belli.Kars Belediyesi Kültür Yayınları
 191. Keşkül Dergisi Sayı: Orta Asya Özel Keşkül Dergisi Sayısı. Kolektif. Sufi Kitap
 192. Kıbrıs’tan Kafkasya’ya Osmanlı Dünyasında Siyaset Adalet ve Raiyyet.Kemal Çiçek.Derya Kitabevi
 193. Kırım – Kuzey Kafkasya Sosyal Antropoloji Araştırmaları.Yaşar Kalafat.ASAM Yayınları
 194. Komünizmden Sonra İslam Orta Asya’da Din ve Politika Adeeb Khalid Sitare Yayınları
 195. Kudüs’teki Orta Asyalı ve Hini Sufi Hacılar. Thierry Zarcone. Kabalcı Yayınevi
 196. Kurtuluş Savaşımız ve Asya-Afrika’nın Uyanışı.Hadiye Yılmaz.Kaynak Yayınları
 197. Kuzey Kafkasya Mitolojisi Narardan Beri. Nuray Gök Aksamaz. Sorun Yayınları
 198. Kuzey Kafkasya üzerine düşünceler.Balo Bilatti.Birleşik Kafkasya Derneği
 199. Kuzey Kafkasya.Kadircan Kaflı.Turan Kültür Vakfı Yayınları
 200. Küçük Asya : Coğrafyası Tarihi ve Arkeolojisi – Cilt Takım. Charles Felix Marie Texier. Enformasyon ve Dökümantasyon Hizmeeri Vakfı
 201. Küçük Asya Kıtasının Tarihi Coğrafyası. İoannis Kalfoğlu. Albatros Kitap
 202. Küçük Asya Rumları . Yüzyılda İnanç Cemaat ve Etnisite. Gerasimos Augustinos. Dipnot Yayınları
 203. Küçük Asya Sikkelerinde Grifon Tasvirleri. Göktürk Ömer Çakır. Gece Kitaplığı Yayınları
 204. Küçük Asya’da Kutsal Kent Euchaita ve Bizans Dönemi Taş Eserleri Esra Keskin Serüven Kitabevi
 205. Küçük Asya’nın Bin Yüzü: Ankara.Suavi Aydın.Dost Kitabevi
 206. Küçük Asya’nın Tarih Öncesi Bleda S. Düring Koç Üniversitesi Yayınları
 207. Küçük Asyada Hint Avrupa GezintileriErmeni İdeolojisi Üzerine Denemeler.Arsen Ceyhan.Belge Yayınları
 208. Küçükasya Seyahati: Yazı Selçuklu Sanatı ve Ülkenin Coğrafyası Üzerine Araştırmalar.Friedrich Sarre.Pera Yayıncılık
 209. Küçükasya’nın Pompeisi Prine Rehberi.Frank Rumscheid.Ege Yayınları
 210. Küresel Güçlerin Çatışma Merkezi Asya Ve Yükselen Çin. Mustafa Peköz. Pales Yayınları
 211. Küresel Haçlı Seferi : Küreselleşme GOP NATO Küresel İşgal ve… Arslan Bulut Bilgi Yayınevi
 212. Küresel Politikada Orta Asya – Avrasya Üçlemesi Mustafa Aydın Nobel Akademik Yayıncılık
 213. Mavi Akım Avrasya’da Çözümsüzlüğün Öyküsü.Fırat Gazel.Metis Yayıncılık
 214. Mayıs Şimâlî Kafkasya’nın İstiklâli. Kuzey Kafkas-Türk Kültür ve Yardım Derneği Yayınları
 215. Medeniyet Coğrafyamız Aydın Bolat Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE)
 216. Mehmet Emin Resulzade Hatıralar ve Kafkasya. Sebahattin Şimşir. Doğu Kütüphanesi
 217. Milli Bütünlüğümüzün Kaynakları: Asya’dan Anadolu’ya Taşınanlar.Harun Güngör.Atatürk Kültür Merkezi Yayınları
 218. Milliyeer ve Sınırlar Balkanlar Kafkasya ve Orta – Doğu.Stephane Yerasimos.İletişim Yayınları
 219. Mir’at – ı İstanbul . Cilt Asya yakası.Kolağası Mehmed Raif.Turing Yayınları
 220. Moğolların Kafkasya Politikası.İlyas Kamalov.Kaknüs Yayınları
 221. Mucizede Fırtına Doğu Asya’da Ekonomik Büyüme ve Bunalım.Naci Canpolat.Ekonomik Araştırmalar Merkezi
 222. Mustafa Kemal – Ön Asya’nın Lideri Kahraman S.Eriş Ülger İnkılap Kitabevi
 223. Nursultan Nazarbayev’in Avrasya Misyonu.Aleksandr Dugin.Yeni Avrasya Yayınları
 224. Oluş Arık’la Asyadan Anadoluya Veli Baçaru Arkeoloji ve Sanat Yayınları
 225. Orta – Asya Türk Tarihi Üzerine Altı Çalışma.Sencer Divitçioğlu.İmge Kitabevi Yayınları
 226. Orta Asya – Tarih ve Uygarlık Vasilij Vladimiroviç Barthord Cili Selenge
 227. Orta Asya (Tarih ve Uygarlık). Vasiliy Vladimiroviç Bartold (Wilhelm Barthold). Selenge Yayınları
 228. Orta Asya Battalnâmelerinden Seyitbatal Comogu Muhammed Nurallah Cicioğlu Kömen Yayınları
 229. Orta Asya Bozkırlarında Aşk Sert Eser (Ayçiçek Kız). Orhan Tez. Etki Yayınları
 230. Orta Asya Cumhuriyeeri ve Türkiye. Ahmet Şahin. Ekin Kitabevi Yayınları
 231. Orta Asya Mektupları.Feyzullah Budak.Eser Sahibinin Kendi Yayını
 232. Orta Asya Mirası.Richard N. Frye.Arkadaş Yayınevi
 233. Orta Asya Tarih ve Uygarlık Jean – Paul Roux Kabalcı Yayınevi
 234. Orta Asya Türk Cumhuriyeerinde Siyasal Hayat Ve Kurumlar.Haluk Alkan.USAK (Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu)
 235. Orta Asya Türk İmparatrluğu Sencer Divitçioğlu Alfa Basım Yayım Dağıtım
 236. Orta Asya Türk İslam Medeniyeti – Fıkıh Kelam ve İslam Felsefesinin Gelişmesinde Müslüman Türkler’in Yeri. Zekeriya Kitapçı. Yedikubbe Yayınları
 237. Orta Asya Türk İslam Medeniyeti – Tefsir ve Hadis İlminin Gelişmesinde Müslüman Türklerin Yeri. Zekeriya Kitapçı. Yedikubbe Yayınları
 238. Orta Asya Türk İslam Medeniyeti Matematik Tıp Eczacılık ve Astronomi İlminin Gelişmesinde Türklerin Yeri.Zekeriya Kitapçı.Yedikubbe Yayınları
 239. Orta Asya Türk Tarihi Araştırmaları. Özkan İzgi. Türk Tarih Kurumu
 240. Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler. Vasiliy Vladimiroviç Bartold (Wilhelm Barthold). Türk Tarih Kurumu
 241. Orta Asya Türk Tarihi Üzerine Altı Çalışma Sencer Divitçioğlu Alfa Yayıncılık
 242. Orta Asya Türk Tarihi. Vasiliy Vladimiroviç Bartold (Wilhelm Barthold). Divan Kitap
 243. Orta Asya Türk Tarihine Giriş Cilt Varis Abdurrahman Çakan A Kitap
 244. Orta Asya Türk Tarihinin Kaynakları Varis Çakan Binyıl Yayınevi
 245. Orta Asya Türklüğünün Arap dili ve edebiyatına hizmeeri.Zekeriya Kitapçı.Yedikubbe Yayınları
 246. Orta Asya Türkmen Halıları ile Tarihi Anadolu – Türk Halılarının Ortak Özellikleri.Nalan Türkmen.Atatürk Kültür Merkezi Yayınları
 247. Orta Asya Uygarlığı.Doğu Perinçek.Kaynak Yayınları
 248. Orta Asya ve Güney Kafkasya Siyasi Gelişmeler – Necati İyikan. Hiperlink Yayınları
 249. Orta Asya ve İslam Dünyasında Kimlik Politikaları Erik Jan Zürcher İletişim Yayıncılık
 250. Orta Asya ve İslâm Dünyasında Kimlik Politikaları.Willem Van Schendel.İletişim Yayınları
 251. Orta Asya ve Kafkaslar’da Türkler’in Demografik Yapısı (XX. Yüzyıl).Mehmet Halil Leylak..Tamga Yayıncılık
 252. Orta Asya ve Kafkaslara Türk Bakışı Müjdat Güler İlgi Kültür Sanat Yayıncılık
 253. Orta Asya ve Kafkaslara Türk Bakışı Müjdat Güler İlgi Kültür Sanat Yayınları
 254. Orta Asya ve Kafkasya Tayyar Arı Marmara Kitap Merkezi
 255. Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları Sayı Kolektif USAK
 256. Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları Sayı Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu USAK
 257. Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları Sayı: Kolektif.USAK (Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu)
 258. Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları.Esra Hatipoğlu.USAK (Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu)
 259. Orta Asya ve Kafkasya. Cem Karadeli. Palme Yayınevi
 260. Orta Asya ve Kafkasya.Mehmet Dikkaya.Beta Basım Yayın
 261. Orta Asya ve Karahanlı Dönemi Mimarisi.İbrahim Çeşmeli.Arkeoloji ve Sanat Yayınları
 262. Orta Asya ve Türkiye’nin Güvenlik Stratejileri.Gökhan Bayraktar.Bilge Oğuz Yayınları
 263. Orta Asya.Jean-Paul Roux.Kabalcı Yayınevi
 264. Orta Asya’da ABD Rusya ve Çin.Ainur Nogayeva.USAK (Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu)
 265. Orta Asya’da Arap Fetihleri.Hamilton Gibb.Çağlar Yayınları
 266. Orta Asya’da Bulunmuş Kur’an Tefsiririnin Söz Varlığı (XII – XIII…. A. K. Borovkov Türk Dil Kurumu
 267. Orta Asya’da islamiyet ve türkler: Türkistanda islamiyetin sıkıntılı yılları.Zekeriya Kitapçı.Yedikubbe Yayınları
 268. Orta Asya’da Kutsal Bitkiler ve Hayvanlar Jean – Paul Roux Kabalcı Yayınevi
 269. Orta Asya’da Siyaset ve Toplum. M. Turgut Demirtepe. USAK (Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu)
 270. Orta Asya’da Türk Mimarisi .Gözde Ramazanoğlu.Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
 271. Orta Asya’daki Saai Bomba: Su Sorunu. Dursun Yıldız. Truva Yayınları
 272. Orta Asya’dan Anadolu’ya Alfabeler – Mayıs Eskişehir Bildiriler. Fikret Yıldırım. Eren Yayıncılık
 273. Orta Asya’dan Anadolu’ya Bir Göçün Tarihi – Oğuz Boyları Haydar Erdoğan Gelişim Sanat Yayınları
 274. Orta Asya’dan Anadolu’ya Kültürel Sembollere Giriş.K. Özlem Alp.Efil Yayınevi
 275. Orta Asya’dan Anadolu’ya Şehir ve İnsan : From Central Asia to Anatolia. Dimitri Dimitriyeviç Vasiliyev. Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yayınları
 276. Orta Asya’dan Anadolu’ya Türk Bezeme Sanatı ve Örnekleri Hüseyin Kılıçkan İnkılap Kitabevi
 277. Orta Asya’dan Anadolu’ya Türk Bezeme Sanatı ve Örnekleri.Hüseyin Kılıçkan.İnkılap Kitabevi
 278. Orta Asya’dan Anadolu’ya Yaratılış Efsaneleri. Veysel Uğurlu.Yapı Kredi Yayınları
 279. Orta Asya’dan Balkanlara Kobi Niteliğinde Aile İşletmeleri Selim Özdemir Nobel Akademik Yayıncılık
 280. Orta Asya’dan Toroslara Gülnar (Dil Kültür Toplumsal Yaşam).Ali F. Bilir.Etik Yayınları
 281. Orta Asya’nın İslamlaşma Süreci (Buhara Örneği)..Hasan Kurt.Fecr Yayınları
 282. Orta Asya’nın İslamlaşma Süreci(Buhara Örneği) Hasan Kurt Fecr Yayınları
 283. Orta Asya’nın Sosyo-kültürel Sorunları.Ertan Efegil.Gündoğan Yayınları
 284. Orta Asya’ya Seyahat Gabriel Bonvalot Bilge Kültür Sanat
 285. Orta Asyada İslâmiyetin Yayılışı ve Türkler.Zekeriya Kitapçı.Selçuk Üniversitesi Yayınları
 286. Orta Asyada Kutsal Bitkiler ve Hayvanlar. Jean-Paul Roux. Kabalcı Yayınevi
 287. Orta Asyadan Balkanlara KOBİ Niteliğinde Aile İşletmeleri. Selim Özdemir. Nobel Akademik Yayıncılık
 288. Orta Asyanın Stratejik Suları. Dursun Yıldız. Truva Yayınları
 289. Orta Doğu’dan Orta Asya’ya Abbas Karaağaçlı Yeniyüzyıl
 290. Orta Doğu’dan Orta Asya’ya. Abbas Karaağaçlı.Yeniyüzyıl Yayınları
 291. Orta-Asya Türk İmparatorluğu.Sencer Divitçioğlu.İmge Kitabevi Yayınları
 292. Orta(daki) Asya Ülkeleri Mustafa Balbay Cumhuriyet Kitapları
 293. Orta(daki) Asya Ülkeleri. Mustafa Balbay. Cumhuriyet Kitapları
 294. Ortaçağ’da İki Yahudi Seyyahın Avrupa Asya Afrika Gözlemleri.Tudelalı Benjamin.Kaknüs Yayınları
 295. Osmanlı Arşiv Belgelerinde Avrasya – Ottoman Archival Documants Eurasian. Ahmet Zeki İzgöer. Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yayınları
 296. Osmanlı Çağı’nda Kafkasya. Sadık Müfit Bilge.Kitabevi Yayınları
 297. Osmanlı Devleti ile Kafkasya Türkistan ve Kırım Hanlıkları Arasındaki Münâsebeere Dâir Arşiv Belgeleri (-).Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
 298. Osmanlı Devleti ve Kafkasya: Osmanlı Varlığı Döneminde Kafkasya’nın Siyasi – Askeri Tarihi ve İdari Taksimatı ( – ).Demet Altınyeleklioğlu.Eren Yayıncılık
 299. Osmanlı’dan Günümüze Türkiye Orta Asya. A. Ahat Andican. Doğan Kitap
 300. Ön Asya Diktatörü Mustafa Kemal ve Zaferleri.F.P. San Martino.Kamer Yayınları
 301. Ön Asya Diktatörü Mustafa Kemal.F.P. San Martino.Berikan Elektronik Basım Yayım
 302. Ön Asya Tarih Öncesi Çağları. Kurt Bittel. İstanbul Üni. Edebiyat Fakültesi
 303. Ön Asya’nın Lideri Kahraman Mustafa Kemal. Eriş Ülger. İnkılap Kitabevi
 304. Önasya Arkeolojisinde Çanak Çömlek. A. Tuba Ökse. Arkeoloji ve Sanat Yayınları
 305. Önasya Eskiçağ Sanat Tarihi.Fahri Başçavuşoğlu.MEB Yayınları
 306. Pandasya Celal Kocaman Cinius Yayınları
 307. Panislamizm’den Büyük Asyacılığa Osmanlı İmparatorluğu, Japonya ve Orta Asya Ali Merthan Dündar Ötüken Neşriyat
 308. Paşalar’ın Asya Misyonu Murat Çulcu E Yayınları
 309. Roma Döneminde Küçükasya: Sikkelerin Yansımasında Yunan Yaşamı.Peter Robert Franke.Ege Yayınları
 310. Roma İmparatorluk Çağı Küçükasyası’nda Dionysos Kültü.Bülent Öztürk.Arkeoloji ve Sanat Yayınları
 311. Rusların Asya Siyaseti George Creel Toker Yayınları
 312. Rusların Asya Siyaseti Serhat Bayram E-Kitap Toker Yayınları
 313. Rusların Kafkasya’yı İstilası ve Osmanlı İstihbarat Ağı Ahmet Yüksel Dergah Yayınları
 314. Rusların Kafkasya’yı İstilası ve Şeyh Şamil.John F. Baddeley.Kayıhan Yayınları
 315. Rusların Kafkasya’yı İşgalinde İngiliz Politikası ve İmam Şamil Norman Luxembourg Kayıhan Yayınları
 316. Rusya Federasyonunun Güney Kafkasya Politikası.Fırat Karabayram.Lalezar Kitabevi
 317. Rusya ve Türkiye’de Avrasyacılık.Fatih Akgül..IQ Kültür Sanat Yayıncılık
 318. Rusya’nın Transkafkasya Politikası ve Türkiye’ye Etkileri.Ahmet Sapmaz.Ötüken Neşriyat
 319. Seçme Dünya Masalları – Asya Masalları Kolektif Dipnot
 320. Selçuklular ve Kafkasya. Yaşar Bedirhan. Nobel Akademik Yayıncılık
 321. Serhed Kafkasya ve Diasporada Yaşamın Adı: Sürgün Özlem.Hejare Şamil.Peri Yayınları
 322. Sessiz Devrim Orta Asya’dan Brüksel’e Şifre / Ali Ulurasba. Merdiven Kitapları
 323. Sıcak Nokta: Orta Asya Bahaddin Yazıcı Ozan Yayıncılık
 324. Sir Gerard Clauson’un Mektupları – . Yüzyıl Öncesi İç Asya’da Türkler ve…Kolektif Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi
 325. Siyasi Coğrafya Penceresinden Güney Kafkasya’nın Zorunlu Dönüşümü Taşkın Deniz Pegem Akademi Yayıncılık
 326. Songs of Asia Minor/Küçük Asya Şarkıları Gamze Canyurt CD Ahenk Müzik
 327. Sovyeer Birliği’nin ve Rusya Federasyonu’nun Orta Asya Üzerindeki Stratejik Planları.Mustafa Kalkan.Bilge Kültür Sanat
 328. Sovyet Orta Asyasında Soysuzlaştırma Politikası.S. Enders Wimbush.ODTÜ Yayıncılık
 329. Sovyet Rusya’da Su Yataklarının Kazakistan ve Orta Asya İçin Önemi.Philip P. Micklin.ODTÜ Yayıncılık
 330. Sovyet Sonrası Orta Asya Sosyalist Devletten Sosyal Devlete Geçiş Güngör Turan Tasam Yayınları
 331. Sovyet Sonrası Orta Asya. Güngör Turan. Tasam Yayınları
 332. Sovyetler”den Günümüze Orta Asya Gerçeği Hüseyin Adıgüzel İleri Yayınları
 333. Sultan Galiyef Avrasya’da Dolaşan Hayalet. Attila İlhan. Bilgi Yayınevi
 334. Şahsenem’den Orta Asya Kültürü ve Yemekleri Şahsenem Truva Yayınları
 335. Şahsenem’den Orta Asya Kültürü ve Yemekleri.Şahsenem.Truva Yayınları
 336. Şiirden Coğrafyaya Arif Nihat Asya’nın Şiirinde Mekan Endişesi.Ersin Özarslan.Ötüken Neşriyat
 337. Taliban : İslamiyet , Petrol ve Orta Asya’da Yeni Büyük Oyun Ahmet Raşid Agora Kitaplığı
 338. Tarih Boyunca Kafkasya Aydın O. Erkan Chiviyazıları Yayınevi
 339. Tarihin Sıkıştığı Coğrafya : Kafkasya Adım Adım Kuzey ve Güney…Hasan Yılmaz.Elips Kitap
 340. Tarihte Kafkasya.İsmail Berkok.İstanbul Matbaası
 341. Toponim Teknikleri ve Kafkasya-Borçalı Yer Adları.Recep Albayrak.Berikan Elektronik Basım Yayım
 342. Türk Dış Politikasında Orta Asya ve Orta Doğu. Fahri Türk. Paradigma Akademi Yayınları
 343. Türk Dış Siyasetinde Kuzey Kafkasya Siyasi Muhacereti. Arsen Avagyan. Belge Yayınları
 344. Türk Kültür Tarihi İç Asya’daki Erken Saflar : the culture of Turks: the initial inner Asian phase Emel Esin Atatürk Kültür Merkezi Yayınları
 345. Türk Kültürlü Halklarda Orta Asya’dan Orta Doğu’ya İnanç Göçü. Yaşar Kalafat. Berikan Elektronik Basım Yayım
 346. Türk Sanatında Asya. Elif Kök. Kitabevi Yayınları
 347. Türk Sanatında İkonografik Motifler.Emel Esin.Kabalcı Yayınevi
 348. Türkçe Konuşanlar : Asya’dan Balkanlar’a Yıllık Sanat ve Kültür. Doğan Kuban. Tetragon Yayınları
 349. Türkiye – Kafkasya İlişkilerinde Batum. Mustafa Sarı. Türk Tarih Kurumu
 350. Türkiye Avrupa Avrasya.İsmail Cem.Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
 351. Türkiye Devrimi’nin Yol Haritası ve Avrasya Rotası Okan Gökay Emgengil Asya Şafak
 352. Türkiye Devriminin Yol Haritası ve Avrasya Rotası.Okan Gökay Emgengil.Asya Şafak Yayınları
 353. Türkiye Mucizesi İçin Vizyon Arayışları ve Asya Modelleri.Cem Kozlu.Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
 354. Türkiye Orta Asya Edebi İlişkileri. Cemal Kurnaz. Akçağ Basım Yayım Pazarlama
 355. Türkiye Ortadoğu ve Avrasya’yı Neler Bekliyor? Murat Metin Hakkı. Ötüken Neşriyat
 356. Türkiye Ortadoğu ve Avrasya’yı Neler Bekliyor?Türkiye Ortadoğu ve Avrasya’yı Neler Bekliyor?.Murat M. Hakkı.Ötüken Neşriyat
 357. Türkiye ve Asya Ülkeleri Siyasi ve Ekonomik İlişkiler.Tasam Yayınları.
 358. Türkiye ve Batı Asya Tarihi Jawaharlal, Nehru Kaynak Yayınları
 359. Türkiye ve Batı Asya Tarihi Jawaharlal Nehru Kaynak Yayınları
 360. Türkiye ve Güney Kafkasya Gerçeği. Levent Şen. Ürün Yayınları
 361. Türkiye ve Orta Asya.Kemal H. Karpat.İmge Kitabevi Yayınları
 362. Türkiye-Orta Asya Edebi İlişkileri Cemal Kurnaz Akçağ Yayınları
 363. Türkiye’nin Avrasya Macerası -Mustafa Aydın. Nobel Yayın Dağıtım
 364. Türkiye’nin Dünya Ülkeleri Açısından Jeopolitik Önemi ve Avrasya’daki Yeri.Ömer Budak.Bilge Yayınları
 365. Türkiye’nin Kafkasya Politikası ve Gürcistan.Okan Mert.IQ Kültür Sanat Yayıncılık
 366. Türkiye’nin Kafkasya ve Orta Asya Ülkeleri İle Siyasi – İktisadi – Kültürel İlişkileri Kültürel… Kolektif Derin Yayınları
 367. Türklerin Jeopolitiği ve Avrasyacılık.Suat İlhan.Bilgi Yayınevi
 368. Uluslararası İlişkilerde Kuzeydoğu Asya. Selçuk Çolakoğlu. USAK (Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu)
 369. Uluslararası Sistemde Orta Asya Dış Politika ve Güvenlik Güner Özkan USAK
 370. Uluslararası Sistemde Orta Asya Dış Politika ve Güvenlik. Güner Özkan. USAK (Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu)
 371. Uluslararası Türk – Asya Kongresi: Asya’da Bölgesel Örgüer Kurumsallaşma ve İş Birliği. Almagül İsina. Tasam Yayınları
 372. Uluslararası Türk – Asya Kongresi: Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma. Almagül İsina. Tasam Yayınları
 373. Uzakdoğu’dan Güney Asya’ya Şiddet ve Terörizm Bilal Sevinç Karınca
 374. Yakın Dönem Güç Mücadeleleri Işığında Orta Asya Gerçeği Hatun Kılıçbeyli Gündoğan Yayınları
 375. Yapı Kredi Sikke Kolleksiyonu Sergileri cilt- ‘Kudret ve Hüner’ ‘Saltanatın İki Yüzü’ ‘Asya’dan Anadolu’ya İnen Rüzgar’ ‘Doğu-Batı Arası Bir Gökkuşağı.Şennur Aydın.Yapı Kredi Yayınları
 376. Yeni Büyük Oyun-Orta Asya’da Kan ve Petrol Lutz Kleveman Everest Yayınları
 377. Yeni Güney Asya Feminizmleri Kolektif, Güldünya
 378. Yeni Martin Mystere Sayı: Orta Asya Çölleri Rodolfo Torti Lal
 379. Yeni Orta Asya Jeopolitiği / SSCB’nin Bitiminden Eylül Sonrasına Mohammad Reza Djalili Bilge Kültür Sanat
 380. Yeni Orta Asya ya da Ulusların İmal Edilişi Olivier Roy Metis Yayıncılık
 381. Yeni Soğuk Savaş Putin Rusya ve Avrasya.Utku Yapıcı.Başlık Yayın Grubu
 382. Yeniden Doğu – Asya Çağında Küresel Ekonomi Andre Gunder Frank İmge Kitabevi
 383. Yirmibirinci yüzyılda Avrasya’da güç dengeleri sarı istila. Yirmibirinci yüzyılda Avrasya’da güç dengeleri sarı istila.Yasin Aslan. Berikan Elektronik Basım Yayım
 384. Yükselen Asya, Mehmet Öğütçü
leventagaoglu
leventagaogluhttps://www.agaoglulevent.com
Düşünür, Araştırmacı Yazar, Şair. 1983 yılından buyana ihracat profesyoneli olarak çalışan Levent Ağaoğlu, 1997-2001 yılları arasında Hong Kong’da yaşadı; yaklaşan Büyük Asya Yüzyılı’nın ayak seslerini duydu hep. İsmail Gaspıralı’nın “Dil’de, Fikir’de; İş’te Birlik” idealinin peşinde koşarak Türk Evi, Düşünce ve İş Ocağı kitap serileri üzerinde çalışıyor; mütefekkir ve müteşebbis gözlem ve birikimlerini yazıya geçiriyor.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz


TWITTER

Son Eklenenler