Ana SayfaYazılarDış DünyaKADİM DİLLER VE TÜRKÇE

KADİM DİLLER VE TÜRKÇE

TÜRKÇE YAZILAR
http://www.halukberkmen.net/yazilar.php
[Numaraları takip ederek okumanızı salık veririz…]

1- Kök Dil Arayışı
[ asya kültürü, unutulmuş tarih, kök dil arayışı ]
2- Yazının Gelişimi
[ Asya Dilleri, Eski Yazılar, Kaybolmuş Diller, Japonca, İndus Yazısı ]
3- Güneş Dilinden Türeyenler
[ Güneş Dil Kuramı, Dünya Dilleri ]
4- Güneş Kültü ve Tanrıçalar
[ Güneş kültü, Tanrıçalar, Kutsal Güneş ]
5- Çivi Yazısından Harf Yazısına
[ Çivi Yazısı, Sümer Yazısı, Ugarit Abecesi, İlk Alfabe ]
6- Kaya Resimleri
[ Petroglyphs, Kaya resimleri, Chaco Canyon ]
7- Pikt dili ve yazısı
[ Pikt halkı, Piktler, Hadrian duvarı, Caledonia ]
8- Hint Abeceleri
[ BMAC, Kharoshi, Kushan, Kuşhan ]
9- Doğu Asya Dağılımı
[ Kuril adaları, Ainu, Genetik ]
10- Genetik Bulgular
[ Toba yanardağı, Etrüskler, Genetik ]
11- Çin yazısının kökeni
[ Çin yazısı ]
12- Orta Asya Belgeleri
[ Tunhuang, Dunghuang, Paul Pelliot ]
13- Kuşhan kralı HAKANTEKİN
[ Kuşhan, Kushan, Mahasena ]
14- Göktürk Parasındaki Yazı
[ Göktürk parası, Göktürk, Asya kültürü, Türk yazısı ]
15- Phaistos Diski
[ Phaistos, Girit, Tatar Türkçesi ]
16- Gizemli Etrüsk Dili
[ Etrüsk, Etrusc, Etrüsk dili, Etrüsk zarı, Etrüsk aynası ]
17- Tarkandemos Parası
[ Tarkandemos, Sauromat, Heredot, Tarkan ]
18- Khazar Türkleri
[ Kazar Türkleri, Khazaria, Khazar, Sarkel ]
19- Ukrayna Yazısı
[ Ukrayna, Viking, Odin Haçı, Odin, OKH ]
20- And-İçme Kadehleri
[ Bahattin Ögel, And içmek, Kutsal Kâse, Ryton ]
21- Traklar ve Makedonlar
[ Traklar, Makedonlar, Trakya, Pikt, Bilezikler ]
22- OKH Halkları
[ Göreme, Kapadokya, Oc, Ok bayrağı ]
23- Ege Adalarında Türk Dili
[ Bustrofedeon, Limni adası, Etrüsk yazısı, Eto-Kıbrıs yazısı ]
24- As, Okh ve Tur Halkı
[ Lemnos, Saka, Akha, Truva, Assos ]
25- Asya Kökenli Barınaklar
[ Piramit, Ehram, Ziggurat, Çadır, Tipi ]
26- Asya’dan Amerika’ya
[ ]
27- Khan-Khut-Khanum
[ Mısır firavunu, Khut yılanı, Khanum, Ankh, K harfi, Ok ]
28- Mısır’ın Resim yazısı
[ Akhenaton, Nefertiti, Hieroglif, Mısır, Firavun ]
29- B Harfinin Gelişimi
[ Harfler, B harfi, Kabuto, Kelt başlığı, Boğa ]
30- At, Ad ve Ata
[ Saka, İskit, Kurgan, Kanatlı at, Issık, Kâzım Mirşan ]
31- At, Ata ve A Harfi
[ At, Ata, A Harfi, Etrüsk, Limni yazıtı ]
32- Noel ve Nardugan
[ Nardugan, Noel, Hayat Ağacı ]
33- K Harfinin Kökeni
[ Latin alfabesi, Damgalar, Harfler ]
34- Asya Kökenli Diller
[ Asya dilleri, Ural-Altay, OK dilleri, OK halkı, Osk, Etrüsk ]
35- Amazonlar ve Dionysos
[ Dionysos, Amazonlar, Bacchus, Bacchae ]
36- Çuvaş Dili ve Frig Külahı
[ Çuvaşça, Çuvaş dili, Frigya, Frig külahı, Frig başlığı, Attis, Amazonlar ]
37- Akhenaton Dönemi
[ Akhenaton ]
38- Maya Kültürü
[ Mayalar, Maya dili, Maya şehirleri,Maya Piramitleri ]
39- Finike Abecesi
[ Finike, Finike alfabesi, Finike yazısı ]
40- Pasifik Dağılımı
[ Paskalya adası, Rapanui, Rongorongo, Tangaroa ]
41- Gizemli Spiraller
[ Malta, Traxien, New Grange, Nazca, Valcamonica ]
42- OL Kök Sözcüğü
[ Kün-Feyekün, Kurt, Şaman, Odin, Kızılderili ]
43- Türki Diller ve Dukhalar
[ Türki diller, Dukhalar, Türkçenin Lehçeleri ]
44- Uygarlıklar Arasında Toplum
[ Bilgi, varlık, dil, yabancı dilde eğitim ]
45- Kayıp Kıta Mu
[ Mu kıtası, Pasifik adaları, Paskalya adası ]
46- Olmek Kültürü
[ Olmek yazısı, Olmek ehramı, Olmek baş heykelleri ]
47- Hitit Dili Hakkında
[ Hitit, Hitit dili, Kaunakes, Hun, Atilla ]
48- Atlantis Hakkında
[ Atlantis, Göbeklitepe, Arkaim, Tsunami ]
49- Orta Amerika Kültürü
[ Maya, Aztek, Olmek, Toltek, Teotihuakan ]
50- Asya’nın Kutsal Hayvanları
[ Kaplumbağa, Dağ Keçisi, Koç, Koyun ]
51- Toba Yanardağı ve Dişler
[ Toba yanardağı, Diş grupları, Sundadont, Sinodont ]
52- Sakha Halkı ve Kültürü
[ Saka, Sakha, Scytian, ağız Dombrası, Maultrommel, Jaw Harp ]
53- Issık Kurganı ve Gizemli Yazı
[ Altın Elbiseli Adam, Issık kurganı ]
54- Fuente Magna Kabı
[ Fuente Magna, Sipan, Moche Culture, Moche kültürü ]
55- Piri Reis Haritaları
[ Piri Reis, Atlantis, Antarktika,Graham Hancock ]
56- Devlerin Dönemi
[ Deva, Veda, Rigveda, Völüspa, Edda, Ragnarök,Gilgal, Göbeklitepe ]
57- Kadim Yeraltı Canavarları
[ Yerlik Han, Etrüsk sanatı, Kadim Baltık sanatı. ]
58- Bel,Kybele, Hypatia, Kubilay
[ Sümer kraliçesi Kubaba, Anadolu Tanrıçası Kibele, Bilim kadını Hypatia, İmparator Kubilay ]
59- Dravidçe, Sümerce ve Türkçe
[ Dravid dilleri, Tamil, Telegü, Malayam, Sümer dili ]
60- AL kök sözcüğü
[ Alpaslan, Alperenler, Alp-Er-Tunga, Alaric, Alan kavmi ]
61- Tangutlar ve Gotlar
[ Khang,Khıtan,Tang,Oğuz, Uygur, Tankut,Goth,Got ]
62- Halk Dansının Kökeni
[ Güneş dansı, Lakota dansı, Nevali Çori, Şaman dansı. ]
63- SU Kök Sözcüğü
[ Abzu, Abyss, Enuma Eliş, Kadim damga yazısı ]
64- Asya Kültürünün İzleri
[ Hakkâri Kabartmaları, Asya heykelleri, And-içme kadehleri. ]
65- Türkçenin Estetiği
[ Ses yansımalı simetrik sözcükler, estetik bilmeceler. ]
66- Macarlar ve Macarca
[ Madcar, Mahcar, Arpad, Macarca ve Türkçe, Elam, Rawlinson ]
67- Ön-Türk Kozmogonisi
[ Kozmogoni, Tengri, Ülgen, Oğuz Kağan ]
68- Ainuca ve Japonca
[ Ainuca ve Japonca ile Türkçe. ]
69- Yeni Bir Genetik Kanıt
[ Asya kökenli diller, Malta oğlanı, Güneş kültü. ]
70- Nevruz ve Ötüken
[ Nevruz, Ergenekon, Ötüken, Hıdrellez, Hürmüz, Zerdüşt ]
71- Toba Volkanının Etkileri
[ Homo Florensis, Hobbit, Toba volkanı ]
72- KAP kök sözcüğü
[ Kapı, Kepenek, Capua, Capri, Kaplumbağa ]
73- Kadim Girit Kültürü
[ OK halkları, Knossos, Ovid, Kurgan, Göbeklitepe ]
74- İranda Ön-Türkler
[ Dağ keçisi, Altın Elbiseli Adam, Ant içme kapları ]
75- Glottokronoloji ve Abhazca
[ Kafkas dilleri, Kartvelian, Abhazca, Ömer Büyüka ]
76- Ön-Türklerin Güneye Dağılımı
[ Indus, Elam kültürü,Dâra, Darius,Behistun yazıtı, Ahura mazda, Zerdüşt ]
77- Dorlar ve Apollon
[ Dor halkı, Apollon, Centaur, Kentaur, Zeus ]
78- Boğa Güreşinin Kökeni
[ Tauromakia, Mitra kültü, Minotor,Phaistos Diski ]
79- İki Tane Noel baba
[ Aziz Nikola, Odin, Nardugan, Likya, Viking ]
80- Vikingler ve Mayalar
[ Viking tanrıları Odin ve Thor. Maya tanrısı Huhuteotlu ]
81- Ötzinin Dövmeleri
[ Avusturya Alpleri, Kadim dövme kültürü, OKH damgası. ]
82- Türkçe ve Japonca
[ A. Böller, T. Tekin, R. A. Miller. ]
83- Türkçe ve Almanca
[ Goth, Gothi, Guti, Göç, Koç ]
84- Bükümlü Dillerin Türetilişi
[ Nostratik, Ön-Türkçe, Hint-Avrupa dilleri ]
85- TUR Halkının Tarihi
[ Trojan, Tyren, Turan, Turfan, Etrüsk, Osk ]
86- Türk Kültüründe Ant Geleneği
[ Bahaeddin Ögel, Veli Sevin, Oktay Belli, Balballar ]
87- Oklahoma ve Yonaguni
[ Okinawa, Yonaguni, OK halkları, Gene Matlock ]
88- İskit Kültürü
[ İskitler, Herodot, Altın süsler, Yeraltı canavarları ]
89- OZ Kök Sözcüğü
[ Osiris, İsis, Ozlaşmak, Öze dönmek, Ezel ve Ebed ]
90- Afrika’dan Çıkış
[ İnsansı türler, Homo Sapiens, Olduvai kanyonu ]
91- Sümerden Mısıra
[ Sfenks, Kuş krallığı, Taharka, Cengiz Han ]
92- Keltler
[ Galatlar, Ostrogotlar, Goller, Galatia, Gundestrup ]
93- Hitit Sonrası Anadolu
[ Batı Anadolu devletleri, Kapadokya, Peribacaları. ]
94- Vikingler
[ Odin, Börr, Thor, Asena, Dorlar ]
95- Kadim bir silah Atlatl
[ Maya tanrıları, Atlatl, Maya, İnka, Aztek, Viking ]

leventagaoglu
leventagaogluhttps://www.agaoglulevent.com
Düşünür, Araştırmacı Yazar, Şair. 1983 yılından buyana ihracat profesyoneli olarak çalışan Levent Ağaoğlu, 1997-2001 yılları arasında Hong Kong’da yaşadı; yaklaşan Büyük Asya Yüzyılı’nın ayak seslerini duydu hep. İsmail Gaspıralı’nın “Dil’de, Fikir’de; İş’te Birlik” idealinin peşinde koşarak Türk Evi, Düşünce ve İş Ocağı kitap serileri üzerinde çalışıyor; mütefekkir ve müteşebbis gözlem ve birikimlerini yazıya geçiriyor.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz


TWITTER

Son Eklenenler