Ana SayfaLiderlikLider’lerTürk Mefkuresi: Kızıl Elma

Türk Mefkuresi: Kızıl Elma

FullSizeRender.jpg görüntüleniyor

  1. Çin  (Shang devleti, Chou devleti)
  2. Rusya (Altın Orda devleti)
  3. İran  (Gazneliler, Selçuklular)
  4. Hindistan/Pakistan (Akhun, Gazneli, Timur, Babür)
  5. Mısır (Tolunoğulları, İhşidoğulları, Memlük)
Doğu’nun kadim devlet yapılarının temellerini Türkler inşa etmiştir.
Derinlerindeki devlet yapısı hep Türk organizasyonu, teşkilatçılığıdır.
“Zaten Türk töresi Kızılelma Eski Türkler’de öteden beri kullanılan ve daima Batıya yürüyüşü belirten bir Türklük ülküsüdür.
Hazar Denizi’nin doğusundan gelen Oğuzların Hazar kağanının ipek çadırının üstündeki hâkimiyet sembolü altın topu (Kızılelma’yı) ele geçirmeyi hedefledikleri söylenir.
Bizans tahtının üzerinde veya Ayasofya kubbesinden sarkan ve Hazreti İsa’ya ait olduğu söylenen altın top veya Ayasofya önünde İmparator Iustinianus heykelinin elindeki altın küre sebebiyle İstanbul da, Kızılelma olarak anılır. Fetihten az evvel bu küre düşer ve bir daha yerine konamaz,  bu da Bizans’ın sonuna işaret sayılır.
İstanbul’un fethinden sonra, Papalığa ait San Pietro Kilisesi mihrabındaki altın toptan dolayı Roma, Kızılelma’dır.
Evliyâ Çelebi Kızılelma’nın cihan hâkimiyeti mefkûresini ifade eden ve Hristiyanlığın merkezi olan altı Frenk Şehri olduğunu söyler.
Bunlar Kızılelma Sarayı’nın bulunduğu Budin,
Kızılelma Kilisesi’nin bulunduğu Estergon, İstolni Belgrad, çan kulesinde altın top asılı Sen Stefani Kilisesi sebebiyle Viyana ve Köln gibi fetih planı içindeki şehirlerdir.
İlk üçü Macar, diğer ikisi Avusturya Kralı’nın pâyitahtıdır.
Budin’in fethi üzerine, padişahı Kızılelma’yı aldığı için tebrik eden şiirler yazılır.
Ancak “Kızılelma” kavramı/sembolü, Ziya Gökalp`ın 1913 yılında yayımladığı “Kızılelma” adlı manzumeyle birlikte geleneksel/asıl anlamından uzaklaşır. Artık sözkonusu olan Osmanlı`nın sahip olmak istediği Batı şehirleri ya da Osmanlı`nın cihan hâkimiyeti mefkûresi değil, dünya Türklerinin birleşmeleri, “Türklerin bir araya gelerek kuracakları, yüzyıllardır özlemini çektikleri Turan ülkesi” anlamlarında kullanır.
Türkçülük anlayışı “Dünyadaki bütün Türklerin tek bir devlet halinde, tek bir bayrak altında her sahada bütün milletlerden ileri ve hepsinden üstün olmaları düşüncesi…” şeklinde olan Nihal Atsız`ın şiirlerinde “Kızılelma” kavramı, yazarın Türkçülük anlayışı ile paraleldir, yani Kızılelma Turan’dır.
Yani tarih boyunca hep batıya doğru Türklüğün yönü, Modern Türkçülükte artık Doğu’dur/Orta Asya’dır. Bu bağlamda ve anlamda Türkçülük Türklüğün karşıtıdır. “A. Vambery, Leon Cahun ve Moiz Kohen’ in Türkçülüğün ortaya çıkışındaki rolleri nedir?” sorusuna da cevap verilmesi gerekmektedir.
Bundan sonra muhayyel bir Doğu’ya/Orta-Asya’ya dönüş ülküsü, siyaset realitesinde çatışan kutuplardan biri olma şeklinde tezahür edecektir. Burada Modernitenin ilahî menşeili kadim sembolleri tersine çevirme/karşıtına dönüştürme şeklindeki hususiyetine/siyasetine bir kez daha işaret etmek gerekir.”  http://www.ozgundurus.com/Yazar/Celal-Tahir/BIR-RUMELI-ACILIMI-VE-TURKLUGUN-KADERI.php

KızılElma Muhabbeti

http://www.haberturk.com/yazarlar/murat-bardakci/1615116-kizilelma

leventagaoglu
leventagaogluhttps://www.agaoglulevent.com
Düşünür, Araştırmacı Yazar, Şair. 1983 yılından buyana ihracat profesyoneli olarak çalışan Levent Ağaoğlu, 1997-2001 yılları arasında Hong Kong’da yaşadı; yaklaşan Büyük Asya Yüzyılı’nın ayak seslerini duydu hep. İsmail Gaspıralı’nın “Dil’de, Fikir’de; İş’te Birlik” idealinin peşinde koşarak Türk Evi, Düşünce ve İş Ocağı kitap serileri üzerinde çalışıyor; mütefekkir ve müteşebbis gözlem ve birikimlerini yazıya geçiriyor.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz


TWITTER

Son Eklenenler