Ana SayfaBilgelikBilge’lerTürk Düşünürler ve Kavramları

Türk Düşünürler ve Kavramları

 1.  Mevlâna Celaleddin Rûmi [ Mevlana ]  http://www.halukberkmen.net/pdf/83.pdf
 2.  Bilge Şair Yunus Emre [ Yunus Emre ] http://www.halukberkmen.net/pdf/85.pdf
 3.  Ermiş Kişi İsmail Emre [ İsmail Emre, Doğuşlar ] http://www.halukberkmen.net/pdf/87.pdf
 4.  Üç şaire göre: İnsan  [ Pir Sultan Abdal, Hacı Bayram Veli, Yunus Emre ] http://www.halukberkmen.net/pdf/89.pdf
 5.  Asya Şamanlığı [ Şaman, Baksı, Castaneda ] http://www.halukberkmen.net/pdf/92.pdf
 6.  An Farkındalığı [ Farkındalık, Zen, Koan ] http://www.halukberkmen.net/pdf/84.pdf
 7.  En Alt Benlik Katı [ Nefsi Emmare ] http://www.halukberkmen.net/pdf/102.pdf
 8.  Bir Sufi Sanatı: Ebru [ Ebru, Necmettin Okyay, Mustafa Düzgünman ] http://www.halukberkmen.net/pdf/109.pdf
 9.  Ruhsallığın Simgesi [ Tengri, Maya, Ramses, Orta Asya ] http://www.halukberkmen.net/pdf/152.pdf
 10.  Özgür İrade Hakkında [ Özgür irade, Belirlilik, Determinizm ] http://www.halukberkmen.net/pdf/153.pdf
 11.  Mevlâna (Aralık) [ Mevlana, Sema ] http://www.halukberkmen.net/pdf/154.pdf
 12.  ON ve OK Damgaları [ Asya kültürü, OK damgası, Mandala ] http://www.halukberkmen.net/pdf/155.pdf
 13.  Kutsal Halk Dansı [ Semah, Halk Dansı, Neolitik dönem ] http://www.halukberkmen.net/pdf/159.pdf
 14.  Kutsal Mekânlar [ Ziggurat, Piramit, Ehram, Maya, Etrüsk, Elam ] http://www.halukberkmen.net/pdf/160.pdf
 15.  İstek Yasası [ İstek Yasası, Ehadiyet, Şifa ] http://www.halukberkmen.net/pdf/163.pdf
 16.  Aşkınlık ve Aşırılık [ Aşk, Aşkınlık, Aşırılık, Nasreddin Hoca, Zen Budizm ] http://www.halukberkmen.net/pdf/166.pdf
 17.  Âlim ile Arif [ Alim, Arif, Bilge, Yunus Emre ] http://www.halukberkmen.net/pdf/167.pdf
 18.  Kritik Noktada Evrim  [ Evrim, Kritik nokta, Acayip Çekici ] http://www.halukberkmen.net/pdf/168.pdf
 19.  Estetik ve Güzellik [ Estetik, Güzellik ] http://www.halukberkmen.net/pdf/170.pdf
 20.  Ahlak Kavramı Hakkında [ Ahlak, Edep, İhlas, İlim ] http://www.halukberkmen.net/pdf/173.pdf
 21.  Görüngü ve Hipergerçek [ Görüngü bilim, Simülakr, Baudrillard, Hipergerçek ] http://www.halukberkmen.net/pdf/174.pdf
 22.  Sufi Psikolojisi [ Sufi Psikolojisi, Kader, İnsani Kamil, Yunus Emre ] http://www.halukberkmen.net/pdf/176.pdf
 23.  UsBeden İkilemi [ tin, aklı maaş, aklı maad, Einstein, Descartes ] http://www.halukberkmen.net/pdf/177.pdf
 24.  Kuvveden Fiile [ kuvve, fiil, ruh, tin ] http://www.halukberkmen.net/pdf/178.pdf
 25.  Aşk Bağının Gücü [ Aşk, Gravitasyon, Mevlana, Yunus, Nefsi Mülhime ]  http://www.halukberkmen.net/pdf/179.pdf
 26.  İçDış Bütünlüğü [ tin, ruh, terk boyutları, psikoloji, sosyoloji ] http://www.halukberkmen.net/pdf/180.pdf
 27.  Normal ve Anormal [ Normal nedir, Henri Bergson ] http://www.halukberkmen.net/pdf/181.pdf
 28.  Hakikatin Sonsuzluğu [ Gerçek, Hakikat, Gödel, Niyazi Mısri ] http://www.halukberkmen.net/pdf/184.pdf
 29.  Kendini Tanımak [ Yunus Emre, Niyazi Mısri,Nirvana, Fenafillah, Halvet ] http://www.halukberkmen.net/pdf/189.pdf
 30.  Sezgi ve Aşk Boyutu [ Mevlâna, Ahmet Yesevi, İnsani,Kâmil, Mürşit ] http://www.halukberkmen.net/pdf/221.pdf
 31.  Süleymaniyenin Şifresi [ Süleymaniye camii, Altın Oran, şifreler ] http://www.halukberkmen.net/pdf/225.pdf
 32.  Postmodern Düşünce [ Postmodern, Jacques Derrida, Yapı Sökümü, HemHem mantığı ] http://www.halukberkmen.net/pdf/230.pdf
 33.  Tasavvufa Göre İnsan [ İbnül Arabi, Mevlana, Yunus Emre, Gaybet, Nisyan, Ünsiyet ] http://www.halukberkmen.net/pdf/233.pdf
 34.  Katılımcı Farkındalık [ Farkındalık, Fenafillah, Nirvana ] http://www.halukberkmen.net/pdf/256.pdf
 35.  Anlamak ve Anlayış [ Anlamak, Anlayış, Enformasyon, İdrak ] http://www.halukberkmen.net/pdf/258.pdf
 36.  Kuantum Kuramının Mantığı [ Kuantum, Kuantum Mantığı, HemHem mantığı ] http://www.halukberkmen.net/pdf/259.pdf
 37.  Kadim Dönemde Şamanlar [ Kadın şamanlar, İsis, Kuş başlı heykelcikler ] http://www.halukberkmen.net/pdf/264.pdf
 38.  Filibeli Ahmet Hilmi [ Amakı Hayal, Şiirler ] http://www.halukberkmen.net/pdf/272.pdf
 39.  Hiciv ve Ruhsallık [ Ziya Paşa, Neyzen Tevfik ] http://www.halukberkmen.net/pdf/275.pdf
 40.  Tasavvufun Kavramları [ Ehad, Mirac, Velayet, Nübüvvet, Risalet ] http://www.halukberkmen.net/pdf/278.pdf
 41.  Psikoloji ve Tasavvuf [ Gayb alemi, Lahut Alemi, Ceberrut alemi, Cenap Şahabettin ] http://www.halukberkmen.net/pdf/281.pdf
 42.  Tarihte İki Şair Yunus Var [ Bursalı Âşık Yunus  yılında vefat etmiştir. ] http://www.halukberkmen.net/pdf/282.pdf
 43.  Anadolu Ahiliği [ Ahilik, Loncalar, Ahi Evran, Hacı Bektaş Veli ]  http://www.halukberkmen.net/pdf/288.pdf
 44.  Varlık ve Yokluk [ Nasib, Münasip, Melamilik, Yunus Emre, Niyazi Mısri. ] http://www.halukberkmen.net/pdf/291.pdf
 45.  Gerçeklik ve Gerçek [ Ontoloji, Niyazi Mısri, İlmel Yakin, Aynel Yakin, Hakkel Yakin. ] http://www.halukberkmen.net/pdf/292.pdf
 46.  Sufinin İki Kanadı [ Rabıta, Hafv, Reca, Kabz, Bast, Üns, Heybet. ] http://www.halukberkmen.net/pdf/299.pdf
 47.  Bilge Filozof Plotinus [ Enneades, Enneadlar, Hipostaz, Summum Bonum ] http://www.halukberkmen.net/pdf/302.pdf
 48.  Melamilik nedir [ Tevhidi Efal, Tevhidi Sıfat, Tevhidi Zat, Niyazi Mısri ] http://www.halukberkmen.net/pdf/305.pdf
 49.  Mistik Şair Fuzuli [ Leyla ile Mecnun, Gazel, Yunus Emre ] http://www.halukberkmen.net/pdf/309.pdf
 50.  Fütüvvet Nedir [ Ahilik, Şuhreverdi, Lamii, Firavunun kalbi, Anubis ] http://www.halukberkmen.net/pdf/311.pdf
 51.  Aşık Veysel [ Aşıklık geleneği, Kendini bilmek, İnsanı tanımak ] http://www.halukberkmen.net/pdf/313.pdf
 52.  Vahdeti Vücud Anlayışı [ Hallak, Mahluk, Sübût, Mahiyet, Hakikat, Ayanı Sabiteler ] http://www.halukberkmen.net/pdf/319.pdf
 53.  Ahiden Öğütler [ Fütüvvet, Ahilik, Edep, Anadolu inançları. ] http://www.halukberkmen.net/pdf/329.pdf
 54.  Hacı Bektaş Veli [ Bektaşilik, Alevilik, Balım Sultan, Şair Şahi ] http://www.halukberkmen.net/pdf/337.pdf
 55.  Aziz Mahmud Hüdai [ Nazırzade Ramazan Efendi, Mahmud Muhiddin Üftade ] http://www.halukberkmen.net/pdf/347.pdf
 56.  Aşk Ateşi [ Yunus Emre, Mevlana, Niyazi Mısri ] http://www.halukberkmen.net/pdf/353.pdf
 57.  Uygar İnsan ve Türkiye [ Enerji sorunu, Kalkınmak, Eğitim, Ruhsallık ] http://www.halukberkmen.net/pdf/366.pdf
 58.  Yabancılaşan İnsanlık [ Yabancılaşma, Bilge İnsan, Pragmatizm, Enerji Korunumu Yasası ] http://www.halukberkmen.net/pdf/368.pdf
 59.  Yüce İnsan Ahmed Yesevi [ Ahmed Yesevi, Divanı Hikmet ] http://www.halukberkmen.net/pdf/381.pdf
 60.  Niyazi Mısri [ Hakk, Hakikat, Hakkel Yakin ] http://www.halukberkmen.net/pdf/385.pdf
 61.  Muhiddin İbnül Arabi [ Muhiddin Arabi, Vahdeti Vücud, Tecelli, Zuhur ] http://www.halukberkmen.net/pdf/386.pdf
leventagaoglu
leventagaogluhttps://www.agaoglulevent.com
Düşünür, Araştırmacı Yazar, Şair. 1983 yılından buyana ihracat profesyoneli olarak çalışan Levent Ağaoğlu, 1997-2001 yılları arasında Hong Kong’da yaşadı; yaklaşan Büyük Asya Yüzyılı’nın ayak seslerini duydu hep. İsmail Gaspıralı’nın “Dil’de, Fikir’de; İş’te Birlik” idealinin peşinde koşarak Türk Evi, Düşünce ve İş Ocağı kitap serileri üzerinde çalışıyor; mütefekkir ve müteşebbis gözlem ve birikimlerini yazıya geçiriyor.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz


TWITTER

Son Eklenenler